AnnulerenKnop om venster te sluiten

Internationale rechten van luchtvaartpassagiers

Sinds 2003 voorziet het Verdrag van Montreal luchtvaartpassagiers van bepaalde rechten op compensatie op internationale vluchten tussen deelnemende landen. Meer dan 120 landen wereldwijd hebben zich aangesloten bij het Verdrag van Montreal.

Internationale rechten – reisverstoringen

Het Verdrag van Montreal is van toepassing op internationale vluchten tussen landen die zich hebben aangesloten bij het verdrag. Het verdrag is erkend en ondertekend door meer dan 120 landen (er komen er steeds meer bij) over de hele wereld. De meeste grote luchtvaart-markten zijn lid, met een aantal opmerkelijke uitzonderingen (bijvoorbeeld Sri Lanka en Vietnam) De ledenlijst verandert af en toe als nieuwe landen zich aansluiten bij het verdrag, wat niet altijd direct door de bovenstaande link wordt weergegeven.

Het verdrag is ook van toepassing als zowel uw vertrekplaats als eindbestemming zich in een hetzelfde aangesloten land bevinden, maar alleen wanneer er een geplande tussenstop in een ander land werd voorzien (het verdrag is alleen van toepassing op internationale vluchten, niet op binnenlandse). Stel dat u bijvoorbeeld vliegt tussen steden in een deelnemend land, zoals China, met een tussenstop in Vietnam. Uw vlucht zou worden gedekt. Maar als u een rechtstreekse vlucht neemt zonder tussenstop, zou het geen “internationale” vlucht zijn en zou deze niet vallen onder het Verdrag van Montreal.

Het maakt niet uit om welk type probleem het gaat: een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht – het Verdrag van Montreal is op allemaal van toepassing. De manier waarop passagiers worden gecompenseerd verschilt echter van andere regelgevingen. Het is belangrijk om deze verschillen te kennen.

Alleen schade die ontstaan is als gevolg van de verstoring wordt gedekt.

Passagiers kunnen aanspraak maken op een terugbetaling voor kosten en verliezen die worden veroorzaakt door een vluchtverstoring. Dat u te laat aankomt of ongemak ondervindt, is meestal niet voldoende. Als een vertraagde vlucht er echter voor zorgt dat u een vlucht met vooraf betaalde reservering mist, dan moet de luchtvaartmaatschappij u mogelijk vergoeden als u voldoende documentatie over het incident hebt en bewijs van extra kosten die door de vertraging zijn ontstaan. Zie de toelichting over “schade” hieronder voor meer informatie over dit onderwerp.

Schade ontstaan door buitengewone omstandigheden wordt niet gedekt.

In de meeste gevallen kan de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verstoringen van de vlucht door “buitengewone omstandigheden”. Het gaat hier vaak om slechte weersomstandigheden. De volgende situaties worden ook beschouwd als buitengewone omstandigheden: blikseminslagen, medische noodgevallen, stakingen, bijzondere natuurverschijnselen, beperkingen van de luchtverkeersleiding (ATC), plotse storingen van de radar, sabotage, politieke onrust en terrorisme. Er staan dus heel wat “buitengewone omstandigheden” op de lijst. Kortom, de luchtvaartmaatschappij zal niet aansprakelijk worden gesteld als zij kan aantonen dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de verstoring te vermijden of dat het onmogelijk was voor haar om dit te doen.

Verstoringen die worden veroorzaakt door passagiers worden niet gedekt.

Het spreekt voor zich dat de luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk kan worden gesteld als een os meerdere passagiers op welke manier dan ook de verstoring heeft of hebben veroorzaakt. Enkele voorbeelden zijn:

 • Te laat aankomen
 • Uw zitplaats vrijwillig afstaan
 • De vereiste documenten niet bij u hebben (zoals een boarding pass, geldig identiteitsbewijs)
 • Security-problemen

Een opmerking over “schade” en de definitie

Het Verdrag van Montreal haalt het woord “schade” aan om te verwijzen naar de rechten van luchtvaartpassagiers; dit wordt, afhankelijk van waar u bent, anders geïnterpreteerd. In vele jurisdicties zoals de Verenigde Staten is deze “schade” beperkt tot financiële nadelen en omvat dit niet psychisch letsel (tenzij dit het gevolg is van lichamelijk letsel). In andere delen van de wereld, zoals de EU, kan een minder strenge interpretatie van de regelgeving ertoe leiden dat passagiers een claim kunnen indienen voor emotionele schade/psychisch letsel. Deze verschillen worden echter niet behandeld in dit document. Als u hierover meer informatie nodig hebt, is het raadzaam om beroep te doen op juridische bijstand.

Compensatiebedragen in het kader van het Verdrag van Montreal worden op een specifieke manier berekend. In plaats van dollars of euro’s te gebruiken, worden de bedragen berekend volgens speciale trekkingsrechten of Special Drawing Rights (SDR), waarbij het gaat om een valuta die wordt vastgelegd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Op 1 juni 2017 bedroeg de wisselkoers:

1 EUR= 0.78 SDR

1 USD = 0.74 SDR

Als de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is voor de schade, moet deze u compenseren voor uw verlies. Dit kan oplopen tot 4.150 SDR.

Omdat de wisselkoersen variëren, worden de compensatie-limieten voor het Verdrag van Montreal elke 5 jaar herzien. Om de wisselkoersen voor andere valuta’s te controleren of de meest recente informatie na te lezen, kunt u de pagina van het IMF bezoeken op:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Als u een claim wilt indienen in het kader van het Verdrag van Montreal, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen en in te dienen. Zo verloopt het proces zo vlot mogelijk en wordt de kans op een afwijzing van de luchtvaartmaatschappijen zo klein mogelijk gehouden. Hier volgen enkele tips:

 • Bewaar alle documenten die verband houden met de vlucht en eventuele alternatieve vluchten, zoals e-tickets en boarding passen.
 • Bewaar de ontvangstbewijzen die uw kosten of financiële verliezen als gevolg van de vlucht-verstoring aantonen.
 • Vraag het grondpersoneel om informatie over de oorzaak van het probleem. Hoe specifieker, hoe beter.
 • Houd notities bij over de verstoring, zoals de actuele aankomsttijd op uw eindbestemming. Eventuele informatie die u kunt verzamelen, zoals foto’s van het vertrekbord op de luchthaven of eventuele communicatie van de luchtvaartmaatschappij die de storing bevestigt, kunnen ook nuttig zijn voor uw claim.

U kunt uw claim indienen zodra uw vlucht op zijn bestemming aankomt. U kunt contact opnemen met het grondpersoneel wanneer u landt. U kunt ook achteraf een claim indienen. U kunt het beste eerst de website van de luchtvaartmaatschappij bezoeken want deze bevat in de meeste gevallen een sectie over klachten van klanten en claims.

Ja. Onder het Verdrag van Montreal heeft u 2 jaar de tijd om een claim in te dienen voor kosten die voortvloeien uit een vluchtverstoring. Deze periode wordt gemeten vanaf de datum van aankomst op de eindbestemming, de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen, of de datum waarop de vlucht daadwerkelijk is gestopt (indien anders). Wij raden u echter aan om niet te lang te wachten voordat u actie onderneemt. Hoe sneller, hoe beter! Controleer ook steeds de vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij omdat deze naast het thema financiële compensatie ook nuttige informatie bevatten over terugbetalingen en voordelen.

Internationale rechten – Problemen met bagage

Het Verdrag van Montreal is van toepassing op internationale vluchten tussen landen die zich hebben aangesloten bij het verdrag. Het verdrag is erkend en ondertekend door meer dan 120 landen (er komen er steeds meer bij) over de hele wereld. De meeste grote luchtvaart-markten zijn lid, met een aantal opmerkelijke uitzonderingen (bijvoorbeeld Indonesië, Sri Lanka, Thailand en Vietnam) De ledenlijst verandert af en toe als nieuwe landen zich aansluiten bij het verdrag, wat niet altijd direct door de bovenstaande link wordt weergegeven.

Het verdrag is ook van toepassing als zowel uw vertrekplaats als eindbestemming zich in een hetzelfde aangesloten land bevinden, maar alleen wanneer er een geplande tussenstop in een ander land werd voorzien (het verdrag is alleen van toepassing op internationale vluchten, niet op binnenlandse). Stel dat u bijvoorbeeld vliegt tussen steden in een deelnemend land, zoals China, met een tussenstop in Vietnam. Uw vlucht zou worden gedekt. Maar als u een rechtstreekse vlucht neemt zonder tussenstop, zou het geen “internationale” vlucht zijn en zou deze niet vallen onder het Verdrag van Montreal.

Beschadigde bagage

Als uw ingecheckte bagage of handbagage beschadigd is geraakt terwijl deze zich onder het toezicht van het vliegtuigpersoneel bevond, is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk om naar eigen goeddunken de bagage te repareren, vervangen of te compenseren.

Vertraagde bagage

Als uw bagage niet op tijd op uw bestemming aankomt, is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor het verstrekken van actuele informatie over de locatie van uw bagage. In de tussentijd moet de luchtvaartmaatschappij u ook vergoeden voor alle essentiële items die u moet vervangen, zoals bv. toiletartikelen. Bewaar uw aankoopbewijzen goed.

Verloren bagage

Als de luchtvaartmaatschappij uw bagage verliest, zijn zij verantwoordelijk voor de compensatie van uw koffers en hun inhoud, op voorwaarde dat u documentatie kunt verstrekken over de verloren artikelen en hun waarde. Na 21 dagen worden ontbrekende bagagestukken als verloren beschouwd, zelfs als ze later weer opduiken.

Omstandigheden die worden veroorzaakt door de passagier worden niet gedekt.

De luchtvaartmaatschappij zal niet aansprakelijk worden gesteld als kan worden aangetoond dat de passagier op een of andere manier heeft bijgedragen tot het probleem of als er een defect of een inherent probleem was met de bagage, die een rol speelde in de schade of het verlies. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Foutieve of ongeschikte bagage die niet op de gebruikelijke manier kan worden vervoerd
 • Ingepakte items die breekbaar of gevaarlijk kunnen zijn
 • Te vol bepakte bagage die niet op de gebruikelijke manier kan worden vervoerd

Speciale munteenheid

In plaats van dollars of euro’s te gebruiken, worden de bedragen berekend volgens speciale trekkingsrechten of Special Drawing Rights (SDR), waarbij het gaat om een valuta die wordt vastgelegd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Op 1 juni 2017 bedroeg de wisselkoers:

1 EUR= 0.78 SDR

1 USD = 0.74 SDR

Aansprakelijkheidslimiet

Uw compensatiebedrag wordt onderhandeld tussen de luchtvaartmaatschappij en uzelf en hangt af van de situatie. Voor bagage legt het Verdrag van Montreal de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij per passagier vast op een bedrag van 1.000 SDR (momenteel €1.204,80 of $1.403,35).Dit is dan ook meteen het maximumbedrag dat u kunt krijgen in geval van problemen met uw bagage. Luchtvaartmaatschappijen willen vaak slechts de afgeschreven waarde van artikelen betalen en bepaalde artikelen, zoals juwelen of elektronica, willen ze helemaal niet compenseren. Voor meer informatie over wat wel of niet gedekt is, kunt u het beste de vervoersvoorwaarden op de website van uw luchtvaartmaatschappij raadplegen.

Beschadigde bagage

Bij het inspecteren van de schade aan uw bagage zal de luchtvaartmaatschappij u voorstellen om het artikel te vervangen of de schade repareren. Dit gebeurt op basis van wat hen het meest kosteneffectief lijkt. Als ze uw koffer willen vervangen, bieden zij u waarschijnlijk een bepaald bedrag aan op basis van de actuele verkoopprijs en zullen ze vragen hoe lang u al in het bezit bent van de koffer. Hetzelfde geldt voor beschadigde artikelen in uw bagage. Houd wel rekening met het feit dat veel luchtvaartmaatschappijen artikelen die zich in uw bagage bevinden, in het bijzonder breekbare items of elektronica, niet dekken.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen bepaalde items markeren met een Limited Release Tag, waarmee ze eigenlijk duidelijk maken dat ze de bagage niet zullen dekken. Items die vaak met een LRT worden gemarkeerd zijn bijvoorbeeld muziekinstrumenten, sportartikelen, kinderwagens of andere omvangrijke of fragiele goederen. In het kader van het Verdrag van Montreal moet de luchtvaartmaatschappij echter verantwoordelijk zijn voor alle items die zij als bagage accepteert, tenzij het gaat om een item dat van nature gemakkelijk beschadigd kan raken (zoals een glazen vaas zonder beschermende verpakking). Op deze manier is het soms mogelijk om verweer te bieden als ze proberen om een LRT te gebruiken om geen compensatie te hoeven betalen.

Vertraagde en verloren bagage

Voor vertraagde bagage kunt u een terugbetaling tot 1.000 SDR vorderen voor eventuele kosten die voortvloeien uit de vertraagde aankomst van uw bagage. Dit omvat items zoals toiletartikelen, die u moet vervangen omdat uw bagage ontbreekt.

Voor verloren bagage staan luchtvaartmaatschappijen (in aanvulling op de hierboven vermelde vertragingskosten) een terugbetaling tot 1.000 SDR toe voor u, uw bagage en de inhoud van de bagage, op voorwaarde dat u documentatie over de artikelen kunt verstrekken. In dit geval zal de luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk proberen om het compensatiebedrag te beperken op basis van toekomstig gebruik en alleen de afgeschreven waarde voor de items willen uitbetalen.

Extra dekking

Als u een item vervoert dat meer waard is dan de 1.000 SDR-limiet, heeft u de mogelijkheid om een hogere waarde voor uw bagage en artikelen aan te geven wanneer u uw bagage incheckt op de luchthaven. De luchtvaartmaatschappij geeft u tegen vergoeding meestal een hoger dekkingsbedrag. Als alternatief kunt u een aparte reisverzekering nemen die schade of verlies van bagage dekt. De kans dat u een compensatie krijgt van zowel de luchtvaartmaatschappij als uw reisverzekering is zeer klein.

Omdat de wisselkoersen variëren, worden de compensatie-limieten voor het Verdrag van Montreal elke 5 jaar herzien. Om de wisselkoersen voor andere valuta’s te controleren of de meest recente informatie na te lezen, kunt u de pagina van het IMF bezoeken op:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Om uw claim de beste slaagkans te geven, hebben we een aantal tips voor u opgesomd:

 • Bewaar alle documenten die gerelateerd zijn aan uw vlucht, zoals e-tickets, boarding passes, ontvangstbewijzen van uw ingecheckte bagage, het Property Irregularity Report (PIR) en uw dossiernummer.
 • Maak een gedetailleerde lijst van uw bagage en alle ondersteunende documentatie, zoals aankoopbewijzen of foto’s van uw ingepakte goederen.
 • Bewaar uw aankoopbewijzen als u noodzakelijke artikelen moet vervangen, zoals bv. toiletartikelen.

Beschadigde bagage

Rapporteer de schade zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bagage. Het is het beste om dit te doen als u nog op de luchthaven bent.U heeft 7 dagen vanaf het moment dat u uw bagage ontvangt om een schadeclaim in te dienen. U moet uw bagage ook voorleggen aan de luchtvaartmaatschappij om eventuele compensatie te ontvangen.

Vertraagde bagage

Als uw bagage niet op de bagageband verschijnt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de luchtvaartmaatschappij. Het is raadzaam om dit te doen voordat u de luchthaven verlaat. U krijgt een dossiernummer van het bestand en moet mogelijk een Property Irregularity Report (PIR) invullen. U moet beide goed bewaren. Zodra u uw bagage heeft ontvangen, heeft u 21 dagen om een claim voor terugbetaling in te dienen.

Verloren bagage

Als de luchtvaartmaatschappij toegeeft dat uw bagage ontbreekt of als deze meer dan 21 dagen na uw vlucht niet opduikt, wordt uw bagage officieel gecategoriseerd als verloren – zelfs als deze later weer opduikt. Vanaf dit moment heeft u 2 jaar tijd om een claim voor terugbetaling in het kader van het Verdrag van Montreal in te dienen vanaf uw reisdatum of wanneer uw reis beëindigd had moeten zijn.

Indien u graag meer wil weten over wat het Verdrag van Montreal precies inhoudt, kunt u ook de officiële tekst van de overeenkomst nalezen.

Bekijk of uw vlucht in aanmerking komt.

Heeft u in de afgelopen drie jaar een vertraagde vlucht of ander probleem ervaren tijdens een vliegreis? Geef ons eenvoudigweg uw vluchtgegevens en wij laten u weten of u recht heeft op een compensatie.

Nu controleren