Tillbaka till alla artiklarTillbaka till alla artiklar

Strålande Jul men hur få man ersättning vid försenat flyg?

FörfattareAda Kozłowska

Så får du ersättning vid försenat eller avbokat flyg.

 

Under december och januari kommer mer än 4 Miljoner* passagerare flyga från svenska flygplatser. Enligt statistik så kommer hela 80 000 passagerare drabbas av flygförseningar eller inställda flyg.

 

Varje år missar svenska flygresenärer miljontals av kronor i ersättning på grund av förseningar, inställda flyg och ombokningar. Anledningen är att få känner till den EG-förordning som ger rätt till ersättning. Att få kompensation kan vara krångligt och tidskrävande vilket flygbolagen känner till och vissa utnyttjar.

 

– Här har resenärerna lagen på sin sida och mycket att vinna, säger Thomas Lööw Vd för bolaget AirHelp som erbjuder en rätts onlinetjänst, www.airhelp.se

 

Några tips som hjälper dig att få ersättning:

 • Se till att få ett förseningsintyg från flygbolaget
 • Spara alla kvitton och kommunikation mellan dig och flygbolaget/arrangören. (flygbiljetter, SMS, och mejl).
 • Spar också kvitton för extra utgifter som du får pga. av förseningen, tex: taxi, hotel etc.
 • Om du skall ansöka om ersättning vid försening, kryssa inte i några rutor där du avsäger dig en del av ersättningen.

Flygpassagerares rättigheter

Om ett flygbolag har överbokat en flygning är det skyldigt att ge ekonomisk ersättning till passagerare som nekas ombordstigning mot sin vilja. Du har även rätt till ekonomisk ersättning vid förseningar på längre än tre timmar. Vid inställda flyg är flygbolaget skyldigt att ge ekonomisk ersättning om det inte meddelat dig senast två veckor före avresan. Om flygbolaget kan erbjuda en jämförbar ombokning i stället för det inställda flyget är bolaget inte skyldigt att betala den ekonomiska ersättningen. Dock om flyget blir mer än 3 timmar försenat till slutdestinationen så har du rätt till kompensation enligt nedan.

Ersättning till flygpassagare

Ersättningens storlek beror på resans längd.

 • 2300 SEK (250 euro) för alla flygningar på högst 150 mil. Om en överbokning eller ett inställt flyg orsakar en försening som inte överstiger 2 timmar kan halva ersättningen utgå.
 • 3690 SEK (400 euro) ska betalas ut för alla flygningar på mellan 150 och 350 mil. Om förseningen inte överstiger 3 timmar kan halva ersättningen utgå.
 • 5530 SEK (600 euro) ska betalas ut för alla flygningar längre än 350 mil. Om förseningen inte överstiger 4 timmar kan halva ersättningen utgå.

Rätt till assistans

Passagerare som drabbas av överbokningar, inställda flyg eller kraftiga förseningar ska utöver den ekonomiska ersättningen få assistans. Hur lång förseningen ska vara för att ge rätt till assistans varierar beroende på resans längd, från minst två timmar vid kortare flygningar till minst fyra timmar vid längre. Rätten till assistans innebär att flygbolagen utan kostnad ska erbjuda dig:

 • måltider och förfriskningar i proportion till väntetiden
 • hotellrum för övernattning om det blir nödvändigt
 • transport mellan inkvarteringen och flygplatsen
 • två kostnadsfria telefonsamtal eller möjlighet att skicka två telex, fax eller e-postmeddelanden.

Reglerna gäller alla resor inom EU

Reglerna om flygpassagerares rättigheter gäller för alla flygningar från en flygplats inom EU. Reglerna gäller även när ett EU-flygbolag flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU. Observera att vissa undantag från reglerna kan förekomma t.ex. om flygningen ställs in på grund av extraordinära omständigheter eller om flygbolaget meddelar den nya avresetiden tillräckligt långt i förväg har man inte rätt till ersättning.

 

Om AirHelp

AirHelp är en juridisk onlinetjänst som hjälper drabbade passagerare att få ersättning från flygbolag när flyget är försenat, inställt eller överbokat. AirHelp hanterar processen kring anspråk för ersättning till drabbade passagerare. Dessutom arbeta AirHelp aktivt för att informera konsumenterna om deras konsumentskydd som flygpassagerare. Idag har vi hjälpt mer än 60 000 drabbade passagerare att få sin ersättning i 17 länder.

 

Rätt till ersättning? Prova ditt ärende på www.airhelp.se. Om konsumenten väljer att använda AirHelp tjänsten så tas en administrativkostnad på 25 % av ersättningen om ärendet godkänns av flygbolaget, annars ingen kostnad för konsumenten, No Win No Fee.

 

För mer information, kontakta

Vd. Thomas Lööw, AirHelp Nordic AB

Tlf.: +46 707 955 935
Mail: [email protected]

 

Källa:

http://www.eu-upplysningen.se/, www.transportstyrelsen.se och http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0130:FIN:SV:PDF www.airhelp.com

 

Få ersättning för försenade, inställda eller överbokade flyg de senaste tre åren.

Kontrollera ditt flyg

Det tar bara 3 minuter