Villkor för airhelps program ”Hjälp en vän”

AirHelps program ”Hjälp en vän” tillåter enskilda personer att få provision (”premier”) genom att referera vänner. En referent kommer att få en premie när deras vän framgångsrikt har lämnat in ett godtagbart ersättningsärende med AirHelp.

Följande villkor gäller:

 1. Dessa villkor täcker Airhelps program ”Hjälp en vän” (hädanefter ”HAF”).

 2. Referensprogrammet är öppet för enskilda personer (hädanefter ”referenten”).

 3. AirHelp Group (hädanefter ”AirHelp”) syftar till AirHelp och alla juridiska personer som antingen kontrollerar eller kontrolleras av AirHelp. AirHelp Tyskland GmbH, Boxhagener Str. 18, 10245 Berlin, Tyskland, HRB 196015, DE320095320.

 4. Programmet är öppet för personer från 18 år eller äldre. Referenten måste vara bosatt inom Europeiska unionen, USA eller Storbritannien.

 5. För att bli en referent i AirHelps program ”Hjälp en vän” måste referenten:

  1. Registrera sig för programmet och

  2. godkänna villkoren på denna sida.

 6. När en referent registrerar sig för programmet får de en individuell, unik personlig länk.

 7. Premien betalas ut givet att följande villkor är uppfyllda:

  1. Den hänvisade vännen klickar på referentens unika länk,

  2. den hänvisade vännen lämnar in ett godtagbart ersättningsärende till AirHelp,

  3. AirHelp betalar ut ersättningen till den hänvisade vännen och ersättningsärendet når ett godkänt utbetalningssteg .

  När ett godtagbart ersättningsärende har uppnått det ett godkänt utbetalningssteg kommer referenten få ett meddelande om premien.

  AirHelp förbehåller sig rätten att granska och undersöka alla referensaktiviteter och avbryta eller ändra referenser om det bedöms att aktiviteterna inte följer riktlinjerna eller innefattar bedrägeri. Premier som uppnås till följd av bedräglig aktivitet är ogiltiga.

 8. Betalningen kommer att erhållas av referenten i form av ett virtuellt presentkort. Referenten kommer få ett e-postmeddelande med en länk, där referenten sedan kan lösa in presentkortet för premievärdet.

 9. Referenten kan inte ta rollen som den hänvisade vännen och bör endast skicka sin personliga länk eller dela den med människor de har en personlig relation med. Aktiviteter som liknar skräppost upphäver premien.

 10. Programmet ”Hjälp en vän” är begränsat till 50 hänvisningar per referent. Om en referent vill fortsätta att arbeta med oss, kommer referenten att bli ombedd att gå med i AirHelps partnerprogram.

 11. Premien för en framgångsrik hänvisning är 10 Euro. Premien eller kraven på vad som utgör ett godtagbart ersättningsärende kan komma att ändras. AirHelp kan ha ytterligare kampanjer eller aktiviteter där en högre premie kan utdelas. Sådana kampanjer och ändringar av premien kommer att kommuniceras tydligt.

 12. AirHelp kan avbryta programmet ”Hjälp en vän” eller en referents förmåga att delta i HAF när som helst och av vilken anledning som helst.

 13. Tysklands lagar gäller för dessa villkor och avtalet mellan AirHelp och referenten. Men referenten har alltid rätt till skydd under tvingande bestämmelser i enlighet med lagar i dennes folkbokföringsland.

 14. AirHelps Sekretesspolicy gäller för programmet ”HAF”.

 15. AirHelp delar personlig information med Ambassador för att utbetala premien. Ambassador får endast de personuppgifter som är nödvändiga för att leverera dess tjänst. AirHelp kommer inte att avslöja personuppgifter för Ambassador så att de kan marknadsföra sina produkter eller tjänster.

 16. Programmet är inte på något sätt sponsrat, stöttat eller administrerat av, eller associerat med, Tangocard eller Ambassador.

 17. Anställda hos AirHelp är inte tillåtna att delta i detta program.

 18. Om några översättningar av detta avtal har tillhandahållits är sådana översättningar endast avsedda för information. I händelse av inkonsekvens mellan detta avtal i engelsk ordalydelse och översättning, ska den engelska formuleringen gälla.

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

SV

Copyright © 2021 AirHelp