AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Dålig nyhet för flygrädda - extrem turbulens kan öka med 149 procent

Av andreas.hermansson | Senast uppdaterad

turbulens

Många flygpassagerare är rädda för turbulens. Detta trots att fenomenet som sådant är mer eller mindre ofarligt. Dock kan det vara både obehagligt och obekvämt. Och för den som brukar bli nervös när planet börjar skaka: här kommer dåliga nyheter från vetenskapsmagasinet Advances in Atmospheric Sciences.

Enligt en ny studie som publicerats i journalen kan turbulens komma att öka med 149 procent inom kort. Detta på grund av klimatförändringar. Studien utfördes i England på universitetet i Reading.

Genom att simulera atmosfären med hjälp av superdatorer studerade forskarna hur luftströmmar kan komma att se ut i framtiden. Utsikterna är alltså inte särskilt goda. Forskarna fokuserade på hur transatlantisk turbulens skulle förändras under vintertid om luften innehöll dubbelt så mycket koldioxid.

Resultatet blir mer turbulens

Det visade sig att lättare virvelströmmar skulle öka med 59 procent. Moderat turbulens skulle öka med 75 procent. Vad gäller svår turbulens blev ökningen hela 127 procent. Extrema varianter ökade tyvärr med hela 149 procent. Enligt Paul Williams, som ledde studien, är det den hittills mest omfattande studien som genomförts på området.

– För vana flygresenärer är lättare turbulens knappt ens ett störande moment under flygningen. Men även den mest erfarna passageraren borde reagera på den 149 procentig ökning av extrem turbulens. Det leder frekvent till skador både hos passagerare och flygpersonal, säger Williams till CNBC.

Det ligger en del i det Williams säger. Förra året drabbades en flight mellan Seoul och Dallas av extrem virvelströmmar, vilket ledde till att 14 av planets passagerare skadades. Så även om risken för att planet ska kraschlanda fortsatt är liten, så ökar risken för att göra sig illa.
I dagsläget är det fortsatt ett mycket litet problem. Statistiskt är det ytterst sällan mer än 50 personer som skadas på grund av den här typen av väderförhållanden per år.

Sedan, för dig som blivit extra orolig av att läsa om denna nyhet. Kom ihåg följande:
1. Även med en hög procentuell ökning kommer extremt turbulens inte att vara särskilt vanligt förekommande. Och skador är ovanliga.

2. I de allra allra flesta fall finns det inga faror med den här typen av vindströmmar och luftgropar.

3. Flygplan har numer väldigt bra utrustning, så alla piloter känner till i förväg när det är något på gång.

4. Plan kraschar inte ens av extrem turbulens, de moderna planen är konstruerade på ett sätt så att de klarar av det!

5. Med hjälp av ny teknik i form av ultraviolett laser så håller flera flygbolag på att utveckla system som neutraliserar turbulens, genom att rikta lasern mot luften framför planet.

 

Flygstörningar inträffar. Det innebär inte att du måste acceptera dem. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro i kompensation om ditt flyg blivit försenat, inställt eller ombokat de senaste tre åren.