Avbryt Knapp for å lukke modalt vindu

Tilbakebetalinger og kompensasjon: German Airways

Dersom du vil kreve kompensasjon for forsinket eller kansellert German Airways fly, har du kommet til rett sted. AirHelp er verdens ledende aktør i kampen for flypassasjerers rettigheter og vi vinner flere kompensasjonssaker enn noen andre i bransjen. La oss hjelpe deg å få kompensasjonen din.

Sjekk kompensasjon

Opprett et kompensasjonskrav for forsinket fly med German Airways

Hvis du oppdager at reisen kommer til å bli påvirket av German Airways flyforsinkelser, må du huske å se gjennom flypassasjerettighetene dine slik at du vet hva du skal gjøre i løpet av ventetiden og få hva du har rett til

Først må du sjekke om du er berettiger kompenasjon for flyforsinkelse med 600 euro per person hvis du ankommer destinasjonen din mer enn tre timer forsinket - uavhengig av din faktiske avgangstid. Beløpet du er kvalifisert for varierer avhengig av lengden på forsinkelsen og reiseavstanden.

Du må du også spørre German Airways hva årsaken bak forsinkelsen er dersom den blir ikke oppgitt av flyselskapet. Du kan kreve erstatning kun hvis flyselskapet var ansvarlig for forsinkelsen. Hvis forsinkelsen var uunngåelig og utenfor flyselskapets kontroll, er de ikke forpliktet til å betale kompensasjon.

Noen vanlige eksempler på uunngåelige situasjoner inkluderer alvorlige værforhold, naturkatastrofer som vulkanutbrudd og jordskjelv, politisk uro, medisinske nødsituasjoner og sikkerhets- eller sikkerhetsrisiko. I disse tilfellene kommer passasjerers sikkerhet først.

Hvis du er usikker på om du er kvalifisert eller ikke, kan AirHelp gjøre prosessen med å kreve German Airways kompensasjon for flyforsinkelse enkel og stressfri. Compensation Check Tool kan kan sjekke ob du er berettiget i løpet av få minutter.

Du kan lese mer om flyforsinkelseskompensering her .

"
Finn ut om reisen kvalifiserer for kompensasjon. Vi bruker våre omfattende flydatabase for å hjelpe deg med å bygge en sterk sak. Sjekk om du er berettiget

Opprett et kompensasjonskrav for innstilte German Airways fly

German Airways kansellering er ikke noe å le av - den kan ødelegge reiseplanene dine fullstendig og føre til at du går glipp av viktige arrangementer møter, turer og hotellbestillinger. Du kan enda bli strandet hvis flyet ditt ble avbrutt mens du er i utlandet.

For å hindre flyselskapene fra å innstille fly, krever EC 261, en lov om flypassasjerettigheter i EU at de betaler et standarisert kompensasjonsbeløp per passasjer. Du kan ha krav på kompensasjon for kansellert fly hvis forstyrrelsen var flyselskapets skyld, og hvis flyselskapet gir deg mindre enn 14 dagers varsel om endring, før planlagt avgang.

Imidlertid kvalifiserer du ikke for erstatning hvis du fikk en alternativ fly som ankommer på samme tidspunkt som det opprinnelige fly. Selv om flyturen endret seg, klarte du å komme kom til destinasjonen som planlagt, noe som betyr at German Airways ikke trenger å betale kompensasjon.

Les mer om kansellerte fly her here.

Se om du er berettiget til kompensasjon for innstilt fly Sjekk kompensasjon

Hva sier EU-rettighetene dine om German Airways kompensasjon

German Airways kansellering er ikke noe å le av - den kan ødelegge reiseplanene dine fullstendig og føre til at du går glipp av viktige arragementer, møter, turer og hotellbestillinger. Du kan enda bli strandet hvis forstyrrelse skjer i utlandet.

For å hindre flyselskapene fra å avlyse fly, krever EC 261, en lov om flypassasjerettigheter i EU, at de betaler et standarisert kompensasjonsbeløp per passasjer. Du kan ha krav på kompensasjon for innstilt fly hvis forstyrrelsen var flyselskapets skyld, og hvis flyselskapet gir deg mnder enn 14 dagers varsel, før planlagt avgang.

Imidlertid kvalifiserer du ikke for erstatning hvis du fikk en alternativ fly som ankommer på samme tidspunkt som det opprinnelige fly. Selv om flyturen endret seg, klarte du å komme til destinasjonen som planlagt, noe som betyr at German Airways ikke trenger å betale kompensasjon.

Les mer om innstilte fly her here.

German Airways har sitt hovedkontor i Europa, noe som betyr at nesten alle passasjerer som flyr med dem er beskyttet av EC 261. EC 261 er en av de mest omfattende lovene om flypassasjerettigheter i verden og gir reisende mye rettigheter .

Alle German Airways -flyreiser med avgang i Europa eller som ankommer til en europeisk flyplass er omfattet av EC 261. Flypassasjerer som reiser med dem kan derfor kreve erstatning i tilfeller av kanselleringer, forsinkelser eller overbooking, om det var flyselskapets feil.

Det er mulig at dine tidligere flyreiser er dekket - i de fleste tilfeller kan du kreve erstatning opptil 3 år etter at forstyrrelsen skjedde.

Hvilke German Airways flyreiser er dekket av EC 261?

Dekket av EF nr. 261
Flyvninger med avreise fra flyplassene i EU ✔️ Ja
Flyvninger som ankommer flyplasser i EU ✔️ Ja

Hvor mye German Airways kompensasjon kan du forvente?

Distanse Kompensasjon
Alle flyvninger under 1500 km Opptil 250 euro per person
Flyvninger mellom EU-land over 1500 km Opptil 400 euro per person
Flyvninger utenfor EU-land på 1500–3500 km Opptil 400 euro per person
Flyvninger utenfor EU-land over 3500 km Opptil 600 euro per person

Tabellen viser beløp i € som oppgis i EC 261

Start et krav med AirHelp og ha verdens største organisasjon for flypassasjerettigheter på din side, klar til å kjempe for dine rettigheter. Start nå