Ofta frågade frågor

  Inget resultat för

  Hittar du inte vad du söker efter? Tveka inte att kontakta oss när som helst.

  [email protected]

  Ofta frågade frågor

  • Svaret varierar beroende på olika omständigheter kring din resa.

   Flyg inom EU – Flyg inom EU berättigar till ersättning om följande grundläggande kriterier är uppfyllda:

   • Flyget måste anlända till en flygplats inom EU och köras av ett europeiskt flygbolag eller avgå från en flygplats inom EU.
   • Förseningen måste vara längre än 3 timmar när passageraren når sin slutdestination.

   Inrikesflyg i USA – Försenade flygresor från en amerikansk flygplats till en annan som körs av ett amerikanskt bolag berättigar normalt sett inte till ersättning.

   Internationella flygresor – Försenade flygresor från ett land till ett annat, även inom EU, kan berättiga till ersättning eller kompensation.

   Du hittar mer information på våra sidor under Känn till dina rättigheter, men om du har frågor som rör rätt till ersättning för en flygresa så är det snabbaste sättet att få dessa besvarade att använda AirHelps ersättningskontroll och fylla i uppgifter om din flygresa.

  • Du kan kontrollera om ditt ärende berättigar till ersättning genom att fylla i vårt webbformulär.

   Det är helt gratis och du förbinder dig inte till någonting. Det tar bara 3 minuter att fylla i formuläret och du får direkt veta om ditt ärende är ersättningsberättigat.

  • AirHelp behandlar för närvarande enbart flygstörningar som tydligt faller under EU-lagstiftningen EC 261 eller USA:s Code of Federal Regulations. Dessa innehåller väldefinierade ersättningsbelopp för förseningar, inställda flyg och nekad ombordstigning för flygresor inom EU och nekad ombordstigning på grund av överbokning på flygresor i USA.

   Även om passagerare själva kan skicka in ytterligare ersättningsärenden direkt till flygbolagen för kostnader som har uppstått på grund av störda flygresor så är lagstiftningen betydligt otydligare när det gäller detta, vilket gör att hanteringsprocessen blir helt beroende av flygbolagets goda vilja. Passageraren måste ha dokumentation som visar vilka kostnader som har uppstått och kunna bevisa att flygbolaget är ansvarigt för dessa.

   Resenärer på internationella flygningar kan skicka in en ersättningsbegäran till flygbolaget enligt Montrealkonventionen som gäller även för kostnader som uppstått som resultat av flygstörningar. Och passagerare inom EU bör vara medvetna om att EU-lagstiftningen kräver att flygbolagen täcker utgifter för måltider och förfriskningar vid tiden för störningen, under ett flertal omständigheter.

  • I vissa fall kan du vara ersättningsberättigad tack vare ett anslutningsflyg, även om den första flygningen inte skulle berättiga till ersättning.

   Ett exempel är om du flyger från Europa till USA med ett amerikanskt flygbolag och ett byte inom USA. Resans första etapp, från EU till USA, skulle givetvis berättiga till ersättning under EU-förordning EG 261/2004. Men den andra flygningen – mellan två städer i USA – kan också täckas, om de två flygningarna körs av samma bolag och ingår i samma bokning (under en och samma bokningsreferens).

   Du hittar ytterligare information på våra sidor Känn till dina rättigheter, på sidan för EC 261, men om du har frågor som rör rätt till ersättning för en flygresa så är det snabbaste sättet att få dessa besvarade att använda AirHelps ersättningskontroll och fylla i uppgifter om din flygresa.

  • Nej. Du kan kräva ersättning även om du inte är en europeisk medborgare. Ditt medborgarskap påverkar inte dina rättigheter enligt EG 261/2004.
  Är du redo att lämna in ett ärende nu?
  Sök kompensation
  Supportcenter

  Hittar du inte svaret? Vi är här för att hjälpa dig hela tiden.

  info@airhelp.se[email protected]@AirHelp_SE@AirHelp_SE