1. Definisjoner

Prislisten vår skal leses i forbindelse med vilkårene våre, hvor du finner alle de definerte begrepene som brukes i prislisten.

2. Gratistjenester

AirHelp krever ingen betaling for levering av berettigelsestjenester, informasjonstjenester eller konfliktløsningstjenester der passasjeren ikke får kompensasjon.

3. Servicegebyr

Hvis AirHelp lykkes med å levere konfliktløsningstjenesten og passasjeren mottar kompensasjon for flyvningen, har AirHelp rett på et servicegebyr, som vil bli trukket fra kompensasjonsbeløpet.

For alle krav er servicegebyret 35 % av mottatt kompensasjon for flyvningen, inkludert gjeldende moms eller andre skatter.

Servicegebyret gjelder ikke for krav som dekkes av en bestilling i forbindelse med et AirHelp+-kjøp.

4. Passasjerer fra reisebyråer og andre bedriftsavtaler

Hvis du har inngått en avtale med AirHelp via et reisebyrå eller en annen bedriftsavtale, kan gebyrstrukturen, utbetalingsalternativene, valutakonverteringen og lignende være annerledes, avhengig av det spesifikke nivået av tjenester som leveres, og de individuelle vilkårene som er avtalt. Imidlertid vil tjenestegebyret som gjelder for deg, under ingen omstendigheter overstige tjenestegebyret som beskrevet ovenfor.

5. Beløpsgaranti for kompensasjon for tapt flyvning

AirHelp garanterer at passasjeren alltid vil få riktig kompensasjonsbeløp i aktuell valuta.

Dette gjelder til tross for at AirHelp kan motta betaling fra flyselskapene i en annen valuta og bli belastet gebyrer og vekslingskostnader i forbindelse med mottak av beløpet. AirHelp vil derfor aldri redusere riktig kompensasjonsbeløp med potensielle vekslingskostnader og bankgebyrer i forbindelse med mottak av beløpene.

All kompensasjon utbetales derfor i BRL for krav som faller inn under brasilianske flypassasjerrettigheter, med mindre passasjeren ønsker noe annet og dette godtas av AirHelp.

6. Gratis internasjonal bankoverføring

AirHelp tilbyr gratis internasjonale bankoverføringer via selskapets kommersielle partner. Hverken AirHelp eller den kommersielle partneren vil pålegge transaksjonsavgifter/-gebyrer av noe slag. Alle transaksjonsgebyrer/-kostnader knyttet til banken som sender beløpet, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til mellombanker/mottakerbanker.

7. Gratis sjekkbetalinger i amerikanske dollar

AirHelp tilbyr kun utbetaling med sjekk i USD dersom du er bosatt i USA. AirHelp vil ikke pålegge avgifter/gebyrer av noe slag. Alle gebyrer/kostnader knyttet til å utstede sjekker, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til å innløse sjekker.

8. Merverdiavgift (moms)

Alle gebyrer og avgifter oppgitt i denne prislisten, er inkludert moms eller andre gjeldende skatter, med mindre annet er oppgitt.

Oppdatert: 30. juni 2021
Versjon: BR1.21

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo
APRA

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2022 AirHelp