Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Strejken hos British Airways: Kompensation

Om du blivit påverkad av strejken hos British Airways har du kommit till rätt ställe. Du kan ha rätt till så mycket som 600 € i ersättning om du varit med om försenade eller inställda flyg till följd av en flygbolagsstrejk. Vi kan hjälpa dig att skicka in ett kravärende enligt gällande EU-lagstiftning.

Kontrollera ersättning

Som flygpassagerare skyddas vi av en EU-lagstiftning som kallas EG 261 (EU 261). Den håller flygbolag finansiellt ansvariga för flygstörningar som de är skyldiga till. Dessa flygstörningar inkluderar strejkande flygbolagspersonal. Så om ditt flyg blivit inställt till följd av en strejk kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen EG 261. Lagen kring denna specifika situation klargjordes så sent som 2018. EU-domstolen i Luxemburg slog fast att störningar som orsakats av strejkande flygbolagspersonal berättigar till ersättning eftersom flygbolaget anses ansvarigt för sin personals agerande.

Du kan ta reda på mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här

 

Har du påverkats av strejken hos British Airways? Kontrollera ersättning

British Airways strejkkompensation: Ha koll på dina rättigheter

Som flygpassagerare skyddas vi av en EU-lagstiftning som kallas EG 261 (EU 261). Den håller flygbolag finansiellt ansvariga för flygstörningar som de är skyldiga till. Dessa flygstörningar inkluderar strejkande flygbolagspersonal. Så om ditt flyg blivit inställt till följd av en strejk kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen EG 261. Lagen kring denna specifika situation klargjordes så sent som 2018. EU-domstolen i Luxemburg slog fast att störningar som orsakats av strejkande flygbolagspersonal berättigar till ersättning eftersom flygbolaget anses ansvarigt för sin personals agerande. Du kan ta reda på mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här

Berättigande till British Airways strejkkompensation

 

När har jag rätt till kompensation för flygstrejk från British Airways?

Du har rätt till strejkkompensation om:

 • Du varit med om en flygstörning till följd av att British Airways hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Personalstrejker hos flygbolag är strejker som innefattar de anställda hos British Airways. Detta inkluderar piloter, kabinpersonal, flygbolagsingenjörer och andra anställda som arbetar i direkt anslutning till British Airways. Om du bokar ett flyg som blir påverkat på grund av en personalstrejk kan det vara så att British Airways är skyldiga dig ersättning för besväret.

Vi anser att flygpassagerarnas rättigheter alltid ska komma i första hand – om en flygstrejk med British Airways leder till att ditt flyg blir försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning kan du kräva ersättning.

När har jag inte rätt till strejkkompensation från British Airways?

Du har inte rätt till strejkkompensation om British Airways inte har kontroll över strejken. Till exempel:

 

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

Medan en personalstrejk hos British Airways ligger inom British Airways kontroll, ses alla andra typer av strejk som “extraordinära omständigheter”. Extraordinära omständigheter är händelser eller situationer som fullständigt ligger utanför flygbolagets kontroll och som inte kan undvikas av dem, trots att rimliga åtgärder tagits. I dessa fall kan British Airways inte hållas skyldiga.

Kontrollera din rätt till ersättning för flygbolagsstrejk från British Airways med AirHelp!

Är du inte säker på om ditt flyg är berättigat till ersättning till följd av en flygstrejk? Det finns många lagar och undantag, men för att få ett snabbt och enkelt svar behöver du bara fylla i vår behörighetskontroll med din information. Vi ger dig information om huruvida ditt flyg ger dig rätt till ersättning och hur mycket du har rätt till. Du kan också anlita oss för att ta hand om ärendet åt dig.

Har du rätt till ersättning? Kontrollera nu

Vad gäller för äldre strejker hos British Airways?

Om du blivit påverkad av en strejk hosBritish Airways under de senaste 3 åren kan du ha rätt till ersättning.

Ta en titt i listan nedan, eller använd vår ersättningskontroll för att se om du är berättigad:

Hur högt är beloppet från British Airways för strejkkompensation?

Ersättningssumman varierar från fall till fall, men du kan ha rätt till så mycket som 600 € per person. Klicka på den typ av flygstörning du var med om för att ta reda på mer.

British Airways Ersättning för inställt flyg orsakat av flygstrejk

Ibland kan en personalstrejk hos British Airways leda till att ditt flyg ställs in helt och hållet. Om ditt flyg blivit inställt till följd av strejk kan det finnas ersättning att hämta! Du är berättigad ersättning om flygbolaget informerade dig mindre än 14 dagar innan ditt flyg var beräknat att avgå, och om de inte erbjöd dig en alternativ flygning med liknande ankomsttid.

British Airways Strike Compensation
Mindre än 2 timmar 2-3 timmar 3-4 timmar Mer än 4 timmar Anlände aldrig Distans
125 € 250 € 250 € 250 € 250 € Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar inom EU över 1 500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 € 300 € 300 € 600 € 600 € Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

 

British Airways ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

 

Strejker hos British Airways kan ibland leda till långa förseningar och påverka ankomsten till din slutdestination. Du har rätt till ersättning om ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till när ditt flyg med British Airways är försenat?

British Airways Strike Compensation
Mindre än 3 timmar 3-4 timmar Mer än 4 timmar Anlände aldrig Distans
close icon € – check icon 250 € check icon 250 € check icon 250 € Alla flyg 1 500 km eller kortare
close icon € – check icon 400 € check icon 400 € check icon 400 € Flygningar inom EU över 1 500 km
close icon € – check icon 400 € check icon 400 € check icon 400 € Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
close icon € – check icon 300 € check icon 600 € check icon 600 € Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Ersättning för nekad ombordstigning

 

Under en flygstrejk kan det uppkomma situationer där du nekas ombordstigning på grund av att ett flyg är överbokat. Om du nekas ombordstigning mot din vilja kan du vara berättigad till ersättning. Du kan lära dig mer om ersättning för nekad ombordstigning här.

Viktiga passagerarrättigheter under en British Airways-strejk

Du har rätt till service

När du upplever en flygstörning till följd av en flygstrejk har du ”rätt till service. Beroende på förseningens längd måste British Airways förse dig med en rad nödvändigheter, bland annat:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Om ditt flyg ställts in eller blir försenat med mer än fem timmar har du rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygresa.

Om ditt flyg blivit inställt kan du även välja att ta ett alternativt flyg, organiserat av British Airways, för att ta dig till din destination. Du kan lära dig mer om ombokningar och återbetalningar här.

Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu. Kontrollera ersättning

Varför AirHelp?

AirHelp…

 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstörningar till följd av flygstrejk händer ibland, och du har rätt att få ersättning om du påverkats. AirHelp gör ersättningsprocessen enkel och stressfri. Vi gör grovjobbet åt dig!

AirHelp är ett av de mest framgångsrika företagen för flygersättning i världen och har jurister i över 30 länder som ger support till våra kunder på 16 olika språk. Vi använder oss av innovativ teknologi för att granska och arbeta med varje ärende. Detta gör att vi snabbt och effektivt kan arbeta med ditt fall.

Dessutom arbetar vi efter policyn ingen vinst, ingen avgift vilket helt och hållet eliminerar risken för dig. Så om du också vill få din ersättning för en strejk hos British Airways, fyll i vårt formulär redan nu.

Vi finns alltid här för att hjälpa dig.

Om British Airways

British Airways is the largest airline in the United Kingdom based on fleet size. When measured by passengers carried, it is second-largest in the United Kingdom behind EasyJet.

British Airways Headquarters

British Airways is headquartered in Harmondsworth, UK. The airline is part of the Oneworld Alliance with other major airlines such as American Airlines, Cathay Pacific and others.

Airline IATA Code: BA

Address: British Airways Plc. Waterside PO Box 365 Harmondsworth, UB7 0GB United Kingdom

Website:http://britishairways.com/

Twitter:https://twitter.com/British_Airways