Prisliste – Brasil

1. Definisjoner

Prislisten vår skal leses i forbindelse med vilkårene våre, hvor du finner alle de definerte begrepene som brukes i prislisten.

2. Gratistjenester

AirHelp krever ingen betaling for levering av berettigelsestjenester, AirHelp Connect, informasjonstjenester eller konfliktløsningstjenester der passasjeren ikke får kompensasjon.

3. Servicegebyr

Hvis AirHelp lykkes med å levere konfliktløsningstjenesten og passasjeren mottar kompensasjon for flyvningen, har AirHelp rett på et servicegebyr, som vil bli trukket fra kompensasjonsbeløpet.

For alle krav er servicegebyret 35 % av mottatt kompensasjon for flyvningen, inkludert gjeldende moms eller andre skatter.
For danske passasjerer er servicegebyret et fast beløp, som vanligvis tilsvarer 35 % av mottatt kompensasjon for flyvningen.

Servicegebyret gjelder ikke for krav som dekkes av en bestilling i forbindelse med et AirHelp+-kjøp.

4. Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret belastes kun dersom det var nødvendig å henvise kravet til eksterne juridiske representanter for å sikre et vellykket resultat. Dette gebyret vil bli trukket fra kompensasjonen din i tillegg til servicegebyret, som inkluderer utenrettslig megling og/eller forhandlingstrinn utført av AirHelp.

Saksbehandlingsgebyret skal dekke kostnadene og utgiftene ved saken anlagt av eksterne juridiske representanter, og vil være 15 % av mottatt kompensasjon for flyvningen, inkludert moms og andre gjeldende skatter.

For nye krav sendt til AirHelp etter 01.01.2021 vil AirHelp ikke belaste saksbehandlingsgebyret for klienter som dekkes av de brasilianske vilkår og betingelser.

Saksbehandlingsgebyret gjelder ikke for krav som dekkes av en bestilling i forbindelse med et AirHelp+-kjøp.

5. Passasjerer fra reisebyråer og andre bedriftsavtaler

Hvis du har inngått en avtale med AirHelp via et reisebyrå eller en annen bedriftsavtale, kan gebyrstrukturen, utbetalingsalternativene, valutakonverteringen og lignende være annerledes, avhengig av det spesifikke nivået av tjenester som leveres, og de individuelle vilkårene som er avtalt. Det sammenlagte totalbeløpet for servicegebyret og saksbehandlingsgebyret du blir belastet, vil imidlertid ikke under noen omstendighet overskride de sammenlagte totalbeløpene for disse to gebyrene som er beskrevet ovenfor.

6. Beløpsgaranti for kompensasjon for tapt flyvning

AirHelp garanterer at passasjeren alltid vil få riktig kompensasjonsbeløp i aktuell valuta.

Dette gjelder til tross for at AirHelp kan motta betaling fra flyselskapene i en annen valuta og bli belastet gebyrer og vekslingskostnader i forbindelse med mottak av beløpet. AirHelp vil derfor aldri redusere riktig kompensasjonsbeløp med potensielle vekslingskostnader og bankgebyrer i forbindelse med mottak av beløpene.

All kompensasjon utbetales derfor i BRL for krav som faller inn under brasilianske flypassasjerrettigheter, med mindre passasjeren ønsker noe annet og dette godtas av AirHelp.

7. Gratis internasjonal bankoverføring

AirHelp tilbyr gratis internasjonale bankoverføringer via selskapets kommersielle partner. Hverken AirHelp eller den kommersielle partneren vil pålegge transaksjonsavgifter/-gebyrer av noe slag. Alle transaksjonsgebyrer/-kostnader knyttet til banken som sender beløpet, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til mellombanker/mottakerbanker.

8. Gratis sjekkbetalinger i amerikanske dollar

AirHelp tilbyr kun utbetaling med sjekk i USD dersom du er bosatt i USA. AirHelp vil ikke pålegge avgifter/gebyrer av noe slag. Alle gebyrer/kostnader knyttet til å utstede sjekker, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til å innløse sjekker.

9. Merverdiavgift (moms)

Alle gebyrer og avgifter oppgitt i denne prislisten, er inkludert moms eller andre gjeldende skatter, med mindre annet er oppgitt.

Publisert: 12. april 2021