AirHelp Score 2022: Hur rankar vi flygplatser?

AirHelp Score 2022: Hur rankar vi flygplatser?

Senast uppdaterad 12 december 2022

AirHelps årliga AirHelp Score gjorde ett uppehåll under pandemin på grund av det låga passagerarantalet på flygen. Årets återhämtning innebär att vi har kunnat samla in de uppgifter som behövs för att bygga upp resultatet för 2022.

Varifrån kommer uppgifterna? För att säkerställa en tillförlitlig ranking har vi tagit faktauppgifter om flygplatsernas punktlighet från vår egen omfattande databas och kombinerat dem med passagerarnas insikter om flygplatsernas faciliteter och erfarenheter av att använda dem.

Det här betyget omfattar flyg som görs mellan den 1 januari och den 31 oktober 2022.

Det finns över 4 000 flygplatser runt om i världen, men vi har valt ut 151 flygplatser som är de mest trafikerade enligt flygtrafiken och de mest populära bland flygresenärer. Vi strävar efter att fånga upp världens största flygplatser, men det är värt att notera att vissa flygplatser inte ingår på grund av bristande uppgifter.

Tre faktorer bidrar till ranking av flygplats. Här är en sammanfattning:

1. Punktlighet (60 % av betyget)

För att hjälpa passagerare som drabbas av försenade och inställda flyg har vi utvecklat en databas med flygdata som vi anser vara en av de mest tillförlitliga och exakta i världen.

Tack vare vår databas kan vi hitta statistik över avgångs- och ankomsttider för alla flygplatser.

Vad räknas som punktlighet?

Vi räknar alla flyg som anlände inom 15 minuter från den offentliggjorda ankomsttiden som ett flyg som anlänt i tid. För årets resultat har vi tittat på flyg för perioden 1 januari till 31 oktober 2022.

Vi beräknade hur många flyg som var i tid och uttryckte detta i procent. Ju högre poäng desto högre andel flyg anlände i tid. Ett betyg på 8,5 innebär till exempel att 85 % av flygen var i tid.

Hur kommer det sig att AirHelps databas är så tillförlitlig?

  • Data samlas in från flera leverantörer och bearbetas av oss för att skapa vår sofistikerade databas.

  • Vi kontrollerar data mot en mängd olika tillförlitliga källor, t.ex. statliga myndigheter, flygplatsdata, leverantörer av flygspårning och historiska resurser, för att säkerställa databasens noggrannhet.

  • När vi identifierar motsägelsefulla källor varken ”uppskattar” vi eller gör genomsnitt. Istället rankar vi källorna efter auktoritet och väljer den data som väger tyngst.

2. Kundernas åsikter (20 % av betyget)

För att bedöma vad passagerarna tycker om flygplatserna frågade vi dem helt enkelt! Vi frågade flygresenärer i mer än 30 länder och samlade in över 9 500 unika flygplatsbetyg.

Vi bad resenärerna att betygsätta de flygplatser de nyligen besökt utifrån fyra faktorer:

  • Flygplatspersonal

  • Väntetider

  • Tillgänglighet

  • Renlighet

Vi bad passagerarna att betygsätta varje flygplats för varje faktor på en skala från ”mycket bra” till ”mycket dåligt”. Betygen fick ett numeriskt värde mellan 1 och 5, vilka summerades för att få fram ett slutligt betyg. Desto högre betyg, desto bättre lyckades flygplatsen på dessa faktorer.

3. Mat och butiker (20 % av betyget)

Vi bad också resenärerna att betygsätta butikerna och restaurangerna på de flygplatser de besökt.

Passagerarna betygsatte återigen varje flygplats med ett betyg på en skala från ”mycket bra” till ”mycket dåligt”. Betygen fick ett numeriskt värde mellan 1 och 5, vilka summerades för att få fram ett slutligt betyg. Ju högre betyg, desto bättre rankar passagerarna butikerna och restaurangerna.

Slutresultatet

Vi tar hänsyn till betyget från varje kategori och ger företräde åt punktlighet, eftersom vi anser att detta bör väga tyngre än servicekvalitet, mat och butiker.

Fördelningen av det slutliga betyget är följande:

  • Punktlighet utgör 60 %

  • Servicekvalitet utgör 20 %

  • Mat och butiker utgör 20 %

Tillbaka till AirHelp Score flygplatsranking

Visste du att du kan kräva ersättning för försenade, inställda eller överbokat flyg för de senaste 3 åren? AirHelp hjälper dig att kontrollera om ditt flyg är berättigad – det är snabbt, enkelt och helt riskfritt!

Gå med i AirHelps gemenskap

Lär dig smarta tips och knep från andra resenärer och kom i stämning.

Dela med dina vänner!

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag