AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Nio av tio flygresenärer ovetandes om sina rättigheter

Senast uppdaterad

En färsk undersökning från Airhelp visar att 88 procent av svenska flygresenärer inte känner till sina rättigheter. Avsaknaden av den här kunskapen är en av orsakerna till att resenärer går miste om runt 50 miljarder kronor i ersättning från flygbolagen varje år.

  • Undersökningen, som gjorts av YouGov på uppdrag av Airhelp, visar att bara 12 procent av svenskarna känner till sina passagerarrättigheter.
  • Endast 54 procent av de svenskar som råkat ut för en flygstörning, anser att de har rätt till ersättning på upp till 600 euro.
  • Närmare två av tre svenskar (64%) anser att flygbolagen inte ger dem tillräckligt med information om deras passagerarrättigheter.

Hela 7 000 personer i EU och över 1 000 i Sverige har ingått i undersökningen, vilket gör den till en av de mest omfattande när det gäller passagerarrättigheter. Studien, som gjorts av YouGov på uppdrag av Airhelp, visar att kunskaperna i ämnet fortfarande är lågt trots införandet av EU 261-reglerna för hela 14 år sedan. I genomsnitt 85 procent av flygresenärerna i EU saknar kunskap om sina passagerarrättigheter. I Sverige är siffran än sämre där 88 procent av de tillfrågade inte vet vilka rättigheter de har.

Undersökningen visar också att knappt hälften av resenärerna, som var berättigade till 6 000 kronor i kompensation för ett försenat eller inställt flyg, har ansökt om ersättning. De tre främsta orsaken till att passagerarna aldrig sökte ersättning var:

  1. De kände inte till sina rättigheter (45%)
  2. De inte kände till att de hade rätt till kompensation (41%)
  3. De visste inte hur man skulle gå tillväga för att begära ersättning (25%)

Av undersökningen framgår det också att 64 procent av de svenska resenärerna upplever att flygbolagen inte har gett dem tillräckligt med information om vilka rättigheter de har. Detta trots att flygbolagen är skyldiga att informera passagerarna om detta.

– Den här undersökningen visar med all tydlighet att vi behöver öka medvetenheten om flygpassagerarnas rättigheter. Att så få vet vad som gäller vid ett försenat eller inställt flyg var också anledningen till att Airhelp grundades för fem år sedan och vi tänker fortsätta att hjälpa resenärer att få den ersättning som de har rätt till, säger Airhelps Sverigechef Andreas Hermansson.

Detta har passagerare rätt till vid flygstörningar:
Om ett flyg är inställt eller försenat kan passagerare ha rätt till ekonomisk kompensation på upp till 600 euro per person. Rätt till ersättning kan även gälla i vissa fall där passageraren nekats ombordstigning.

Följande villkor måste uppfyllas: planet ska avgå från en flygplats inom EU, alternativt att flygbolaget har sin bas i EU och landar på en flygplats inom EU. Förseningen måste också ha orsakats av flygbolaget. Ersättning kan begäras upp till tre år efter flygstörningen.

Vid situationer som anses vara ”extraordinära omständigheter” – som oförutsedda strejker, oväder, medicinska nödfall och liknande – har flygbolagen ingen skyldighet att ersätta passagerare.

För mer information om passagerarrättigheter:
https://www.airhelp.com/sv/kann-till-rattigheter/


Presskontakt:
Andreas Hermansson
Country Manager Sweden
0049 176 707 974 69
[email protected]

Om AirHelp
Sedan starten 2013 har AirHelp hjälpt mer än fem miljoner resenärer att driva igenom kompensationskrav för inställda och försenade flyg till ett värde av nästan 300 miljoner euro. AirHelp har i dag över 500 medarbetare i 30 länder och erbjuder kundsupport på 16 olika språk. För mer information, besök airhelp.se