Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Försenat eller inställt flyg? Du har rätt till kompensation oavsett biljettpris.

Kontrollera ersättning

Förseningar i Lissabon - Tusentals passagerare har rätt till kompensation!

Av andreas.hermansson | Senast uppdaterad

Lissabonin polttoaineongelma

Ett fel på systemet för bränslepumpar på Lissabons flygplats i går. Det har förorsakat gigantiska förseningar på flygplatsen. Uppskattningsvis berörs cirka 60 000 resenärer av stoppet. AirHelp bedömer att många av dessa passagerare har rätt till finansiell kompensation för försenade flyg enligt EU-förordning EG261.

Situationen på Lissabons flygplats är närmast kaotisk efter att ett tekniskt fel inträffat på systemet för bränslepumpar i går. Felet har lett till att en rad flyg blivit gravt försenade och/eller har fått ställas in. Nationellt civilskydd fick kallas in sent i går kväll för att montera upp sängar på flygplatsen.

I skrivande stund har problemen fortfarande inte lösts, och än så länge har följande skett: 64 flighter har bokats av, och 322 stycken plan har blivit försenade. Totalt rör det sig om cirka 60 000 passagerare som drabbats. Enligt passagerarrätts-experterna på AirHelp har de passagerare som drabbats rätt till kompensation enligt EU-förordning EC261 (förutsatt att deras flight blivit minst 3 timmar försenad).

– Det bästa rådet för de drabbade passagerarna är att kräva kompensation. Brister i pumpsystemet är inte en extraordinär omständighet. Bränslehantering är ett naturligt och vardagligt inslag i ett lufttrafikföretags verksamhet, säger Andreas Hermansson, Sverigechef på AirHelp, och fortsätter:

– Även om ansvaret här åläggs flygplatsen,  eller någon annan tjänsteleverantör, så har passagerare rätt till kompensation enligt EG 261 från flygbolagen. De kan i sin tur sedan kräva kompensation från det bolag som bedöms vara ansvarigt för att ha förorsakat den här flygstörningen.

Waiting
Väntar på flyg

Kompensation för förseningar vid flyg

AirHelps bedömning av situationen baseras på domslutet i ärendet C-394/14 (Siewert v Condor Flugdienst GmbH). Där avgjordes huruvida ett flygbolag kan anses vara ansvarigt för flygstörningar som orsakats av att några mobila ombordstigningsstegar hade kolliderat med flygplanet, vilket orsakade strukturella skador på en vinge. Som en följd därav behövde flygplanet bytas ut.

I det aktuella fallet fastslog EU-domstolen att om inte skadan orsakats av ett oförutsett agerande som ligger utanför kategorin ”normala flygplatstrutiner” (t.ex. sabotage eller terrorism), har passagerare fortsatt rätt till kompensation från Flygbolag enligt EG261. Flygbolag har i sin tur rätt att söka kompensation från någon som orsakade förseningen, inklusive tredje part.

 

forsenat flyg
Försenat flyg

Fler rättigheter förseningar

Denna kundvård/service bör flygbolaget ge till dig vid förseningar:
  • Förfriskningar
  • Mat
  • Logi (om du ombokats till nästa dag)
  • Transport till din logi
  • Nödvändiga telefonsamtal

En sak till är viktig att komma ihåg när det gäller kompensation för ett försenat flyg enligt EG261. Eftersom det är en EU-förordning gäller reglerna först och främst EU:s luftrum. Du kan dock ibland fortfarande ha rätt till kompensation även för flighter till och från EU. Det beror lite på vart det ansvariga flygbolaget har sitt säte.
Du kan läsa mer om dina rättigheter, både för EU-flyg och andra flyg på denna länk!