AirHelp Score: Den ultimata listan över de bästa flygbolagen

AirHelp Score: Den ultimata listan över de bästa flygbolagen

Av Ada Kozłowska・Senast uppdaterad 22 maj 2018

Vår ranking över de bästa flygbolagen har precis fått en uppgradering. Detsamma kan sägas om vår ranking av världens bästa flygplatser. Den är nämligen helt ny!

Ofta är biljettpriset det tyngsta skälet till vilken biljett som väljs. För helhetsupplevelsen är det dock fler faktorer som spelar in. Därför har vi utvecklat den ultimata rankingen över de bästa flygbolagen, AirHelp Score. Vi anser att flygbolag måste sträva efter en överlägsen service. Både i luften och på jorden. Flygbolag bör också vara konsekvent punktliga. Din tid är värdefull. Och, viktigast av allt, de ska behandla dig bra när saker och ting går fel.

Du har säkerligen en del krav vad gäller servicenivå och bemötande när det gäller restauranger och butiker. Varför nöja dig med mindre när du är på resande fot?
Flygbolag bör hållas ansvariga för sitt arbete. Det är viktigt att ett flygbolags flighter är punktliga. Bolagen bör även konsekvent ge stabil och bra service, både ombord på flygplanet och på marken.

Att jämföra de stora flygbolagens olika erbjudanden kan som privatperson ta väldigt lång tid. Du har förmodligen redan en generell åsikt om olika bolags pålitlighet och servicenivå utifrån tidigare egna erfarenheter, tidningsartiklar och omdömen från vänner och familj. Men med AirHelp Score tar vi bedömningsnivån till en ny och mycket hög fakta- och databaserad nivå.

Vår ranking baseras på statistik om kvalitet och service, punktlighet och kravbemötande. AirHelp Score är vårt sätt att med data och statistik göra det möjligt, att kombinera kompetens och branschkunskap för att ge dig all information du behöver för att göra bokningar med de bästa flygbolagen.
För första gången i år har vi också lagt till flygplatser till AirHelp Score. Detta för att kunna erbjuda dig en komplett bild av flygbranschen. Mer information finns i infografiken här nedan. Dela den med vänner, familj och andra flygresenärer. De kommer tacka dig!
För detaljer om exakt metodik som vi använt, scrolla vidare på sidan. Information om detta finns under infografiken.
AirHelp Score är den ultimata flygbolagsrankingen. Vi hoppas den kan hjälpa dig att välja de bästa flygbolagen för just dina behov i framtiden.

AirHelp Score: Så har vi rankat de bästa flygbolagen

Det är inte komplicerat.

För att bedöma vilka som är de bästa flygbolagen undersökte AirHelp statistik från 22 december 2016 till 20 mars 2017. Vi mätte antal försenade och inställda flyg. Sedan analyserade vi även kravhanteringsprocessen. Här är de specifika datapunkter som vi mäter:

Punktlighetsprestanda – 33,33%

AirHelp samlar data från flera kommersiella leverantörer för att skapa den mest tillförlitliga databasen med flygdata i världen. Databasen jämför sedan dessa siffror med en mängd olika tillförlitliga källor. Exempel är myndigheter, flygplatsdatabaser, leverantörer av flygstatistik, historiska resurser och så vidare.

När olika källor är oense, rankar vi på AirHelp dem i auktoritetsordning, men uppgifterna manipuleras inte för att uppskatta ”faktiska” ankomst- och avgångstider. Minimala förseningar på mindre än 15 minuter tolkas som att de varit i tid.

För att mäta bolagets punktlighetsprestanda beräknar AirHelp hur många flygningar under hela undersökningsperioden som ankom i tid. Vi uttrycker det i procentenheter (till exempel betyder 8.5 poäng att 85% av flygen ankom i tid). Ju högre siffra, desto fler flyg ankom alltså i tid.

Övriga kriterier för de bästa flygbolagen

Kvalitet och service – 33,33%

AirHelp använder sig av information från välansedda källor, som betygsätter flygbolag. De klassificerar flygbolag baserat på kvaliteten på produkt- och servicevärden när det gäller den kravprocess som tillhandahålls resenärer.

Vår välutvalda källa bedriver forskning för flygbolag över hela världen, med betyg i följande kategorier: flygplatsservice, flygbolagslounge, flygplatser, inflight måltider, underhållning, kabinpersonal och komfort samt ytterligare ett antal underkategorier.

Kravprocesseffektivitet 33,33%

Kravprocesseffektivt består av följande tre kategorier: hur effektivt och korrekt kravhanteringen fungerar, hur bra den interna proceduren för kompensationskrav fungerar, och hur snabbt de betalar ut giltiga fordringar. Observera att bedömningen enbart gjorts utifrån ärenden som skötts av AirHelp.

Kravhanteringen tar hänsyn till hur många gånger ett flygbolag felaktigt avvisat eller ignorerat ett krav, i förhållande till det totala antalet ansökningar som lämnats in under en viss årstid. Vänligen observera att vi endast tagit del av krav som skötts via AirHelp. Hur flygbolagen hanterat ärenden som inkommit från andra kanaler är inte en del av vår beräkning.

Handläggningstid: Beräknar den totala tiden flygbolaget tar för att bekräfta och bearbeta ett giltigt krav. änligen observera att vi endast tagit del av krav som skötts via AirHelp. Hur flygbolagen hanterat ärenden som inkommit från andra kanaler är inte en del av vår beräkning.

Utbetalning: tar hänsyn till hur lång tid det tar för ett flygbolag att betala de pengar som är skyldiga i ett giltigt krav. änligen observera att vi endast tagit del av krav som skötts via AirHelp. Hur flygbolagen hanterat ärenden som inkommit från andra kanaler är inte en del av vår beräkning.

airhelp-score-infographic-august-2017-airline-rankings
airhelp-score-infographic

AirHelp Score: Så har vi rankat de bästa flygplatserna

Punktlighetsprestanda – 45%

AirHelp samlar data från flera kommersiella leverantörer för att skapa den mest tillförlitliga och exakta samlingen av flygdata i världen. Denna databas hänvisar då till dessa siffror med en mängd olika tillförlitliga källor, såsom myndigheter, flygplatsdatabaser, leverantörer av flygspårning, historiska resurser etc.

När olika källor är oense, rankar AirHelp dem i auktoritetsordning, men uppgifterna manipuleras inte för att uppskatta ”faktiska” ankomst- och avgångstider. Minimala förseningar på mindre än 15 minuter tolkas som på tid.

För att mäta flygplatsens prestanda på flygplatsen beräknar vi först dagliga procentandelar av icke-försenade flygningar (av alla flyg som avgår den dagen från en flygplats). Utifrån de dagliga resultaten beräknas en median för hela analysperioden.

Vi använder sedan medianen snarare än genomsnittet, eftersom den är mer motståndskraftig mot avvikelser. Resultatet är att flygplatser som drabbats av en tillfällig prestationsdump på grund av svårt väder eller andra extraordinära situationer, ändå har en chans att få ett bra resultat, eftersom det tar hänsyn till deras medianprestanda.

Övriga kriterier

Kvalitet och service – 45%

AirHelp använder sig av information från välansedda källor, som har ett professionellt kvalitativt benchmarkingsystem som klassificerar flygplatser baserat på kvaliteten på produkt- och upplevelser som erbjuds resenärer.

Rankingsystemet kartlägger erfarenheten av internationella resenärer på en given flygplats och ger poäng enligt följande kriterier: processeffektivitet, terminalkomfort och renlighet, passagerarutrymmen och upplevelse.

Twitter-analys – 10%

Vi analyserade Twitter för att få en djupare förståelse för hur passagerarna känner för de olika flygplatserna. Totalt samlades 136 644 engelskspråkiga tweets in.

Med hjälp av maskininlärning och analytiker för naturligt språk har vi utvecklat en statistisk modell som bedömer oddsen för huruvida en tweet är positiv eller ej. Om oddsen är hög (80% och högre) tolkar vi tweeten som positiv. Om oddsen för att en tweet är positiv är 39% och lägre antar vi att känslan är negativ. Mellanvärdena (40-79%) tolkas frång svagt negativa till neutrala till svagt positiva.

Dessutom har tweets rankats i enlighet med deras relevans för att säkerställa att tweets som inte har någon signifikant känsla (såsom flygväderrapporter, nyhetsflöden och biluthyrningsannonser) är uteslutna från analysen. Slutligen har vi beräknat de genomsnittliga sentimentpoängen per flygplats och omvandlat dem på en skala från 1 till 10 (från mycket negativ till mycket positiv).

Varje flygbolagsranking vägs utifrån kvalitet, försening, klagomålshantering, svarsfrekvens och kravbemötande (baserat på de kravärende som drivits via AirHelp. Vi har inte tagit del av data över hur de olika flygbolagen hanterar krav som inkommit via andra kanaler). Om du är nyfiken på att veta mer om när du kan få ersättningen för en försenad, överbokad eller inställd flygresa, läs mer här.

Hur ska jag tolka AirHelp Score?

Vi har designat AirHelp Score på ett sätt som kan hjälpa dig att göra en helhetsbedömning på ett flertal olika sätt. Genom att välja ett bolag som ligger i toppen så gör du inte bara ditt liv enklare. DU gör även ett beslut som är mer välinformerat. Du använder även data för att ta beslut på ett sätt som sätter press på lägre rankade flygbolag att förbättra sin service för att få tillbaks dig som kund. För du förtjänar bra service, punktliga flyg och bra kravhanteringservice.

I slutändan vill du nog helst undvika överbokade, försenade eller inställda flyg, även om det är skönt att veta att du ibland kan få ersättning för sådana problem. Vår ranking hjälper dig att undvika bolag som ofta brottas med förseningar. 

Sammanfattning: AirHelp Score

Våra programmerar har arbetat väldigt hårt för att sampla in data utifrån fem aspekter:

  1. Kvalitet: Detta rankningssystem rankar flygbolag utifrån kvalitet och generell service.
  2. Punktlighet: Ett flygbolag vars avgångar inte avgår eller anländer i tid är inte värt mycket. Vi har samlat och granskat data från Flightstats.com för att avgöra ett flygbolags medeltal för flighyer som ankommit i tid  (inom 15 minuter av planerad ankomsttid).
  3. Klagomålsbemötande: Vi har alla behövt hantera flygförseningar. Det är skönt att kunna få ersättning för långa förseningar. Glädjen för kompensationen kan dock smolkas av ett flygbolags ovilja eller oförmåga att hantera ditt ärende på korrekt sätt.  Vi bedömer flygbolagens hantering av ersättningsärenden utifrån en rad olika nyckeltal.
  4. Tid för ersättningskravhantering: Här utgår vi enbart från vår egen data, där vi alltså bedömer hur lång tid det tagit i snitt för ett flygbolag att hantera och bemöta sina ersättningskrav.
  5. Utbetalningstid: Här beräknar vi hur lång tid det tagit i snitt för AirHelp-kunder att få sin ersättning utbetald från flygbolagen. 

När du reser är två saker extra viktigt. Att du kommer fram säkert och i tid. Vi har därför låtit punktlighet vara en stor faktor i vår ranking över de bästa flygbolagen. Vår databas med ersättningsärenden har sedan bidragit till att skapa en bra helhetsbild över hur olika flygbolag hanterar sina ersättningskrav. Ju mer du vet, desto mindre har du att förlora. Boka med de bästa flygbolagen!

Vi har samlat data från välansedda rankingsystem och Flightstats.com för att göra vårt rankingsystem mer komplett. Rankingsystemet granskar och bedömer produkt- och servicestandard över hela flygindustrin, medan Flightstats.com håller oss uppdaterad över vilka flygplan som oftast kommer i tid, och vilka som ofta halkar efter vad gäller tider. 

Gå med i AirHelps gemenskap

Lär dig smarta tips och knep från andra resenärer och kom i stämning.


Jag godkänner villkoren och Integritetspolicyn.


Dela med dina vänner!

AirHelp har setts i:

APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

SV

Copyright © 2021 AirHelp

Kräv upp till 600 € för försenade eller inställda flyg.

Alla flygbolag

Kontrollera ersättning