Prislista

1. Service Avgift

AirHelp tar endast ut en serviceavgift om ditt ärende är framgångsrikt. Avgiften dras från den ersättning du erhåller från flygbolaget.
Vid alla flygningar på 1500 km eller mindre så har klienten rätt till ersättning på 250 EUR för vilket han/hon kommer att få betala en serviceavgift på 63 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar inom EG på mer än 1500 km och för alla flygningar mellan 1500 km och 3500 km, har klienten rätt till ersättning på 400 EUR för vilket han/hon kommer att få betala en serviceavgift på 100,00 euro inklusive moms.
Vid alla flygningar som inte beskrivs ovan har klienten rätt till ersättning på 600 euro för vilket han/hon kommer att få betala en serviceavgift på 150 EUR inklusive moms.
Vid flygningar som beskrivs ovan där klienten inte har rätt till ersättning på 250, 400 or 600 EUR, skall klienten betala en service avgift på 25% an den erhållna ersättningen, inklusive moms.

2. Avgift för rättsliga åtgärder

Avgiften för rättsliga åtgärder tas endast ut om rättsliga åtgärder krävs och kommer att dras från din ersättning som tillägg till serviceavgiften.
Vid alla flygningar på 1500 km eller mindre så har klienten rätt till ersättning på 250 EUR för vilket han/hon kommer att få betala en avgift för rättsliga åtgärder på 63 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar inom EG på mer än 1500 km och för alla flygningar mellan 1500 km och 3500 km, har klienten rätt till ersättning på 400 EUR för vilket han/hon kommer att få betala en avgift för rättsliga åtgärder på 100 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar som inte beskrivs ovan har klienten rätt till ersättning på 600 EUR för vilket han/hon kommer att få betala en avgift för rättsliga åtgärder på 150 EUR inklusive moms.
Vid flygningar som beskrivs ovan där klienten inte har rätt till ersättning på 250, 400 or 600 EUR, skall klienten betala en avgift för rättsliga åtgärder på 25% av den erhållna ersättningen, inklusive moms.

3. Kunderna från resebyråer och andra företag

Om du har ingått ett avtal via en resebyrå eller liknande kommer avgiftsstrukturen, utbetalningsalternativen, konverteringen av valutan eller liknande vara olika beroende på de tjänster som tillhandahålls och/eller de individuella villkor som överenskommits. Den sammanlagda summan av serviceavgiften samt avgiften för de rättsliga åtgärderna kan inte i något fall överskrida avgifterna för tjänsten och avgifter för dem rättsliga åtgärder som beskrivits ovan.

4. Kravet återfördes

Ett ärende kan bli omplacerat för kunden i enlighet med klausul 2.10 se Air Help’s villkor Terms & Conditions helt gra.

5. Garanti belopp

AirHelp garanterar att kunden får sin rätta ersättning i EUR. Om flygbolaget betalar AirHelp kompensationen i en annan valuta kommer AirHelp att täcka alla omställningskostnader och andra avgifter i samband med mottagandet av medlen. Airhelp kommer därför inte att reducera det totala euro beloppet till följd av EG-förordningen 261 och kan därför inte minskas med potentiella FX kostnader och bankavgifter i samband med mottagandet av medlen.

All ersättning är därför alltid kompenserad i euro, om inte annat begärs av klienten och i sin tur accepteras av Airhelp.

Detta medför att kunden vet exakt hur mycket han kommer att få erhålla och kan också kontrollera om AirHelp har överfört rätt belopp i enlighet med EC261.

6. Kostnadsfri Bank utbetalning/överföring

Airhelp skickar en kostnadsfri överföring genom sin partner Payoneer. Airhelp tar inte några extra avgifter för banköverföringar. Det som Airhelp inte täcker är kostnader i samband med omvandling till en annan valuta än EUR. I ett sådant fall ska kunden godkänna och täcka dessa kostnader som krävs av Payoneer ifall kunden inte vill ha banköverföringen i en annan valuta än EUR. Airhelp och Payoneer tar inte ut några extra avgifter för överföringar i EUR.

www.payoneer.com

  • Den relevanta summan kommer alltid överföras till Payoneer i EUR,
  • Det är ett krav att kunden accepterar (prislistan inkl.) I Payoneer's villkor. Om klienten inte kan acceptera villkoren för Payoneer, kommer Kunden att behöva välja en annan metod för Utbetalning.
  • Om Payoneer avvisar klienten, oavsett skäl, kommer Kunden att behöva välja en annan metod för utbetalning.
  • Payoneer kommer införa extra avgifter i enlighet med deras villkor samt prislista inklusive en valutakostnad om pengarna dras tillbaka i någon annan valuta än euro. De faktiska avgifterna beror på vilka tjänster som används av Payoneer och är en avtals fråga mellan Kunden och Payoneer. Kunden rekommenderas att hitta information på Payoneer's hemsida eller kontakta Payoneer direkt för att få information om de aktuella kurserna i avgifter/kostnader som tas från Payoneer.

7. Standard Bank utbetalning/överföring

Alla utbetalningar kommer alltid att ske i EUR.
 
Airhelp kan acceptera att göra utbetalningar i andravalutor på Kundens begäran. I dessa fall kommer AirHelp att använda de relevanta valutakurser som erbjöds av AirHelp i samband med interna Airhelp processer.
 
På alla banköverföringar kommer det att införas en banköverförings avgift på 30 EUR, på grund av de extra externa kostnader som påtvingas Airhelp och den manuella hanterings kostnaden i samband med processen.
Anmärkningar:
i) Endast avgifter för att skicka pengarna kommer att täckas, inga avgifter för att ta emot medlem täcks;
ii) Överlåtelse alltid görs med "ekonomiska" överföringar; inget brådskande eller liknande överföringar blir utförda.

8. Check

Alla chekar kommer att påföras en checkavgift på 30 EUR för att täcka den ytterligare externa kostnad/risk som de orsakar AirHelp, samt kostnaden för den manuella hantering som processen medför.

När utbetalning med check väljs måste kunden vara införstådd med följande:

  • Visserligen erbjuder AirHelp utbetalning via check men denna metod rekommenderas inte. Checkar är betydligt mindre säkra än banköverföring, som är den betalningsmetod vi föredrar att använda.
  • AirHelp varken försäkrar, spårar eller registrerar utskickade checkar.
  • AirHelp tar inget ansvar för checkar som inte når sin destination, blir stulna eller förloras på annat sätt. Checkar kan inte utfärdas på nytt och utbetalningen kan inte heller utföras på något annat sätt om checken går förlorad.
  • AirHelp kan inte hjälpa dig att spåra eller återfå förlorade checkar.
  • AirHelp kan inte utfärda checkar på nytt om svårigheter uppstår på grund av att kunden angivit felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

9. Ändrings avgift

En ändringsavgift på 60 EUR kommer att införas varje gång AirHelp kommer att behöva återsända en utbetalning av något slag.

10. Mervärdeskatt (moms)

Alla avgifter som anges i denna Prislista inkluderar moms, om inte annat anges.

Published: 2015.11.06