Rättigheter inställt flyg

EU 261 eller EG 261 kallas den EU-lag som bevakar flygpassagerares rättigheter och yrkar på att flygbolag ska kompensera sina kunder för flygstörningar såsom förseningar, nekad ombordstigning och inställda flygningar. Kravet för att omfattas av lagen är att din flygning ska avgå från EU, eller anlända inom EU och opereras av ett europeiskt flygbolag. Om din bokning uppfyller dessa förutsättningar och blir inställt mindre än 14 dagar innan den planerade avgången, kan du ha rätt till mellan 250 och 600 € i kompensation från flygbolaget. Beloppet du har rätt till avgörs baserat på resans avstånd och huruvida flygningen sker inom eller utom EU.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Rättigheter inom EU vid inställt flyg

Dina rättigheter inställt flyg omfattar mer än bara ekonomisk kompensation. Viktigt att veta är att du också har rätt till service från ditt flygbolag under tiden du väntar på att flygbolaget ska lösa situationen. Du har rätt till såväl måltider och förfriskningar som kommunikation, övernattning på hotell samt transport till och från flygplatsen. Rätten för flygbolaget att ta mer betalt om de erbjuder dig en alternativ flygning och placerar dig i en bättre klass än den du ursprungligen bokat upphör också. Omvänt gäller också att i det fall där du behöver flyga i en lägre klass än din ursprungliga bokning är flygbolaget skyldigt att ersätta dig ekonomiskt för detta.

Planerar du att ställa krav på kompensation enligt EU 261 uppmanar vi dig att spara alla dokument som berör flygstörningen. Det kan vara exempelvis e-biljetter och boardingkort, men även dokument rörande eventuella alternativa flygningar flygbolaget erbjudit dig. Ett tips är också att vara uppmärksam under händelseförloppet, exempelvis är det en bra idé att ta egna anteckningar om vad som verkar vara den faktiska orsaken till att ditt flyg har blivit inställt.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag