AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Ryanair efterlyser skärpta alkoholregler på flygplatser

Av andreas.hermansson | Senast uppdaterad

Ryanair

Är du en av dem som tycker det är tradition att ta ett järn innan morgonflyget på semestern?
I så fall kommer du inte att tycka om Ryanairs nya utspel. Flygbolaget vill nämligen skärpa reglerna för alkoholkonsumtion på flygplatser, och då främst i syfte att förhindra morgondrickandet samt totalkonsumtionen. Detta är vad Ryanair föreslår:

Ingen alkoholservering innan 10.00

Max två drinkar per person

Ganska strikta förslag med andra ord. Det är dock inte som så att flygbolagets ledning plötsligt blivit godtemplare. Däremot har de tröttnat på det kraftigt ökade fylleriet. Antalet passagerare som, på grund av överdrivet alkoholintag, blivit så pass svårhanterliga att polisingripanden har krävts har gått upp med 600 procent i Storbritannien sedan 2012. Och bara mellan februari 2016 till februari i år har antalet incidenter stigit med 50 procent.

En uppförandekod inrättades därför förra året för bar-drift på flygplatser i England. Syftet var bland annat att motverka uppmuntran att dricka mer. Då detta inte har gett någon effekt så ser sig alltså Ryanair om efter andra, tuffare åtstramningsförsök.

Det är sedan tidigare redan förbjudet att ta med taxfree-sprit i kabinen på Ryanairflyg till de två partydestinationerna Ibiza och Alicante från de brittiska öarna.

Ryanair
Ryanair

Ryanair uttalar sig

– Det är mycket orättvist att flygplatser kan profitera på obegränsad försäljning av alkohol till passagerare och sedan låta alla flygbolag behöva ta konsekvenserna av det, säger flygbolagets representant Kenny Jacobs till The Independent.

Enligt brittiska Civil Aviation Authority uppstod 421 incidenter med ordningsstörande passagerare under 2016. I merparten av fallen rörde det sig om passagerare som var berusade. Huruvida andra flygbolag ställer sig bakom förslaget eller ej är i dagsläget oklart.

Flygstörningar inträffar, men det innebär inte att du måste acceptera dem. Se till att få ersättning. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro i kompensation om ditt flyg blivit försenat, inställt eller ombokat de senaste tre åren.