ZamknijPrzycisk zamykający okno

Uszkodzony bagaż w przypadku lotów krajowych na terenie USA

W przypadku uszkodzeń bagażu w trakcie lotów krajowych na terenie USA:

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

Jeżeli zgłoszenie uszkodzenia nie jest możliwe przed opuszczeniem lotniska, możesz zrobić to później. Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

Prawdopodobnie zostaniesz poproszony o jego wypełnienie, jeśli zgłaszasz uszkodzenie osobiście. W przypadku niektórych linii lotniczych możesz wypełnić go również online.

Przypominamy raz jeszcze – jeżeli to tylko możliwe, zrób to przed opuszczeniem lotniska. Linia lotnicza będzie starała się wspólnie z Tobą wypracować rozwiązanie – naprawę uszkodzenia, wymianę bądź wypłatę odszkodowania.

Istnieje kilka wyjątków dotyczących odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu i w takich wypadkach może ona zrzec się odpowiedzialności w ogóle, jeśli jednak przedstawisz odpowiednio mocne argumenty, Twój wysiłek może się opłacić.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące uszkodzonego bagażu w trakcie lotów krajowych w USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach jako pasażera.

Maksymalna wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze
za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA
oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 – 3,500 USD.

Share it:

Problemy z bagażem

Podróż samolotem może być wyzwaniem dla Twojego bagażu. Bagaż może zostać uszkodzony lub zagubiony. W takim wypadku pomożemy Ci podjąć odpowiednie kroki tak by uzyskać jak największe możliwe odszkodowanie.

Uszkodzony bagaż w przypadku lotów międzynarodowych i UE

W przypadku uszkodzenia bagażu na lotach międzynarodowych i wewnątrz Unii Europejskiej:

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

Na złożenie reklamacji masz 7 dni od momentu otrzymania bagażu, jednak zawsze najlepiej jest to zrobić jeszcze przed opuszczeniem lotniska.

Prawdopodobnie zostaniesz poproszony o jego wypełnienie, jeśli zgłaszasz uszkodzenie osobiście. W przypadku niektórych linii lotniczych możesz wypełnić go również online.

Przypominamy raz jeszcze – jeżeli to tylko możliwe, zrób to przed opuszczeniem lotniska. Linia lotnicza będzie starała się wspólnie z Tobą wypracować rozwiązanie – naprawę uszkodzenia, wymianę bądź odszkodowanie.

Istnieje kilka wyjątków do odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu i w takich wypadkach może ona zrzec się odpowiedzialności w ogóle, jeśli jednak przedstawisz odpowiednio mocne argumenty, Twój wysiłek może się opłacić.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące uszkodzonego bagażu w trakcie lotów międzynarodowych i UE i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera linii lotniczych.

Maksymalna wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze
za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA
oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 – 3,500 USD.

Share it:

Opóźniony bagaż w przypadku lotów krajowych na terenie USA

Jeśli jesteś pasażerem lotu krajowego w USA, a Twój bagaż nie przybył na czas, zastosuj się do poniższych kroków:

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

Postaraj się zrobić to jeszcze przed opuszczeniem lotniska. Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

Po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR) otrzymasz numer referencyjny Twojego zgłoszenia. Zatrzymaj go.

Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczej – ale nie zaszkodzi zapytać. Niektóre z linii lotniczych oferują zwroty jedynie w postaci voucherów na kolejne loty, jednak jeżeli to możliwe, staraj się uzyskać wypłatę w gotówce. W przypadku odmowy możesz dodać to żądanie do Twojego wniosku o rekompensatę (krok 7 poniżej).

Wielu przewoźników oferuje narzędzie umożliwiające śledzenie bagażu online. Taka możliwość pomoże Ci oszacować, kiedy Twój bagaż do Ciebie dotrze.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, jak np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, z których korzystasz na co dzień. W przypadku zgłoszenia roszczenia możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Dostarcz linii lotniczej wszelkie wymienione wcześniej kwity i rachunki. Większość z linii lotniczych wymaga, aby złożenie wniosku miało miejsce w ciągu 45 dni od daty Twojego lotu – nawet jeśli do tej pory nie otrzymałeś jeszcze bagażu. Również w tym wypadku zasady róźnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące opóźnienia bagażu na lotach krajowych USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach jako pasażera.

Maksymalna wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze
za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA
oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 – 3,500 USD.

Share it:

Opóźnienie bagażu w przypadku lotów międzynarodowych i UE

Jeśli jesteś pasażerem lotu międzynarodowego lub wewnątrz Unii Europejskiej, a Twój bagaż nie przybył razem z Tobą, zastosuj się do następujących kroków:

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji np. biletu elektronicznego. Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

Jeżeli to możliwe, zrób to jeszcze przed opuszczeniem lotniska.

Po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR) otrzymasz numer referencyjny Twojego zgłoszenia. Zatrzymaj go.

Wielu przewoźników oferuje narzędzie umożliwiające śledzenie bagażu online. Możliwość ta pomoże Ci oszacować, kiedy Twój bagaż do Ciebie dotrze.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, jak np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, z których korzystasz na co dzień. W przypadku złożenia wniosku możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Jest to istotne dla otrzymania zwrotu wszelkich kosztów wynikających z opóźnienia w dostarczeniu Twojego bagażu, jak np. zakupienie koniecznych na co dzień przedmiotów (krok 5 powyżej). Masz 21 dni od dnia otrzymania Twojego bagażu na zgłoszenie reklamacji. Dołącz do niej wszelkie wymagane kwity i rachunki.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące opóźnienia bagażu na lotach międzynarodowych i wewnątrz UE i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera linii lotniczej.

Maksymalna wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze
za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA
oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 – 3,500 USD.

Share it:

Zagubienie bagażu w przypadku lotów krajowych na terenie USA

Jeżeli Twój bagaż zostanie zagubiony w trakcie lotu krajowego na terenie USA, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Powinieneś otrzymać go po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR), złożonego po opóźnieniu bagażu.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, jak np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, z których korzystasz na co dzień. W przypadku złożenia wniosku możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Jeżeli to możliwe, dołącz wszystkie rachunki lub inne dowody dotyczące wymienionych przedmiotów. Istnieje kilka wyjątków odnośnie do odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu, jednak masz szansę na uzyskanie rekompensaty za większości przedmiotów, których obecność w bagażu jesteś w stanie udowodnić.

Sprawdź u Twojego przewoźnika ile masz czasu na złożenie reklamacji w przypadku utraty bagażu. Do wniosku załącz wszelkie rachunki i dokumenty dotyczące przedmiotów zakupionych oraz tych znajdujących się w bagażu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące zagubienia bagażu na lotach krajowych USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach jako pasażera.

Maksymalna wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze
za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA
oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 – 3,500 USD.

Share it:

Zagubienie bagażu w przypadku lotów międzynarodowych i UE

Jeżeli Twój bagaż zostanie zagubiony w trakcie lotów międzynarodowych bądź wewnątrz Unii Europejskiej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Powinieneś otrzymać go po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR), złożonego po opóźnieniu bagażu. Twój bagaż uznawany jest za zaginiony, jeżeli nie zostanie odnaleziony w przeciągu 21 dni od momentu planowanego przybycia lub wcześniej, gdy linia lotnicza uzna go za zaginiony.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, jak np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, używanych na co dzień. W przypadku złożenia wniosku możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Jeżeli to możliwe, dołącz wszystkie rachunki lub inne dowody dotyczące wymienionych przedmiotów. Istnieje kilka wyjątków dotyczących odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu, jednak masz szansę na uzyskanie rekompensaty za większość przedmiotów, których obecność w bagażu jesteś w stanie udowodnić.

Do wniosku załącz wszelkie rachunki i dokumenty dotyczące przedmiotów znajdujących się w bagażu, jak również dokumentację wszelkich kosztów poniesionych w rezultacie utraty bagażu. Czyli rzeczy, które musiałeś zakupić w zastępstwie tych znajdujących się w bagażu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące utraty bagażu podczas lotów międzynarodowych i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera linii lotniczych.

Maksymalna wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze
za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA
oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 – 3,500 USD.

Share it:

Sprawdź, czy za Twój lot przysługuje Ci odszkodowanie

Czy w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot był opóźniony, odwołany albo odmówiono Ci wejścia na pokład? Podaj nam szczegóły lotu, a my powiemy Ci, czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Sprawdź teraz