Ofta frågade frågor

Hur mycket kan jag ha rätt till när jag flyger till och från Europa?

Storleken på din ersättning beror på avståndet på din flygning. Allt från 2 200 kr till 5 200 kr per passagerare. Detta oavsett biljettpris.

FÖRSENING
(vid slutdestination efter potentiell ombokning och/eller omdirigering)
Distans
mindre än 2 timmar mer än 2 timmar mer än 3 timmar mer än 4 timmar kom aldrig fram
Nekad ombordstigning * € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 < 1500 km
€ 400 € 400 € 400 € 400 € 400 1500 km < 3500 km
€ 600 € 600 € 600 € 600 € 600 3500 km <
Försening € 0 € 0 € 250 € 250 € 250 < 1500 km
€ 0 € 0 € 400 € 400 € 400 1500 km < 3500 km
€ 0 € 0 € 300 € 600 € 600 3500 km <
Inställt ** € 125 € 250 € 250 € 250 € 250 < 1500 km
€ 200 € 200 € 400 € 400 € 400 1500 km < 3500 km
€ 300 € 300 € 300 € 600 € 600 3500 km <
* Rätten till ersättning gäller omedelbart och oavsett om alternativ resa erbjuds.
** Ersättningen kan komma att halveras av flygbolaget om förseningen, efter erbjuden och accepterad alternativ resa, blev under 2, 3 eller 4 timmar, beroende på flygningens längd.
Är du redo att lämna in ett ärende nu?
Sök kompensation