Ofta frågade frågor

Ett försenat eller inställt flyg är inte alltid en orsak av flygbolaget och då behöver de inte betala någon ersättning. Extra ordinära omständigheter innefattar extrema väderförhållanden, politiska oroligheter eller strejk.Om en av dessa skulle vara orsaken till din försening eller inställda flyg Men om flygbolagen felaktigt använder sig av dessa extra ordinära omständigheter så utmanar vi dem gärna. Vi tar ärendet till domstol om det behövs.

Om flygbolagen vägrar att betala ut ersättning lämnar vi över ärendet till våra jurister som får göra en rättslig bedömning. Tyvärr kan vi inte ta alla anspråk till det nationella tillsynsorganet eller till domstol men vi strävar efter att bekämpa flygbolagen när det är möjligt. Ett domstolsbeslut kan öppna möjligheter för andra ärenden med möjlighet till ersättning, så bara för att flygbolagen avslår ditt ärende så betyder inte detta att allt hopp är ute för dig att få din rättmätiga kompensation. Vi bevakar även ditt avslagna ärende för att eventuellt driva ärendet vidare vid ett senare tillfälle.

Är du redo att lämna in ett ärende nu?
Sök kompensation