Ofta frågade frågor

 • Finns det några extra kostnader i händelse av rättsliga åtgärder?

  Om flygbolaget felaktigt vägrar att betala ut din ersättning (eller om de ignorerar ditt krav), kommer vi att starta rättsliga åtgärder.  Det finns många kostnader som ingår i rättsliga åtgärder, men ingen för dig. AirHelp betalar alla extra kostnader, inklusive domstolsavgifter och advokatkostnader. Det spelar ingen roll, om ärendet har vunnits eller förlorats.  Om vi Läs Mer...
 • Är jag berättigad kompensation?

  Om du nyligen upplevt ett fördröjt, avbrutet, eller överbokat flyg, kan du vara berättigad till ersättning. Men lagarna skiljer sig en hel del beroende på var du flyger. Här är en uppdelning: Om du flyger inom USA Flygningar inom USA är endast berättigad till ersättning om de är överbokade, du sedan nekas ombordstigning, och det  omdirigerade Läs Mer...
 • Hur mycket kostar det?

  Vi tar en 25% (inklusive moms) administrativ avgift för att täcka anspråkets kostnader samt att utöka våra tjänster för att hjälpa fler flygpassagerare runt om i världen. Om vi inte kan säkra din ersättning kommer administrationsavgiften inte tillämpas.Vi får inte betalt om du inte får betalt – det är så enkelt är det! Ersättning (€) Läs Mer...
 • Hur mycket kan jag ha rätt till när jag flyger till och från Europa?

  Storleken på din ersättning beror på avståndet på din flygning. Allt från 2 200 kr till 5 200 kr per passagerare. Detta oavsett biljettpris. FÖRSENING (vid slutdestination efter potentiell ombokning och/eller omdirigering) Distans mindre än 2 timmar mer än 2 timmar mer än 3 timmar mer än 4 timmar kom aldrig fram Nekad ombordstigning * € Läs Mer...