EC261

Prawa pasażerów linii lotniczych są regulowane przez Rozporządzenie (WE) nr 261 z 2004 r., które wszystkie państwa członkowskie UE muszą przestrzegać.

Stwierdza ono, że pasażerowie muszą otrzymać finansową rekompensatę, jeśli ich lot został odwołany lub odmówiono im wejścia na pokład z powodu przepełnienia. Dodatkowo, w październiku 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie, których lot miał co najmniej 3-godzinne opóźnienie, również mają prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie to jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, pozostających poza kontrolą linii lotniczych, takich jak strajki lub złe warunki atmosferyczne.

Głównym celem rozporządzenia jest zwiększenie ochrony praw pasażerów w całej Europie oraz ujednolicenie prawa pomiędzy państwami członkowskimi UE. Teraz Ryanair w Irlandii konkuruje na tych samych warunkach, co Lufthansa w Niemczech. Rozporządzenie weszło w życie w lutym 2005 r. i od tego czasu w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości zapadło wiele przełomowych wyroków wobec linii lotniczych. To radykalnie zmieniło obraz praw pasażerów lotniczych. Najważniejsze orzeczenia podsumowaliśmy w sekcji "Przełomowe orzeczenia".

Kiedy rozporządzenie ma zastosowanie?

Rozporządzenie dotyczące praw pasażerów może być bardzo mylące. Czasami nawet wydaje się wewnętrznie sprzeczne. Dlatego tak trudne może być do zrozumienia to, kiedy masz prawo i do czego masz prawo. Ponadto linie lotnicze mają skłonność do utrzymywania Twoich praw w tajemnicy, nawet jeśli są zobligowane do tego, by Cię o nich informować. I tak w konsekwencji utykasz w martwym punkcie. Ten szokujący stan rzeczy kończy się tym, że zaledwie 1% uprawnionych pasażerów rzeczywiście otrzymuje odszkodowanie, które im się prawnie należy! Naszym celem jest ułatwienie Ci zrozumienia Twoich praw dotyczących opóźnionego i odwołanego lotu lub odmowy wejścia na pokład.

Gdzie ma zastosowanie rozporządzenie?

Ponieważ rozporządzenie WE 261 jest prawem europejskim, ma ono zastosowanie tylko do europejskiej przestrzeni powietrznej. Nie musisz jednak być obywatelem państwa członkowskiego, by ubiegać się o odszkodowanie. Zgodnie z rozporządzeniem prawo do odszkodowania dotyczy wszystkich lotów wylatujących z lotnisk znajdujących się w UE (każdej linii lotniczej) oraz lotów do UE (realizowanych przez linie zarejestrowane w UE) lub na Islandię, do Norwegii i Szwajcarii. Podsumowanie w tabeli poniżej:

Trasa podróży przewoźnik z UE przewoźnik spoza UE
Spoza UE do kraju spoza UE nie nie
Spoza UE do UE tak nie
Z UE do kraju spoza UE tak tak
Z UE do UE tak tak

Jakiego odszkodowania mogę oczekiwać?

Rekompensata za opóźniony i odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład wynosi od 125 do 600 euro. Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym.

Pamiętaj, że rekompensata należy ci się dodatkowo, poza opieką na lotnisku, która obejmuje:

  • Napoje
  • Posiłki
  • Zakwaterowanie (jeśli lot ma się odbyć następnego dnia)
  • Transport do miejsca zakwaterowania
  • Rozmowy telefoniczne

Poniższa tabela, AirHelp Compensation Chart®, pomoże Ci zorientować się, jakie dokładnie odszkodowanie należy Ci się w danej sytuacji:

OPÓŹNIENIE (w miejscu docelowym po zmianie lotu lub/i trasy lotu) Odległość
poniżej 2 godz. powyżej 2 godz. powyżej 3 godz. powyżej 4 godz. nie dotarł na miejsce
Odmowa przyjęcia na pokład * €250 €250 €250 €250 €250 1500 km lub mniej
€400 €400 €400 €400 €400 Wszystkie loty w obrębie Unii Europejskiej dłuższe niż 1500 km i wszystkie pozostałe o długości 1500-3500 km
€600 €600 €600 €600 €600 Wszystkie loty poza obrębem Unii Europejskiej dłuższe niż 3500 km
Opóźniony lot €0 €0 €250 €250 €250 1500 km lub mniej
€0 €0 €400 €400 €400 Wszystkie loty w obrębie Unii Europejskiej dłuższe niż 1500 km i wszystkie pozostałe o długości 1500-3500 km
€0 €0 €300 €600 €600 Wszystkie loty poza obrębem Unii Europejskiej dłuższe niż 3500 km
Odwołany lot €125 €250 €250 €250 €250 1500 km lub mniej
€200 €200 €400 €400 €400 Wszystkie loty w obrębie Unii Europejskiej dłuższe niż 1500 km i wszystkie pozostałe o długości 1500-3500 km
€300 €300 €300 €600 €600 Wszystkie loty poza obrębem Unii Europejskiej dłuższe niż 3500 km

* Rekompensata należna jest w trybie natychmiastowym i bez względu na ewentualne zaoferowanie zmiany planu podróży.
** Linie lotnicze mogą zmniejszyć wysokość rekompensaty o połowę w sytuacji, gdy po zaoferowaniu i zaakceptowaniu zmiany planu podróży wielkość opóźnienia wyniosła mniej niż 2, 3 lub 4 godziny (w zależności od długości lotu).

Pasażerowie, którzy zostali powiadomieni o odwołaniu lotu co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem wylotu (lub przewoźnik zaproponował alternatywny lot na tej samej trasie, z podobnym do pierwotnego planem lotu), nie są uprawnieni do odszkodowania.

W przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, linie lotnicze nadal muszą zaproponować pasażerowi:

  • zwrot kosztów biletu (całości lub niewykorzystanej części);
  • alternatywny transport do miejsca docelowego, tak szybko, jak to możliwe;
  • zmianę rezerwacji na późniejszy dogodny termin, w zależności od dostępności miejsc.

Nawet w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności linie lotnicze muszą - jeśli to konieczne - zapewnić pasażerowi pomoc podczas oczekiwania na alternatywny transport.

Pasażerów więcej niż miejsc

W przypadku sprzedania przez przewoźnika nadliczbowych biletów (overbooking) linie lotnicze w pierwszej kolejności zobowiązane są poszukać ochotników, którzy zrezygnują z rezerwacji w zamian za pewne korzyści. Przewoźnik powinien zaoferować wolontariuszom wybór pomiędzy pełnym zwrotem ceny biletu i zmianą planu podróży.

Jeśli ochotnicy wybiorą zmianę planu podróży, linia lotnicza musi, jeśli to konieczne, zapewnić im dalszą pomoc. Może ona obejmować posiłek, rozmowę telefoniczną, zakwaterowanie w hotelu (na jedną lub więcej nocy, jeśli to konieczne) i transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Jeśli nie zgodzisz się na rezygnację z rezerwacji i linia lotnicza odmówi Ci przyjęcia na pokład, masz prawo do rekompensaty od 125 do 600 euro na pasażera, oraz do zwrotu pełnej ceny biletu.

Lot z przesiadką

Jeśli podróżujesz z przesiadką, sprawy nieco się komplikują. Loty łączone zwykle nie różnią się zbytnio od lotów bezpośrednich. Mogą jednak być obsługiwane przez wiele linii lotniczych i zatrzymywać się wewnątrz UE lub poza UE, co może wpływać na zastosowanie Rozporządzenia 261/2004. Dlatego zawsze sprawdzaj lotnisko początkowe i końcowe wskazane na bilecie.

Najważniejsze jest to, że jeśli jeden lub więcej lotów było opóźnionych, odwołanych lub przepełnionych na trasie do miejsca docelowego, o tym, czy masz prawo do rekompensaty, decyduje całkowite opóźnienie w porcie docelowym.

* Regułą dla wszystkich lotów łączonych jest fakt, że muszą odbywać się w ramach jednej rezerwacji. Jeśli zarezerwowałeś dwa oddzielne loty u jednego lub kilku różnych przewoźników, każdy lot jest traktowany indywidualnie.

LOTY Z PRZESIADKĄ przewoźnik z UE przewoźnik spoza UE
Z kraju spoza UE do kraju spoza UE (przystanek w UE) tak tak, jeśli opóźnienie/odwołanie nastąpiło w kraju UE
Z kraju spoza UE do kraju spoza UE (przystanek poza UE) tak nie
Z kraju spoza UE do kraju UE (przystanek w UE) tak tak, jeśli opóźnienie/odwołanie nastąpiło w kraju UE
Z kraju spoza UE do kraju UE (przystanek poza UE) tak nie
Z kraju UE do kraju UE (przystanek w UE) tak tak
Z kraju UE do kraju UE (przystanek poza UE) tak tak

Dlaczego czasami trudno uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych?

Prawodawstwo UE zawiera ogólne wytyczne, które czasami trudno jednoznacznie zinterpretować. Do niedawna jednym z niejasnych terminów były „nadzwyczajne okoliczności”, na które często powoływały się linie lotnicze, odrzucając wnioski o rekompensatę.

Co zatem dokładnie należy rozumieć przez określenie „nadzwyczajne okoliczności"?

Opóźniony lub odwołany lot nie zawsze wynika z winy linii lotniczych. Kiedy tak się zdarza, przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty rekompensaty. „Nadzwyczajne okoliczności" obejmują ekstremalne warunki pogodowe, niepokoje polityczne i strajki. Takie wydarzenia są poza skuteczną kontrolą przewoźnika. Poniższa tabela prezentuje „nadzwyczajne okoliczności" najczęściej podawane przez linie lotnicze jako przyczyna opóźnień lub odwołań lotów. Sprawdź, czy należy Ci się rekompensata.

Powód podany przez przewoźnika Problemy techniczne Złe warunki pogodowe Wpływ innych lotów Problemy portu lotniczego Strajk Nie podano powodu
Opóźniony lot tak nie tak tak nie tak
Odwołany lot tak nie tak tak nie tak
Przepełniony lot - - - - - -

Pełny tekst Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 można znaleźć tutaj.

Przełomowe orzeczenia

W ostatnich latach sytuacja w zakresie praw pasażerów lotniczych uległa radykalnej zmianie. Samemu trudno nadążyć za wszystkim modyfikacjami prawa, dlatego opisaliśmy poniżej najważniejsze rozporządzenia i wyroki sądowe, które stanowią kamienie milowe w odniesieniu do praw pasażerów lotniczych.

Luty 2004, Rozporządzenie 261/2004 (Komisja Europejska)

Parlament Europejski i Komisja Europejska stworzyły niniejsze rozporządzenie w celu ustanowienia zasad dotyczących kryteriów i warunków odwołania lotu i odmowy przyjęcia na pokład, a także uprawnień pasażerów, gdy linia lotnicza nie jest w stanie pomieścić ich w klasie, w której mieli zarezerwowane miejsce. W dokumencie z 2004 roku nie było jednak odniesienia do opóźnionych lotów. Rozporządzenie weszło w życie w lutym 2005 roku.

Grudzień 2008, Wallentin-Hermann przeciwko Alitalii (Trybunał Sprawiedliwości)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nie wszystkie problemy techniczne wynikające z obsługi technicznej floty powietrznej mogą być sklasyfikowane jako "nadzwyczajne okoliczności", zwalniające przewoźników z obowiązku wypłaty rekompensaty pasażerom odwołanych lotów. Decyzja ta usunęła wcześniejszą lukę, która pozwalała liniom dowolnie interpretować określenie "problemów technicznych lub nadzwyczajnych okoliczności".

Listopad 2009, Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH (Trybunał Sprawiedliwości)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Sturgeon, mówiący o tym, że odszkodowanie powinno również zostać wypłacone w przypadku opóźnień przekraczających trzy godziny. Choć zapisy rozporządzenia 261/2004 wyraźnie o tym nie mówią, stwierdzono, że artykuł 8 na to pozwala.

Październik 2012, połączone sprawy: (a) Nelson przeciwko Lufthansa i (b) the Queen/TUI Travel/IATA/British Airways/easyJet przeciwko CAA (Trybunał Sprawiedliwości)

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że pasażerowie lotów, które przybywają na miejsce ponad trzy godziny później mogą mieć prawo do odszkodowania, zgodnie z rozporządzeniem WE 261/2004, chyba że opóźnienie zostało spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności będące poza kontrolą przewoźnika. Trybunał orzekł również, że wymóg, aby wypłacać pasażerom opóźnionych lotów rekompensatę, jest zgodny z Konwencją Montrealską.

Wrzesień 2013, Jeff i Joyce Halsall przeciwko Thomas Cook (Staffordshire, UK)

Punktem zwrotnym w Wielkiej Brytanii była sprawa Jeffa i Joyce Halsall z Kidsgrove, którzy w 2009 r. pozwali po raz pierwszy do sądu firmę Thomas Cook. Sędzia początkowo oddalił roszczenie po tym, jak organizator turystyczny, który prowadzi własną linię lotniczą, stwierdził, że opóźnienie było spowodowane przez "nadzwyczajne okoliczności" poza jego kontrolą. W rzeczywistości lot z 31 października 2009 r. został opóźniony z powodu mechanicznej usterki. Po zapoznaniu się z prawem europejskim, pan Halsall odwołał się od decyzji sądu. Ostatecznie w 2013 r. sąd przyznał rację panu Halsall, a sprawa stała się pierwszym w Wielkiej Brytanii, zakończonym sukcesem procesem przeprowadzonym w oparciu o Rozporządzenie (WE ) 261/2004.

Luty 2013, Heinz Gerke Folkerts przeciwko Air France (Trybunał Sprawiedliwości)

W tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jeśli w przypadku lotu łączonego pasażer ma opóźnienie mniejsze niż trzy godziny, ale dotrze do portu docelowego z ponad trzygodzinnym opóźnieniem, to ma prawo do odszkodowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004.

Pani Luz-Tereza Folkerts miała rezerwację na lot z Bremen do Asunción w Paragwaju, przez Paryż i Sao Paulo. Lot Air France z Bremen do Paryża był opóźniony, samolot wystartował około dwie i pół godziny później niż planowano. W związku z tym Folkerts spóźniła się na lot z Paryża do São Paulo, również obsługiwany przez Air France. Przewoźnik zarezerwował miejsce na późniejszy lot do tego samego miejsca docelowego. Ponieważ do São Paulo przybyła z opóźnieniem, Folkerts spóźniła się na lot do Asunción i była na miejscu 11 godzin później niż planowała.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

Limity czasowe, w których można ubiegać się o rekompensatę za opóźnione bądź odwołane loty, oraz za odmowę przyjęcia na pokład, są ustanowione odrębnie przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej.

W listopadzie 2012 roku, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wymiar odszkodowania określony w art 5 i 7 rozporządzenia nr 261/2004 "wykracza poza zakres Konwencji Warszawskiej i Montrealskiej". W związku z tym, dwuletnie ograniczenie, o którym mowa w artykule 29 Konwencji Warszawskiej i w artykule 35 Konwencji Montrealskiej nie ma zastosowania. Zamiast tego, terminy powinny być określone przez prawo krajowe każdego państwa członkowskiego UE.

Kliknij ten link, by zapoznać się z pełną treścią przepisów o przedawnieniu.

Prawo w USA

Prawa pasażerów w Stanach Zjednoczonych chronione są przez przepisy federalne, które mówią o odmowie przyjęcia na pokład i gwarantują w takim przypadku wypłatę rekompensaty. Jednak w USA nie obowiązują przepisy podobne do tych respektowanych w krajach Unii Europejskiej i dotyczących opóźnionych lub odwołanych lotów.

Odmowa przyjęcia na pokład

Sprzedaż przez linie lotnicze większej liczby biletów niż jest miejsc dostępnych w samolocie jest w USA zabroniona. W rzeczywistości wielu przewoźników celowo doprowadza jednak do przepełnienia samolotu, by zrekompensować sobie ewentualny brak pasażerów, którzy nie zgłoszą się na odprawę. Jeśli okaże się, że pasażerów jest więcej niż miejsc, jeszcze zanim samolot jest przygotowany do startu, możesz zostać zmuszony do rezygnacji z lotu wbrew Twojej woli. Może to zależeć od tego, kiedy zgłosisz się na odprawę - lepiej więc przyjechać wcześniej!

Na szczęście istnieje w USA prawo, na podstawie którego tak potraktowani pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych - chodzi o Code of Federal Regulations, Title 14, Aeronautics and Space, Part 250. Ustawa gwarantuje wypłatę 200% wartości biletu za przejazd w jedną stronę, jeśli do miejsca swojego przeznaczenia dotrzesz o ponad godzinę później, ale opóźnienie wyniesie mniej niż dwie godziny - limit odszkodowania to 650 dolarów. Dodatkowo, możesz otrzymać 400% wartości biletu w jedną stronę, jeśli spóźnisz się o więcej niż dwie godziny - limit odszkodowania to 1,300 dolarów.

Linie lotnicze muszą wypłacić odszkodowanie, w gotówce lub czekiem, każdemu pasażerowi, który z powodu przepełnienia nie został wpuszczony na pokład w dniu i w miejscu zdarzenia.

Opóźniony lot Wysokość odszkodowania
dotarł na miejsce 0 do 1 godziny później Brak odszkodowania
1 godzina do 2 godzin (loty lokalne) lub do 4 godzin (loty międzynarodowy) później na miejscu 200% ceny biletu w jedną stronę (nie więcej niż $650).
ponad 2 godziny (lot lokalny) lub 4 godziny (lot międzynarodowy) później na miejscu 400% ceny biletu w jedną stronę (nie więcej niż $1,300).

Przyjrzyjmy się teraz oficjalnym statystykom z ostatnich kilku lat. Patrz tabela poniżej:

Odmowa wejścia na pokład – statystyki w USA
2008 2009 2010 2011 2012
Osób wpuszczonych na pokład 576,476,000 548,041,000 595,253,000 539,230,000 600,774,000
Odmowy wpuszczenia na pokład 684,000 719,000 746,000 551,000 598,000
Dobrowolnie 620,000 651,000 681,000 509,000 539,000
Przymusowo 64,000 67,000 65,000 41,000 59,000
Procentowy udział 0.12 0.13 0.11 0.09 0.09

W pierwszej połowie 2013 r. ponad 277 tysiącom pasażerów z łącznej liczby 305 mln odmówiono przyjęcia na pokład. W 31500 przypadkach, które zostały sklasyfikowane jako dobrowolne, pasażerowie otrzymali niższe odszkodowania niż im przysługiwały. Jak wynika z opublikowanych ostatnio danych, rzeczywista wysokość rekompensaty waha się od 391 do 439 dolarów na pasażera, mimo iż przepisy federalne ustaliły ich wysokość na 200% do 400% ceny biletu w jedną stronę w zależności od długości opóźnienia.

W oparciu o średni koszt lotu w jedną stronę i fakt, że większość opóźnień (ponad 70%) przekracza dwie godziny, AirHelp szacuje, że średnia rekompensata powinna wynosić $643,60. Jak widać rekompensata wypłacona przez linie lotnicze osobom, które nie zostały wpuszczone na pokład z powodu przepełnienia samolotu, jest znacznie niższa niż określają to przepisy.

W ostatnim czasie, przewoźnikom często udaje się przekonać podróżnych do zgody na dobrowolne nie wpuszczenie na pokład w zamian za natychmiastowe, aczkolwiek obniżone odszkodowania. Statystyki pokazują, że jest prawie 10 razy więcej dobrowolnych niż przymusowych rezygnacji. Jako AirHelp jesteśmy przekonani, że powodem takich decyzji klientów jest nieświadomość przysługujących im praw.

Więcej na temat odmowy przyjęcia na pokład

Jest jeszcze jedno rozporządzenie dotyczące odmowy przyjęcia na pokład, o którym trzeba wiedzieć.

To część 259 regulacji Enhanced Protections for Airline Passengers, którą można znaleźć tutaj. Regulacja ta zawiera wytyczne, by "złagodzić trudności pasażerów linii lotniczych w trakcie długich opóźnień samolotów oczekujących na płycie lotniska i zwiększyć odpowiedzialność przewoźników lotniczych". Odnosi się to do wszystkich amerykańskich i zagranicznych linii lotniczych, od momentu wprowadzenia regulacji w 2009 r. (w obecnym kształcie, po zmianach w 2011 roku). Przepis zobowiązuje przewoźników do stosowania się do planów awaryjnych dla samolotów długo oczekujących na płycie lotniska. Nie ma tu jednak mowy o zobowiązaniu przewoźników do wypłaty odszkodowania w przypadku dużych opóźnień.

Linie lotnicze zobowiązane są do umieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o warunkach przewozu, planach awaryjnych dla samolotów oczekujących na płycie lotniska oraz planach obsługi klienta. Każdy przewoźnik musi też oddelegować pracownika do monitorowania skutków opóźnień i odwołań lotów oraz opóźnień samolotów oczekujących na wylot. Pracownik ten pomaga podjąć decyzję, które rejsy należy anulować, a którym zwiększyć opóźnienie. Przewoźnicy muszą również przekazać pasażerom adres działu odpowiedzialnego za rozpatrywanie skarg klientów.

Plan Obsługi Klienta musi zawierać informacje na temat praw pasażerów w zakresie taryf, odwołania lotów, opóźnienia lotów, transportu bagażu, rezerwacji, zwrotu kosztów biletu, pasażerów niepełnosprawnych, obsługi pasażerów nie wpuszczonych na pokład, zasad anulowania rezerwacji, udogodnień dla stałych klientów oraz rozmieszczenia miejsc w samolocie. Przewoźnicy muszą co roku kontrolować swoje plany i udostępniać wyniki kontroli amerykańskiemu Departamentowi Transportu (DOT).