Ofta frågade frågor

Mitt ersättningsanspråk var nekat av flygbolaget, kan jag fortsatt använda mig av AirHelp?

Naturligtvis! Om du sökte kompensation av flygbolaget på egen hand och dom nekade dig ersättning, då kan du kontakta AirHelp med dina biljett detaljer. Vi önskar också att du sänder all information som du fått från flygbolaget gällande ditt tidigare egna ärende. Vi undersöker då om du blivit felaktigt nekad kompensation och om vi finner att så är fallet så tar vi över ärendet. Och som alltid,
vi tar betalt endast om du får betalt!

Är du redo att lämna in ett ärende nu?
Sök kompensation