AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

British Airways haveri - din checklista för kompensation

Av andreas.hermansson | Senast uppdaterad

british-airways-delay

Om du är en British Airways-passagerare som påverkas av det globala IT-haveriet, har du rättigheter. Och även om du inte är BA-passagerare, har du fortfarande rätt till förfriskningar och mat.

Du är välskyddad av Europeiska kommissionens flygkompensationsförordning EC261, och borde få kompensation.

Klicka här, starta ditt kompensationsärende nu!

Den som har fått semester- eller resplaner förstörda har rätt till upp till 600 euro. Spara checklistan nedan till din telefon, så kan du dela den med dina medresenärer. Föl också gärna @theAirHelper på Twitter för liveuppdateringar.

Christian Nielsen, Chief Legal Officer hos Airhelp, kommenterar:

– Vi rekommenderar passagerare som berörts av British Airways IT-problem att ansöka om ersättning enligt EG261 och insistera på sin rätt att få mat och hotellboende, om det behövs. Tusentals passagerare har påverkats över hela världen och flygrutterna har fortfarande inte återgått till det normala. Eftersom det här är British Airways ansvar, måste flygbolaget kompensera sina passagerare.

Kompensation från British Airways (och andra flygbolag)

Här är även en checklista att gå igenom, om du drabbats av förseningar eller inställda flyg på grund av british airways haveri. Det har även varit förseningar och inställda flyg på Arlanda i dag, så listan kan även komma till pass för dig som rest från huvudstaden i dag!

Flygstörningar inträffar. Det innebär inte att du måste acceptera dem. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro i kompensation om ditt flyg blivit försenat, inställt eller ombokat de senaste tre åren.

British airways
British airways

Viktig uppdatering gällande British Airways haveri

Vi på AirHelp har nu granskat all data för British Airways haveri i helgen. Totalt berörs 14 flighter till och från Sverige. AirHelp uppskattar att det rör sig om cirka 1800 resenärer som kan ha rätt till kompensation enligt EG261, till ett totalvärde av cirka 470 000 euro!

Vad gäller kompensation enligt EG261 beräknar AirHelp att British Airways skulle behöva betala ut mer än 40 miljoner euro om alla som har rätt till kompensation enligt EG261 faktiskt skulle söka – och få den godkänd av flygbolaget!
(och då har vi alltså inte räknat med den kompensation flygbolaget bör betala ut för hotell, mat, återbetalade biljetter och liknande)

Flög du eller någon du känner med British Airways i helgen, eller blev ert flyg inställt?
Kontakta oss så kan vi hjälpa er att kräva kompensation!

Det är dock inte bara British Airways som är skyldiga flygresenärer pengar. Varje år går svenska flygpassagerare miste om i snitt cirka 450 miljoner kronor i pengar. Det är nämligen långt ifrån alltid som resenärer får sin rättmätiga kompensation för ett försenat flyg

Flygstörningar inträffar. Det innebär inte att du måste acceptera dem. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro i kompensation om ditt flyg blivit försenat, inställt eller ombokat de senaste tre åren.