Missade du ditt anslutningsflyg? Läs på om dina rättigheter som flygpassagerare – du kan ha rätt till upp till 600 € i ersättning

Har du missat ett anslutningsflyg och funderar på om du är berättigad till ersättning? Om du vill hävda dina rättigheter som flygpassagerare måste du först veta vilka de är.

Berätta mer om ditt problem med flygningen.

Berätta mer om din försenade flygning.

Berätta mer om din inställda flygning.

Berätta mer om ditt problem med flygningen.

Berätta mer om dina problem med bagaget.

Missade anslutningsflyg

Ibland kan man tyvärr missa ett anslutningsflyg, men det behöver inte betyda att man ska acceptera det. Vi kan berätta för dig vad du har för rättigheter som flygpassagerare när din resa inte går som planerat. Om du har missat ett anslutningsflyg kan du vara berättigad till upp till 600 € i ersättning. Emellertid måste en del förutsättningar vara uppfyllda.

Missat anslutningsflyg till eller från EU: Vad ska jag göra?

Om du flyger till eller från den Europeiska Unionen och missar ett anslutningsflyg ska du göra så här:

Du har inte rätt till ersättning om du har bokat flygresorna var för sig (alltså inte köpt alla i samma bokning).

För att du ska ha rätt till ersättning måste förseningen vid slutdestinationen vara längre än tre timmar.

Ju mer detaljerad förklaring du får, desto bättre. Om personalen säger att det beror på ”driftsmässiga förhållanden” eller ”flygsäkerhetsproblem” ska du be dem förklara vad detta innebär i detalj. Om du bestämmer dig för att kräva ersättning är detta viktig information. Om förseningen som leder till att du missar ditt anslutningsflyg orsakas av extraordinära omständigheter som svåra väderförhållanden, akuta medicinska händelser eller strejker anses dessa omständigheter tämligen rättvist vara utom flygbolagens kontroll. Det samma gäller vid flygledningsrestriktioner, om flygplatsens radarutrustning slutar fungera och vid sabotage eller terrorhandlingar. Flygbolag ansvarar endast för saker som är inom dess kontroll.

6,4 miljoner

I genomsnitt är 6,4 miljoner människor i världen berättigade till kompensation
enligt europeiska regler för (EG261) flygpassagerares rättigheter sedan 2015.

Share it:

Missade anslutningsflyg till eller från USA: Vad ska jag göra?

Passagerare på inrikesflyg inom USA har inte många rättigheter när det gäller missade anslutningsflyg. Men om du mellanlandar inom Europa kan du ha rätt till ersättning. Här är några tips:

Om du inte har ditt boardingkort kan du använda något annat flygresedokument där bokningsnumret är angivet. Numret är en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror. Flygbolaget har kopplat detta nummer till din flygbokning.

De amerikanska flygbolagen är inte skyldiga att ge dig någon ersättning, men du kan alltid försöka. Om du kan tänka dig att förhandla lite kanske du kan få ut någon slags kompensation, speciellt om du är med i ett bonusprogram eller är VIP-kund.

Ett exempel är om du flyger från Europa till USA med ett amerikanskt flygbolag och med en mellanlandning inom USA. Den första delen av resan, det vill säga från EU till USA, är berättigad till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004. Den andra flygningen, som går mellan två städer i USA, berättigar inte till ersättning, även om de två flygningarna sker med samma flygbolag och ingår i samma bokning (under ett och samma bokningsnummer).

6,4 miljoner

I genomsnitt är 6,4 miljoner människor i världen berättigade till kompensation
enligt europeiska regler för (EG261) flygpassagerares rättigheter sedan 2015.

Share it:

Missade anslutningsflyg på internationella flygresor: Vad ska jag göra?

Om du missar ett anslutningsflyg på en internationell flygresa ska du göra så här:

Om du inte har ditt boardingkort kan du använda något annat flygresedokument där bokningsnumret är angivet. Numret är en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror. Flygbolaget har kopplat detta nummer till din flygbokning.

Ju mer detaljerad förklaring du får, desto bättre. Om personalen säger att det beror på ”driftsmässiga förhållanden” eller ”flygsäkerhetsproblem” ska du be dem förklara vad detta innebär i detalj. Om du bestämmer dig för att kräva ersättning är detta viktig information. Om förseningen som leder till att du missar ditt anslutningsflyg orsakas av extraordinära omständigheter som svåra väderförhållanden, akuta medicinska händelser eller strejker anses dessa omständigheter tämligen rättvist vara utom flygbolagens kontroll. Det samma gäller vid flygledningsrestriktioner, om flygplatsens radarutrustning slutar fungera och vid sabotage eller terrorhandlingar. Flygbolag ansvarar endast för saker som är inom dess kontroll.

Det är möjligt att du kan få ut ersättning för exempelvis en förbetald bokning av hotellrum eller hyrbil eller för andra oväntade kostnader om de orsakas av flygstörningar. Därför är det viktigt att spara alla dokument.

Låt oss ta ett exempel med ett missat anslutningsflyg när du reser från Los Angeles till Warszawa via New York och Frankfurt.

LAX destination arrow WAW destination arrow JFK destination arrow FRA

Den första flygningen sker med ett amerikanskt bolag, t.ex. Delta, och de två andra med tyska Lufthansa. Om flygningen från Frankfurt till Warszawa är mer än tre timmar försenad räknas de två sista delarna av resan normalt till den ersättningsberättigande sträckan. Det är från New York till Warszawa.

Störningen inträffade på en flygning som täcks av (EG) nr 261, och eftersom Lufthansa också stod för flygningen från New York till Frankfurt räknas den vanligtvis in, även om den inträffade före störningen.

Men om flygningen från Los Angeles till New York orsakade förseningen täcks den inte av (EG) nr 261. Trots denna regel tolkar vissa nationella domstolar regleringen på ett annat sätt och inkluderar därför inte alltid tidigare anslutningsflyg i sträckan som berättigar till ersättning.

6,4 miljoner

I genomsnitt är 6,4 miljoner människor i världen berättigade till kompensation
enligt europeiska regler för (EG261) flygpassagerares rättigheter sedan 2015.

Share it:

Se om din flygning är berättigad.

Har du råkat ut för en försenad flygning eller något annat problem med en flygresa under de senaste tre åren? Ge oss bara din flyginformation så ska vi berätta för dig om du har pengar att hämta.

Kontrollera nu