Flypassasjerrettigheter

  Flypassasjerrettigheter


  Hva er et omdirigert fly?

  Et omdirigert fly er når flyet flyr en annen rute eller lander på en annen flyplass enn det som opprinnelig er planlagt.

  Hvis flyet ditt for eksempel etter planen skulle lande på London Heathrow, men av en eller annen grunn i stedet lander på London Gatwick, regnes det som et omdirigert fly.


  Hva er mine rettigheter i forbindelse med koronaviruset/Covid-19?

  Hvis flyvningen din blir innstilt på grunn av koronaviruset
  har du rett på:

  full refusjon av billetten
  eller
  en alternativ flyvning (når avreisetidspunktet for flyvningen endres).

  Hvis du sitter fast på flyplassen på grunn av en innstilling, har du rett til forpleining. Det inkluderer:

  • måltider og forfriskninger

  • tilgang til kommunikasjon

  • innkvartering ved behov

  På nåværende tidspunkt kan vi ikke akseptere kompensasjonskrav for flyvninger som blir innstilt direkte på grunn av koronaviruset, ettersom flyselskap først og fremst må prioritere helse og sikkerhet for passasjerer og mannskap.

  Dette gjelder også flyvninger til og fra områder som er berørt av reiseadvarsel eller -forbud.

  Hva om jeg ikke ønsker å fly?

  Hvis du bestemmer deg for å ikke reise på grunn av koronaviruset, bør du ta kontakt med flyselskapet for å sjekke deres retningslinjer for refusjon eller for å se om de har bestemte retningslinjer knyttet til utbruddet.


  Hva er ekstraordinære omstendigheter?

  Ekstraordinære omstendigheter refererer til hendelser utenfor flyselskapets kontroll som har ført til problemer med en flyvning. Dette er situasjoner der problemet ikke kunne vært unngått, selv om flyselskapet hadde iverksatt alle rimelige tiltak.

  Ekstraordinære omstendigheter inkluderer:

  • Streik blant flyplassansatte eller flygeledere

  • Politisk uro

  • Ekstreme værforhold

  • Sikkerhetsrisikoer

  • Helsemessige nødsituasjoner


  Jeg rakk ikke flyvningen min videre – har jeg krav på kompensasjon?

  Hvis flyet ditt ble forsinket, varierer det hvorvidt du har krav på erstatning, avhengig av destinasjonslandets lover og reguleringer. Akkurat nå jobber vi stort sett med EC 261 i Europa og ANAC 400 i Brasil. I Europa kan den forsinkede flyreisen være berettiget kompensasjon hvis:

  • Flyvningen hadde avgang fra EU eller var med et EU-flyselskap med ankomst i EU.

  • Flyvningen din ble forsinket med tre timer eller mer.

  • Forsinkelsen skjedde i løpet av de siste årene. Tidsbegrensningene varierer fra land til land. Finn ut mer her.

  • Du hadde en bekreftet flyreservasjon.

  • Forsinkelsen din skyldtes ikke en ekstraordinær omstendighet.

  I Brasil kan den forsinkede flyreisen være berettiget kompensasjon hvis:

  • Flyet hadde avgang eller ankomst i Brasil.

  • Flyvningen din ble forsinket med fire timer eller mer.

  • Flyselskapet ikke bisto med nødvendig mat, kommunikasjon eller overnatting.

  • Flyreisen var i løpet av de siste 5 årene (2 år ved internasjonale flyvninger).

  Hvis du er usikker, kan du alltid sjekke om flyet ditt er berettiget kompensasjon med AirHelps enkle flysjekk.


  Har været noe å si for om jeg er berettiget?

  Ja, flyreiser som forstyrres av ekstreme værforhold er ikke berettiget for kompensasjon. Flyselskapene kan innstille eller utsette flyvninger dersom miljøforholdene kan påvirke passasjerenes sikkerhet. Ekstremvær faller inn under ekstraordinære omstendigheter og er derfor utenfor flyselskapets kontroll.


  Flyvningen min ble innstilt – har jeg krav på kompensasjon?

  Hvis flyvningen din ble kansellert, varierer det hvorvidt du har krav på erstatning, avhengig av destinasjonslandets lover og reguleringer. Akkurat nå jobber vi stort sett med EC 261 i Europa og ANAC 400 i Brasil. I Europa kan den kansellerte flyvningen være berettiget kompensasjon hvis:

  • Flyvningen hadde avgang fra EU eller var med et EU-flyselskap med ankomst i EU.

  • Flyvningen din ble kansellert under 14 dager før planlagt avgang.

  • Kanselleringen skjedde i løpet av de siste dagene. Tidsbegrensningene varierer fra land til land. Finn ut mer her.

  • Du hadde en bekreftet flyreservasjon.

  • Kanselleringen skyldtes ikke en ekstraordinær omstendighet.

  I Brasil kan den kansellerte flyvningen være berettiget kompensasjon hvis:

  • Flyet hadde avgang eller ankomst i Brasil.

  • Flyvningen din ble kansellert på kort varsel, og flyselskapet tilbød deg ikke et annet fly, tilbakebetaling av billetten og gebyrer, eller passende alternativ transport.

  • Flyselskapet bisto ikke med nødvendig mat, kommunikasjon eller overnatting.

  • Flyvningen var i løpet av de siste 5 årene (2 år ved internasjonale flyvninger).

  Hvis du er usikker, kan du alltid sjekke om flyvningen din er berettiget kompensasjon med AirHelps enkle flysjekk.


  Flyet mitt var forsinket – har jeg krav på kompensasjon?

  Du har krav på kompensasjon for den forsinkede flyvningen dersom:

  – Flyvningen enten ble forsinket med tre timer eller mer, eller ble innstilt mindre enn 14 dager før planlagt avgang.

  – Flyvningen skulle hatt avgang fra EU eller var med et EU-flyselskap som skulle lande i EU.

  – Du hadde en bookingbekreftelse for flyvningen.

  – Forstyrrelsen fant sted i løpet av de siste årene. Tidsfrister for et krav varierer fra land til land. Du finner mer informasjon her.

  – Du tok en alternativ flyvning og den nye ankomsttiden avvek betydelig fra den opprinnelige ankomsttiden.

  – Forsinkelsen ikke skyldtes ekstraordinære omstendigheter utenfor flyselskapets kontroll.

  Du kan gratis sjekke om du har krav på kompensasjon for den forsinkede flyreisen via nettsiden vår.


  Er barn som er passasjerer også berettiget til kompensasjon?

  Barn har rett til kompensasjon etter problemer med en flyvning dersom de enten har et reservert sete eller har betalt full pris for en voksen flybillett. Ved andre situasjoner kan du sende inn kravet, og det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.


  Når kan du kreve kompensasjon for nektet ombordstigning?

  Flyselskaper må betale kompensasjon for nektet ombordstigning når de har skylden - det vanligste eksempelet er overbooket fly

  Vi kan ikke godta krav for nektet ombordstigning som skyldes dokumentproblemer

  Det er passasjerenes eget ansvar å sørge for at de har dokumentene som kreves for ombordstigning og innreise til destinasjonslandet. For eksempel:

  • Gyldig pass eller annen godkjent ID

  • Gyldig visum

  • Bevis på returbillett

  • Bevis på vaksinasjoner mot covid-19

  • Negativ covid-test 

  • Passasjersøkingsskjema

  Hvis du ikke kan fremvise de nødvendige dokumentene, har ikke flyselskapet noe annet valg enn å nekte ombordstigning. Du har ikke rett på kompensasjon i slike situasjoner siden flyselskapet ikke har skylden. 

  Andre situasjoner hvor flyselskapet kan nekte ombordstigning og ikke er forpliktet til å gi kompensasjon er:

  • Hvis en passasjer kommer for sent til gaten

  • Hvis en passasjer opptrer forstyrrende


  Hva hvis flyselskapet allerede har tilbudt meg erstatning?

  Vanligvis er den erstatningen flyselskapet tilbyr mye lavere enn det som er oppgitt i EU Regulation EC 261/2004. Hvis flyselskapet tilbyr deg reisekuponger eller bonuspoeng, kan du likevel be AirHelp å søke om erstatning på dine vegne.


  Kan jeg få kompensasjon for en forsinket/innstilt/overbooket flyvning hvis jeg allerede har tatt imot en kupong fra flyselskapet?

  Vi må sjekke noen ting, men på generelt grunnlag er svaret at du kan få kompensasjon hvis flyvningen kvalifiserer. Du bør imidlertid alltid være forsiktig med å signere avtaler med flyselskapene, da noen av dem kan kreve at du frasier deg retten til kompensasjon hvis du velger å motta en kupong. Hvis du er usikker på om du har rett til kompensasjon, kan du alltids bruke vår enkle kompensasjonssjekk for å se hva du har krav på.


  Kan jeg få kompensasjon i henhold til EU-forskriften EF 261/2004 hvis jeg allerede har fått hjelp fra flyselskapet (måltider, forfriskninger, hotellopphold osv.)?

  Ja, hvis flyvningen din kvalifiserer for kompensasjon. Flyselskapene er forpliktet til å tilby både hjelp og kompensasjon ved lange forsinkelser eller innstillinger. Den enkleste metoden for å sjekke om du har rett til kompensasjon, er vår brukervennlige kompensasjonssjekk.


  Kan jeg kreve kompensasjon fra et flyselskap som ikke lenger eksisterer?

  I teorien kan du forsøke å kreve kompensasjon fra et flyselskap som er konkurs, men realiteten er at du neppe kommer til å få den. Passasjerene er ofte sist i en lang kø av kreditorer som flyselskapet må betale etter konkursen. Det finnes imidlertid et mulig unntak: hvis flyvningen ble gjennomført av et annet flyselskap som samarbeidet med flyselskapet som gikk konkurs. I slike tilfeller vil vi fortsette å kreve kompensasjonen som passasjerene har krav på fra dette flyselskapet. Du finner mer informasjon om hva som skjer når et flyselskap går konkurs her.


  Kan jeg få kompensasjon for flyvninger med lavprisselskaper og/eller charterflyvninger?

  Ja. Det spiller ingen rolle om selskapet tilbyr lavprisflyvninger, så lenge forsinkelsen eller innstillingen oppfyller kriteriene for kompensasjon. Den enkleste metoden for å sjekke om flyvningen gir rett til kompensasjon, er vår brukervennlige kompensasjonssjekk.


  Flyvningen var mindre enn tre timer forsinket, men jeg rakk ikke videreforbindelsen min. Kan jeg kreve kompensasjon?

  På generelt grunnlag, ja. Det vil avhenge av flere faktorer, for eksempel hvor flyvningen hadde avreise, hvor sent du ankom den endelige destinasjonen og hvorvidt alle de korresponderende flyvningene var en del av samme booking (med samme bookingnummer). Den enkleste metoden for å sjekke om flyvningen gir rett til kompensasjon, er vår gratis kompensasjonssjekk.


  Hvilke ekstraordinære omstendigheter regnes som utenfor flyselskapenes kontroll?

  Flyselskapene har ikke ansvar for problemer som oppsto på grunn av «ekstraordinære omstendigheter». Dette er situasjoner som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var gjennomført. Noen eksempler på slike situasjoner er medisinske nødssituasjoner, sivil uro, streik blant flyplassansatte eller lufttrafikkontrollen, ekstremvær og naturkatastrofer, for å nevne noen.


  Har jeg krav på erstatning?

  Hvis du nylig har opplevd en forsinket, kansellert eller overbooket flyvning, kan du være berettiget kompensasjon. Imidlertid avviker lovgivningen avhengig av hvor du skal fly. Her er et sammendrag:

  Hvis du flyr innenriks i USA

  er du kun berettiget for kompensasjon hvis flyvningen var overbooket og du ble nektet ombordstigning, og den flyvningen de tilbød deg som erstatning, gjorde at du ankom destinasjonen én time forsinket eller mer.

  Hvis du flyr til eller fra Europa

  er du berettiget til kompensasjon hvis flyvningen er forsinket, kansellert eller overbooket på grunn av en situasjon som er under flyselskapets kontroll. Situasjoner utenfor flyselskapenes kontroll (for eksempel dårlig vær) er unntatt for kompensasjon.

  Hvis du flyr til eller fra Brasil

  kan det være du er berettiget kompensasjon når de blir forsinket eller kansellert. Dette gjelder spesielt hvis flyselskapet ikke tilbyr forpleining eller ikke behandler passasjerer rimelig.


  På nettstedet deres står det at jeg ikke har krav på kompensasjon. Hva kan jeg gjøre?

  Vi gjør alt vi kan for å håndheve dine rettigheter som flypassasjer, men vi kan ikke hjelpe deg hvis flyvningen din ikke kvalifiserer for kompensasjon. En vanlig grunn til at en flyvning ikke gir rett til kompensasjon, er at problemene ble forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ekstremvær eller reiserestriksjoner. Du finner mer informasjon om rettighetene dine og hvilke flyvninger som gir rett til kompensasjon her.

  Nå er det slik at flypassasjerrettighetene er ganske kompliserte, så hvis du har spørsmål eller mener at flyvningen din er vurdert på feil grunnlag, kan du kontakte oss her.


  Hva kan jeg gjøre hvis flyselskapet ikke svarer meg?

  Hvis du har forsøkt å kontakte flyselskapet for å få hjelp, er vårt første råd å fortsette å prøve. Vi vet av erfaring at kundeservice hos flyselskapene har det veldig travelt, spesielt i de travleste periodene som sommeren og juleferien.

  Hvis flyselskapet fortsatt ikke svarer etter gjentatte henvendelser, har du et par alternativer:

  I noen tilfeller kan du involvere en tredjepart, for eksempel AirHelp. Vi kan hjelpe passasjerer som forsøker å kontakte flyselskapene for å få kompensasjon for forsinkede eller innstilte flyvninger. Vi har mange års erfaring og klarer derfor ofte å få flyselskapet i tale, selv om kundene har opplevd at deres egne henvendelser ble ignorert.

  Du kan også kontakte luftfartsmyndighetene som har jurisdiksjon over det aktuelle flyselskapet.

  Hvis flyvningen fant sted i Europa, finner du flyselskapets nasjonale håndhevingsorgan her (siden er på engelsk).

  Vi har også laget en liste over noen av de største nasjonale håndhevingsorganene utenfor EU:

  Australia

  Civil Aviation Safety Authority (CASA)

  https://www.casa.gov.au/

  Brasil

  National Civil Aviation Authority (ANAC)

  http://www.anac.gov.br/en

  Canada

  Canadian Transportation Agency (CTA)

  https://otc-cta.gc.ca/eng

  Russland

  Federal Air Transport Agency

  https://favt.ru/

  USA

  Federal Aviation Administration

  https://www.faa.gov/


  Hvilke rettigheter har jeg hvis flyselskapet endrer flyvningen på forhånd?

  Det finnes for øyeblikket ingen internasjonale lover som fastsetter rettighetene dine når flyselskapene endrer ruteplanene, hvilket betyr at du må sjekke vilkårene og betingelsene for billetten din eller kontakte flyselskapet direkte for mer informasjon.

  De fleste flyselskapene har vilkår som gir deg full refusjon eller muligheten til å velge en annen flyvning hvis det gjøres betydelige endringer i ruteplanen.

  Hva som regnes som «betydelige» endringer er det opp til flyselskapet å bestemme. Hos noen flyselskaper er det nok at avreisetiden er endret med to timer eller mer, mens andre krever endringer på minst tolv timer.

  Hvis flyvningen ble innstilt mindre enn 14 dager før avreisedatoen og den nye flyvningen du ble tilbudt ankommer destinasjonen mer enn tre timer for sent, er du imidlertid dekket av lovverket. I slike tilfeller kan du få kompensasjon i tillegg til refusjon eller en ny flyvning. Du kan finne ut om du har krav på kompensasjon her.


  Har korresponderende flyvninger noe å si med tanke på rettigheten til kompensasjon?

  Når det er snakk om kompensasjon, er det hvor forsinket du ble som er den avgjørende faktoren. Det spiller ingen rolle om du tok en direkteflyvning eller hadde mellomlandinger. Hvis du kom mer enn tre timer for sent, kan du ha krav på kompensasjon i henhold til EF 261.

  Korresponderende flyvninger kan gjøre kravet mer komplisert hvis problemet oppsto med en flyvning utenfor jurisdiksjonen hvor du ønsker å fremme kravet. Den enkleste metoden for å sjekke dette er å bruke kompensasjonssjekken vår, så forteller vi deg hva du har krav på.

  Vær oppmerksom på at en korresponderende flyvning er en flyvning der alle etappene er bestilt under samme bookingreferanse. Hvis du bestilte separate flyvninger, er situasjonen litt annerledes. Da kan du som regel kun kreve kompensasjon for den aktuelle flyvningen, og ikke hele reisen.

  Du finner mer informasjon om kompensasjon for mistede flyforbindelser her.


  Kan man få kompensasjon for forsinkede flyvninger?

  Det kommer an på. Hvis flyet ditt ble forsinket, vil retten til kompensasjon avhenge av destinasjonslandets lover og forskrifter. Akkurat nå jobber vi stort sett med EF 261 i Europa og ANAC 400 i Brasil.

  I Europa

  Du har rett til kompensasjon for en forsinket flyvning hvis

  • flyvningen hadde avgang fra EU eller var med et EU-flyselskap med ankomst i EU

  • flyvningen ble forsinket med tre timer eller mer

  • forsinkelsen fant sted i løpet av de siste årene. Tidsbegrensningene varierer fra land til land. Du finner mer informasjon her.

  • du hadde en bekreftet flyreservasjon

  • forsinkelsen ikke skyldtes ekstraordinære omstendigheter

  I Brasil

  Du har rett til kompensasjon for en forsinket flyvning hvis

  • flyet hadde avgang eller ankomst i Brasil

  • flyvningen ble forsinket med fire timer eller mer

  • flyselskapet ikke bisto med nødvendig mat, kommunikasjon eller overnatting

  • flyreisen fant sted i løpet av de siste fem årene (to år ved internasjonale flyvninger)

  Hvis du er usikker, kan du alltids sjekke om flyvningen din gir rett til kompensasjon ved hjelp av AirHelps brukervennlige kompensasjonssjekk.


  Hvorfor skal jeg ha erstatning?

  Vi reiser mer og mer rundt om i Europa. Dette har skapt et behov for like rettigheter for flypassasjerer. EUs Forordning EF 261/2004 sikrer at flyselskapene kompenserer sine passasjerer når de har forårsaket ubehageligheter eller ulovligheter ovenfor sine kunder.

  Din tid er verdifull!


  Må jeg være EU-statsborger?

  Nei. Du kan kreve erstatning selv om du ikke er EU-statsborger. Ditt statsborgerskap påvirker ikke dine rettigheter i EU Regulation EC 261/2004.


  Flyvningen min ble innstilt. Kan jeg kreve kompensasjon?

  Du kan ha krav på mellom 125 og 600 € i kompensasjon, avhengig av distansen på flyvningen og den totale forsinkelsen ved ankomst til din endelige destinasjon. Hvis du ble informert om innstillingen minst 14 dager før flyvningen, eller hvis flyselskapet kan bevise at innstillingen skyldtes ekstraordinære omstendigheter (værforhold, streik blant flyplassansatte eller ansatte i lufttrafikkontroll, sikkerhetstiltak), har du ikke krav på kompensasjon.

  I tillegg til kompensasjon, må flyselskapet tilby deg valget mellom:

  • å få refundert billetten din innen sju dager

  • alternativ flyvning til din endelige destinasjon under lignende vilkår

  Det bør også gis forpleining og innkvartering (telefonsamtale, forfriskninger, mat, innkvartering, transport til innkvartering) ved behov.


  Kan jeg få erstatning dersom flyselskapet informerte meg om kanselleringen på samme dag som flyet skal ha dratt?

  Ja, har du rett til erstatning fra flyselskapet, med mindre du ble tilbudt omdirigering som gjør at du kan dra opp til en time før den originale tiden og ankomme endedestinasjonen mindre enn to timer etter den orginale tiden avhengige av avstanden du flyr.


  Jeg ble nektet ombordstigning på grunn av overbooking. Kan jeg søke erstatning?

  Du har rett til og kan sende inn krav om kompensasjon dersom du ble nektet ombordstigning på grunn av overbooking.

  Dersom du ble nektet ombordstigning på grunn av noe som var under din kontroll, for eksempel dersom du kom for sent til gaten, ikke hadde riktige reisedokumenter eller av sikkerhetsrelaterte årsaker, har du dessverre ikke rett til kompensasjon.

  Dersom du ikke rakk flyvningen og mener du har en gyldig grunn til det, anbefaler vi at du tar kontakt med flyselskapet direkte og forklarer saken. Selv om de ikke er forpliktet til å betale, kan flyselskap noen ganger tilby en annen type kompensasjon (kuponger, rabatter osv.) som en form for «goodwill».


  Flyvningen min ble forsinket. Kan jeg kreve kompensasjon?

  Det kommer an på. Hvis flyet ditt ble forsinket, vil retten til kompensasjon avhenge av destinasjonslandets lover og forskrifter. Akkurat nå jobber vi stort sett med EF 261 i Europa og ANAC 400 i Brasil.

  I Europa

  Du har rett til kompensasjon for en forsinket flyvning hvis

  • flyvningen hadde avgang fra EU eller var med et EU-flyselskap med ankomst i EU

  • flyvningen ble forsinket med tre timer eller mer

  • forsinkelsen fant sted i løpet av de siste årene. Tidsbegrensningene varierer fra land til land. Du finner mer informasjon her.

  • du hadde en bekreftet flyreservasjon

  • forsinkelsen ikke skyldtes ekstraordinære omstendigheter

  I Brasil

  Du har rett til kompensasjon for en forsinket flyvning hvis

  • flyet hadde avgang eller ankomst i Brasil

  • flyvningen ble forsinket med fire timer eller mer

  • flyselskapet ikke bisto med nødvendig mat, kommunikasjon eller overnatting

  • flyreisen fant sted i løpet av de siste fem årene (to år ved internasjonale flyvninger)

  Hvis du er usikker, kan du alltids sjekke om flyvningen din gir rett til kompensasjon ved hjelp av AirHelps brukervennlige kompensasjonssjekk.


  Kan flyselskapene redusere mengden på erstatningen?

  I noen tilfeller kan flyselskapene redusere erstatningen med 50 %. Men det skjer bare dersom du blir tilbudt en omdirigering av din flyvning som resulterer i at ankomsttiden overholdes på endedestinasjonen.

  • etter 2 timer på flyvninger opp til 1500 km

  • etter 3 timer på flyvninger mellom 1500 – 3500 km

  • etter 4 timer på flyvninger over 3500 km.


  Hvor mye har jeg krav på?

  Hvor mye du har krav på, vil avhenge av regelverket i landet eller de landene flyvningen var til.

  I Europa kan du få opp til 600 euro, avhengig av flydistansen og mye du ble forsinket. Du kan finne ut mer her.

  I Brasil kan det være stor variasjon avhengig av hvert enkelt tilfelle, men du kan få opp til 1300 dollar i kompensasjon for det som kalles “moralsk belastning”. Du kan finne ut mer her.


  Hvilke land og flyselskaper er underlagt EU-reglene for passasjerrettigheter?

  EU-forskriften om flypassasjerers rettigheter, EF 261, gjelder for alle land og territorier i EU samt Storbritannia, Island, Norge og Sveits. Likeledes er alle flyselskaper som er registrert i disse medlemslandene og operer i EU, underlagt denne forskriften.


  Hvor langt tilbake i tid kan jeg kreve kompensasjon?

  På generelt grunnlag kan du kreve kompensasjon for forsinkede eller innstilte flyvninger opptil tre år tilbake i tid, men en del land har ulike foreldelsesfrister. Du kan sjekke foreldelsesfristene her.


  Flyselskapet nekter å gi meg kompensasjon etter at jeg opplevde problemer med en flyreise – hva kan jeg gjøre?

  Mener du at du har krav på kompensasjon for problemene med flyvningen, uten å få gehør fra flyselskapet? Ingen grunn til bekymring. Det kan likevel hende at vi kan hjelpe deg. Bruk kompensasjonssjekken vår for å se om du har krav på kompensasjon. Hvis vi konkluderer med at kravet ditt er gyldig, vil vi ta opp saken med det juridiske teamet vårt for å se hvilke muligheter vi har. Vi håndterer hele prosessen for deg, fra start til slutt.


  Kan jeg kreve erstatning for en flyvning som ble betalt av arbeidsgiveren min?

  Ja, uansett hvem som betalte for flybilletten, er det alltid passasjeren som opplevde problemene som kan kreve kompensasjon.

  AirHelp har vært omtalt i:

  Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo
  APRA

  AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

  Copyright © 2023 AirHelp

  Sjekk kompensasjon

  Alle flyselskaper