ZamknijPrzycisk zamykający okno

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej

Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej znane są oficjalnie pod nazwą rozporządzenia nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. (w skrócie – WE261). Jest to prawo nakładające na linie lotnicze obowiązek wypłaty rekompensaty pasażerom, których loty zostały w znaczny sposób opóźnione, odwołane bądź odmówiono im prawa wejścia na pokład (tzw.overbooking).

Prawo Unii Europejskiej - loty opóźnione

Pasażerom lotów w obrębie UE, objętych rozporządzeniem WE261, przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości do 600 EUR, jeżeli opóźnienie lotu wynosi więcej niż 3 godziny. Kwota rekompensaty uzależniona jest od długości lotu. Istnieje wiele czynników decydujących o tym, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do odszkodowania i w jakiej wysokości odszkodowanie możesz otrzymać. Poniższe treści mają na celu udzielenie odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania dotyczące tej kwestii.

Rozporządzenie WE 261 dotyczy większości lotów na terenie Europy. Obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną UE, ale także Islandię, Norwegię, Szwajcarię oraz tzw. „terytoria najbardziej oddalone” (Gujanę Francuską i Martynikę, Majottę, Gwadelupę i Reunion, Saint-Martin, Maderę i Azory, Wyspy Kanaryjskie).

Rozporządzenie dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, Twój lot jest objęty rozporządzeniem i przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Jeżeli lecisz z lotniska poza Unią Europejską do miejsca docelowego w UE, to lot jest uprawniony do rekompensaty tylko wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Brzmi skomplikowanie? Poniżej mała tabelka, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Plan podróżyPrzewoźnik z EUPrzewoźnik spoza UE
From inside the EU to inside the EUcheck Objętycheck Objęty
From inside the EU to outside the EUcheck Objętycheck Objęty
From outside the EU to inside the EUcheck Objęty Nieobjęty
From outside the EU to outside the EU Nieobjęty Nieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza Unii Europejskiej mogą być objęte rozporządzeniem WE 261, jeżeli łączą się z lotami tego samego przewoźnika objętymi rozporządzeniem i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z formularza AirHelp, aby sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.

Do wypłaty odszkodowania kwalifikują się opóźnienia większe niż 3 godziny.

Pamiętaj, czas przylotu to nie moment dotknięcia przez koła samolotu płyty lotniska, lecz moment otwarcia drzwi samolotu, gdy stoi on już przy bramce.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, opóźnienie nie podlega wypłacie odszkodowania.

Oznacza to, , że linia lotnicza może zrzec się odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia tzw. „nadzwyczajnych okoliczności”. Pod pojęciem tym rozumiemy np., interwencje medyczne, strajki pracowników lotniska, złe warunki meteorologiczne, ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego, awarie systemu naprowadzania lotniska, akty sabotażu, destabilizacja polityczna, ataki terrorystyczne,czyli wszystkie sytuacje na które linia lotnicza nie ma wpływu.

Wszelkie inne okoliczności powinny umożliwić złożenie wniosku o odszkodowanie.

Jako powód opóźnienia linie lotnicze często podają „problemy techniczne” bądź „warunki operacyjne”. Dobrą wiadomością dla pasażerów są decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówiące o tym, że powody te nie mogą zostać uznane jako „nadzwyczajne okoliczności”, w związku z czym linia lotnicza nie ma prawa na ich podstawie odmówić wypłacenia rekompensaty.

Strajki linii lotniczych nie są uznawane za okoliczności nadzwyczajne

W kwietniu 2018 roku TSUE wydał orzeczenie, wedle którego „dzikie strajki” przeprowadzane przez personel pokładowy nie klasyfikują się jako „okoliczności nadzwyczajne”. W związku z tym linia lotnicza zobowiązana jest do wypłaty pasażerom rekompensaty w przypadku opóźnień i odwołania lotów, które powstały w wyniku strajku pracowniczego.

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, jego wartość zależna jest od trzech czynników:

 • Dystansu
 • Tego, czy lot odbywa się na terenie Unii Europejskie
 • Czasu opóźnienia, przy czym prawem do odszkodowania objęte są wyłącznie opóźnienia powyżej 3 godzin.

To nieco skomplikowane, więc przedstawiamy Ci tabelkę:

Czas opóźnienia
Mniej niż 3 godziny3 – 4 godzinyWięcej niż 4 godzinyLot odwołanyOdległość
€ –250 250 250 Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
€ –400 400 400 Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
€ –400 400 400 Loty z UE poza terytorium UE o długości 1500 km – 3500 km
€ –300 600 600 Loty z UE poza terytorium UE o długości ponad 3 500 km

Jak wspomnieliśmy, odległość jest czynnikiem określającym wysokość odszkodowania (patrz: „Opóźniony samolot – jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać?”) W przypadku lotu łączonego możliwe jest jednak, że tylko jego część będzie kwalifikowała się do odszkodowania. Rekompensata przysługuje Ci, jeśli:

 • Wszystkie loty znajdowały się pod jednym numerem rezerwacji i nie były zakupione oddzielnie.
 • Rodzaj zakłócenia Twojego lotu kwalifiuje się do odszkodowania wg WE261 (patrz: „Jakie rodzaje lotów kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?).
 • Opóźnienie po przybyciu na miejsce docelowe musi przekroczyć 3 godziny.

W przypadku wystąpienia wszystkich wymienionych powyżej warunków przewoźnik jest zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania. Wyznaczając dystans, za który możesz otrzymać rekompensatę, wlicza się zakłócony lot oraz wszelkie połączenia następujące po nim. Połączenia przed zakłóceniem lotu mogą być również uwzględnione, jeśli były wykonywane przez tego samego, odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika i w międzyczasie nie miały miejsca żadne loty wykonywane przez innego przewoźnika.

Podsumowując – jeżeli zakłócenie następuje z winy danego przewoźnika, jest on odpowiedzialny za wszystkie operowane przez niego loty, łącznie z poprzedzającymi opóźnienie, jak również wszystkie loty następujące po zakłóceniu, również te wykonywane przez innego przewoźnika. Spójrz na przykład poniżej. Załóżmy, że podróżujesz z Los Angeles do Warszawy trzema lotami i:

LAX destination arrow JFK destination arrow LDN destination arrow WAW

Załóżmy, że pierwszy lot odbywasz przewoźnikiem amerykańskim, np. Delta Airlines, a dwa kolejne British Airways, czyli przewoźnikiem zarejestrowanym wUE. Jeżeli lot z Londynu do Warszawy jest opóźniony o ponad 3 godziny, dwa ostatnie połączenia podróży kwalifikują się do dystansu za który możesz otrzymać odszkodowanie – czyli odcinek z Nowego Jorku do Warszawy. Zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu podlegającego zapisom rozporządzenia WE261, a ponieważ British Airways wykonywała również przelot z Nowego Jorku do Londynu, powinien on być również zaliczony do dystansu, nawet jeśli miał miejsce przed wystąpieniem zakłócenia.

Jeśli jednak zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu Los Angeles – Nowy Jork, lot nie będzie podlegał rozporządzeniu WE261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?”).

Kwestia zakłóceń jest z reguły interpretowana w przedstawiony wyżej sposób, jednak niektóre z unijnych sądów mogą inaczej zinterpretować rozporządzenie i nie włączyć do dystansu kwalifikowanego lotów poprzedzających zakłócenie. Najlepiej sprawdź, czy Twój lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania korzystając z formularza AirHelp.

W przypadku zamiaru skorzystania z prawa do odszkodowania wynikających z zapisów WE261, możesz spotkać się z presją ze strony linii lotniczej. Nawet jeśli prawo jest po Twojej stronie, przewoźnik może nie być zachwycony koniecznością wypłacenia Ci rekompensaty. W celu zapewnienia maksymalnych szans powodzenia powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.
 • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia.
 • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając faktyczny czas przybycia na miejsce przeznaczenia. Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. zdjęcia tablicy odlotów lub przylotów na lotnisku bądź informacje z linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu wniosku.

Twoje prawo do składania reklamacji na podstawie WE 261 może z czasem wygasnąć, ważne jest zatem zapoznanie się z przepisami o przedawnieniu Twojego wniosku. Kwestia ta wygląda różnie w różnych krajach i zależna jest od miejsca siedziby głównej linii lotniczej bądź tego, do jakiego sądu możemy skierować sprawę przeciwko danemu przewoźnikowi. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Ciebie pomocną tabelkę:

OKRESY PRZEDAWNIENIA W EUROPIE
KRAJOKRES PRZEDAWNIENIA
Austria3 lata
Belgia1 rok
Bułgaria5 lat
Chorwacja3 lata
Cypr6 lata
Czechy*3 lata
Dania3 lata
Estonia3 lata
Finlandia3 lata
Francja5 lata
Niemcy**3 lata
Grecja5 lat
Węgry5 lat
Islandia2 lata
Irlandia6 lat
Włochy26 miesięcy
Łotwa***2 lata
Litwa3 lata
Luksemburg10 lat
MaltaBez limitu
Holandia2 lata
Norwegia3 lata
Polska1 rok dla linii zarejestrowanych w PL
(LOT, Small Planet, Enter Air, Travel Service Polska)
Portugalia3 lata
Rumunia3 lata
Słowacja2 lata
Słowenia2 lata
Hiszpania5 lat
Szwecja****3 lata
Szwacjaria2 lata
Wielka Brytania6 lat

* W przypadku Czech, jeśli lot miał miejsce w roku 2013 lub wcześniej, okres przedawnienia wynosi 2 lata. Od roku 2014 są to 3 lata.

** W przypadku Niemiec okres przedawnienia wygasa ostatniego dnia trzeciego roku (np. okres przedawnienia lotu mającego miejsce 25.2.2016 wygasa dnia 31.12.2019).

*** W Łotwie termin przedawnienia wynosi 2 lata pod warunkiem, że reklamacja została wniesiona w ciągu 21 dni od daty od wystąpienia zakłócenia.

**** W przypadku Szwecji okres przedawnienia odnawiany jest przy każdym złożeniu roszczenia. Przykładowo okres przedawnienia dla wszystkich późniejszych wniosków wynosi 3 lata od złożenia ostatniego roszczenia.

Cieszymy się, że o to pytasz! Poniżej przedstawiamy kilka nieomówionych jeszcze zapisów.

Prawo do zwrotu kosztów lub zmiany trasy

Poza odszkodowaniem za Twój stracony czas, w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej pięciu godzin, przysługuje Ci pełny lub częściowy zwrot należności za bilet oraz w razie potrzeby bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu.

Prawo do opieki

W przypadku spędzania długiego czasu na lotnisku i oczekiwania na kontynuację lotu masz prawo do szeregu bezpłatnych świadczeń, w zależności od szczegółów Twojego lotu. Podczas opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci posiłków oraz dostępu do środków komunikacji, oraz dwóch rozmów telefonicznych, faksu oraz maila. Jeśli konieczny jest nocleg, przewoźnik powinien zapewnić Ci pokój hotelowy oraz transportu z i do lotniska. Poniższa tabelka wyjaśnia zastosowanie tych praw:

Informacje na temat lotuCzas opóźnienia
Wszystkie loty do 1500 km lub mniej2 godziny lub więcej
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km – 3500 km3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km4 godziny lub więcej

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie może on domagać się jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaoferowana klasa jest niższa niż ta, na którą został wykupiony bilet, możesz otrzymać zwrot w wysokości od 30% do 75% pierwotnej ceny.

Późniejsze odszkodowania

Twoje prawo do odszkodowania na mocy WE 261 nie ma wpływu na Twoje późniejsze odszkodowania. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy pasażer dobrowolnie zrzekł się swojej rezerwacji. Rekompensata na podstawie Rozporządzenia WE261 może zostać potrącona z wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach

Twoim podstawowym prawem jest prawo do informacji o przysługujących prawach pasażera linii lotniczej wynikającycj z rozporządzenia WE 261. Linie lotnicze mają obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej praw pasażera we wszystkich punktach odprawy – na każdym lotnisku, z którego przewoźnik wykonuje loty.Jeżeli wciąż nie masz dość prawniczego żargonu, możesz zapoznać się z oryginalnym tekstem WE 261.

Prawo UE – Odwołany lot

Jeżeli Twój lot został odwołany, a Ty nie zostałeś tym poinformowany przynajmniej 14 dni wcześniej, przysługuje Ci prawo do odszkodowania na mocy WE 261. Pasażerowie z Unii Europejskiej mają prawo do odszkodowania w wysokości do 600 EUR, jednakże istnieje tu szereg czynników wpływających na to, czy jesteś uprawniony do rekompensaty oraz na jej wysokość. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje.

Rozporządzenie dotyczy większości lotów na terenie Europy. Poza tym obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej, ale także Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz tzw. „terytoriów najbardziej oddalonych” (Gujany Francuskiej i Martyniki, Majotty, Gwadelupy i Reunion, Saint-Martin, Maderę i Azory, Wyspy Kanaryjskie).

Rozporządzenie dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, możesz mieć prawo do odszkodowania. Jeżeli lecisz z lotniska poza UE do miejsca docelowego w UE, to przelot jest objęty rozporządzeniem wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem europejskim. Brzmi zawile? Poniżej przejrzysta tabelka, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Plan podróżyPrzewoźnik wspólnotowyPrzewoźnik kraju trzeciego
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UEcheck ObjętycheckObjęty
Przelot zaczyna się w UE i kończy poza UEcheckObjętycheckObjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy w UEcheckObjętycheck Nieobjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy poza UEcheck Nieobjętycheck Nieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza Unii Europejskiej mogą być objęte rozporządzeniem WE261, jeżeli łączą się z lotami tego samego przewoźnika pomiędzy krajami UE i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do rekompensaty.

Za odwołanie lotów, o których poinformowano z więcej niż 14-dniowym wyprzedzeniem, nie należy się rekompensata.

Wniosek o odszkodowanie nie może być wystosowany wobec odwołanego lotu, o którym poinformowano z więcej niż 14-dniowym wyprzedzeniem. Linia lotnicza może odmówić wypłaty rekompensaty również w przypadku, gdy powiadomienie nastąpiło z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni, pod warunkiem, że zaproponowano Ci zmianę trasy lub alternatywny lot, który spełnia następujące kryteria:

Powiadomienie z wyprzedzeniemWymagania dotyczące zmiany trasy
14 dniŻadne
7 – 13 dniWylot nie więcej niż 2 godziny przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu.
Mniej niż 7 dniWylot nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, odwołanie lotu nie podlega rekompensacie.

Linia lotnicza może również zrzec się odpowiedzialności w przypadku wystąpienia tzw. „nadzwyczajnych okoliczności”. Pod pojęciem tym rozumiemy np. interwencje medyczne na pokładzie samolotu, strajki, złe warunki meteorologiczne, ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego, awarie systemu naprowadzania lotniska, akty sabotażu, destabilizacja polityczna, ataki terrorystyczne itd.

Wszelkie inne okoliczności niekwalifikujące się jako nadzwyczajne powinny być uprawione do odszkodowania.

Linie lotnicze często jako powód odwołania lotu podają „problemy techniczne” bądź „warunki operacyjne”. Dobrą wiadomością są decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówiące o tym, że powody te nie mogą zostać uznane jako „nadzwyczajne okoliczności”, w związku z czym linia lotnicza nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania.

Strajki linii lotniczych nie są uznawane za okoliczności nadzwyczajne

W kwietniu 2018 roku TSUE wydał orzeczenie, wedle którego „dzikie strajki” przeprowadzane przez personel pokładowy nie klasyfikują się jako „okoliczności nadzwyczajne”. W związku z tym linia lotnicza zobowiązana jest do wypłaty pasażerom rekompensaty w przypadku opóźnień i odwołania lotów, które powstały w wyniku strajku pracowniczego.

Za przełożone loty może przysługiwać odszkodowanie.

W przypadku, gdy zamiast odwołać lot, linie lotnicze przekładają go na inną godzinę, zastosowanie mają zasady dotyczące odwołania, w zależności od tego, z jakim wyprzedzeniem została podana informacja o przełożeniu lotu oraz różnicy w czasie względem oryginalnego planu podróży. Przełożony lot jest wówczas traktowany jako lot alternatywny.

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, wysokość rekompensaty zależna jest od trzech czynników:

 • Dystansu
 • Tego, czy lot odbywa się na terenie UE, czy też nie
 • Czasu opóźnienia, jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

To nieco skomplikowane, więc jeszcze raz przedstawiamy Ci małą tabelkę:

Czas opóźnienia (lot alternatywny w porównaniu do pierwotnego)
Mniej niż 2 godziny2 – 3 godziny3 – 4 godzinyWięcej niż 4 godzinyLot odwołanyOdległość
€125€250€250€250€250Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
€200€200€400€400€400Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
€200€200€400€400€400Loty UE poza terytorium UE o długości 1500 km – 3500 km
€300€300€300€600€600Loty UE poza terytorium UE o długości ponad 3 500 km

Wysokość Twojego odszkodowania może być pomniejszona o połowę, zależnie od wielkości opóźnienia Twojego alternatywnego lotu (w porównaniu z lotem pierwotnym) Wartości te zostały wyróżnione w tabeli powyżej.

Jeżeli odmówisz przyjęcia oferty zmiany trasy lub lotu alternatywnego, przysługuje Ci prawo do odszkodowania w wysokości podanej powyżej (wysokość zależna od czasu przybycia na miejsce docelowe oferowanym lotem alternatywnym), zwrot należności za bilet oraz, jeżeli to konieczne, bezpłatny lot powrotny domiejsca wylotu.

Jak wspomnieliśmy, odległość jest czynnikiem określającym wysokość odszkodowania (patrz: „Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odwołania lotu?”). W przypadku lotu łączonegojest jednak możliwe, że tylko jego część będzie kwalifikowała się do rekompensaty. Odszkodowanie przysługuje Ci, jeśli:

 • Wszystkie loty znajdowały się pod jedną rezerwacją i nie były zakupione oddzielnie.
 • Rodzaj zakłócenia Twojego lotu musi kwalifikować się do odszkodowania wg WE261 (patrz: „Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem EC 261?”).

W przypadku wystąpienia wszystkich wymienionych wyżej warunków, przewoźnik wykonujący lot jest zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania. Wyznaczając kwalifikowany dystans wlicza się zakłócony lot oraz wszelkie połączenia następujące po nim. Połączenia przed zakłóceniem lotu mogą być również uwzględnione, jeśli były wykonywane przez tego samego, odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika i w międzyczasie nie miały miejsca żadne loty wykonywane przez inną linię lotniczą.

Podsumowując – jeżeli zakłócenie następuje z winy danej linii lotniczej, jest ona odpowiedzialna za wszystkie swoje loty, łącznie z poprzedzającymi zakłócenie, jak również wszystkie loty następujące po zakłóceniu, również te wykonane przez innego przewoźnika.

Spójrz na przykład poniżej. Załóżmy, że podróżujesz z Los Angeles do Warszawy trzema połączeniami:

LAX destination arrow WAW destination arrow LDN destination arrow WAW

Wyobraź sobie, że pierwszy przelot odbywasz przewoźnikiem amerykańskim, np. Deltą, a dwa kolejne British Airways, czyli przewoźnikiem z Unii Europejskiej. Jeżeli lot z Londynu do Warszawy został odwołany, dwa ostatnie połączenia podróży kwalifikują się do dystansu kwalifikowanego do odszkodowania – czyli odcinek z Nowego Jorku do Warszawy. Zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu podlegającego zapisom rozporządzenia WE261, a ponieważ British Airways wykonywała również przelot z Nowego Jorku do Londynu, powinien on być również zaliczony do dystansu, nawet jeśli miał miejsce przed wystąpieniem zakłócenia.

Jeśli odwołany został lot Los Angeles – Nowy Jork, nie będzie on podlegał rozporządzeniu WE261 (patrz: „Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem EC 261?”).

Mimo, iż kwestia zakłóceń jest z reguły interpretowana w przedstawiony wyżej sposób, niektóre z unijnych sądów mogą inaczej zinterpretować rozporządzenie i nie włączyć do dystansu kwalifikowanego lotów poprzedzających zakłócenie. Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy Twój kwalifikuje się do odszkodowania.

W przypadku zamiaru skorzystania z wniosku o odszkodowanie , wynikające z zapisów WE261, możesz spotkać się z presją ze strony linii lotniczej – nawet jeśli prawo jest po Twojej stronie, przewoźnik może nie być zachwycony koniecznością wypłacenia Ci rekompensaty. W celu zapewnienia maksymalnych szans powodzenia powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.
 • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia.
 • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając faktyczny czas przybycia na miejsce docelowe.Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. zdjęcia tablicy odlotów i przylotów na lotnisku lub informacje od linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu wniosku o odszkodowanie za odwołany lot.

Twoje prawo do składania wniosku o odszkodowanie na podstawie WE261 może z czasem wygasnąć, ważne jest zatem zapoznać się z przepisami o przedawnieniu Twojego roszczenia. Kwestia ta wygląda różnie w różnych krajach i zależna jest od miejsca siedziby głównej linii lotniczej bądź tego, jaki sąd ma władzę jurysdykcyjną w danym przypadku. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Ciebie pomocną tabelkę:

OKRESY PRZEDAWNIENIA W EUROPIE
KRAJOKRES PRZEDAWNIENIA
Austria3 lata
Belgia1 rok
Bułgaria5 lat
Chorwacja3 lata
Cypr6 lat
Czechy*3 lata
Dania3 lata
Estonia3 lata
Finlandia3 lata
Francja5 lat
Niemcy**3 lata
Grecja5 lat
Węgry5 lat
Islandia2 lata
Irlandia6 lat
Włochy26 miesięcy
Łotwa***2 lata
Litwa3 lat
Luksemburg10 lat
MaltaBez limitu
Holandia2 lata
Norwegia3 lata
Polska1 rok dla linii zarejestrowanych w PL
(LOT, Small Planet, Enter Air, Travel Service Polska)
Portugalia3 lata
Rumunia3 lata
Słowacja2 lata
Słowenia2 lata
Hiszpania5 lat
Szwecja****3 lata
Szwajcaria2 lata
Wielka Brytania6 lat

* W przypadku Czech, jeśli lot miał miejsce w roku 2013 lub wcześniej, okres przedawnienia wynosi 2 lata. Od roku 2014 są to 3 lata.

** W przypadku Niemiec okres przedawnienia wygasa ostatniego dnia trzeciego roku (np. okres przedawnienia lotu mającego miejsce 25.2.2016 wygasa dnia 31.12.2019).

*** W Łotwie termin przedawnienia wynosi 2 lata pod warunkiem, że reklamacja została wniesiona w ciągu 21 dni od daty od wystąpienia zakłócenia.

**** W przypadku Szwecji okres przedawnienia odnawiany jest przy każdym złożeniu roszczenia. Przykładowo okres przedawnienia dla wszystkich późniejszych roszczeń wynosi 3 lata od złożenia ostatniego roszczenia.

Cieszymy się, że o to zapytałeś! Poniżej przedstawiamy kilka nieomówionych jeszcze zapisów.

Prawo do zwrotu kosztów lub do zmiany trasy

Poza odszkodowaniem za zakłócony lot, przysługuje Ci:

 • pełny lub częściowy zwrot należności za bilet oraz jeżeli konieczne, bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu lub
 • najwcześniejszy możliwy transport do miejsca docelowego lub
 • nowy bilet do miejsca docelowego w późniejszym, wybranym przez Ciebie terminie, zależnie od dostępności miejsc.

Wszelki transport pomiędzy lotniskami odbywa się na koszt przewoźnika.

Prawo do opieki

W przypadku długiego oczekiwania na lotnisku na kontynuację lotu masz prawo do szeregu bezpłatnych świadczeń, w zależności od szczegółów Twojego lotu. Podczas opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci posiłków oraz dostępu do środków komunikacji, w tym do dwóch rozmowy telefoniczne, faksu oraz maila. Jeśli konieczny jest nocleg, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci pokoju hotelowego oraz transportu z i na lotnisko.

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie może on się domagać jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaoferowana klasa jest niższej niż ta, na którą posiadasz bilet, możesz otrzymać zwrot w wysokości od 30% do 75% pierwotnej ceny.

Późniejsze odszkodowania

Rekompensata na mocy WE 261 jest niezależna od ewentualnego uprawnienia do odszkodowania wynikającego z lokalnego prawa cywilnego.Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy pasażer dobrowolnie zrzekł się swojej rezerwacji. Odszkodowanie na podstawie Rozporządzenia WE261 może zostać potrącone z wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach

Twoim podstawowym prawem jest prawo do informacji o treści rozporządzenia WE261. Linie lotnicze mają obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej praw pasażera we wszystkich punktach odprawy na każdym lotnisku, z którego przewoźnik wykonuje loty.

Jeżeli jeszcze nie masz dość praw pasażerów linii lotniczych, możesz zapoznać się z aktualnym tekstem WE261.

Prawo UE – Odmowa przyjęcia na pokład

Istnieje kilka rodzajów sytuacji, w których przewoźnik może odmówić Ci wejścia na pokład, np. w przypadku nadkompletu pasażerów (tzw. overbooking). Zapisy WE261 przewidują odszkodowania w wysokości do 600 EUR dla pasażerów, którym odmówiono prawa do wejścia na pokład przy lotach wewnątrz Unii Europejskiej. Poniższe informacje zawierają czynniki wpływające na to, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do odszkodowania i w jakiej wysokości rekompensatę możesz otrzymać.

Rozporządzenie dotyczy większości lotów na terenie Europy. Poza tym obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną UE, ale także Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz tzw. „terytoriów najbardziej oddalonych” (Gujany Francuskiej i Martyniki, Majotty, Gwadelupy i Reunion, Saint-Martin, Madery i Azorów, Wysp Kanaryjskich).

Dokument ten dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, jest ono objęte rozporządzeniem. Jeżeli lecisz z lotniska poza UE do miejsca docelowego w UE to przelot jest objęty rozporządzeniem wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem europejskim. Brzmi zawile? Poniżej tabelka, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Plan podróżyPrzewoźnik z UEPrzewoźnik spoza UE
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UEcheck ObjętycheckObjęty
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UEcheckObjętycheckObjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy w UEcheckObjętycheck Nieobjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy poza UEcheckNieobjętycheckNieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza UE mogą być objęte rozporządzeniem WE261, jeżeli łączą się z lotami operowanymi przez tę samą linię lotniczą i objętymi rozporządzeniem i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy za Twój lot przysługuje rekompensata.

Rozporządzenie obejmuje tylko odmowy wejścia na pokład wbrew woli pasażera.

Jeżeli zdecydowałeś się zrezygnować z Twojego miejsca w zamian za zwrot kosztów, alternatywny lot bądź inne świadczenia proponowane przez przewoźnika, nie przysługuje Ci odszkodowanie według zapisów WE261. Utrata prawa do odszkodowania następuje również w przypadku, gdy do wejścia na pokład nie doszło z Twojej winy. Przykładowo:

 • Spóźniłeś się na lot
 • Nie posiadałeś wymaganych dokumentów (np. karty pokładowej)
 • Stwarzałeś problemy dla zdrowia lub bezpieczeństwa

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, wysokość odszkodowania zależna jest od dwóch czynników:

 • Dystansu
 • Tego, czy lot odbywa się na terenie UE, czy też nie

Uwielbiamy tabelki, więc pod spodem znajdziesz kolejną, przedstawiającą zależność pomiędzy wysokością odszkodowania i szczegółami Twojego lotu:

Dystans
Wszystkie loty o długości mniejszej niż 1500 km€250
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km€400
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km – 3500 km€400
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km€600

Ciekawostka!

Odszkodowanie powinno zostać Ci wypłacone natychmiast po tym, jak odmówiono Ci wejścia na pokład. Powinno to nastąpić na miejscu, jeszcze na lotnisku. Oprócz odszkodowania masz prawo do zmiany trasy na lot alternatywny do miejsca docelowego.

Jak wspomnieliśmy, odległość jest czynnikiem, od którego zależy wysokość odszkodowania (patrz: „Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?”). W przypadku lotu łączonego możliwe jest jednak, że tylko jego część będzie kwalifikowała się do rekompensaty.. Odszkodowanie przysługuje ą Ci, jeśli:

 • Wszystkie loty znajdowały się pod jedną rezerwacją i nie były zakupione oddzielnie.
 • Rodzaj zakłócenia Twojego lotu musi kwalifikować się do odszkodowania wg WE261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem WE261?).

W przypadku wystąpienia wszystkich wymienionych wyżej warunków, przewoźnik jest zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania. Wyznaczając kwalifikowany dystans wlicza się zakłócony lot oraz wszelkie połączenia następujące po nim. Połączenia przed zakłóceniem lotu mogą być również uwzględnione, jeśli były wykonywane przez tego samego, odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika i w międzyczasie nie miały miejsca żadne loty wykonywane przez inną linię lotniczą.

Podsumowując – jeżeli zakłócenie następuje z winy danej linii lotniczej, jest ona odpowiedzialna za wszystkie swoje loty, łącznie z poprzedzającymi zakłócenie, jak również wszystkie loty następujące po zakłóceniu, również te wykonane przez innego przewoźnika.

Spójrz na przykład poniżej. Załóżmy, że podróżujesz z Los Angeles do Warszawy trzema połączeniami:

LAX destination arrow JFK destination arrow LHR destination arrow WAW

Wyobraź sobie, że pierwszy przelot odbywasz przewoźnikiem amerykańskim, np. Deltą, a dwa kolejne British Airways, czyli przewoźnikiem UE. Jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład w przypadku lotu z Londynu do Warszawy, dwa ostatnie połączenia podróży kwalifikują się do dystansu który liczy się do odszkodowania – czyli odcinek z Nowego Jorku do Warszawy. Zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu podlegającego zapisom rozporządzenia WE261, a ponieważ British Airways wykonywała również przelot z Nowego Jorku do Londynu, powinien on być również zaliczony do dystansu, nawet jeśli miał miejsce przed wystąpieniem zakłócenia.

Jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład w przypadku lotu Los Angeles – Nowy Jork, nie będzie on podlegał rozporządzeniu WE261 (patrz: „Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem EC 261?”).

Mimo, iż kwestia zakłóceń jest z reguły interpretowana w przedstawiony wyżej sposób, niektóre ze unijnych sądów mogą inaczej zinterpretować rozporządzenie i nie włączyć do dystansu kwalifikowanego lotów poprzedzających zakłócenie. Sprawdź, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, korzystając z AirHelp.

Jak już wspomnieliśmy, Twoje odszkodowanie powinno zostać Ci wypłacone natychmiast po tym, jak odmówiono Ci wejścia na pokład. takim przypadku nie będzie konieczne przejście przez proces reklamacyjny (patrz: „Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?”). Nawet jeżeli nie otrzymałeś zwrotu środków na lotnisku, nie ma powodu do zmartwień – wciąż jeszcze przysługuje Ci prawo do ubiegania się o ich zwrot po zaistniałym zdarzeniu.

W przypadku zamiaru skorzystania z wniosku o odszkodowanie, możesz spotkać się z presją ze strony linii lotniczej – może ona nie być zachwycona koniecznością wypłacenia Ci odszkodowania. W celu zapewnienia maksymalnych szans powodzenia, powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.
 • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia.
 • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając faktyczny czas przybycia na miejsce przeznaczenia. Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. zdjęcia tablicy odlotów na lotnisku bądź informacje odz linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu roszczenia.

Twoje prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie WE261 może z czasem wygasnąć, ważne jest zatem zapoznać się z przepisami o przedawnieniu Twojego roszczenia. Kwestia ta wygląda różnie w różnych krajach i zależna jest od miejsca siedziby głównej linii lotniczej bądź tego, jaki sąd ma władzę jurysdykcyjną w danym przypadku. Poniżej tabela ze szczegółami:

OKRESY PRZEDAWNIENIA W EUROPIE
KRAJOKRES PRZEDAWNIENIA
Austria3 lata
Belgia1 rok
Bułgaria5 lat
Chorwacja3 lata
Cypr6 lat
Czechy*3 lata
Dania3 lata
Estonia3 lata
Finlandia3 lata
Francja5 lat
Niemcy**3 lata
Grecja5 lat
Węgry5 lat
Islandia2 lata
Irlandia6 lat
Włochy26 miesięcy
Łotwa***2 lat
Litwa3 lat
Luksemburg10 lat
MaltaBez limitu
Holandia2 lata
Norwegia3 lata
Polska1 rok dla linii zarejestrowanych w PL
(LOT, Small Planet, Enter Air, Travel Service Polska)
Portugalia3 lata
Rumunia3 lata
Słowacja2 lata
Słowenia2 lata
Hiszpania5 lat
Szwecja****3 lata
Szwajcaria2 lata
Wielka Brytania6 lat

* W przypadku Czech, jeśli lot miał miejsce w roku 2013 lub wcześniej, okres przedawnienia wynosi 2 lata. Od roku 2014 są to 3 lata.

** W przypadku Niemiec okres przedawnienia wygasa ostatniego dnia trzeciego roku (np. okres przedawnienia lotu mającego miejsce 25.2.2016 wygasa dnia 31.12.2019).

*** W Łotwie termin przedawnienia wynosi 2 lata pod warunkiem, że reklamacja została wniesiona w ciągu 21 dni od daty od wystąpienia zakłócenia.

**** W przypadku Szwecji okres przedawnienia odnawiany jest przy każdym złożeniu roszczenia. Przykładowo okres przedawnienia dla wszystkich późniejszych roszczeń wynosi 3 lata od złożenia ostatniego roszczenia.

We’re glad you asked! We’ve included a few highlights below that haven’t been covered in detail yet.

Prawo do zwrotu kosztów lub do zmiany trasy

Poza odszkodowaniem za Twój stracony czas, przysługuje Ci:

 1. pełny lub częściowy zwrot należności za bilet oraz, jeżeli to konieczne, bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu lub
 2. najwcześniejszy możliwy transport do miejsca docelowego lub
 3. nowy bilet do miejsca docelowego w późniejszym, wybranym przez Ciebie terminie, zależnie od dostępności miejsc.

Wszelki transport pomiędzy lotniskami odbywa się na koszt przewoźnika.

Prawo do opieki

W przypadku długiego oczekiwania na lotnisku na kontynuację lotu masz prawo do szeregu bezpłatnych świadczeń, w zależności od szczegółów Twojego lotu. Podczas opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci posiłków oraz dostępu do środków komunikacji, w tym dwóch rozmów telefonicznych, faksu oraz maila. Jeśli konieczny jest nocleg, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci pokoju hotelowego oraz dowozu do i z lotniska.

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie może on się domagać jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaoferowana klasa jest niższej niż ta, na którą posiadasz bilet, możesz otrzymać zwrot w wysokości od 30% do 75% pierwotnej ceny.

Późniejsze odszkodowania

Twoje prawo do odszkodowania na mocy WE261 nie ma wpływu na Twoje późniejsze odszkodowania. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy pasażer dobrowolnie zrzekł się swojej rezerwacji. Odszkodowanie na podstawie WE261 może zostać potrącone z wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach

Twoim podstawowym prawem jest prawo do informacji o treści rozporządzenia WE261. Linie lotnicze mają obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej praw pasażera we wszystkich punktach odprawy, na każdym lotnisku, z którego przewoźnik wykonuje loty.

Całość prawniczych zapisków, prosto ze źródła, znajdziesz w aktualnym tekście WE261.

Sprawdź, czy za Twój lot przysługuje Ci odszkodowanie

Czy w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot był opóźniony, odwołany albo odmówiono Ci wejścia na pokład? Podaj nam szczegóły lotu, a my powiemy Ci, czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Sprawdź teraz