Anuluj Przycisk zamykający okno

Lot był opóźniony lub został odwołany? Masz prawo do odszkodowania niezależnie od ceny biletu.

Sprawdź odszkodowanie

Konwencja Montrealska (1999) – czego dotyczy i w czym nam pomaga?

Autor: Natalia Gebska | Ostatnia aktualizacja:

konwencja-montrealska

Na początek postawmy sobie pytanie. Co w ogóle wspólnego ze mną ma międzynarodowa konwencja związana z podróżowaniem? Cóż, zacznijmy od tego, że de facto nie jest do końca konwencja traktująca stricte o naszym podróżowaniu. W rzeczywistości, dokument z 28 maja 1999 roku reguluje sprawę odpowiedzialności podmiotów za przewóz osób i ich bagażu. Jeśli czytasz ten tekst to najprawdopodobniej jesteś zainteresowany podróżą, niezależnie od jej formy. Kanadyjski zapis reguluje zachowania przewoźników w 110 Stanach + w krajach UE. Są więc spore szanse, że żyjesz w kraju podlegającym pod  te zapisy prawne.

Pierwsza w historii Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego odbyła się w Polsce, w Warszawie, w 1929 roku.  Umowa ta regulowała zobowiązania  międzynarodowego przewozu osób, bagażu, towarów w zamian za pobierane wynagrodzenie. Wraz z rozwojem lotnictwa pasażerskiego warunki transportu zaczęły się zmieniać na tyle, że istniała niezbędna konieczność dokonania zmian w przepisach. Konwencja była zatem aktualizowana i to dwa razy. Raz w 1955 roku w Holandii, a następnie w 1971 roku w Gwatemali. Ostatni, obowiązujący do dziś zapis tego dokumentu jest z 1999 roku, właśnie z  Montrealu.

Co zgodnie z Konwencją jest najważniejsze w przypadku przewozu bagażu?

Szkody – Zgodnie z podpisanym dokumentem przewoźnicy lotniczy są ściśle odpowiedzialni za szkody oszacowane do 1.131 SDR.

(SDR z ang. Special Drawing Rights – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. SDR-y zostały utworzone w celu stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego przez MFW w 1967 roku, wprowadzona w 1970 roku jako narzędzie w walce z grożącym kryzysem płynności.)

Utrata bagażu

– w związku z tym konwencja reguluje możliwość uzyskania rekompensaty za zgubiony bagaż do 1.131 SDR na pasażera.

Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do 1.131 SDR. W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy od początku transportu. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy.

Opóźnienie dostarczenia bagażu – W przypadku opóźnień przy przewozie bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie bagażu jest ograniczona do 1.131 SDR.

W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia bagażu pasażer jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W razie uszkodzenia bagażu rejestrowanego pisemna reklamacja musi być złożona w ciągu 7 dni od daty dostarczenia pasażerowi bagażu, a w przypadku opóźnienia przy przewozie bagażu w ciągu 21 dni od daty jego powstania. Różni się to znacząco od sytuacji, gdy starasz się uzyskać odszkodowanie za opóźnienie lotu, gdzie reklamacja powinna być złożona w ciągu trzech lat od zaistniałego zdarzenia.

Z kolei pozew w sprawie odszkodowania za bagaż musi być wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien był wylądować.

Jeżeli przewoźnik wykonujący przewóz nie jest przewoźnikiem, z którym pasażer zawarł umowę o przewóz, pasażer ma prawo skierować reklamację lub zażądać odszkodowania od któregokolwiek z nich. Obowiązuję wówczas zasada,  że jeśli nazwa lub kod przewoźnika lotniczego są wykazane w bilecie, to jest on przewoźnikiem, z którym została zawarta umowa.

Pamiętaj o swoich prawach!

Jak widzisz, masz jednak dość sporo wspólnego z tematyczną Konwencją. Ty i twój wój bagaż podczas podróży podlegacie przecież jej ochronie. Na przyszłość pamiętaj zatem o prawach jakie Ci przysługują w tym zakresie. Te zapisy z pewnością nie leżą w interesie obsługujących Cię linii lotniczych, ale w Twoim na pewno!

Każdy przewoźnik  oferuje pasażerowi różne formy składania wniosków, w oparciu o ogólne warunki przewozu. Może też mieć różne wymagania. W przypadku bagażu opóźnionego, linia lotnicza może wymagać (w ciągu do 3 tygodni od momentu zwrócenia bagaży pasażerowi) okazania paragonu za zakupy zamienników niezbędnych do Twojego dalszego funkcjonowania. W przypadku utraty bagażu, zazwyczaj należy przedstawić potwierdzenie swojej rezerwacji, informację o bilecie, jak również dodatkowe informacje określone przez ogólne warunki przewozu.

Jeśli nadal masz wątpliwości zwrócić się z nimi do nas. AirHelp jest po to, aby bronić Twoich praw pasażerskich na każdym etapie i w każdym zakresie.

O nas

Każdego roku 8,1 mln pasażerów pozostawia do podziału odszkodowania o wartości 3,2 miliarda dolarów. W AirHelp wspieramy pasażerów na całym świecie i gwarantujemy odszkodowanie za opozniony lot, przerezerwowany lub odwołany lot.

Ty także możesz być jednym z tych pasażerów! Sprawdź czy twoje loty z ostatnich 3 lat kwalifikują się do wypłaty odszkodowania!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Twoich praw pasażera i odszkodowania przysługującego Ci z powodu opóźnionego lotu? Zapoznaj się z informacjami zawartymi tutaj: odszkodowanie opóźniony lot.