AirHelp Tietosuojalausunto

AirHelp pitää tietojen yksityisyyttä liiketoiminnan tekemisen peruskomponenttina. Tietosuojapolitiikkamme ja käytäntömme keskittyvät henkilötietojen käsittelyyn, jakamiseen ja tallentamiseen asianmukaisesti ja laillisesti ja samalla tarjoten luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta

Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan AirHelpin ensisijaiseen toimintayksikköön, AirHelp Limitediin, joka sijaitsee Hongkongissa ja sen tytäryhtiöihin (mukaan lukien osittain omistetut tytäryhtiöt, joissa AirHelp Limited hallitsee suoraan tai epäsuorasti yli 50 prosenttia äänivallasta). Se koskee myös AirHelp Limitedin emoyritystä, AirHelp, Inc. Tätä käytäntöä varten termi “AirHelp” viittaa koko yritysryhmään tai kuhunkin yritykseen tapauksen mukaan.

AirHelp käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU:n sisällä ja voi milloin tahansa osoittaa EU: n lainsäädännön noudattamisen ja tässä lausunnossa esitettyjen periaatteiden noudattamisen.

Tämä tietosuojalausunto edustaa täydellistä online-tietosuojakäytäntöä, jota sovelletaan airhelp.com:iin ja sen verkkotoimintoihin. Lausumassa selitetään, millaista tietoa keräämme asiakkaista verkossa ja kuinka käytämme näitä tietoja.

Verkkosivustoamme hallitaan yleisen tietosuoja-asetuksen (“GDPR”) mukaan (asetus (EU) 2016/679), joka on suoraan sitovaa lainsäädäntöä. GDPR luo yksityisille joitakin uusia oikeuksia ja vahvistaa joitakin nykyisin olemassa olevia direktiivin 95/46/EY mukaisia oikeuksia. Direktiivi 95/46/EY kumotaan 25 päivästä toukokuuta 2018 alkaen. Tämä käytäntö on sovitettu yhteen GDPR: n kanssa, ja siksi se on myös direktiivin 95/46/EY ja sen kansallisten täytäntöönpanosääntöjen mukainen, kunnes ne vanhentuvat 25. toukokuuta 2018.

Tietosuojalausunto on AirHelpin oikeudellisen ryhmän vastuulla, jolla on yleinen vastuu sen yhdenmukaisuuden varmistamisesta. Tietosuojavaltuutettu (DPO) vastaa tietosuojakäytäntömme toteuttamisesta, joka liittyy olennaisesti tietosuojalausuntoon. Tietosuojavaltuutettu (DPO) varmistaa päivittäisen noudattamisen ja osallistuu kaikkiin henkilötietojen suojaamiseen liittyviin kysymyksiin.

AirHelpiä on pidettävä rekisterinpitäjänä ja se määrittelee internetissä lähetettyjen ja kerättyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Periaatteet

AirHelpin tietosuojakäytäntö perustuu seuraaviin tietosuojaperiaatteisiin:

  • Henkilötietojen käsittely tapahtuu laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti;
  • Henkilötietojen kerääminen tulee suorittaa vain määriteltyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa käsitellä edelleen tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa;
  • Henkilötietojen keräämisen on oltava riittävää, asianmukaista ja rajoitettuna siihen, mikä on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, jota varten niitä käsitellään;
  • Henkilötietojen on oltava tarkkoja ja tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;
  • Tilanteessa, jossa henkilötiedot ovat epätarkkoja ottaen huomioon niiden käsittelyn tarkoituksen, on viipymättä tehtävä jokainen kohtuullinen toimi tietojen poistamiseksi tai oikaisemiseksi;
  • Henkilötietoja pidetään sellaisessa muodossa, joka sallii rekisteröidyn tunnistamisen ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta;
  • Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina ja säilytettävä tavalla, joka takaa asianmukaisen turvallisuuden;
  • Henkilötietoja saa jakaa kolmansien osapuolten kanssa, ainoastaan silloin kun se on tarpeen suostumuksen mukaisten palveluiden tarjoamiseen;
  • Rekisteröidyillä on oikeus pyytää henkilötietojen saamista ja niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä tietojen siirrettävyyttä.

Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, joka voi liittyä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (“rekisteröity”). Henkilötietoihin sisältyvät kaiken tyyppiset tiedot, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti (jota käytetään yhdessä muiden tietojen kanssa) viitattavissa rekisteröityyn, kuten nimet, syntymäajat, osoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, jne.

Henkilötietojen kerääminen

Sivuston käyttäjiä, jotka haluavat hyötyä palveluistamme ja toimittaa meille tietoja, voidaan pyytää antamaan henkilötietoja, jotta AirHelp voi toimia ja parantaa liiketoimintaamme ja palveluitamme. Keräämme ensisijaisesti henkilötietoja, kuten nimiä, syntymäaikoja, osoitteita, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, passi-/henkilötunnuksia, kansallisia tunnistenumeroita; (i) auttamaan asiakkaita toteuttamaan oikeuksiaan EY 261 tai muun sovellettavan lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen tai säädöksen mukaisesti, kun heidän lentonsa on viivästynyt, peruutettu tai ylivarattu; (ii) informoida matkustajia, maksutta, sähköpostitse lentomatkustajien oikeuksista, lentotiedoista, lentoasematiedoista ja muista asiaankuuluvista lentoliikenteen palveluista. Tämä on AirHelpin ydintoimintaa liiketoimintana. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuprosessi muodostuu henkilötietojen keräämisestä sen määrittämiseksi, onko vaatimus kelvollinen. Jos vaatimus arvioidaan aiheelliseksi, AirHelp ottaa yhteyttä lentoliikenteen harjoittajaan asiakkaan puolesta, ja jos se katsotaan tarpeelliseksi, se auttaa asiakkasta ryhtymään oikeustoimiin asiakkaan edun mukaisesti. Saatamme myös kerätä hakijan fyysisen osoitteen hakiessamme mielipidettä. Lisäksi keräämme henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastoihin, hallintoon ja viestintään, tietotekniikkaan ja turvallisuushallintoon, fyysiseen turvallisuuteen, todennus- ja valtuutusjärjestelmiin, tukijärjestelmiin, sisäisten projektien ja organisaatioiden tiimien ja toimintojen yhteistyöhön. Käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin kuin vaaditaan tiettyä, selkeää ja laillista tarkoitusta varten, tai lain edellyttämiin tarkoituksiin paikoissa, joissa me toimimme.

AirHelp ostaa lentotietoja kolmansilta osapuolilta, esim. tietoja viivästyneistä tai peruutetuista lennoista tietyllä ajalla, jne. Nämä tiedot ovat ei-yksityistä tietoa, jonka me yhdistämme asiakkaidemme toimittamien yksityisten tietojen kanssa. Tätä käytetään vain ilmoittamaan asiakkaille oikeutetuista korvausvaatimuksista ja vaatimusten jättämisestä, jotta voisimme kerätä mahdolliset korvaukset asiakkaidemme puolesta.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme henkilökohtaisia tietoja kerättyyn tarkoitukseen ja pidämme tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tätä tarkoitusta varten. Voimme säilyttää asiakkaan tiedot niin kauan kuin asiakkaan tili on aktiivinen, tai tarpeen palvelujen tarjoamiseksi, noudattaen oikeudellisia velvoitteitamme tai jotain yllä mainituista tarkoituksista. Henkilötietoihin pääsy on tiukasti rajoitettu AirHelpin ja sen määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden henkilöstöön, joilla on asianmukainen valtuutus ja selkeä liiketoiminnan tarve tietoihin.

Evästeiden käyttö

AirHelp -sivusto ja sen kumppanit käyttävät evästeitä tai vastaavia tekniikoita varmistamaan parhaan käyttökokemuksen ja analysoimaan trendejä, hallinnoimaan verkkosivustoa, seuraamaan käyttäjien liikkuvuutta verkkosivustolla ja keräämään demografisia tietoja koko käyttäjäkannastamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan käyttäjien laitteelle, seuraamaan käyttömalleja ja tallennusasetuksia. Evästeemme eivät sisällä tietoja, joista voi tunnistaa henkilöitä. Keräämme tietyt tiedot automaattisesti käyttämällä evästeitä ja seurantatekniikoita, kuten Internet Protocol (IP) -osoitteet, selaimen tyyppi, Internet-palveluntarjoaja (ISP), viittaus-/poistumissivut, sivuillamme katsellut tiedostot (esim. HTML-sivut, grafiikat), käyttöjärjestelmä, päivämäärän / aikaleiman ja/tai klikkausdatan analysoimaan kokonaissuuntauksia ja hallinnoimaan sivustoa. Verkkosivuston käyttäjät voivat hallita evästeiden käyttöä yksittäisellä selaintasolla, mutta jos käyttäjät päättävät poistaa evästeet käytöstä, se voi rajoittaa tiettyjen ominaisuuksien tai toimintojen käyttöä sivuillamme tai palvelussamme.

Lisätietoja evästeidemme käytöstä.

Henkilötietojen jakaminen

Henkilötietoja ei jaeta kolmansien osapuolten kanssa, paitsi jos tällainen jakaminen on välttämätöntä palvelujemme tarjoamiseksi. Joskus tilaamme muita yrityksiä ja liikekumppaneita työskentelemään puolestamme, kuten ulkopuoliset lakimiehet, jotka pyrkivät lentojen korvausvaatimukseen tai teknologiayrityksiä järjestelmien ja teknologioiden käsittelyyn ja toimittamiseen tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi. Me voimme jakaa tarvittavat tiedot näissä tapauksissa. Palveluntarjoajilla on oikeus saada vain henkilötietoja, joita he tarvitsevat toimittaakseen palvelunsa. Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotta voimme markkinoida tuotteitamme tai palveluitamme asiakkaillemme. Jos käyttäjät eivät halua meidän jakavan henkilökohtaisia tietoja näiden yritysten kanssa, ota yhteyttä DPO, Lise Roulundiin, sähköposti: [email protected]

Tietyissä tilanteissa AirHelp voidaan vaatia paljastamaan henkilökohtaisia tietoja vastauksena valvontaviranomaisten laillisiin pyyntöihin täyttääkseen GDPR: n vaatimukset. Voimme myös luovuttaa henkilötietoja, jos niitä vaaditaan laissa, kuten noudattaa haasteita tai muita oikeudellisia prosesseja, kun uskomme vilpittömästi siihen, että tietojen antaminen on tarpeen oikeuksiemme suojelemiseksi, asiakkaiden turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai vastaamaan hallituksen pyyntöön.

Käsittelyn turvallisuus

Henkilötietoja käsitellään turvallisesti, sovelletaan ja ylläpidetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojelemiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta tai vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta, muutoksilta, luvattomalta paljastumiselta tai saatavuudelta erityisesti silloin, kun prosessointiin liittyy tietojen siirtoa verkossa ja kaikkia muita laittomia käsittelymuotoja vastaan. Kysymyksiä henkilötietojen suojaamisesta voi ohjata DPO Lise Roulundille, sähköposti: [email protected]

Henkilötietojen saanti ja oikaisu tai niiden poistaminen

Asiakkailla on oikeus, milloin tahansa tutustua, korjata tai pyytää poistamista tai rajoittaa kerättyjen tietojen käsittelyä. Jotta voisimme pitää henkilötiedot ajan tasalla, neuvomme käyttäjiä ilmoittamaan meille kaikista muutoksista tai poikkeavuuksista. Jos haluat tarkastella ja/tai muokata henkilötietoja tai saada tietoja siitä, kuinka kauan AirHelp aikoo säilyttää henkilötietoja tai muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, tai jos haluat saada tietoa siitä, säilytämmekö tai käsittelemmekö henkilötietojasi kolmannen osapuolen puolesta, ota yhteys DPO Lise Roulundiin, sähköposti: [email protected]

Työn hakeminen

Työhakemuksia varten käytämme kolmannen osapuolen rekrytointityökalua hallintatarkoituksiin. Kun haet työpaikkaa AirHelpissä, AirHelp käsittelee ja hallitsee henkilötietoja. Hakemuksia ei saa säilyttää pitempään kuin on tarpeen tai jaetaan kolmansien osapuolten kanssa. Jos hakijat haluavat käyttää, oikaista tai poistaa henkilötietoja, ota yhteyttä DPO Lise Roulundiin, sähköposti: [email protected]

Sähköpostimarkkinointi

AirHelpin on sallittua lähettää asiakkaille heidän suostumuksellaan markkinointi- sähköpostiviestejä. Tämä erityinen suostumus on annettava vapaasti, on tiedotettava erityisesti ja sen on oltava yksiselitteinen. Nämä vaatimukset täyttyvät, kun asiakkaat ovat päättäneet vastaanottaa markkinointi-sähköpostiviestejä (aktiivisesti sovittu).

Asiakkailla on aina oikeus vastustaa pyynnöstä ja maksutta asiakkaan henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitoiminnassa ilman, että hänen on toimitettava erityisiä perusteluja. Tämä onnistuu napsauttamalla lähettämissämme sähköpostiviesteissä olevaa ”Peruuta tilaus” -linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Kun asiakas on vastustanut, kyseisen asiakkaan henkilötietoja ei enää käsitellä suoramarkkinoinnissa.

Markkinointiviestit sisältävät tietoa, jonka uskomme kiinnostavan asiakkaitamme, kuten uusimmat uutiset tuotteistamme ja palveluistamme.

Vastuu

AirHelp on vastuussa ja voi milloin tahansa osoittaa GDPR: n noudattamisen sekä tässä esitettyjen periaatteiden noudattamisen. AirHelp pitää kirjaa vastuualueensa mukaisista käsittelytoimista, jotka sisältävät GDPR: n edellyttämät tiedot ja tarvittaessa toimittaa tiedot saataville valvontaviranomaisen pyynnöstä.

Yksityisyydensuoja on AirHelpin oikeudellisen tiimin vastuulla. Kaikki tätä käytäntöä koskevat tiedustelut voidaan lähettää DPO Lise Roulundille, sähköposti: [email protected]

Valitus

Asiakkailla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystämme. DPO käsittelee kaikki kyselyt ja valitukset mahdollisimman nopeasti sisäisten menettelyjen mukaisesti.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että asiakkaat ovat kärsineet vahinkoa tietosuojapolitiikan mukaisten oikeuksiensa rikkomisen vuoksi, ja AirHelp ei ole käsitellyt valitusta riittävällä tavalla, asiakkaat voivat tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

Valitukset voidaan lähettää DPO Lise Roulundille, sähköposti: [email protected]

Muutokset tähän käytäntöön

Tätä käytäntöä voidaan päivittää aika ajoin, esim. johtuen asiaankuuluvan lainsäädännön muutoksista tai muutoksista AirHelpin yritysrakenteeseen. Jos aineellisia muutoksia tehdään, asiakkaille ilmoitetaan sähköpostilla tai ilmoitetaan siitä verkkosivuilla ennen muutoksen voimaantuloa. Kannustamme kaikkia käyttäjiämme tarkistamaan tämän sivun määräajoin saadakseen uusimmat tiedot yksityisyydensuojakäytännöistämme.

Yhteystiedot

AIRHELP LIMITED
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

Sähköposti: [email protected]
Puhelinnumero: +44 800 011 9805

 

Voimassaolon päiväys: 1.05.2017