AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Rättigheter för internationella flygpassagerare

Sedan 2003, har Montreal-konventionen gett flygpassagerare vissa rättigheter till kompensation för internationella flygningar mellan de deltagande länderna. Fler än 120 nationer erkänner konventionen, inklusive USA och EU, vilket täcker en relativt stor del av världen.

Internationella rättigheter – Resestörningar

Montreal-konventionen gäller för internationella flygningar mellan de nationer som erkänner den. Den har skrivits under av och erkänns av fler än 120 länder (och fler tillkommer) i hela världen, inklusive USA och EU. De flesta större flygbolagsmarknader är medlemmar med några nämnvärda undantag (t.ex. Sri Lanka, och Vietnam). Listan över medlemmar ändras ibland när nationer går med, vilket inte alltid avspeglas omedelbart på länken ovan.

Konventionen gäller även om avreseplats och destination är inom samma medlemsnation, men bara om det finns ett planerat stopp i ett annat land. Exempelvis, om vi tänker oss att du flyger mellan städer i en medlemsnation såsom Kina med ett stopp i Vietnam. Din flygning skulle omfattas. Men om du hade en direktflygning istället, utan stopp, skulle den inte vara en “internationell” flygning och inte omfattas.

Oavsett typ av problemförseningar, inställda flyg eller nekade ombordstigningar – kan Montreal-konventionen tillämpas. Men, det sätt som passagerare kompenseras på skiljer sig från andra bestämmelser. Det är viktigt att känna till dessa skillnader.

Det är endast skador som orsakats av störningen som omfattas.

Passagerare kan ställa krav på utgifter och förluster orsakade av en flygstörning. Att bara vara försenad eller drabbas av olägenheter är normalt sett inte tillräckligt. Så, om en flygstörning gör att du missar en icke-återbetalningsbar, förbetald bokning, kan flygbolaget tvingas att kompensera dig, om du kan tillhandahålla tillräcklig dokumentation om händelsen och bevis på ökade omkostnader till följd av den. Se noteringen om “skador” nedan för mer information.

Extraordinära omständigheter omfattas inte.

Det går för det mesta inte att beskylla flygbolaget för flygförseningar eller störningar på grund av “extraordinära omständigheter”, vilket oftast är dåligt väder. Andra extraordinära omständigheter innefattar blixtnedslag, medicinska nödlägen, strejker, begränsningar i flygledning, plötsliga fel på flygplatsens radar, sabotage, politiska oroligheter, terrorism… du förstår poängen. Kortfattat, kan man säga att flygbolaget inte kan hållas ansvariga om de kan visa att det har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika flygstörningen eller att det var omöjligt för dem att göra det.

En notering om “skador” och vad detta innebär

Montreal-konventionen använder ordet “skador” för att tala om vad passagerare är berättigade till, men det tolkas olika beroende på vart du befinner dig. I många jurisdiktioner som exempelvis USA, är dessa “skador” begränsade till monetära skador och innefattar inte psykisk påfrestning (om den inte uppstår till följd av en fysisk skada). I andra delar av världen, som inom EU råder en snällare tolkning av reglerna vilket gör att passagerare kan ställa krav för känslomässiga skador. Dessa skillnader ligger dock utanför det här dokumentets omfattning, och om du behöver mer information om detta kan det vara bättre att du uppsöker professionell rådgivning.

Kompensationsbeloppen enligt Montreal-konventionen beräknas på ett särskilt sätt. Istället för belopp i Dollar eller Euro, bestäms beloppen i Särskilda dragningsrätter (SDR), vilket är en valuta som definieras av Internationella valutafonden (IMF). I januari 2017 var växelkursen:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Om flygbolaget är ansvarigt för skadan, måste de kompensera dig för dina förluster, upp till 4694 SDR (för närvarande 6009,37 EUR eller 6329,68 USD).

Växelkurserna varierar kontinuerligt, men begränsningarna för kompensation enligt Montreal-konventionen granskas vart femte år. För att kontrollera växelkurserna gentemot andra valutor eller få den senaste uppdaterade informationen, kan du besöka Internationella valutafondens webbplats på: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Om du tänker ställa ett krav enligt Montreal-konventionen, är det viktigt att du samlar och skickar in så mycket bevis som möjligt, då detta gör processen så smidig som möjligt och minimerar motståndet från flygbolaget. Här kommer några råd att följa:

  • Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen, såsom e-biljetter och boardingkort.
  • Spara dina kvitton som visar dina utlägg eller ekonomiska förluster till följd av flygstörningen.
  • Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet. Ju mer specifikt, desto bättre.
  • Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination. All information som du kan samla insom foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningenkommer att vara användbar i ditt krav.

Du kan ställa ditt krav så tidigt som möjligt när din flygning når sin destination – kontakta bara markpersonalen när du landat. Du kan ställa ditt krav senare. Det första stället att titta är på flygbolagets webbplats, som bör ha ett avsnitt om kunders klagomål och krav.

Ja. Enligt Montreal-konventionen, har du 2 år på dig att ställa ett krav för utlägg som uppstått till följd av en flygstörning. Den tidsperioden räknas från ankomstdagen till den slutgiltiga destinationen, datumet som flygplanet skulle ha anlänt eller det datum som flygningen faktiskt slutade (om dessa är olika). Med det sagt, så rekommenderar vi inte att man väntar alltför länge innan man vidtar en åtgärd -ju snabbare, desto bättre. Vi föreslår att du alltid kontrollerar det berörda flygbolagets transportvillkor, då det kan innehålla nyttig information om återbetalningar och förmåner i annan form än monetär kompensation.

Internationella rättigheter – Problem med bagage

Montreal-konventionen gäller för internationella flygningar mellan de nationer som stöder den. Den har skrivits under av och erkänns av fler än 120 länder (och fler tillkommer) i hela världen, inklusive USA och EU. De flesta större flygbolagsmarknader är medlemmar med några nämnvärda undantag (t.ex. Indonesien, Ryssland, Sri Lanka, Thailand, och Vietnam). Listan över medlemmar ändras ibland när nationer går med, vilket inte alltid avspeglas omedelbart på länken ovan.

Konventionen gäller även om avreseplats och destination är inom samma medlemsnation, men bara om det finns ett planerat stopp i ett annat land. Exempelvis, om vi tänker oss att du flyger mellan städer i en medlemsnation såsom Kina med ett stopp i Vietnam. Din flygning skulle omfattas. Men om du hade en direktflygning istället, utan stopp, skulle den inte vara en ”internationell” flygning och inte omfattas.

Skadade väskor

Om din incheckade väska eller handbagage skadas när den hanteras av flygbolagets personal, är flygbolaget ansvarigt för reparation eller ersättning av väskan, efter eget omdöme.

Försenade väskor

Om ditt bagage inte dyker upp i tid på din destination, är flygbolaget ansvarigt för att förse dig med uppdaterad information om var din väska befinner sig. Under tiden, bör flygbolaget även ersätta dig för de kostnader du har för att ersätta nödvändiga saker som fanns i dina väskor, såsom toalettartiklar. Behåll dina kvitton.

Borttappat bagage

Om flygbolaget tappar bort ditt bagage är de ansvariga för att kompensera dig för väskorna och dess innehåll upp till ett visst belopp, under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation om förlorade föremål och dess värde. Efter 21 dagar anses borttappade väskor vara förlorade, även om de dyker upp igen senare.

Situationer som orsakats av passageraren omfattas inte.

Flygbolaget kommer inte att hållas ansvarigt om de kan påvisa att passageraren bidrog till problemet på något sätt, eller om det fanns en defekt eller inbyggt problem med bagaget som var en faktor i skadan eller förlusten. Exemplen kan innefatta:

  • Trasigt eller otillräckligt bagage som går sönder vid normal hantering
  • Packning av föremål som är sköra eller farliga
  • Överpackning av en väska så att den kan gå sönder

Specialvaluta

Istället för belopp i Dollar eller Euro, bestäms beloppen i Särskilda dragningsrätter (SDR), vilket är en valuta som definieras av Internationella valutafonden (IMF). I januari 2017 var växelkursen:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Ansvarsbegränsning

Ditt kompensationsbelopp förhandlas fram mellan dig och flygbolaget och varierar beroende på situation. För bagage, fastställer Montreal-konventionen flygbolagets ansvar per passagerare till 1131 SDR (för närvarande 1447, 93 EUR eller 1525,11 USD), så det är det mesta du kan få i något fall. Flygbolagen kommer också att arbeta för att hålla kostnaderna nere genom att dra av för värdeminskningar och inte omfatta vissa typer av artiklar överhuvudtaget, såsom smycken och elektronik. För mer information om vad som inte omfattas, se ditt flygbolags transportvillkor på deras webbplats.

Skadat bagage

Efter inspektion av dina väskor kommer flygbolaget att erbjuda sig att ersätta artikeln eller reparera skadan, baserat på vad som är mest kostnadseffektivt för dem. När de ersätter din väska, kommer de sannolikt att erbjuda dig ett värdeminskat belopp baserat på aktuellt försäljningspris och hur länge du har haft den. Samma sak gäller för eventuella skadade föremål i ditt bagage, även om det är viktigt att notera att det finns många saker som flygbolaget inte ersätter alls i de flesta fall, såsom ömtåliga saker och elektronik.

Flygbolaget kan märka ditt bagage med en Limited Release Tag vilket är deras sätt att säga att de inte tar ansvar för det. Föremål som ofta märks med en Limited Release Tag är saker såsom musikinstrument, sportutrustning, barnvagnar eller andra skrymmande eller ömtåliga föremål. Men, under Montreal-konventionen, bör flygbolaget vara ansvarigt för alla föremål som de accepterar som bagage, om det inte är något som av, naturliga skäl skadas lätt (som en glasvas utan skyddande förpackning). Så det är ibland möjligt att protestera om de försöker använda en Limited Release Tag för att slippa betala kompensation.

Försenat eller borttappat bagage

För försenat bagage, kan du ställa krav på ersättning för alla kostnader till följd av den försenade leveransen av dina väskor, upp till 1131 SDR. Detta inkluderar saker som toalettartiklar som du måste ersätta medan dina väskor är borta.

För förlorat bagage, kommer flygbolaget att ersätta dig för dina väskor och dess innehåll (utöver utläggen för förseningen ovan) upp till 1131 SDR, under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation kring föremålen. I bägge fallen lär flygbolaget försöka begränsa kompensationsbeloppet baserat på framtida användning och värdeminskning för artiklarna.

Ytterligare omfattning

Om du transporterar något som är värt mer än 1131 SDR, har du möjligheten att deklarera ett högre värde för ditt bagage och föremål när du checkar in dina väskor på flygplatsen. Flygbolaget kommer vanligtvis att försäkra dina väskor till ett högre värde mot en avgift. Alternativt, kan du skaffa en separat reseförsäkring som täcker skadat och förlorat bagage, men du kommer sannolikt inte att få kompensation både från flygbolaget och från din försäkring. Det blir antingen eller.

Växelkurserna varierar kontinuerligt, men begränsningarna för kompensation enligt Montreal-konventionen granskas vart femte år. För att kontrollera växelkurserna gentemot andra valutor eller få den senaste uppdaterade informationen, kan du besöka Internationella valutafondens webbplats på: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Här är några tips att följa för att ge ditt krav bästa chansen att lyckas:

  • Behåll alla dokument som är relaterade till din flygning, såsom e-biljetter, boardingkort, kvitton för incheckat bagage, bagageanmälningar (Property Irregularity Report) och ditt registreringsnummer.
  • Skapa en detaljerad lista över innehållet i ditt bagage, likväl som all dokumentation till stöd för detta såsom kvitton eller foton på dina nedpackade föremål.
  • Behåll dina kvitton för alla föremål som du måste köpa för att ersätta nödvändiga saker i dina väskor, såsom toalettartiklar, etc.

Skadat bagage

Rapportera det skadade bagaget till flygbolaget så snart som möjligt. Det är bäst att göra detta medan du fortfarande är på flygplatsen, men du har 7 dagar på dig från den tidpunkt då du fick ditt bagage att ställa ett krav om skada. Du kommer också att behöva visa upp dina väskor för flygbolagets inspektion för att få någon kompensation.

Försenat bagage

Om dina väskor inte dyker upp på bagagebandet bör du meddela flygbolaget så snart som möjligt, helst innan du lämnar flygplatsen. Du kommer att få ett registreringsnummer och kan behöva fylla i en bagageanmälan (Property Irregularity Report), som du ska behålla. När du väl får ditt bagage, har du 21 dagar på dig att ställa krav på ersättning.

Borttappat bagage

Om flygbolaget erkänner att ditt bagage är borta eller om det inte har dykt upp 21 dagar efter din flygning, anses dina väskor officiellt vara borta – även om de dyker upp senare. Vid denna tidpunkt, har du 2 år på dig att göra ett anspråk för ersättning enligt Montreal-konventionen räknat från resdagen eller när din resa skulle ha avslutats.

Om detta inte är tillräckligt och du vill veta exakt vad Montreal-konventionen innebär, kan du även läsahela texten i avtalet.

Se om din flygning är berättigad.

Har du råkat ut för en försenad flygning eller något annat problem med en flygresa under de senaste tre åren? Ge oss bara din flyginformation så ska vi berätta för dig om du har pengar att hämta.

Kontrollera nu