AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Nekad ombordstigning

Om flygbolaget inte låter dig gå ombord på din flygning trots att du inte har gjort något fel, är det bra att känna till dina rättigheter som passagerare, så att du vet vad du kan göra härnäst.

Nekad ombordstigning på flygningar inom EU

För passagerare på flygningar till eller från den Europeiska unionen gäller följande när du inte tillåts gå ombord på din flygning:

Om du gör det, kan det innebära att du ger upp rätten till ytterligare kompensation.Du kan givetvis välja att acceptera detta, om flygbolaget skulle ge dig ett tillräckligtbra erbjudande. Det slutgiltiga beslutet är helt och hållet upp till dig.

Om du inte har ditt boardingkort, kan du använda något annat flightdokument som innehåller ett bokningsnummer. Flygbolaget tilldelar din bokning detta nummer ochdet består av en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror.

Det vanligaste skälet till att du “väljs bort” är en överbokad flygning, men det kan finnas andra orsaker som gör att du nekas ombordstigning. Den här informationen är viktig i ett senare skede om du bestämmer dig för att ställa krav.

Eller, om du föredrar det, kan du begära återbetalning av din biljett och en returflygning till din ursprungliga avreseplats, om det skulle behövas.

Under förutsättning att du är berättigad till det ska flygbolaget betala dig omedelbart när du har nekats ombordstigning till din flygning. Detta utöver erbjudandet om omdirigering eller återbetalning som nämnts ovan.

Om du blir tvungen att vänta längre än planerat på flygplatsen, förväntas flygbolaget tillhandahålla mat och dryck för att du ska ha det bekvämt. Detta är inte bara god kundservice, utan även i vissa fall ett krav.

Om du blir kvar på marken över natten medan du väntar på en alternativ flygresa till din destination, ska flygbolaget betala alla rimliga kostnader för boende samt transport till och från flygplatsen, om detta skulle behövas.

För internationella flygningar, även inom EU, kan du få ersättning för extra omkostnadersom orsakas av din flygstörning. Dessa dokument hjälper dig att få din kompensation.

Vill du veta mer? Utforska all information om nekad ombordstigning på internationella flygningar och lär dig mer om dina rättigheter som flygpassagerare.

250 - 600 €

Om din flygning är överbokad eller om du nekas ombordstigning
ska du inte ge upp din bokning. Du kan få 250 – 600 € för besväret.

Share it:

Nekad ombordstigning på flygningar i USA

Om resenärer på inrikesflygningar i USA “väljs bort” till följd av en överbokad flygning, kan de vara berättigade till kompensation. Följande är vad du bör göra om detta skulle hända dig:

Om du gör det, kan det innebära att du ger upp rätten till ytterligare kompensation. Du kan givetvis välja att acceptera detta, om flygbolaget skulle ge dig ett tillräckligt bra erbjudande. Det slutgiltiga beslutet är helt och hållet upp till dig

Om du inte har ditt boardingkort, kan du använda något annat flightdokument som innehåller ett bokningsnummer. Flygbolaget tilldelar din bokning detta nummer och det består av en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror.

Den vanligaste orsaken till att du ”väljs bort” är en överbokad flygning vilket flygbolaget ska kompensera dig för. Men det kan finnas andra orsaker till att du nekas ombordstigning som inte omfattas av detta.

Under förutsättning att du är berättigad till det ska flygbolaget betala dig, utöver erbjudandet om en omdirigering eller alternativ flygresa.

Vill du veta mer? Utforska all information om nekade ombordstigningar på flygningar i USA och lär dig mer om dina rättigheter som flygpassagerare.

250 - 600 €

Om din flygning är överbokad eller om du nekas ombordstigning
ska du inte ge upp din bokning. Du kan få 250 – 600 € för besväret.

Share it:

Nekad ombordstigning på internationella flygningar

Passagerare på internationella flygningar kan ställa krav på ersättning för utlägg på grund av nekad ombordstigning om de följer ett par enkla steg:

Om du gör det, kan det innebära att du ger upp rätten till ytterligare kompensation (såsom ersättning för dina utlägg). Du kan givetvis välja att acceptera detta, om flygbolaget skulle ge dig ett tillräckligt bra erbjudande. Det slutgiltiga beslutet är helt och hållet upp till dig.

Om du inte har ditt boardingkort, kan du använda något annat flightdokument som innehåller ett bokningsnummer. Flygbolaget tilldelar din bokning detta nummer och det består av en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror.

Det vanligaste skälet till att du “väljs bort” är en överbokad flygning, men det kan finnas andra orsaker som gör att du nekas ombordstigning. Den här informationen är viktig för att avgöra om flygbolaget gjort fel om du bestämmer dig för att ställa ett krav.

Du behöver dem för att ställa krav på ersättning för utlägg till följd av din flygstörning. Dessa dokument hjälper dig att få din kompensation.

Vill du veta mer? Utforska all information om nekad ombordstigning på internationella flygningar och lär dig mer om dina rättigheter som flygpassagerare.

Om din resa innefattar ett stopp inom EU kan du även kontrollera om du är berättigad till ytterligare kompensation.

250 - 600 €

Om din flygning är överbokad eller om du nekas ombordstigning
ska du inte ge upp din bokning. Du kan få 250 – 600 € för besväret.

Share it:

Se om din flygning är berättigad.

Har du råkat ut för en försenad flygning eller något annat problem med en flygresa under de senaste tre åren? Ge oss bara din flyginformation så ska vi berätta för dig om du har pengar att hämta.

Kontrollera nu