Ofte stilte spørsmål

Loven om flypassasjerrettigheter

 • Kan du få kompensasjon for forsinkede flyreiser?

  Svaret avhenger av flydetaljene dine.

  Flyreiser innenfor EU – Flyreiser innenfor EU bør være berettiget kompensasjon hvis flyreisen og forsinkelsen møter noen grunnleggende kriterier:

  • Flyet må ankomme en flyplass i EU med et europeisk flyselskap eller ha avreise fra en flyplass i EU.
  • Forsinkelsen må være på 3 timer eller mer på det tidspunkt passasjeren ankommer den endelige destinasjonen.

  Innenriksflyvninger i USA – Forsinkede flyreiser med et amerikansk flyselskap fra en by i USA til en annen er vanligvis ikke berettiget kompensasjon.

  Internasjonale flyvninger – Flyreiser fra et land til et annet, også innenfor EU, kan være berettiget kompensasjon for de utgifter og skader som oppstod som et resultat av forsinkelsen.

  Det finnes mer informasjon på Dine rettigheter-sidene våre, men hvis du er i tvil eller har spørsmål om hvorvidt den forstyrrede flyreisen din er berettiget eller ikke, kan du raskt finne ut av det ved å bruke Se hva du kan få-funksjonen og oppgi flydetaljene dine.

 • Hvordan vet jeg om jeg har rett til kompensasjon?

  Du kan sjekke kravets berettigelse via nettskjemaet vårt.

  Det er helt gratis og du forplikter deg ikke til noe. Det tar bare 3 minutter og kan gi deg umiddelbar tilbakemelding på hva du kan ha krav på.

 • Kan jeg kreve kompensasjon for utgifter jeg hadde som et resultat av flyforstyrrelsen? (Hotell, ny billett, mat etc.).

  For øyeblikket dekker AirHelp flyforstyrrelser som er tydelig definert av både EU-loven EC 261 og USAs Code of Federal Regulations. Dette inkluderer fastsatte kompensasjonsbeløp for forsinkelser, innstillinger, nektet ombordstigning ved flyreiser i EU og nektet ombordstigning grunnet overbooking ved flyreiser i USA.

  Mens passasjerer selv kan registrere ytterligere krav grunnet flyforstyrrelsen direkte til flyselskapet, er loven mindre tydelig på detaljene og etterlater størstedelen av prosessen til flyselskapets eget skjønn. Passasjerer må kunne dokumentere utgifter og bevise at flyselskapet er ansvarlig. Reisende på internasjonale flyvninger kan registrere krav mot flyselskapet under Montreal Convention for erstatning av skader, inkludert utforutsette utgifter grunnet flyforstyrrelser. EU-passasjerer bør legge merke til at EU-loven i mange tilfeller forlanger at flyselskapene dekker utgifter for mat og forfriskninger på tidspunktet for forstyrrelsen.

 • Vil flyforbindelser utgjøre en forskjell i forhold til berettigelse for flyforstyrrelser?

  I noen tilfeller kan flyforstyrrelsen din være dekket takket være flyforbindelser, selv om den normalt ikke ville vært berettiget på egenhånd. Et eksempel er hvis du flyr med et amerikansk flyselskap fra Europa til USA med et stopp i USA. Første etappe av turen fra Europa til USA vil selvfølgelig være berettiget kompensasjon under EU-forskriften EC 261. Den andre flyreisen – mellom to amerikanske byer – kan muligens også være dekket, hvis to flyreiser er med samme flyselskap og er del av den samme flyreservasjonen (under ett referansenummer).

  Det finnes mer informasjon om EC 261 under Dine rettigheter-sidene våre, men hvis du er i tvil eller har spørsmål om berettigelsen på din forstyrrede flyreise, kan du raskt finne ut av det ved å bruke Sjekk din kompensasjon-funksjonen og oppgi flydetaljene dine.

 • Kan jeg starte erstatningssak som har blitt betalt av min arbeidsgiver?

  Erstatningen følger passasjeren - ikke den som betaler for billetten. Hvis du har vært forsinket under en forretningsreise, kan du få erstatning som privatperson.
 • Hvor langt tilbake i tid kan jeg hente erstatning?

  Hvis du har vært utsatt for et forsinket, innstilt eller overbooket fly innen de tre siste årene, kan du ha rett til erstatning. Send inn informasjon om din flyvning til AirHelp. Vi tar ordner resten.
 • or hvilke land og flyselskap gjelder EU-forordningen om passasjerrettigheter?

  Passasjerrettighetene som angis i EU Forordningen (EF) 261/2004 gjelder hvis du forlater EU med et flyselskap eller lander i EU med flyselskap som er registert i EU (gjelder også Island, Norge og Sveits). AirHelp hjelper alle flypassasjerer fra alle land som har opplevd forsinkelse, innstilte fly eller overbookinger som omfattes av denne EU-forordningen.
 • Hvorfor skal jeg ha erstatning?

  Vi reiser mer og mer rundt om i Europa. Dette har skapt et behov for like rettigheter for flypassasjerer. EUs Forordning EF 261/2004 sikrer at flyselskapene kompenserer sine passasjerer når de har forårsaket ubehageligheter eller ulovligheter ovenfor sine kunder. Din tid er verdifull!
 • For hvilke land og flyselskap gjelder EU-forordningen om passasjerrettigheter?

  Passasjerrettighetene som angis i EU Forordningen (EF) 261/2004 gjelder hvis du forlater EU med et flyselskap eller lander i EU med flyselskap som er registert i EU (gjelder også Island, Norge og Sveits). AirHelp hjelper alle flypassasjerer fra alle land som har opplevd forsinkelse, innstilte fly eller overbookinger som omfattes av denne EU-forordningen.
 • Må jeg være EU-statsborger?

  Nei. Du kan kreve erstatning selv om du ikke er EU-statsborger. Ditt statsborgerskap påvirker ikke dine rettigheter i EU Regulation EC 261/2004.
 • Hvor mye har jeg krav på?

  Total beløpet på kompensasjonen avhenger av distansen og tiden på flyvningen din.
  FORSINKET (på endedestinasjon etter potensiell ombooking)Distanse
  mindre enn 2 timermer enn 2 timermer enn 3 timermer enn 4 timerkom aldri frem
  Nektet ombordstigning *€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
  € 400€ 400€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
  € 600€ 600€ 600€ 600€ 6003500 km <
  Forsinkelse€ 0€ 0€ 250€ 250€ 250< 1500 km
  € 0€ 0€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
  € 0€ 0€ 300€ 600€ 6003500 km <
  Innstilling **€ 125€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
  € 200€ 200€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
  € 300€ 300€ 300€ 600€ 6003500 km <
  * Kompensasjonen er umiddelbart til forfall, uavhengig om nye flyreiser blir tilbudt. ** Kompensasjonen kan halveres av flyselskapet ved forsinkelser der det blir tilbudt og akseptert nye flyvninger, gitt at det skjer innen 2, 3 eller 4 timer, alt etter lengden på flyvningen.
 • Kan flyselskapene redusere mengden på erstatningen?

  I noen tilfeller kan flyselskapene redusere erstatningen med 50 %. Men det skjer bare dersom du blir tilbudt en omdirigering av din flyvning som resulterer i at ankomsttiden overholdes på endedestinasjonen.
  • etter 2 timer på flyvninger opp til 1500 km
  • etter 3 timer på flyvninger mellom 1500 – 3500 km
  • etter 4 timer på flyvninger over 3500 km.
 • Mitt fly ble innstilt. Kan jeg søke om erstatning?

  Du kan ha rett til erstatning på mellom €125 og €600 avhengig av distansen på flyvningen din og den totale forsinkelsen på endedestinasjonen. Hvis du ble informert om den innstilte flyvningen minst 14 dager før eller om flyselskapet kan bevise "ekstrordinære omstendigheter" (værforhold, streik eller sikkerhetsrisiko), da har du ikke rett til erstatning. I tillegg til erstatning må også flyselskapet:
  • refundere billetten innen 7 dager
  • omdirigere til din endedestinasjon med liknende reiseforhold
  Generell kunderservice som mat, tilgang på telefon, hotell (en eller flere netter etter behov) og transport mellom flyplass og hotell, skal også tilbys hvis det er nødvendig.
 • Mitt fly var forsinket. Kan jeg søke om erstatning?

  Hvis du når din endedestinasjon med en forsinkelse på tre timer eller mer, har du rett til erstatning på mellom €125 og €600 – det vil si om ikke flyselskapet kan bevise "ekstraordinære omstendigheter" (værforhold, streik eller sikkerhetsrisiko). Du har også rett til mat, tilgang på telefon, hotell (en eller flere netter etter behov) og transport mellom flyplass og hotell.
  • 2 timer eller mer på flyvninger opp til 1,500 km;
  • 3 timer eller mer på lengre flyvninger innenfor EU eller andre flyvninger på distanser mellom 1,500 km og 3,500 km;
  • 4 timer eller mer på flyvninger over 3,500 km utenfor EU.
  Hvis forsinkelsen er på mer enn 5 timer og du bestemmer deg for å avslutte din reise, da kan du ha rett til å få full refusjon av din billett og fly tilbake der du startet reisen.
 • Jeg ble nektet ombordstigning på grunn av overbooking. Kan jeg søke erstatning?

  Ved overbooking er flyselskapene i første rekke ansvarlige for å søke etter frivillige som vil gi bort sin reservasjon i bytte mot en spesifikk erstatning. Flyselskapet skal tilby de frivillige valget mellom full refusjon av billetten og ombooking. Du kan ha rett til erstatning på mellom €125 og €600 avhengig av distansen på flyvningen og den totale forsinkelsen på endedestinasjonen. Hvis en frivillig velger ombooking, skal flyselskapet fortsatt tilby service ved behov. Dette kan omfatte mat, tilgang til telefon, hotellrom (en eller flere netter ut i fra behov) samt transport mellom flyplassen og hotellet.
 • Hva hvis flyselskapet allerede har tilbudt meg erstatning?

  Vanligvis er den erstatningen flyselskapet tilbyr mye lavere enn det som er oppgitt i EU Regulation EC 261/2004. Hvis flyselskapet tilbyr deg reisekuponger eller bonuspoeng, kan du likevel be AirHelp å søke om erstatning på dine vegne.
 • Kan jeg få erstatning for et forsinket/innstilt/overbooket fly hvis jeg allerede har akseptert tilbudene om måltider og hotell o.l. fra flyselskapet?

  Ja, hvis mat/hotell-kupongen er mindre enn erstatningen du har rettmessig krav på. F.eks., hvis du har rett til €600 og flyselskapet gir deg en voucher på€250 som skal brukes innen flyselskapet, har du fortsatt krav på erstatning på€350 Du har også rett til å returnere kupongen og heller be om full erstatning. Hvis du var på en flyvning som var overbooket og flyselskapet tilbød deg en kupong og i tillegg en senere flyvning i bytte mot din reservasjon, og du aksepterte, da har du ikke rett til erstatning i henhold til EC 261/2004 lovgivningen. Det er slik fordi du frivillig gav opp din reservasjon og inngikk en ny avtale med flyselskapet.
 • Kan jeg få erstatning etter EU Regulasjon EC261/2004 hvis jeg allerede har mottatt help fra flyselskapet (måltider, forfriskninger, hotellovernatting, etc.)?

  Ja. Flyselskapene er forpliktet til å tilby hjelp i alle situasjoner som er beskrevet i EC 261/2004. I tillegg til dette, kan du likevel kreve erstatning.
 • Kan jeg få erstatning dersom flyselskapet informerte meg om kanselleringen på samme dag som flyet skal ha dratt?

  Ja, har du rett til erstatning fra flyselskapet, med mindre du ble tilbudt omdirigering som gjør at du kan dra opp til en time før den originale tiden og ankomme endedestinasjonen mindre enn to timer etter den orginale tiden avhengige av avstanden du flyr.
 • Kan jeg kreve erstatning fra et flyselskap som ikke lenger eksisterer?

  Teoretisk sett, ja. Men AirHelp ikke er i stand til å håndtere krav knyttet til flyselskaper som ikke lenger eksisterer. Dessverre sannsynligheten for å få noen kompensasjon i disse tilfellene er svært liten. Mange andre mennesker har sannsynligvis allerede tømt flyselskapet av tilgjengelige midler.
 • Kan jeg få erstatning for flyreiser med lavpris selskaper og/eller charterfly?

  Alle flyreiser er kvalifisert for kompensasjon, så lenge de faller innenfor de geografiske grensene angitt i EC 261/2004.
 • Flyet mitt var forsinket med mindre enn 3 timer, men jeg mistet flyforbindelsen min. Kan jeg kreve kompensasjon?

  For flyreiser innenfor EU er svaret mest sannsynlig ja. Under den europeiske forskriften EC 261 baseres et kravs berettigelse på flyreisens forsinkelse ved ankomst på endelig destinasjon. Hvis den mistede flyforbindelsen din gjør deg mer enn 3 timer forsinket totalt, kan du være berettiget, på betingelse av at alle dine flyforbindelser var en del av den samme reservasjonen, under det samme referansenummeret.

 • Hvilke ekstraordinære omstendigheter er utenfor flyselskapets kontroll?

  Flyselskapet kan ikke holdes ansvarlig under EU-forskriften EC 261 og andre lignende passasjerlover hvis flyforstyrrelsen oppstod på grunn av «ekstraordinære omstendigheter». Dette er scenarioer som ikke kunne vært unngått, til tross for at alle tilfredsstillende tiltak har blitt gjennomført, og inkluderer situasjoner som f.eks. medisinske nødssituasjoner, streik, ekstreme værforhold og restriksjoner fra flytrafikkontrollen, for å nevne noen. I tillegg vil hendelser som kvalifiseres som «force majeure» deriblant krig og opprør, orkaner, jordskjelv og lignende, også frita flyselskapet fra ansvar.

 • Nettsiden deres sier at jeg ikke er berettiget kompensasjon. Hva kan jeg gjøre?

  Dersom nettsiden vår sier at kompensasjonskravet ditt ikke er berettiget, er det sannsynlig at kravet ditt ikke møter et av vilkårene som dekkes av AirHelp. Disse inkluderer:

  • Forsinket eller kansellert flyreise innenfor EU eller nektet ombordstigning dekket av EC 261
  • Nektet ombordstining forårsaket av overbooking på flyreiser i USA

  Hvis du mener at kravet ditt har blitt feilaktig vurdert, ønsker vi at du kontakter oss på e-post eller telefon slik at vi kan se nærmere på saken.

 • Flyselskapet nektet å kompensere meg for flyforstyrrelsen som oppstod under flyreisen min. Hva kan jeg gjøre?

  Hvis du tror du har rett til kompensasjon for problemet som oppstod og flyselskapet ikke vil gjøre noe med det, trenger du ikke å bekymre deg! Vi kan muligens fortsatt hjelpe deg. Søk om et krav for flyreisen din for å se om vi kan hjelpe deg med å få kompensasjon. Vi vil, om nødvendig, saksøke flyselskapet dersom de ikke overholder sin juridiske plikt overfor deg.

 • Har jeg krav på kompensasjon?

  Hvis du nylig har opplevd en kansellasjon, forsinkelse, eller overbooking, kan du ha krav på kompensasjon. Men loven er forskjellig avhengige av hvor du flyr. Her er en oversikt: Hvis du flyr til eller fra Europa Fly til eller fra Europa er kvalifiserte for kompensasjon hvis de er forsinket, kansellerte, eller overbooket grunnet en situasjon som flyselskapet kunne kontrollere. Situasjoner som flyselskapet ikke kan kontrollere (som ekstrem vær) er unntatt kompensasjonskrav. Hvis du flyr innenriks i USA Flyvninger innenriks i USA er bare kvalifiserte til kompensasjon hvis de er overbooket, og du er nektet ombordstigning, og den nye flyvningen du får er en time eller mer forsinket ved endedestinasjonen din.
Klar til å kreve din flytur nå?
Se kompensasjonen din
Supportsenter

Kan ikke finne svaret? Vi er her for å hjelpe deg hele tiden.

info@airhelp.no[email protected]@AirHelpNorge@AirHelpNorge