AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Rättigheter för flygpassagerare inom EU

Den EU-lag som berör flygpassagerares rättigheter heter officiellt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004. Det är inte så lätt att uttala så vi kallar den bara för EG 261. Det är en europeisk lag som kräver att flygbolag kompenserar sina passagerare för långvariga flygförseningar, inställda flygningar och i situationer där de nekas ombordstigning.

Rättigheter inom EU – Försenade flygningar

Passagerare på EU-flygningar som är berättigade enligt EG 261 ska få upp till 600 EUR som kompensation för flygförseningar som är längre än 3 timmar. Det finns många faktorer som avgör berättigandet och hur mycket pengar du har rätt till, men följande avsnitt bör besvara alla de frågor du kan tänkas ha – och några till.

Givetvis omfattas de flesta rutter inom Europa. Detta innefattar inte bara luftrummet inom EU, utan även Island, Norge, Schweiz och de så kallade “yttersta regionerna” (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint-Martin, Madeira och Azorerna samt Kanarieöarna).

Många internationella flygningar omfattas också. Om din flygning avgår från en flygplats inom EU, så omfattas den. Om din flygning avgår från en annan plats men din destination finns inom EU, beror omfattningen på flygbolaget – och om det är ett europeiskt flygbolag, omfattas du. Har du blivit förvirrad ännu? Här är en enkel tabell som hjälper dig:

ResplanFlygbolag inom EUFlygbolag utanför EU
Från EU till inom EUcheck Omfattascheck Omfattas
Från EU till utanför EUcheck Omfattascheck Omfattas
Från utanför EU till EUcheck Omfattas Omfattas inte
Från utanför EU till utanför EU Omfattas inte Omfattas inte

I vissa fall, kan flygstörningar utanför EU vara kompensationsberättigande under EG261 om flygningen ansluter till en flygning med samma flygbolag som omfattas och är en del av samma flygbokning (under ett och samma bokningsnummer). Det enklaste sättet att ta reda om du omfattas är att använda AirHelp behörighetskoll.

Det är endast förseningar som är längre än 3 timmar som omfattas.

Ankomsttiden räknas inte från den tidpunkt då hjulen tar i marken, utan när planet är parkerat vid gaten och dörren öppnas.

Extraordinära omständigheter omfattas inte.

Flygbolaget kan även undkomma ansvar om förseningen berodde på något som kallas “extraordinära omständigheter”. Detta innefattar situationer som blixtnedslag, medicinska nödlägen, strejker som inleds av flygplatspersonal, svåra väderförhållanden, begränsningar i flygledning, plötsliga fel på flygplatsens radar, sabotage, politiska oroligheter, terrorism… du förstår poängen.

Inte så extraordinära omständigheter ska omfattas.

Flygbolaget hänvisar ofta till “tekniska problem” eller “operationella omständigheter” som orsaken till förseningar. Den goda nyheten är att Europadomstolen upprepade gånger har slagit fast att detta inte klassificeras som “extraordinära omständigheter”, vilket innebär att detta inte är tillräckligt för att upphäva flygbolagets skyldigheter enligt EG 261.”

Flygbolagsstrejker anses inte vara extraordinära omständigheter

I april 2018 fattade EG-domstolen ett beslut som förklarade att interna plötsliga flygbolagsstrejker inte utgör ”extraordinära omständigheter”. Därför måste nu flygbolag ersätta flygpassagerare för försenade och inställda flyg när orsaken var en flygbolagsstrejk.

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på tre faktorer:

 • Resans avstånd
 • Om din flygning sker inom EU eller inte
 • Förseningens längd – som vi nämnde tidigare så är det bara förseningar längre än 3 timmar som omfattas.

Det är en aning komplicerat, men vi har gjort en tabell som förklarar det hela:

Förseningens längd
Kortare än 3 timmar3 – 4 timmarLängre än 4 timmarKom aldrig framAvstånd
€ –250 €250 €250 €Alla flygningar som är kortare än 1500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU som är längre än 1500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km

Som vi nämnde tidigare, är resans avstånd en faktor som avgör hur mycket pengar du är berättigad till (se “Hur mycket är jag berättigad till för min försening?” ovan). Men om du har en resa med flera flygningar, är det möjligt att bara en del av dessa kommer att räknas in i din kompensation. För att avgöra detta, måste din resa först uppfylla ett par villkor:

 • Alla flygningar måste ha skett under en bokning och inte köpts separat.
 • Din flygstörning måste vara kompensationsberättigande under EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).
 • Förseningen till din slutgiltiga destination måste vara mer än 3 timmar.

När en flygstörning inträffar som uppfyller kriterierna ovan, är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt för att kompensera dig. För att räkna ut den kompensationsberättigande distansen, räknas flygstörningen och alla delsträckor som kommer efter den ihop. Alla de delsträckor av resan som kommer före störningen kan också innefattas, om de utfördes av samma flygbolag som är ansvarigt för förseningen, och det inte har förekommit några flygningar däremellan som utfördes av ett annat flygbolag.

Så för att sammanfatta det hela, om ett flygbolag orsakar en störning, är de i normala fall ansvariga för alla sina flygningar, även om de inträffade före störningen, likväl som alla efterföljande flygningar som påverkas, även om dessa sker med ett annat flygbolag.

Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flygningar, enligt följande:

Los Angeles destination arrow New York destination arrow London destination arrow Warszawa

Vi tänker oss även att den första flygningen sker med ett amerikanskt flygbolag, som t.ex. Delta, och de två sista delsträckorna sker med British Airways, ett flygbolag inom EU.

Om flygningen från London till Warszawa är försenad med mer än 3 timmar, kommer de två sista delsträckorna av resan normalt att räknas in i den kompensationsberättigande distansen. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattades av EG 261 och eftersom British Airways även utförde flygningen från New York till London, räknas den vanligtvis in – även fast den inträffade före störningen.Om flygningen från Los Angeles till New York hade orsakat störningen, hade flygningen dock inte omfattats av EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

Även om den här regeln i allmänhet stämmer, tolkar vissa domstolar inom EU förordningen annorlunda och inkluderar kanske inte tidigare anslutande flygningar i den kompensationsberättigande distansen. Det bästa sättet att kontrollera om din flygning är berättigad är med AirHelp behörighetskoll.

Om du tänker ställa krav på kompensation i enlighet med EG 261, kan du förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även om lagen är på din sida brukar de inte vara så glada över att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:

 • Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.
 • Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.
 • Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination.All information som du kan samla in – som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar för ditt krav.

Din rätt till kompensation enligt EG 261 upphör till slut att gälla, så det är viktigt att känna till preskriptionstiden för ditt krav. Detta varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor finns och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. Som alltid, har vi en behändig tabell åt dig:

PRESKRIPTIONSFRISTER I EUROPA
LANDPRESKRIPTIONSFRIST
Österrike3 år
Belgien1 år
Bulgarien5 år
Kroatien3 år
Cypern6 år
Tjeckien*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrike5 år
Tyskland**3 år
Grekland5 år
Ungern5 år
Island2 år
Irland6 år
Italien26 månader
Lettland***2 år
Litauen3 år
Luxemburg10 år
MaltaIngen begränsning
Holland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Rumänien3 år
Slovakien2 år
Slovenien2 år
Spanien5 år
Sverige****3 år
Schweiz2 år
Storbritannien6 år

* För Tjeckien, är preskriptionsfristen 2 år om flygningen inträffade före eller under 2013. Från 2014 och framåt, är preskriptionsfristen 3 år.

** För Tyskland, upphör preskriptionsfristen på den sista dagen av det tredje året (exempelvis, preskriptionstiden för en flygning 2016-02-25 upphör att gälla 2019-12-31).

*** För Lettland gäller en preskriptionstid på 2 år, förutsatt att ett krav har registrerats inom 21 dagar från datumet för störningen.

**** För Sverige, förnyas preskriptionsfristen varje gång ett krav ställs. Så preskriptionsfristen för alla efterföljande krav är tre år från det datum då det senaste kravet ställdes

Vi är glada att du frågade! Vi har inkluderat några höjdpunkter som vi inte har gått igenom i detalj ännu.

Rätt till ersättning eller omdirigering

Utöver kompensationen för din tidsförlust om din försening skulle överskrida fem timmar, är du berättigad till en fullständig eller partiell återbetalning av din ursprungliga biljett och en returflygning till din avreseplats, om det behövs.

Rätt till service

När en flygstörning inträffar och du väntar på att flygbolaget ska ta dig vidare till din destination, är du berättigad till ett antal gratis förmåner, beroende på din flyginformation. Flygbolaget ska förse dig med måltider och förfriskningar likväl som tillgång till kommunikation, inklusive två telefonsamtal, telex eller faxmeddelanden samt e-postmeddelanden. Om en övernattning blir nödvändig ska de förse dig med hotellrum och transport till och från flygplatsen. Följande tabell förklarar berättigandet till dessa rättigheter:

FlyginformationFörseningens längd
Alla flygningar som är kortare än 1500 km2 timmar eller mer
Flygningar inom EU som är längre än 1500 km3 timmar eller mer
Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km3 timmar eller mer
Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km4 timmar eller mer

Uppgradering och nedgradering

Om du erbjuds en alternativ flygning och blir placerad i en bättre klass än den du bokade, har flygbolaget ingen rätt att ta mer betalt. Å andra sidan, om klassen på den alternativa flygningen är lägre, kan du få ersättning för mellan 30% och 75% av det ursprungliga priset.

Ytterligare kompensation

Din rätt till kompensation enligt EG 261 påverkar inte din rätt att begära ytterligare kompensation. Förordningen gäller inte i de fall där passagerare frivilligt har gett upp sina bokningar. Givetvis, kommer det belopp du är berättigad till enligt EG 261 att dras av från all övrig kompensation du får.

Skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter

Din första grundläggande rättighet är att få information om innehållet i EG 261. Alla flygbolag måste visa information om passagerarnas rättigheter vid incheckningsdiskarna på alla flygplatser som de trafikerar. Om vår nedbrytning av lagtexterna inte är tillräcklig kan du läsa den faktiska texten i EG 261.

Rättigheter inom EU – Inställda flygningar

Om din flygning blir inställd och flygbolaget inte meddelar dig minst 14 dagar i förväg, kan de bli tvungna att kompensera dig enligt EG 261. Passagerare inom EU är berättigade till så mycket som 600 EUR för inställda flygningar, men det finns ett antal faktorer som avgör både berättigandet och kompensationsbeloppet. Följande avsnitt innehåller all information om detta.

Givetvis omfattas de flesta rutter inom Europa. Detta innefattar inte bara luftrummet inom EU, utan även Island, Norge, Schweiz och de så kallade “yttersta regionerna” (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint-Martin, Madeira och Azorerna samt Kanarieöarna).

Många internationella flygningar omfattas också. Om din flygning skulle avgå från en flygplats inom EU, så omfattas den. Om din flygning skulle avgå från en annan plats men din destination finns inom EU, beror omfattningen på flygbolaget – och om det är ett europeiskt flygbolag, omfattas du. Har du blivit förvirrad ännu? Här är en enkel tabell som hjälper dig:

ResplanFlygbolag inom EUFlygbolag utanför EU
Från EU till inom EUcheck Omfattascheck Omfattas
Från EU till utanför EUcheck Omfattascheck Omfattas
Från utanför EU till EUcheck Omfattas Omfattas inte
Från utanför EU till utanför EU Omfattas inte Omfattas inte

I vissa fall, kan flygstörningar utanför EU vara kompensationsberättigande under EG261 om flygningen ansluter till en flygning med samma flygbolag som omfattas och är en del av samma flygbokning (under ett och samma bokningsnummer). Det enklaste sättet att ta reda om du omfattas är att använda AirHelp behörighetskoll.

Inställda flygningar där förhandsbesked lämnats minst 14 dagar i förväg omfattas inte

Krav på kompensation är inte berättigade om flygbolaget har meddelat dig minst 14 dagar i förväg. Även om de ger beskedet mindre än 14 dagar i förväg, kan de fortfarande undvika att betala dig om de tillhandahåller en omdirigering med en alternativ flygresa som uppfyller vissa kriterier, enligt följande:

FörhandsbeskedKrav på omdirigering
14 dagarInga
7 till 13 dagarEn alternativ flygresa som avgår inte mindre än 2 timmar före och anländer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga flygningen
Kortare än 7 dagarEn alternativ flygresa som avgår inte mindre än 1 timmar före och anländer mindre än 2 timmar efter den ursprungliga flygningen

Extraordinära omständigheter omfattas inte

Flygbolaget kan även undkomma ansvar om den inställda flygningen berodde på något som kallas “extraordinära omständigheter”. Detta innefattar situationer som blixtnedslag, medicinska nödlägen, strejk, svåra väderförhållanden, begränsningar i flygledning, plötsliga fel på flygplatsens radar, sabotage, politiska oroligheter, terrorism… etc.

Inte så extraordinära omständigheter ska omfattas

Flygbolaget hänvisar ofta till ”tekniska problem” eller ”operationella omständigheter” som orsak till inställda flygningar. Den goda nyheten är att Europadomstolen upprepade gånger har slagit fast att detta inte klassificeras som “extraordinära omständigheter”, vilket innebär att detta inte är tillräckligt för att upphäva flygbolagets skyldigheter enligt EG 261.

Flygbolagsstrejker anses inte vara extraordinära omständigheter

I april 2018 fattade EG-domstolen ett beslut som förklarade att interna plötsliga flygbolagsstrejker inte utgör ”extraordinära omständigheter”. Därför måste nu flygbolag ersätta flygpassagerare för försenade och inställda flyg när orsaken var en flygbolagsstrejk.

Ombokade flyg omfattas eventuellt

Om ett flygbolag ändrar tiden för en flygning istället för att ställa in den, till en annan tid på dagen, gäller samma regler som för inställda flyg, beroende på hur lång varsel flygbolaget gav och tidsskillnaden mellan den ursprungliga resplanen och den nya. Den ombokade flygningen räknas i detta fall helt enkelt som en alternativ resa.

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på tre faktorer:

 • Resans avstånd
 • Om din flygning sker inom EU eller inte
 • Förseningens längd, om du accepterar en omdirigering till en annan flygning

Det är en aning komplicerat, men vi har gjort en tabell som förklarar det hela:

Förseningens längd (alternativ flygresa jämfört med ursprunglig flygning)
Kortare än 2 timmar2 – 3 timmar3 – 4 timmarLängre än 4 timmarKom aldrig framAvstånd
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flygningar som är kortare än 1500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU som är längre än 1500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km

Ditt kompensationsbelopp kan halveras, beroende på den totala mängd tid som din ankomst blir försenad till den slutgiltiga destinationen med en alternativ flygresa (jämfört med din ursprungligen bokade flygning). Detta speglas i tabellen ovan, där det halverade beloppen har markerats.

Om du nekar en omdirigering med en alternativ flygresa, är du berättigad till det kompensationsbelopp som visas ovan (där beloppet avgörs av ankomsttiden för den alternativa flygresa som erbjöds) likväl som en återbetalning av ditt biljettpris och en returflygning till din ursprungliga avreseplats, om det behövs.

Som vi nämnde tidigare, är resans avstånd en faktor som avgör hur mycket pengar du är berättigad till (se “Hur mycket är jag berättigad till för min försening?” ovan). Men om du har en resa med flera flygningar, är det möjligt att bara en del av dessa kommer att räknas in i din kompensation. För att avgöra detta, måste din resa först uppfylla ett par villkor:

 • Alla flygningar måste ha skett under en bokning och inte köpts separat.
 • Din flygstörning måste vara berättigad enligt EG 261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

När en inställd flygning inträffar som uppfyller kriterierna ovan, är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt för att kompensera dig. För att räkna ut den kompensationsberättigande distansen, räknas flygstörningen och alla delsträckor som följer på den ihop. Alla de delsträckor av resan som kommer före störningen kan också innefattas, om de utfördes av samma flygbolag som är ansvarigt för förseningen, och det inte har förekommit några flygningar däremellan som utfördes av ett annat flygbolag.

Så för att sammanfatta det hela, om ett flygbolag orsakar en störning, är de i normala fall ansvariga för alla sina flygningar, även om de inträffade före störningen, likväl som alla efterföljande flygningar som påverkas, även om dessa sker med ett annat flygbolag.

Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flygningar, enligt följande:

Los Angeles destination arrow New York destination arrow London destination arrow Warszawa

Vi tänker oss även att den första flygningen sker med ett amerikanskt flygbolag, som t.ex. Delta, och de två sista delsträckorna sker med British Airways, ett flygbolag inom EU.

Om flygningen från London till Warszawa ställs in, kommer de två sista delsträckorna av resan normalt att räknas in i den kompensationsberättigande distansen. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattades av EG 261 och eftersom British Airways även utförde flygningen från New York till London, räknas den vanligtvis in – även fast den inträffade före störningen.

Om flygningen från Los Angeles till New York ställdes in, hade flygningen dock inte omfattats av EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).Även om den här regeln i allmänhet stämmer, tolkar vissa domstolar inom EU förordningen annorlunda och inkluderar kanske inte tidigare anslutande flygningar i denk kompensationsberättigande distansen. Det bästa sättet att kontrollera om din flygning är berättigad är med AirHelp behörighetskoll.

Om du tänker ställa ett krav på kompensation enligt EG 261, kan du förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även om lagen är på din sida brukar de inte vara så glada över att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:

 • Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.
 • Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.
 • Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination. All information som du kan samla in – som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar i ditt krav.

Din rätt till kompensation enligt EG 261 upphör till slut att gälla, så det är viktigt att känna till preskriptionstiden för ditt krav. Detta varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor finns och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. Som alltid, har vi en behändig tabell åt dig:

PRESKRIPTIONSFRISTER I EUROPA
LANDPRESKRIPTIONSFRIST
Österrike3 år
Belgien1 år
Bulgarien5 år
Kroatien3 år
Cypern6 år
Tjeckien*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrike5 år
Tyskland**3 år
Grekland5 år
Ungern5 år
Island2 år
Irland6 år
Italien26 månader
Lettland***2 år
Litauen3 år
Luxemburg10 år
MaltaIngen begränsning
Holland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Rumänien3 år
Slovakien2 år
Slovenien2 år
Spanien5 år
Sverige****3 år
Schweiz2 år
Storbritannien6 år

* För Tjeckien, är preskriptionsfristen 2 år om flygningen inträffade före eller under 2013. Från 2014 och framåt, är preskriptionsfristen 3 år.

** För Tyskland, upphör preskriptionsfristen på den sista dagen av det tredje året (exempelvis, preskriptionstiden för en flygning 2016-02-25 upphör att gälla 2019-12-31).

*** För Lettland gäller en preskriptionstid på 2 år, förutsatt att ett krav har registrerats inom 21 dagar från datumet för störningen.

**** För Sverige, förnyas preskriptionsfristen varje gång ett krav ställs. Så preskriptionsfristen för alla efterföljande krav är tre år från det datum då det senaste kravet ställdes.

Vi är glada att du frågade! Vi har inkluderat några höjdpunkter som vi inte har gått igenom i detalj ännu.

Rätt till ersättning eller omdirigering

Utöver kompensation för din tidsförlust, är du berättigad till antingen:

 • en fullständig eller partiell återbetalning av din ursprungliga biljett och en returbiljett till din avreseplats, om det behövs.

eller

 • den tidigast möjliga alternativa transporten till din slutgiltiga destination.

eller

 • en ny biljett till din slutgiltiga destination vid ett senare tillfälle som du väljer, beroende på tillgång till stolar.

All transport mellan flygplatser sker på flygbolagets bekostnad.

Rätt till service

När en flygstörning inträffar och du väntar på att flygbolaget ska ta dig vidare till din destination, är du berättigad till ett antal gratis förmåner, beroende på din flyginformation. Flygbolaget ska förse dig med måltider och förfriskningar likväl som tillgång till kommunikation, inklusive två telefonsamtal, telex eller faxmeddelanden samt e-postmeddelanden. Om en övernattning blir nödvändig ska de förse dig med hotellrum och transport till och från flygplatsen.

Uppgradering och nedgradering

Om du erbjuds en alternativ flygning och blir placerad i en bättre klass än den du bokade, har flygbolaget ingen rätt att ta mer betalt. Å andra sidan, om klassen på den alternativa flygningen är lägre, kan du få ersättning för mellan 30% och 75% av det ursprungliga priset.

Ytterligare kompensation

Din rätt till kompensation enligt EG 261 påverkar inte din rätt att begära ytterligare kompensation. Förordningen gäller inte i de fall där passagerare frivilligt har gett upp sina bokningar. Givetvis, kommer det belopp du är berättigad till enligt EG 261 att dras av från all övrig kompensation du får.

Skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter

Din första grundläggande rättighet är att få information om innehållet i EG 261. Alla flygbolag måste visa information om passagerarnas rättigheter vid incheckningsdiskarna på alla flygplatser som de trafikerar.

Om det fortfarande inte är tillräckligt mycket om flygpassagerares rättigheter inom EU, kan du alltid läsa den faktiska texten i EG 261.

Rättigheter inom EU – Nekad ombordstigning

Det finns vissa situationer där flygbolaget kanske inte låter dig stiga ombord på planet – som när du väljs bort från en överbokad flygning. EG 261 kan kompensera passagerare med upp till 600 EUR om de nekas ombordstigning på en flygning inom EU. Följande avsnitt går igenom de faktorer som avgör berättigandet och hur mycket du är berättigad till.

Givetvis omfattas de flesta rutter inom Europa. Detta innefattar inte bara luftrummet inom EU, utan även Island, Norge, Schweiz och de så kallade “yttersta regionerna” (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint-Martin, Madeira och Azorerna samt Kanarieöarna).

Många internationella flygningar omfattas också. Om din flygning skulle avgå från en flygplats inom EU, så omfattas den. Om din flygning skulle avgå från en annan plats men din destination var inom EU, beror omfattningen på flygbolaget – och om det är ett europeiskt flygbolag, omfattas du. Har du blivit förvirrad ännu? Här är en enkel tabell som hjälper dig:

ResplanFlygbolag inom EUFlygbolag utanför EU
Från EU till inom EUcheck Omfattascheck Omfattas
Från EU till utanför EUcheck Omfattascheck Omfattas
Från utanför EU till EUcheck Omfattas Omfattas inte
Från utanför EU till utanför EU Omfattas inte Omfattas inte

I vissa fall, kan flygstörningar utanför EU vara kompensationsberättigande under EG261 om flygningen ansluter till en flygning med samma flygbolag som omfattas och är en del av samma flygbokning (under ett och samma bokningsnummer). Det enklaste sättet att ta reda om du omfattas är att använda AirHelp behörighetskoll.

Endast ofrivilliga nekade ombordstigningar omfattas.

Om du frivilligt överlämnar din stol i utbyte mot en återbetalning, alternativ flygresa, eller andra förmåner, överger du även din rätt till kompensation enligt EG 261. Likaledes, om du misslyckas att på egen hand gå ombord på flygningen, förlorar du din rätt till kompensation. Några exempel på detta kan vara:

 • Att komma för sent till ombordstigningen
 • Inte ha rätt dokumentation (som t.ex. boardingkort)
 • Att orsaka ett säkerhets-, hälso- eller trygghetsproblem

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på två faktorer:

 • Resans avstånd
 • Om din flygning sker inom EU eller inte

Vi älskar tabeller, så här är en som förklarar hur mycket du är berättigad till baserat på din flyginformation:

Avstånd
Alla flygningar kortare än 1500 km250 €
Flygningar inom EU som är längre än 1500 km400 €
Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km400 €
Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km600 €

Roliga fakta! Din kompensation ska betalas omedelbart när du nekas ombordstigning. Och vi menar där och då, på flygplatsen. Detta gäller utöver rätten till en omdirigering med en alternativ flygresa till din destination.

Som vi nämnde, är resans avstånd en faktor som avgör hur mycket pengar du är berättigad till (se “Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?” ovan). Men om du har en resa med flera flygningar, är det möjligt att bara en del av dessa kommer att räknas in i din kompensation. För att avgöra detta, måste din resa först uppfylla ett par villkor:

 • Alla flygningar måste ha skett under en bokning och inte köpts separat.
 • Din flygstörning måste vara berättigad enligt EG 261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

När en flygstörning – såsom en nekad ombordstigning – uppfyller kriterierna ovan, är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt för att kompensera dig. För att räkna ut den kompensationsberättigande distansen, räknas flygstörningen och alla delsträckor som följer på den ihop. Alla de delsträckor av resan som kommer före störningen kan också innefattas, om de utfördes av samma flygbolag som är ansvarigt för förseningen, och det inte har förekommit några flygningar däremellan som utfördes av ett annat flygbolag.

Så för att sammanfatta det hela, om ett flygbolag orsakar en störning är de i normala fall ansvariga för alla sina flygningar, även om de inträffade före störningen, likväl som alla efterföljande flygningar som påverkas, även om dessa sker med ett annat flygbolag.

Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flygningar, enligt följande:

Los Angeles destination arrow New York destination arrow London destination arrow Warszawa

Vi tänker oss även att den första flygningen sker med ett amerikanskt flygbolag, som t.ex. Delta, och de två sista delsträckorna sker med British Airways, ett flygbolag inom EU. Om du nekas ombordstigning på flygningen från London till Warszawa, kommer de två sista delsträckorna av resan normalt att räknas in i den kompensationsberättigande distansen. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattades av EG 261 och eftersom British Airways även utförde flygningen från New York till London, räknas den vanligtvis in – även fast den inträffade före störningen.

Om du nekas ombordstigning på flygningen från Los Angeles till New York, hade flygningen dock inte omfattats av EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

Även om den här regeln i allmänhet stämmer, tolkar vissa domstolar inom EU förordningen annorlunda och inkluderar kanske inte tidigare anslutande flygningar i den kompensationsberättigande distansen. Det bästa sättet att kontrollera om din flygning är berättigad är med AirHelp behörighetskoll.

Som vi nämnde tidigare, ska din kompensation för en nekad ombordstigning betalas omedelbart, så du ska inte behöva gå igenom kravprocessen (se “Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?” ovan). Men, om du inte fick betalt på flygplatsen behöver du inte oroa dig – du kan fortfarande ställa ett krav enligt EG 261 efter det inträffade.

Du kan förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även fast lagen är på din sida brukar de inte vara så ivriga på att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:

 • Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.
 • Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.
 • Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination. All information som du kan samla in – som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar i ditt krav.

Din rätt till kompensation enligt EG 261 upphör till slut att gälla, så det är viktigt att känna till preskriptionstiden för ditt krav. Detta varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor finns och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. Som alltid, har vi en behändig tabell åt dig:

PRESKRIPTIONSFRISTER I EUROPA
LANDPRESKRIPTIONSFRIST
Österrike3 år
Belgien1 år
Bulgarien5 år
Kroatien3 år
Cypern6 år
Tjeckien*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrike5 år
Tyskland**3 år
Grekland5 år
Ungern5 år
Island2 år
Irland6 år
Italien26 månader
Lettland***2 år
Litauen3 år
Luxemburg10 år
MaltaIngen begränsning
Holland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Rumänien3 år
Slovakien2 år
Slovenien2 år
Spanien5 år
Sverige****3 år
Schweiz2 år
Storbritannien6 år

* För Tjeckien, är preskriptionsfristen 2 år om flygningen inträffade före eller under 2013. Från 2014 och framåt, är preskriptionsfristen 3 år.

** För Tyskland, upphör preskriptionsfristen på den sista dagen av det tredje året (exempelvis, preskriptionsfristen för en flygning 2016-02-25 upphör att gälla 2019-12-31).

*** För Lettland gäller en preskriptionstid på 2 år, förutsatt att ett krav har registrerats inom 21 dagar från datumet för störningen.

**** För Sverige, förnyas preskriptionsfristen varje gång ett krav ställs. Så preskriptionsfristen för alla efterföljande krav är tre år från det datum då det senaste kravet ställdes.

Vi är glada att du frågade! Vi har inkluderat några höjdpunkter som vi inte har gått igenom i detalj ännu.

Rätt till ersättning eller omdirigering

Utöver kompensation för din tidsförlust, är du berättigad till antingen:

 • en fullständig eller partiell återbetalning av din ursprungliga biljett och en returbiljett till din avreseplats, om det behövs.

eller

 • den tidigast möjliga alternativa transporten till din slutgiltiga destination.

eller

 • en ny biljett till din slutgiltiga destination vid ett senare tillfälle som du väljer, beroende på tillgång till stolar.

All transport mellan flygplatser sker på flygbolagets bekostnad.

Rätt till service

När en flygstörning inträffar och du väntar på att flygbolaget ska ta dig vidare till din destination, är du berättigad till ett antal gratis förmåner, beroende på din flyginformation. Flygbolaget ska förse dig med måltider och förfriskningar likväl som tillgång till kommunikation, inklusive två telefonsamtal, telex eller faxmeddelanden samt e-postmeddelanden. Om en övernattning blir nödvändig ska de förse dig med hotellrum och transport till och från flygplatsen.

Uppgradering och nedgradering

Om du erbjuds en alternativ flygning och blir placerad i en bättre klass än den du bokade, har flygbolaget ingen rätt att ta mer betalt. Å andra sidan, om klassen på den alternativa flygningen är lägre, kan du få ersättning för mellan 30% och 75% av det ursprungliga priset.

Ytterligare kompensation

Din rätt till kompensation enligt EG 261 påverkar inte din rätt att begära ytterligare kompensation. Förordningen gäller inte i de fall där passagerare frivilligt har gett upp sina bokningar. Givetvis, kommer det belopp du är berättigad till enligt EG 261 att dras av från all övrig kompensation du får.

Skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter

Din första grundläggande rättighet är att få information om innehållet i EG 261. Alla flygbolag måste visa information om passagerarnas rättigheter vid incheckningsdiskarna på alla flygplatser som de trafikerar. För allt det juridiska fikonspråket, direkt från källan, kan du även läsa den faktiska texten i EG 261.

Se om din flygning är berättigad.

Har du råkat ut för en försenad flygning eller något annat problem med en flygresa under de senaste tre åren? Ge oss bara din flyginformation så ska vi berätta för dig om du har pengar att hämta.

Kontrollera nu