Vanliga frågor

Lagen om flygpassagerares rättigheter

 • Ger försenade flygresor rätt till ersättning?

  Svaret varierar beroende på olika omständigheter kring din resa.

  Flyg inom EU – Flyg inom EU berättigar till ersättning om följande grundläggande kriterier är uppfyllda:

  • Flyget måste anlända till en flygplats inom EU och köras av ett europeiskt flygbolag eller avgå från en flygplats inom EU.
  • Förseningen måste vara längre än 3 timmar när passageraren når sin slutdestination.

  Inrikesflyg i USA – Försenade flygresor från en amerikansk flygplats till en annan som körs av ett amerikanskt bolag berättigar normalt sett inte till ersättning.

  Internationella flygresor – Försenade flygresor från ett land till ett annat, även inom EU, kan berättiga till ersättning eller kompensation.

  Du hittar mer information på våra sidor under Känn till dina rättigheter, men om du har frågor som rör rätt till ersättning för en flygresa så är det snabbaste sättet att få dessa besvarade att använda AirHelps ersättningskontroll och fylla i uppgifter om din flygresa.

 • Hur kan jag ta reda på om jag har rätt till ersättning?

  Du kan kontrollera om ditt ärende berättigar till ersättning genom att fylla i vårt webbformulär.

  Det är helt gratis och du förbinder dig inte till någonting. Det tar bara 3 minuter att fylla i formuläret och du får direkt veta om ditt ärende är ersättningsberättigat.

 • Kan jag begära ersättning för extra kostnader som jag drabbades av på grund av flygstörningen? (Hotell, ny biljett, måltider osv.)

  AirHelp behandlar för närvarande enbart flygstörningar som tydligt faller under EU-lagstiftningen EC 261 eller USA:s Code of Federal Regulations. Dessa innehåller väldefinierade ersättningsbelopp för förseningar, inställda flyg och nekad ombordstigning för flygresor inom EU och nekad ombordstigning på grund av överbokning på flygresor i USA.

  Även om passagerare själva kan skicka in ytterligare ersättningsärenden direkt till flygbolagen för kostnader som har uppstått på grund av störda flygresor så är lagstiftningen betydligt otydligare när det gäller detta, vilket gör att hanteringsprocessen blir helt beroende av flygbolagets goda vilja. Passageraren måste ha dokumentation som visar vilka kostnader som har uppstått och kunna bevisa att flygbolaget är ansvarigt för dessa.

  Resenärer på internationella flygningar kan skicka in en ersättningsbegäran till flygbolaget enligt Montrealkonventionen som gäller även för kostnader som uppstått som resultat av flygstörningar. Och passagerare inom EU bör vara medvetna om att EU-lagstiftningen kräver att flygbolagen täcker utgifter för måltider och förfriskningar vid tiden för störningen, under ett flertal omständigheter.

 • Påverkar anslutningsflyg min rätt till ersättning för en resa med flygstörningar?

  I vissa fall kan du vara ersättningsberättigad tack vare ett anslutningsflyg, även om den första flygningen inte skulle berättiga till ersättning.

  Ett exempel är om du flyger från Europa till USA med ett amerikanskt flygbolag och ett byte inom USA. Resans första etapp, från EU till USA, skulle givetvis berättiga till ersättning under EU-förordning EG 261/2004. Men den andra flygningen – mellan två städer i USA – kan också täckas, om de två flygningarna körs av samma bolag och ingår i samma bokning (under en och samma bokningsreferens).

  Du hittar ytterligare information på våra sidor Känn till dina rättigheter, på sidan för EC 261, men om du har frågor som rör rätt till ersättning för en flygresa så är det snabbaste sättet att få dessa besvarade att använda AirHelps ersättningskontroll och fylla i uppgifter om din flygresa.

 • Måste jag vara en Europeisk medborgare för att kunna kräva ersättning enligt EU lagen?

  Nej. Du kan kräva ersättning även om du inte är en europeisk medborgare. Ditt medborgarskap påverkar inte dina rättigheter enligt EG 261/2004.
 • Är jag berättigad kompensation?

  Om du nyligen upplevt ett fördröjt, avbrutet, eller överbokat flyg, kan du vara berättigad till ersättning. Men lagarna skiljer sig en hel del beroende på var du flyger. Här är en uppdelning: Om du flyger inom USA Flygningar inom USA är endast berättigad till ersättning om de är överbokade, du sedan nekas ombordstigning, och det omdirigerade flyg de sätter dig på får dig till din destination en timme för sent eller mer. Om du flyger till eller från Europa Flyg till eller från Europa är berättigade till ersättning om de blir försenade, inställda eller överbokade på grund av en situation som de kunde kontrollera. Situationer som flygbolagen inte kunde kontrollera (till exempel en väderhändelse) är undantagna från ersättning.
 • Enligt er hemsida har jag inte rätt till ersättning. Vad kan jag göra?

  Om vår hemsida meddelar att du inte har rätt till ersättning så är det troligen så att ditt ärende inte uppfyller alla de förutsättningar som AirHelp arbetar med. Dessa innefattar:

  • Försenade eller inställda flygresor inom EU eller nekad ombordstigning som täcks av EC 261
  • Nekad ombordstigning på en flygresa i USA, där denna orsakades av överbokning

  Om du anser att ditt ärende har utvärderats felaktigt, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon för att diskutera vidare.

 • Flygbolaget vägrar betala ersättning för min resa med flygstörning – vad kan jag göra?

  Om du anser att du har rätt till ersättning för de problem som uppstod med din flygresa och flygbolaget vägrar att kompensera, oroa dig inte! Vi kanske kan hjälpa till. Skicka in en ersättningsbegäran för resan för att se om vi kan få ut ersättningen å dina vägnar. Vi tar till och med flygbolaget till rätten om de vägrar att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter gentemot dig.

 • Hur långt bak i tiden kan jag få kompensation?

  Om du har varit på ett försenat, avbokat eller överbokat flyg under de senaste tre åren då har du rätt till ersättning och kan skicka din flyg information till AirHelp. Vi tar hand om resten.
 • Mitt flyg blev inställt in/ut från Europa. Kan jag ansöka om ersättning?

  Du kan ha rätt till ersättning beroende på avståndet för din flygresa och den totala förseningen vid slutdestinationen. Om du blev informerad om den inställda flygningen minst 14 dagar före flygningen eller om flygbolaget kan bevisa att den inställda flygningen berodde på "extra ordinära omständigheter" (väderleksförhållanden, strejk eller säkerhetsåtgärder) då kan flygbolaget ha rätt till att inte kompensera dig. I tillägg till kompensation så måste flygbolaget också:
  • ersättning av biljetten inom 7 dagar
  • omdirigering till din slutliga destination med liknande reseförhållanden
  Omvårdnad av drabbade passagerare. Så som mat, tillgång till telefon, hotellrum (en eller flera nätter om det behövs) och transport mellan flygplats och eventuell hotell skall också erbjudas kostnadsfritt.
 • Vad menas med extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets kontroll?

  Enligt EU-förordning EC 261 och andra liknande lagar som rör flygpassagerare är flygbolaget inte ersättningsskyldigt om problemen med resan orsakades av “extraordinära omständigheter.” Detta är situationer som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtogs, och innefattar händelser som medicinska nödsituationer, strejk, särskilt svåra väderförhållanden, begränsningar i flygtrafiken, bland annat. Andra situationer som flygbolagen inte kan hållas ansvariga för är de som faller under kategorin ”Force majeure”, till exempel krig och oroligheter, eller naturkatastrofer som orkaner, jordbävningar och liknande.

 • Kan jag få kompensation för flyg bokade med ett lågprisflygbolag/charterbolag?

  Ja, Alla flygbolag som startar och landar i Europa är skyldiga att följa EU förordningen 261/2004.
 • Kan jag ansöka om ersättning hos ett flygbolag som inte längre existerar?

  Teoretiskt, ja. Men AirHelp har inte möjlighet att hantera ärenden mot flygbolag som inte längre existerar. Tyvärr är sannolikheten att få kompensation mycket liten, massor av andra människor har troligtvis tömt flygbolaget på alla medel.
 • Kan jag få ersättning om flygbolaget har meddelat mig samma dag som jag skulle resa att flyget ställs in?

  Ja, du har rätt till ersättning från flygbolaget, om du inte blev erbjuden en omdirigerad resa som avgår högst en timma före den ursprungliga avgångstiden och når din slutdestination senast två timmar efter ursprunglig ankomst tid beroende på avstånd.
 • Kan jag få ersättning i enlighet med förordning EG 261/2004 om jag redan har fått hjälp ifrån flygbolaget (måltider, förfriskningar, hotellövernattningar mm)?

  Ja, flygbolagen är skyldiga att erbjuda hjälp i alla situationer som beskrivs i EU förordningen 261/2004. Utöver detta så kan du fortfarande söka kompensation via AirHelp.
 • Kan jag få kompensation för ett försenat/inställt/överbokat flyg även om jag redan accepterat ersättningen som erbjöds av flygbolaget?

  Ja - Om kupongen är lägre än det ersättningsbelopp som du har rätt till. Till exempel, du har rätt till 5 200 kr och flygbolaget ger dig 2 000 kr presentkort som ska användas hos flygbolag,. Då har du fortfarande rätt till den återstående ersättningsbelopp på 3 200 kr. Du kan också välja att ge tillbaks presentkortet och be om full ersättning belopp i kontanter istället. Om du har varit på en flygning som var överbokat och flygbolaget erbjöd dig en ersättningskupong och ett senare flyg i utbyte för din bokning som du accepterade. Då har du inte rätt till ersättning enligt EU eller amerikansk lag passagerarrättigheter. Det beror på att du villigt gav upp din ursprungsbokning och ingått ett nytt avtal med flygbolaget.
 • Vad händer om flygbolaget redan gett mig en kompensation?

  Vanligtvis är den kompensationen som erbjuds utav flygbolagen är mycket lägre än det hela belopp som anges i EU's förordning 261/2004. Om flygbolaget erbjöd dig resekuponger eller flightmiles så kan du fortfarande be AirHelp om hjälp att söka rättmätiga ersättning för din räkning.
 • Jag blev nekad att gå ombord på grund av överbokning. Kan jag ansöka om ersättning?I

  Vid överbokning är flygbolagen i första hand skyldiga att söka efter frivilliga som avsäger sig sin reserverade plats i utbyte av specifik ersättning. Flygbolaget skall erbjuda de frivilliga valet mellan full återbetalning eller ombokning. Du kan ha rätt till ersättning på mellan 820 kr till 5 300 kr beroende på distansen och den totala förseningen när du väl är framme vid din slutdestination. Om den frivilliga väljer ombokning så skall flygbolagen erbjuda fortsatt service vid behov. Detta kan innefatta mat, tillgång till telefon, hotellrum (en eller flera nätter om det behövs) samt transport mellan flygplats och ditt erbjudna hotell.
 • Mitt flyg blev försenat in/ut från Europa. Kan jag ansöka om ersättning?

  Om du når din slutdestination med en försening på tre timmar eller mera, har du rätt till ersättning mellan 2 200 kr till 5 200 kr– det vill säga om inte flygbolaget kan bevisa att förseningen berodde på extra ordinära omständigheter (väderleksförhållanden, strejk eller säkerhetsåtgärder) Du har också rätt till omvårdnad av drabbade passagerare. Så som mat, tillgång till telefon, hotellrum (en eller flera nätter om det behövs) och transport mellan flygplats och eventuell hotell skall också erbjudas kostnadsfritt. 2 timmar eller fler vid flygningar 1,500 km eller mindre 3 timmar eller fler för längre flyg inom EU eller för andra flyg mellan distansen 1,500 km and 3,500 km; 4 timmar eller fler för flygningar över 3,500 km utanför EU. Om förseningen är på mer än 5 timmar och du bestämmer att inte fortsätta din resa, då är du också berättigad att få din biljett återbetald och flygas tillbaka till din ursprungsdestination.
 • Min flygresa var mindre än 3 timmar försenad men jag missade mitt anslutningsflyg. Har jag rätt till ersättning?

  Om din flygresa var inom EU är svaret troligen ”ja”. Enligt EU-förordning EC 261 baseras rätten till ersättning på hur lång förseningen till din slutdestination blev. Om ditt missade anslutningsflyg gjorde att du blev mer än 3 timmar försenad sammanlagt bör du ha rätt till ersättning, förutsatt att alla dina anslutningsflyg ingick i samma bokning, under en och samma bokningsreferens.

 • Kan jag starta ett kompensationskrav som betalats av min arbetsgivare?

  Kompensationen följer passageraren - inte den som betalar för biljetten. Även under en affärsresa så kan du som drabbad resenär driva kompensationsärendet.
 • Kan flygbolagen minska mängden ersättning?

  I vissa fall tillåts flygbolagen minska kompensationen med 50%. Men det sker endast om du blir erbjuden en omdirigering av din flygning och ankomsttiden till slutdestinationen inte överstiger med den ursprungliga bokade flygrutten. efter 2 timmar vid flygningar upp till 1500 km efter 3 timmar vid flygningar mellan 1500 – 3500 km efter 4 timmar vid flygningar över 3500 km.
 • Hur mycket kan jag ha rätt till när jag flyger till och från Europa?

  Storleken på din ersättning beror på avståndet på din flygning. Allt från 2 200 kr till 5 200 kr per passagerare. Detta oavsett biljettpris.
  FÖRSENING (vid slutdestination efter potentiell ombokning och/eller omdirigering)Distans
  mindre än 2 timmarmer än 2 timmarmer än 3 timmarmer än 4 timmarkom aldrig fram
  Nekad ombordstigning *€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
  € 400€ 400€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
  € 600€ 600€ 600€ 600€ 6003500 km <
  Försening€ 0€ 0€ 250€ 250€ 250< 1500 km
  € 0€ 0€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
  € 0€ 0€ 300€ 600€ 6003500 km <
  Inställt **€ 125€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
  € 200€ 200€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
  € 300€ 300€ 300€ 600€ 6003500 km <
  * Rätten till ersättning gäller omedelbart och oavsett om alternativ resa erbjuds. ** Ersättningen kan komma att halveras av flygbolaget om förseningen, efter erbjuden och accepterad alternativ resa, blev under 2, 3 eller 4 timmar, beroende på flygningens längd.
 • Vilka länder och flygbolag är föremål för EU's passagerarrättigheter?

  Flygpassagerarnas rättigheter som anges i EU Förordningen (EG) 261/2004 gäller om du lämnar EU med något flygbolag eller anländer till EU med ett flygbolag som är registrerat i EU (eller Island, Norge eller Schweiz). AirHelp hjälper alla flygpassagerare från alla länder som har upplevt försenade, inställda eller överbokade flygningar som omfattas av EU förordningen.
 • Varför skall jag bli kompenserad?

  Den ökade rörligheten i och runt Europa har skapat ett behov för gemensamma flygpassagerares rättigheter. EU förordningen 261/2004 säkerställer att flygbolagen kompenserar deras flygpassagerare när de orsakat allvarliga olägenheter för sina kunder. Din tid är värdefull!
Är du redo att lämna in ett ärende nu?
Sök kompensation
Supportcenter

Hittar du inte svaret? Vi är här för att hjälpa dig hela tiden.

info@airhelp.se[email protected]@AirHelp_SE@AirHelp_SE