Tietosuojalausunto

Tietosuoja on yksi liiketoimintamme tärkeimmistä osa-alueista. AirHelpin tietosuojaseloste ja tietosuojakäytäntö keskittyvät henkilötietojen asianmukaiseen sekä lailliseen käsittelyyn ja tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta huolehtimiseen.

Tämä tietosuojaseloste koskee verkkosivustoa www.airhelp.com, jonka omistaa ja jota hallinnoi AirHelpin ensisijainen operatiivinen yksikkö AirHelp Germany GmbH, joka toimii osoitteessa WeWork Warschauer Platz 11–13, Berliini (Berlin), Saksa. Tässä tietosuojaselosteessa termit ”AirHelp” ja ”me” viittaavat koko yritysryhmään tai kuhunkin yritykseen tapauksen mukaan.

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu kokonaisuudessaan ne online-tietosuojakäytännöt, joita sovellamme toiminnassamme. Tietosuojaselosteessa kerromme, millaista tietoa keräämme ja kuinka käytämme, jaamme ja turvaamme sinulta saamiamme tietoja. Siinä kuvataan myös sinun mahdollisuutesi tietojen käyttöön, katseluun ja henkilötietojesi korjaamiseen.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n sisällä. Toimintaamme säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), joka on suoraan sitovaa lainsäädäntöä. Yleinen tietosuoja-asetus suojelee luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.

AirHelp GmbH:ta pidetään rekisterinpitäjänä, ja se määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Määritelmät

Tässä tietosuojaselosteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit on määritelty samoin kuin käyttöehdoissamme, ellei toisin mainita.

Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoihin kuuluu erilaisia tietoja (esim. nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.

Periaatteet

Tietosuojaselosteemme perustuu seuraaviin tietosuojaperiaatteisiin:

 • Henkilötietoja käsitellään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti;

 • Henkilötietoja kerätään vain määriteltyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa käsitellä edelleen tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa;

 • Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin, niiltä osin ja niissä rajoissa kuin tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta on tarpeen;

 • Henkilötietojen on oltava tarkkoja, ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;

 • Tilanteessa, jossa henkilötiedot ovat epätarkkoja ottaen huomioon niiden käsittelyn tarkoituksen, on viipymättä tehtävä jokainen kohtuullinen toimi tietojen poistamiseksi tai oikaisemiseksi;

 • Henkilötietoja pidetään sellaisessa muodossa, joka sallii rekisteröidyn tunnistamisen ainoastaan niin kauan kuin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta on tarpeen;

 • Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina ja säilytettävä tavalla, joka takaa asianmukaisen suojauksen;

 • Henkilötietoja ei saa jakaa kolmansien osapuolten kanssa, ellei se ole tarpeellista, jotta AirHelp voisi tarjota Sopimuksen mukaisia palveluita;

 • Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi saamista ja niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä siirrettävyyttä.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Jos haluat hyötyä palveluistamme ja toimittaa meille tietoja, sinua saatetaan pyytää antamaan meille henkilötietoja, jotta voimme toteuttaa palveluita sekä parantaa liiketoimintaamme ja palveluitamme. Henkilötietoja voidaan toimittaa meille verkkosivustomme, sähköpostilla, muiden tukemiemme sähköisten kanavien tai ohjelmistojen avulla, postitse tai puhelimitse. Kaikki henkilökohtaiset tiedot kerätään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin kuin tiettyä, selkeää ja laillista tarkoitusta varten vaaditaan tai lain edellyttämiin tarkoituksiin alueilla, joilla toimimme.

Keräämme ensisijaisesti henkilötietoja, kuten nimiä, syntymäaikoja, osoitteita, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, passin numeroita, henkilötunnuksia ja kansallisia tunnistenumeroita. Keräämme näitä tietoja voidaksemme toteuttaa seuraavat sopimuksen mukaiset palvelumme: Kelpoisuuspalvelu, Tietopalvelu ja Oikeustoimet palveluna. Nämä palvelut ovat AirHelpin ydinliiketoimintaa.

Lisäksi keräämme henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastoja, hallintoa ja viestintää, tietotekniikkaa ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, todennus- ja valtuutusjärjestelmiä, tukijärjestelmiä sekä sisäisten projektien ja organisaatioiden tiimien ja toimintojen yhteistyötä varten.

Ostamme lentotietoja kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi tietoja viivästyneistä tai peruutetuista lennoista tietyllä ajalla. Nämä tiedot ovat ”ei-henkilökohtaisia” tietoja, joita yhdistämme henkilötietoihin. Kelpoisuuspalvelua käytetään ainoastaan siihen, että voimme kertoa todennäköisestä kelpoisuudesta korvaukseen. Tarjoamme Oikeustoimet palveluna -palvelua kelpoisille korvaushakemuksille pyynnöstä.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme henkilötietoja siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, emmekä säilytä tietoja pidempään kuin tätä tarkoitusta varten on tarpeen. Voimme säilyttää tietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen tai niin kauan kuin on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi, oikeudellisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai jotain yllä mainittua tarkoitusta varten. Henkilötietoihin pääsy on tiukasti rajoitettu AirHelpin ja sen määräysvallassa oleviin tytäryhtiöihin ja tytäryhtiöiden henkilöstöön, joilla on asianmukainen valtuutus AirHelpin kanssa solmitun sitovan yrityssopimuksen puitteissa ja selkeä liiketoiminnallinen tarve tietoihin.

Evästeiden käyttö

Sivustomme ja kumppanimme käyttävät evästeitä tai vastaavia tekniikoita varmistamaan parhaan käyttökokemuksen sekä analysoimaan trendejä, hallinnoimaan verkkosivustoa, seuraamaan käyttäjien liikkumista verkkosivustolla ja keräämään demografisia tietoja koko käyttäjäkannastamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi seuraamaan käyttömalleja ja tallentamaan asetuksia. Evästeemme eivät sisällä tietoja, joista voi suoraan tunnistaa henkilöitä. Evästeiden ja seurantatekniikoiden avulla kerätään automaattisesti tiettyjä tietoja, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi, operaattori, viittaus-/poistumissivut, sivuillamme katsellut tiedostot (esim. HTML-sivut, grafiikat), käyttöjärjestelmä, päivämäärä/aikaleima ja/tai klikkausdata, yleisten trendien analysointia ja sivuston ylläpitämistä varten. Voit hallita evästeiden käyttöä yksittäisellä selaintasolla, mutta jos päätät poistaa evästeet käytöstä, se voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää tiettyjä ominaisuuksia tai toimintoja sivuillamme tai palvelussamme.

Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka käytämme evästeitä, lue myös evästekäytäntömme.

Henkilötietojen jakaminen

Siirrämme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla luetelluin ehdoin:

 • jos olet antanut suostumuksen siirtoon;

 • jos siirto liittyy suoraan alkuperäiseen tarkoitukseen, johon henkilötiedot kerättiin;

 • jos siirto on välttämätön, jotta voimme valmistella sopimuksen, neuvotella siitä ja täyttää sopimusvelvoitteemme;

 • jos siirto vaaditaan laillisen velvoitteen, hallinnollisen tai tuomioistuimen päätöksen vuoksi;

 • jos siirto on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi tai suojaamiseksi tai puolustukseksi tuomioistuinkäsittelyssä;

 • jos siirto vaaditaan viranomaisten laillisiin pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien kansallisten turvallisuus- tai lainvalvontaviranomaisten vaatimusten täyttäminen;

 • jos se palvelee väärinkäytön tai muun laittoman toiminnan, kuten tahallisten hyökkäysten, ehkäisemistä tietoturvan varmistamiseksi.

Joskus pyydämme muita yrityksiä ja liikekumppaneita niin Euroopan talousalueen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, toimimaan puolestamme. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ulkopuoliset lakimiehet, jotka ryhtyvät Oikeustoimiin, tai teknologiayritykset, jotka käsittelevät ja toimittavat sellaisia järjestelmiä ja teknologioita, jotka parantavat tuotteitamme ja palvelujamme. Jaamme heille vain tarvittavat tiedot näissä tapauksissa. Ennen kuin jaamme henkilötietoja teemme vastaanottajien kanssa kirjallisen sopimuksen, johon kuuluvat tietosuojaehdot, jotka suojelevat tietojasi.

Palveluntarjoajilla on oikeus saada vain henkilötietoja, joita he tarvitsevat toteuttaakseen palvelunsa. Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotta he voisivat markkinoida sinulle tuotteitaan tai palveluitaan. Jos et halua meidän jakavan henkilötietojasi näiden yritysten kanssa, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa [email protected].

Käsittelyn turvallisuus

Henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja suojatusti ja sovellamme ja ylläpidämme asianmukaisia ja yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojelemiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta tai vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta, muutoksilta, luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta erityisesti silloin, kun prosessointiin liittyy tietojen siirtoa verkossa ja kaikkia muita laittomia käsittelytapoja vastaan. Kysymykset henkilötietojen suojaamisesta voi lähettää tietosuojavastaavalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi saamista ja niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä siirrettävyyttä. Jotta voimme pitää henkilötietosi ajan tasalla, suosittelemme, että ilmoitat meille kaikista muutoksista tai poikkeavuuksista. Tarkastellaksesi ja/tai muokataksesi henkilötietojasi tai saadaksesi tietoja siitä, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi, tai kysyäksesi meiltä muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai pyytääksesi meiltä tietoja siitä, säilytämmekö tai käsittelemmekö jonkin kolmannen osapuolen puolesta mitään henkilötietojasi, ole ystävällinen ja ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa [email protected]. Vastaamme sinulle kohtuullisen ajan kuluessa.

Työn hakeminen

Työhakemusten hallinnointiin käytämme kolmannen osapuolen rekrytointityökalua. Kun haet työpaikkaa AirHelpistä, AirHelp toimii henkilötietojen käsittelijänä ja rekisterinpitäjänä. Hakemuksia ei säilytetä pitempään kuin on tarpeen tai jaeta kolmansien osapuolten kanssa. Jos haluat tarkastella, oikaista tai poistaa henkilötietojasi, rajoittaa niiden käsittelyä tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa [email protected].

Sähköpostimarkkinointi ja markkinointiasetukset

Sinulla on oikeus, milloin tahansa, pyynnöstä ja veloituksetta, vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu. Nämä vaatimukset täyttyvät, kun valitset haluavasi vastaanottaa markkinointisähköpostiviestejä (tietoinen tahdonilmaisu).

Sinulla on oikeus, milloin tahansa, pyynnöstä ja veloituksetta, vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Voit tehdä pyynnön klikkaamalla lähettämissämme sähköpostiviesteissä olevaa ”Peruuta tilaus” -linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa, henkilötietojasi ei enää käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Markkinointisähköpostiviestit sisältävät tietoja, joiden arvelemme olevan kiinnostavia, kuten viimeisimpiä uutisia tuotteistamme ja palveluistamme.

Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa näyttääksemme mainoksia verkkosivustollamme ja hallinnoidaksemme mainontaa muilla sivustoillamme. Meidän kolmannen osapuolen kumppanimme saattaa käyttää evästeitä tai muita vastaavia teknologioita näyttääkseen sinulle selailuhistoriaasi ja mielenkiinnon kohteisiisi sopivia mainoksia. Jos olet Euroopan unionin alueella ja haluat, ettei mielenkiinnon kohteitasi hyödynnetä markkinoinnin kohdentamisessa, napsauta tästä. Huomaa, että tulet silti näkemään yleisiä mainoksia.

Vastuu

Lakitiimimme on vastuussa tietosuojaselosteestamme, ja sillä on kokonaisvastuu sen noudattamisen varmistamisesta. Pidämme kirjaa tietosuoja-asetuksen mukaisista tietojenkäsittelytoimista, jotka sisältävät asetuksen edellyttämät tiedot, ja toimitamme tarvittaessa ja pyynnöstä nämä tiedot valvontaviranomaisen saataville.

Olemme vastuussa ja voimme milloin tahansa osoittaa noudattavamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä tässä tietosuojaselosteessa esitettyjä periaatteita. Pidämme kirjaa tietosuoja-asetuksen mukaisista tietojenkäsittelytoimista, jotka sisältävät asetuksen edellyttämät tiedot, ja toimitamme tarvittaessa ja pyynnöstä nämä tiedot valvontaviranomaisen saataville.

Kaikki tätä tietosuojaselostetta koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään tietosuojavastaavalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä. Tietosuojavastaava käsittelee kaikki kyselyt ja valitukset mahdollisimman nopeasti sisäisten menettelytapojemme mukaisesti. Valituksen voi lähettää tietosuojavastaavalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että koet tapamme käsitellä henkilötietojasi rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai mitä tahansa muuta tietosuojalakia, voit tehdä valituksen myös valvontaviranomaiselle.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esim. johtuen asiaa koskevan lainsäädännön muutoksista tai muutoksista yritysrakenteeseemme. Mikäli mitä tahansa merkittäviä muutoksia tehdään, sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tai siitä ilmoitetaan verkkosivuillamme ennen muutoksen voimaantuloa. Kannustamme sinua tarkistamaan tämän sivun määräajoin saadaksesi uusimmat tiedot tietosuojakäytännöistämme.

Yhteystiedot

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berliini (Berlin)
Saksa

E-mail: [email protected]

Päivitetty: 4. joulukuuta 2022
Versio 2.22

AirHelp on esillä muun muassa:

Kauppalehti logoYLE Uutiset logoIlta-sanomat logoHelsingin Sanomat logo

AirHelp kuuluu lentomatkustajien oikeuksia ajavaan APRA-yhdistykseen, jonka tavoite on parantaa ja suojella matkustajien oikeuksia.

Tekijänoikeudet © 2023 AirHelp

Tarkista korvaus

Kaikki lentoyhtiöt