AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Fågelkollision extraordinär händelse - men par fick kompensation i alla fall enligt EU-dom.

Av andreas.hermansson | Senast uppdaterad

kompensation

Fågelkollision med flygplan – extraordinär händelse enligt EU-dom.

EU-domstolen fastslog i förra veckan att kollisioner med fåglar, som förorsakar förseningar på ett flyg, skall räknas som extraordinära händelser. Det finns dock ett intressant “men” i domen som är en framgång för passagerarrättigheter. I ärenden där flygbolaget agerat med oförsiktighet, och inte gjort nog mycket för att minimera förseningstiden, ska konsumenter fortsatt kunna kräva kompensation. Andreas Hermansson, AirHelps Sverigechef, rekommenderar därför berörda personer att kräva kompensation för varje enskilt fall även vid fågelkollisioner:

– EU-domstolen har försvarat konsumenternas rättigheter utan att befria flygbolagen från sitt ansvar. Även om domstolen fastslog att fågelnedslag är en extraordinär händelse utanför flygbolagets kontroll, rekommenderar vi passagerare som blir försenade på grund av en fågelkrock att starta ett ärende med AirHelp. Detta för att avgöra om flygbolagets försiktighetsåtgärder verkligen varit noggranna och korrekta, säger Hermansson och fortsätter:

– Om det visar sig att flygbolaget inte har gjort allt för att begränsa förseningen och följderna av en fågelkollision så kan det fortfarande ge kompensation på upp till 600 euro per passagerare. Om du är osäker, kontakta oss med för att kontrollera din behörighet.

Kontrollera kompensation när du är osäker

Enligt den nya domen från EU-domstolen kommer den lokala domstolen att begära att flygbolaget ska betala kompensation. Detta eftersom bolaget inte gjorde nog för att begränsa effekterna av fågelstriden. Ett tjeckiskt par som skulle flyga hem från Bulgarien blev fem timmar försenade. Dock bara delvis på grund av fågelkollisionen.
Trots att en specialist efter undersökning hade bekräftat att flygplanet var oskadat och skulle kunna fortsätta sin rutt, insisterade det berörda flygbolaget på en ytterligare kontroll. Detta med en tekniker som var tvungen att komma in från en annan stad. Detta orsakade ytterligare förseningar. Dessutom hade flygplanet redan försenats ytterligare av ett orelaterat tekniskt problem. Den totala förseningen som orsakades av det tekniska problemet och väntan på den andra tekniken översteg tre timmar. Paret fick därför kompensation, trots att förseningen delvis berodde på fågelkrocken.

Flygstörningar inträffar. Det innebär inte att du måste acceptera dem. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro i ersättning om ditt flyg blivit försenat, inställt eller ombokat de senaste tre åren.