AnnulerenKnop om venster te sluiten

Rechten van vliegtuigpassagiers binnen de EU.

De rechten van vliegtuigpassagiers binnen Europa zijn sinds 2004 vastgelegd in Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement. Dit is een behoorlijk lange naam en daarom refereren wij soms naar EC 261. Het is een Europese regelgeving die luchtvaartmaatschappijen verplicht om passagiers te compenseren voor langdurige vertragingen, annuleringen en overboekte vluchten.

Rechten binnen de EU – Vertraagde vluchten

Passagiers op vluchten binnen de EU, die in aanmerking komen voor compensatie vanwege Verordening (EG) nr. 261/2004, ontvangen een vergoeding tot €600 voor vertragingen van meer dan 3 uur. Er zijn veel verschillende factoren die bepalen of u in aanmerking komt en hoeveel geld u toekomt, maar de volgende paragrafen moeten nagenoeg al uw vragen kunnen beantwoorden.

De meeste routes binnen Europa worden gedekt. Dit omvat niet alleen het luchtruim van de EU, maar ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en de zogenaamde “ultraperifere gebieden” (Frans-Guyana en Martinique, Mayotte, Guadeloupe en La Réunion, Sint-Maarten, Madeira, de Azoren en de Canarische eilanden).

Veel internationale vluchten vallen eveneens onder EC261. Als uw vlucht vertrekt vanuit een luchthaven binnen de EU, wordt deze gedekt. Als uw vlucht vanuit een andere locatie vertrekt, maar uw bestemming binnen de EU ligt, hangt de dekking af van de luchtvaartmaatschappij – indien het een Europese luchtvaartmaatschappij is, is de vlucht gedekt. Kunt u het niet meer volgen? Deze eenvoudige tabel helpt u verder:

ReisplanLuchtvaartmaatschappij binnen de EULuchtvaartmaatschappij buiten de EU
Van binnen de EU naar binnen de EUcheck GedektcheckGedekt
Van binnen de EU naar buiten de EUcheckGedektcheckGedekt
Van buiten de EU naar binnen de EUcheckGedekt Niet gedekt
Van buiten de EU naar buiten de EU Niet gedekt Niet gedekt

In sommige gevallen kunnen verstoorde vluchten buiten de EU in aanmerking komen voor compensatie. De vluchten dienen dan te worden uitgevoerd door dezelfde luchtvaartmaatschappij en dienen onderdeel te zijn van dezelfde vluchtreservering (onder één boekingsreferentie). De eenvoudigste manier om te kijken of uw vlucht recht geeft op een compensatie, is met behulp van AirHelp de vlucht te controleren.

Alleen vertragingen langer dan drie uur kunnen recht geven op een compensatie.

Met de aankomsttijd wordt niet het moment dat de vliegtuigwielen de grond raken bedoeld, maar het moment dat het vliegtuig bij de gate wordt geparkeerd en de deur wordt geopend.

Buitengewone omstandigheden worden niet gedekt.

De vliegmaatschappij kan de aansprakelijkheid afwijzen indien de vertraging te wijten was aan wat bekend staat als “buitengewone omstandigheden”. Hiermee worden situaties zoals blikseminslagen, medische noodgevallen, stakingen van het luchthavenpersoneel, slechte weersomstandigheden, beperkingen voor de luchtverkeersleiding (ATC), sabotage, politieke onrust, terroristische acties etc. bedoeld.

Vertragingen die niet ontstaan door “buitengewone omstandigheden” moeten worden gedekt.

Luchtvaartmaatschappijen noemen vaak “technische problemen” of “operationele omstandigheden” als oorzaken voor vertragingen. Het goede nieuws is dat het Europese Hof van Justitie (ECJ) herhaaldelijk heeft verklaard dat deze niet als “buitengewone omstandigheden” worden beschouwd, wat betekent dat ze geen gegronde reden vormen voor een luchtvaartmaatschappij om haar verplichtingen vanwege Verordening (EG) nr. 261/2004 niet na te komen.

Stakingen bij luchtvaartmaatschappijen vallen niet onder buitengewone omstandigheden

In april 2018 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat “plotselinge stakingen” van het luchtvaartpersoneel niet gelden als “buitengewone omstandigheid”. Daarom dienen luchtvaartmaatschappijen luchtreizigers nu te compenseren voor vertraagde en geannuleerde vluchten veroorzaakt door een staking onder hun personeel.

Indien uw vlucht in aanmerking komt, hangt het compensatiebedrag af van drie factoren:

 • Reisafstand
 • Of u binnen de EU hebt gevlogen
 • Duur van de vertraging zoals al eerder aangehaald, worden alleen vertragingen van meer dan 3 uur gedekt.

Het is een beetje ingewikkeld, maar we hebben opnieuw een tabel gemaakt die het u uitlegt:

Duur van vertraging
Minder dan 3 uur3 – 4 uurMeer dan 4 uurNooit aangekomenAfstand
€ –€250€250€250Alle vluchten, 1500 km of minder
€ –€400€400€400Interne vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km
€ –€400€400€400Niet-interne EU vluchten tussen 1500 km en 3500 km
€ –€300€600€600Niet-interne EU vluchten van meer dan 3500 km

Zoals we al hebben vermeld, is de reisafstand een factor bij het bepalen van het compensatiebedrag waarvoor u in aanmerking komt (zie “Waar heb ik recht op indien mijn vlucht is vertraagd?” hierboven). Maar als uw reis met meerdere vluchten bevat, is het mogelijk dat slechts een deel daarvan in uw vergoeding wordt opgenomen. Om dit te bepalen, moet uw reis eerst voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Alle vluchten moeten onderdeel zijn van één boeking, en niet afzonderlijk zijn geboekt.
 • Uw verstoorde vlucht moet in aanmerking komen voor compensatie onder EC261 (zie “Welk type vluchten vallen onder verordening (EG) nr. 261/2004?” hierboven).
 • De vertraging op de luchthaven van uw eindbestemming moet langer dan 3 uur zijn.

Wanneer een vluchtverstoring plaatsvindt die voldoet aan de bovenstaande criteria, is de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert verantwoordelijk voor uw compensatie. Om de afstand die in aanmerking komt te berekenen, kunnen de verstoorde vlucht en verdere aansluitende vluchten worden toegevoegd. Alle delen van de reis die vóór de onderbreking kwamen, kunnen ook worden toegevoegd als deze door dezelfde luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk was voor de vertraging werd uitgevoerd. Een andere voorwaarde is dat er geen tussenliggende vluchten hebben plaatsgevonden die door een andere luchtvaartmaatschappij werden uitgevoerd.

Wanneer een vluchtverstoring plaatsvindt die voldoet aan de bovenstaande criteria, is de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert verantwoordelijk voor uw compensatie. Om de afstand die in aanmerking komt te berekenen, kunnen de verstoorde vlucht en verdere aansluitende vluchten worden toegevoegd. Alle delen van de reis die vóór de onderbreking kwamen, kunnen ook worden toegevoegd als deze door dezelfde luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk was voor de vertraging werd uitgevoerd. Een andere voorwaarde is dat er geen tussenliggende vluchten hebben plaatsgevonden die door een andere luchtvaartmaatschappij werden uitgevoerd.

We kijken nu naar een voorbeeld. Stel dat u reist van Los Angeles naar Warschau op drie verschillende vluchten in deze volgorde:

LAX destination arrow JFK destination arrow LDN destination arrow WAW

Laten we er ook even vanuit gaan dat de eerste vlucht werd uitgevoerd door een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, zoals Delta. De laatste twee vluchten werden uitgevoerd door British Airways, een Europese luchtvaartmaatschappij. Als de vlucht van Londen naar Warschau meer dan 3 uur vertraging opliep, worden de laatste twee vluchten van de reis normaal gesproken meegenomen in de afstand die in aanmerking komt. Dat is de route van New York naar Warschau. De verstoring vond plaats op een vlucht die onder verordening (EG) nr. 261/2004 in aanmerking komt voor compensatie. Omdat British Airways ook de vlucht van New York naar Londen heeft uitgevoerd, telt deze ook mee voor de reisafstand – hoewel deze vóór de verstoring plaatsvond.

Als de vlucht van Los Angeles naar New York echter de vertraging heeft veroorzaakt, zou de vlucht niet in aanmerking komen voor dekking onder Verordening (EG) nr. 261/2004 (zie “Welk type vluchten vallen onder verordening (EG) nr. 261/2004?” hierboven).

Hoewel deze regel in het algemeen geldt, interpreteren sommige Europese rechtbanken de verordening op een andere manier en mogen er geen voorafgaande verbindingsvluchten worden toegevoegd aan de afstand die in aanmerking komt voor compensatie. De beste manier om te controleren of uw vlucht in aanmerking komt voor compensatie, is om met behulp van AirHelp de vlucht te controleren.

Als u een compensatieclaim wilt indienen vanwege Verordening (EG) nr. 261/2004, zal een luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk terughoudend reageren. Zelfs wanneer u de wet aan uw kant hebt, hoeft u geen enthousiast antwoord te verwachten over een eventuele compensatie. Om uw claim de beste slaagkans te geven, hebben we een aantal tips voor u opgesomd:

 • Bewaar alle documenten die verband houden met de verstoorde vlucht en eventuele alternatieve vluchten, zoals e-tickets en boarding passes.
 • Vraag het grondpersoneel om informatie over de oorzaak van het probleem.
 • Houd een aantal notities bij over de verstoring, zoals de actuele aankomsttijd op uw eindbestemming. Eventuele informatie die u kunt verzamelen, zoals foto’s van het vertrekbord/aankomstbord op de luchthaven of eventuele communicatie van de luchtvaartmaatschappij die de storing bevestigt, kunnen ook nuttig zijn voor uw claim.

Uw recht tot compensatie onder Verordening (EG) nr. 261/2004 kan verstrijken. Het is dus belangrijk om de verjaringstermijn voor uw claim te kennen. Dit varieert van land tot land en wordt bepaald door de ligging van het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij of welke rechtbank bevoegd is in zaken met betrekking tot de luchtvaartmaatschappij. Ook hiervoor hebben we een handige tabel voor u gemaakt:

VERJARINGSTERMIJNEN IN EUROPA
LANDTIJDSLIMIET
België1 jaar
Bulgarije5 jaar
Cyprus6 jaar
Denemarken3 jaar
Duitsland**3 jaar
Estland3 jaar
Finland3 jaar
Frankrijk5 jaar
Griekenland5 jaar
Groot-Brittannië6 jaar
Hongarije5 jaar
Ierland6 jaar
IJsland2 jaar
Italië26 maanden
Kroatië3 jaar
Letland***2 jaar
Litouwen3 jaar
Luxemburg10 jaar
MaltaGeen limiet
Nederland2 jaar
Noorwegen3 jaar
Oostenrijk3 jaar
Polen1 jaar
Portugal3 jaar
Roemenië3 jaar
Slovenië2 jaar
Slowakije2 jaar
Spanje5 jaar
Tsjechië*3 jaar
Zweden****3 jaar
Zwitserland2 jaar

* Tsjechië: als de vlucht werd genomen in 2013 of daarvoor, luidt de verjaringstermijn 2 jaar. Vanaf 2014 bedraagt de verjaringstermijn 3 jaar.

** Duitsland: de tijdslimiet verstrijkt op de laatste dag van het derde jaar (bv. de tijdslimiet voor een vlucht op 25-2-2016 verstrijkt op 31-12-2019).

*** Voor Letland geldt een verjaringstermijn van 2 jaar mits een klacht binnen 21 dagen na de dag van de verstoring is ingediend.

**** Zweden: de verjaringstermijn wordt verlengd wanneer een claim wordt ingediend. De verjaringstermijn voor alle latere claims bedraagt drie jaar vanaf het moment dat de laatste claim werd ingediend.

Goed dat u dit vraagt! We bespreken hieronder een paar belangrijke punten die nog niet in detail werden behandeld.

Recht op terugbetaling of alternatief vervoer

Naast de compensatie voor het tijdverlies dat u geleden heeft (en als de vertraging meer dan vijf uur heeft geduurd) komt u in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw oorspronkelijke ticket en een retourvlucht naar uw vertrekpunt als dit nodig was.

Recht op zorg

In EC261 is ook het zogenaamde “recht op zorg” opgenomen. Wanneer een vluchtverstoring plaatsvindt en u gedwongen bent om op de luchthaven te wachten tot het probleem is opgelost, heeft u recht op een aantal gratis voordelen. De luchtvaartmaatschappij moet u voorzien van maaltijden en dranken tijdens de vertraging. Ook moet u toegang krijgen tot communicatie, waaronder twee telefoongesprekken, telex- of faxberichten en e-mails. Als er ’s nachts accommodaties nodig zijn, dienen zij u te voorzien van een hotelkamer en vervoer van en naar de luchthaven. In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe u in aanmerking kunt komen voor deze rechten:

VluchtgegevensDuur vertraging
Alle vluchten 1500 km of minder2 uur of meer
Interne vluchten binnen de EU, meer dan 1500 km3 uur of meer
Niet-interne vluchten binnen de EU tussen 1500 km en 3500 km3 uur of meer
Niet-interne vluchten binnen de EU, meer dan 3500 km4 uur of meer

Upgrading en downgrading

Als u een alternatieve vlucht wordt aangeboden in een hogere klasse dan degene die u hebt geboekt, kan de luchtvaartmaatschappij u geen enkele extra kosten aanrekenen. Echter, als de klasse van de alternatieve vlucht lager is, kunt u een compensatie van tussen de 30% en 75% van de oorspronkelijk betaalde prijs terugbetaald krijgen.

Verdere compensatie

Uw recht tot compensatie onder EC261 heeft geen invloed op uw recht om verdere compensatie te claimen. Deze regel is niet van toepassing in gevallen waarin de passagiers hun plaatsen in het vliegtuig vrijwillig hebben opgegeven. Het bedrag waarvoor u in aanmerking komt onder Verordening (EG) nr. 261/2004 kan worden verrekend met de extra compensatie die u ontvangt.

Verplichting om passagiers over hun rechten te informeren

Een belangrijk recht is het recht om geïnformeerd te worden over de inhoud van Verordening (EG) nr. 261/2004. Elke luchtvaartmaatschappij is op elke luchthaven waar ze actief zijn verplicht om informatie over de rechten van passagiers te verstrekken aan de incheckbalie.

Mocht u meer willen weten, dan kunt u de volledige inhoud van Verordening (EG) nr. 261/2004 ook zelf nalezen.

Rechten binnen de EU – geannuleerde vluchten

Als uw vlucht wordt geannuleerd en de luchtvaartmaatschappij u niet tenminste 14 dagen van tevoren op de hoogte heeft gebracht, kunnen ze worden verplicht om u te compenseren volgens Verordening (EG) nr. 261/2004. Passagiers komen in aanmerking voor een bedrag tot €600 voor geannuleerde vluchten, maar er zijn een aantal factoren die bepalen of u in aanmerking komt. Hieronder leggen we alles uit.

De meeste routes binnen Europa worden gedekt. Dit omvat niet alleen het luchtruim van de EU, maar ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en de zogenaamde “ultraperifere gebieden” (Frans-Guyana en Martinique, Mayotte, Guadeloupe en La Réunion, Sint-Maarten, Madeira, de Azoren en de Canarische eilanden).

Veel internationale vluchten vallen eveneens onder EC261. Als uw vlucht vertrekt vanuit een luchthaven binnen de EU, wordt deze gedekt. Als uw vlucht vanuit een andere locatie vertrekt, maar uw bestemming binnen de EU ligt, hangt de dekking af van de luchtvaartmaatschappij – indien het een Europese luchtvaartmaatschappij is, is de vlucht gedekt. Kunt u het niet meer volgen? Deze eenvoudige tabel helpt u verder:

ReisplanLuchtvaartmaatschappij binnen de EULuchtvaartmaatschappij buiten de EU
Van binnen de EU naar binnen de EUcheck Gedektcheck Gedekt
Van binnen de EU naar buiten de EUcheck Gedektcheck Gedekt
Van buiten de EU naar binnen de EUcheck Gedektcheck Niet gedekt
Van buiten de EU naar buiten de EUcheck Niet gedektcheck Niet gedekt

In sommige gevallen kunnen verstoorde vluchten buiten de EU in aanmerking komen voor compensatie. De vluchten dienen dan te worden uitgevoerd door dezelfde luchtvaartmaatschappij en dienen onderdeel te zijn van dezelfde vluchtreservering (onder één boekingsreferentie). De eenvoudigste manier om te kijken of uw vlucht recht geeft op een compensatie, is met behulp van AirHelp de vlucht te controleren.

Annuleringen met een voorafgaande mededeling van 14 dagen worden niet gedekt.

Compensatieclaims komen niet in aanmerking wanneer de luchtvaartmaatschappij u ten minste 14 dagen op voorhand waarschuwt. Zelfs als ze u minder dan 14 dagen van tevoren waarschuwen, kunnen ze een compensatie nog steeds vermijden als ze een alternatieve vlucht aanbieden, die aan bepaalde criteria voldoet:

Voorafgaande mededelingCriteria die geen recht geven op compensatie
14 dagenGeen
7 – 13 dagenAlternatieve vlucht met een vertrek van niet meer dan 2 uur voor, en minder dan 4 uur na de oorspronkelijke vlucht
Minder dan 7 dagenAlternatieve vlucht met een vertrek van niet meer dan 1 uur voor, en minder dan 2 uur na de oorspronkelijke vlucht

Buitengewone omstandigheden worden niet gedekt.

De vliegmaatschappij kan de aansprakelijkheid afwijzen indien de annulering te wijten was aan wat bekend staat als “buitengewone omstandigheden”. Hiermee worden situaties zoals blikseminslagen, medische noodgevallen, slechte weersomstandigheden, beperkingen voor de luchtverkeersleiding (ATC), sabotage, politieke onrust, terroristische acties etc. bedoeld.

Vertragingen die niet ontstaan door “buitengewone omstandigheden” moeten worden gedekt.

Luchtvaartmaatschappijen noemen vaak “technische problemen” of “operationele omstandigheden” als oorzaken voor vertragingen. Het goede nieuws is dat het Europese Hof van Justitie (ECJ) herhaaldelijk heeft verklaard dat deze niet als “buitengewone omstandigheden” worden beschouwd, wat betekent dat ze geen gegronde reden vormen voor een luchtvaartmaatschappij om haar verplichtingen vanwege Verordening (EG) nr. 261/2004 niet na te komen.

Stakingen bij luchtvaartmaatschappijen vallen niet onder buitengewone omstandigheden

In april 2018 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat “plotselinge stakingen” van het luchtvaartpersoneel niet gelden als “buitengewone omstandigheid”. Daarom dienen luchtvaartmaatschappijen luchtreizigers nu te compenseren voor vertraagde en geannuleerde vluchten veroorzaakt door een staking onder hun personeel.

Uitgestelde vluchten kunnen in aanmerking komen

Als een vlucht niet wordt geannuleerd maar de luchtvaartmaatschappij deze uitstelt naar een later moment op dezelfde dag, dan gelden dezelfde regels. De uitgestelde vlucht wordt in dit geval gezien als alternatieve vlucht.

Indien uw vlucht in aanmerking komt, hangt het compensatiebedrag af van drie factoren:

 • Reisafstand
 • Of u binnen de EU hebt gevlogen
 • Duur van de vertraging zoals al eerder aangehaald, worden alleen vertragingen van meer dan 3 uur gedekt.

Het is een beetje ingewikkeld, maar we hebben opnieuw een tabel gemaakt die het u uitlegt:

Duur van de vertraging (alternatieve vlucht vs. oorspronkelijke vlucht)
Minder dan 2 uur2 – 3 uur3 – 4 uurMeer dan 4 uurNooit aangekomenAfstand
€125€250€250€250€250Alle vluchten 1500 km of minder
€200€200€400€400€400Interne vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km
€200€200€400€400€400Niet-interne EU vluchten tussen 1500 km en 3500 km
€300€300€300€600€600Niet-interne EU vluchten van meer dan 3500 km

Uw compensatiebedrag kan mogelijk worden gehalveerd. Dit is afhankelijk van de totale vertraging op uw eindbestemming met de alternatieve vlucht (in vergelijking met uw oorspronkelijk geboekte vlucht). Dit wordt weergegeven in bovenstaande tabel, de gehalveerde bedragen zijn in het blauw gemarkeerd.

Als u een alternatieve vlucht weigert, heeft u recht op het hierboven getoonde compensatiebedrag (het bedrag wordt bepaald door de aankomsttijd van de alternatieve vlucht die u werd aangeboden), en de terugbetaling van uw ticketprijs en een retourvlucht naar uw oorspronkelijke vertrekpunt indien nodig.

Zoals we al hebben vermeld, is de reisafstand een factor bij het bepalen van het compensatiebedrag waarvoor u in aanmerking komt (zie “Waar heb ik recht op indien mijn vlucht is geannuleerd?” hierboven). Maar als uw reis meerdere vluchten bevat, is het mogelijk dat slechts een deel daarvan in uw vergoeding wordt opgenomen. Om dit te bepalen, moet uw reis eerst voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Alle vluchten moeten onderdeel zijn van één boeking, en niet afzonderlijk zijn geboekt.
 • Uw verstoorde vlucht moet in aanmerking komen voor compensatie vanwege EC261 (zie “Welk type vluchten vallen onder verordening (EG) nr. 261/2004?” hierboven).
 • De vertraging op de luchthaven van uw eindbestemming moet langer dan 3 uur zijn.

Wanneer een vluchtverstoring plaatsvindt die voldoet aan de bovenstaande criteria, is de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert verantwoordelijk voor uw compensatie. Om de afstand die in aanmerking komt te berekenen, kunnen de verstoorde vlucht en verdere aansluitende vluchten worden toegevoegd. Alle delen van de reis die vóór de onderbreking kwamen, kunnen ook worden toegevoegd als deze door dezelfde luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk was voor de vertraging werd uitgevoerd. Een andere voorwaarde is dat er geen tussenliggende vluchten hebben plaatsgevonden die door een andere luchtvaartmaatschappij werden uitgevoerd.

We vatten het even samen: als de luchtvaartmaatschappij een probleem veroorzaakt, is deze meestal verantwoordelijk voor al haar eigen vluchten. Dit geldt ook voor alle latere vluchten die werden getroffen, zelfs als deze door een andere luchtvaartmaatschappij werden uitgevoerd.

We kijken nu naar een voorbeeld. Stel dat u reist van Los Angeles naar Warschau op drie verschillende vluchten in deze volgorde:

LAX destination arrow WAW destination arrow LDN destination arrow WAW

Laten we er ook even vanuit gaan dat de eerste vlucht werd uitgevoerd door een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, zoals Delta. De laatste twee vluchten werden uitgevoerd door British Airways, een Europese luchtvaartmaatschappij. Als de vlucht van Londen naar Warschau werd vesrtoord, worden de laatste twee vluchten van de reis normaal gesproken meegenomen in de afstand die in aanmerking komt. Dat is de route van New York naar Warschau. De verstoring vond plaats op een vlucht die onder verordening (EG) nr. 261/2004 in aanmerking komt voor compensatie. Omdat British Airways ook de vlucht van New York naar Londen heeft uitgevoerd, telt deze ook mee voor de reisafstand – hoewel deze vóór de verstoring plaatsvond.

Als de vlucht van Los Angeles naar New York echter de verstoring heeft veroorzaakt, zou de vlucht niet in aanmerking komen voor dekking onder Verordening (EG) nr. 261/2004 (zie “Welk type vluchten vallen onder verordening (EG) nr. 261/2004?” hierboven).

Hoewel deze regel in het algemeen geldt, interpreteren sommige Europese rechtbanken de verordening op een andere manier en mogen er geen voorafgaande verbindingsvluchten worden toegevoegd aan de afstand die in aanmerking komt voor compensatie. De beste manier om te controleren of uw vlucht in aanmerking komt voor compensatie, is om met behulp van AirHelp de vlucht te controleren.

Als u een compensatieclaim wilt indienen vanwege Verordening (EG) nr. 261/2004, zal een luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk terughoudend reageren. Zelfs wanneer u de wet aan uw kant hebt, hoeft u geen enthousiast antwoord te verwachten over een eventuele compensatie. Om uw claim de beste slaagkans te geven, hebben we een aantal tips voor u opgesomd:

 • Bewaar alle documenten die verband houden met de verstoorde vlucht en eventuele alternatieve vluchten, zoals e-tickets en boarding passes.
 • Vraag het grondpersoneel om informatie over de oorzaak van het probleem.
 • Houd een aantal notities bij over de verstoring, zoals de actuele aankomsttijd op uw eindbestemming. Eventuele informatie die u kunt verzamelen, zoals foto’s van het vertrekbord/aankomstbord op de luchthaven of eventuele communicatie van de luchtvaartmaatschappij die de storing bevestigt, kunnen ook nuttig zijn voor uw claim.

Uw recht tot compensatie onder Verordening (EG) nr. 261/2004 kan verstrijken. Het is dus belangrijk om de verjaringstermijn voor uw claim te kennen. Dit varieert van land tot land en wordt bepaald door de ligging van het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij of welke rechtbank bevoegd is in zaken met betrekking tot de luchtvaartmaatschappij. Ook hiervoor hebben we een handige tabel voor u gemaakt:

VERJARINGSTERMIJNEN IN EUROPA
LANDTIJDSLIMIET
België1 jaar
Bulgarije5 jaar
Cyprus6 jaar
Denemarken3 jaar
Duitsland**3 jaar
Estland3 jaar
Finland3 jaar
Frankrijk5 jaar
Griekenland5 jaar
Groot-Brittannië6 jaar
Hongarije5 jaar
Ierland6 jaar
IJsland2 jaar
Italië26 maanden
Kroatië3 jaar
Letland***2 jaar
Litouwen3 jaar
Luxemburg10 jaar
MaltaGeen limiet
Nederland2 jaar
Noorwegen3 jaar
Oostenrijk3 jaar
Polen1 jaar
Portugal3 jaar
Roemenië3 jaar
Slovenië2 jaar
Slowakije2 jaar
Spanje5 jaar
Tsjechië*3 jaar
Zweden****3 jaar
Zwitserland2 jaar

* Tsjechië: als de vlucht werd genomen in 2013 of daarvoor, luidt de verjaringstermijn 2 jaar. Vanaf 2014 bedraagt de verjaringstermijn 3 jaar.

** Duitsland: de tijdslimiet verstrijkt op de laatste dag van het derde jaar (bv. de tijdslimiet voor een vlucht op 25-2-2016 verstrijkt op 31-12-2019).

*** Voor Letland geldt een verjaringstermijn van 2 jaar mits een klacht binnen 21 dagen na de dag van de verstoring is ingediend.

**** Zweden: de verjaringstermijn wordt verlengd wanneer een claim wordt ingediend. De verjaringstermijn voor alle latere claims bedraagt drie jaar vanaf het moment dat de laatste claim werd ingediend.

Goed dat u dit vraagt! We bespreken hieronder een paar belangrijke punten die nog niet in detail werden behandeld.

Recht tot terugbetaling of omleiding

Naast de compensatie voor het tijdverlies dat u geleden heeft komt u in aanmerking voor:

 • een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw originele ticket en een retourvlucht naar uw vertrekpunt indien nodig,

of

 • zo spoedig mogelijk alternatief vervoer naar uw eindbestemming,

of

 • een nieuw ticket naar uw eindbestemming op een latere datum van uw voorkeur, afhankelijk van beschikbare plaatsen.

Elk vervoer tussen luchthavens moet worden geregeld op kosten van de luchtvaartmaatschappij.

Recht op zorg

In EC261 is ook het zogenaamde “recht op zorg” opgenomen. Wanneer een vluchtverstoring plaatsvindt en u gedwongen bent om op de luchthaven te wachten tot het probleem is opgelost, heeft u recht op een aantal gratis voordelen. De luchtvaartmaatschappij moet u voorzien van maaltijden en dranken tijdens de vertraging. Ook moet u toegang krijgen tot communicatie, waaronder twee telefoongesprekken, telex- of faxberichten en e-mails. Als er ’s nachts accommodaties nodig zijn, dienen zij u te voorzien van een hotelkamer en vervoer van en naar de luchthaven. In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe u in aanmerking kunt komen voor deze rechten:

Upgrading en downgrading

Als u een alternatieve vlucht wordt aangeboden in een hogere klasse dan degene die u hebt geboekt, kan de luchtvaartmaatschappij u geen enkele extra kosten aanrekenen. Echter, als de klasse van de alternatieve vlucht lager is, kunt u een compensatie van tussen de 30% en 75% van de oorspronkelijk betaalde prijs terugbetaald krijgen.

Verdere compensatie

Uw recht tot compensatie onder EC261 heeft geen invloed op uw recht om verdere compensatie te claimen. Deze regel is niet van toepassing in gevallen waarin de passagiers hun plaatsen in het vliegtuig vrijwillig hebben opgegeven. Het bedrag waarvoor u in aanmerking komt onder Verordening (EG) nr. 261/2004 kan worden verrekend met de extra compensatie die u ontvangt.

Verplichting om passagiers over hun rechten te informeren

Een belangrijk recht is het recht om geïnformeerd te worden over de inhoud van Verordening (EG) nr. 261/2004. Elke luchtvaartmaatschappij is op elke luchthaven waar ze actief zijn verplicht om informatie over de rechten van passagiers te verstrekken aan de incheckbalie.

Mocht u meer willen weten, dan kunt u de volledige inhoud van Verordening (EG) nr. 261/2004 ook zelf nalezen.

Rechten binnen de EU – instapweigering/overboeking

Er zijn een aantal situaties waarin de luchtvaartmaatschappij u moet weigeren om het vliegtuig in te stappen – dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een overboekte vlucht. Verordening (EG) nr. 261/2004 kan passagiers een compensatiebedrag tot €600 toekennen als deze te maken krijgen met een instapweigering op vluchten binnen de EU. Hieronder gaan we in op de factoren die bepalen of u in aanmerking komt voor compensatie en diens hoogte.

De meeste routes binnen Europa worden gedekt. Dit omvat niet alleen het luchtruim van de EU, maar ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en de zogenaamde “ultraperifere gebieden” (Frans-Guyana en Martinique, Mayotte, Guadeloupe en La Réunion, Sint-Maarten, Madeira, de Azoren en de Canarische eilanden).

Veel internationale vluchten vallen eveneens onder EC261. Als uw vlucht vertrekt vanuit een luchthaven binnen de EU, wordt deze gedekt. Als uw vlucht vanuit een andere locatie vertrekt, maar uw bestemming binnen de EU ligt, hangt de dekking af van de luchtvaartmaatschappij – indien het een Europese luchtvaartmaatschappij is, is de vlucht gedekt. Kunt u het niet meer volgen? Deze eenvoudige tabel helpt u verder:

ReisplanLuchtvaartmaatschappij binnen de EULuchtvaartmaatschappij buiten de EU
Van binnen de EU naar binnen de EUcheck Gedektcheck Gedekt
Van binnen de EU naar buiten de EUcheck Gedektcheck Gedekt
Van buiten de EU naar binnen de EUcheck Gedektcheck Niet gedekt
Van buiten de EU naar buiten de EUcheck Niet gedektcheck Niet gedekt

In sommige gevallen kunnen verstoorde vluchten buiten de EU in aanmerking komen voor compensatie. De vluchten dienen dan te worden uitgevoerd door dezelfde luchtvaartmaatschappij en dienen onderdeel te zijn van dezelfde vluchtreservering (onder één boekingsreferentie). De eenvoudigste manier om te kijken of uw vlucht recht geeft op een compensatie, is met behulp van AirHelp de vlucht te controleren.

Alleen onvrijwillige instapweigering wordt gedekt.

Als u vrijwillig uw plaats in het vliegtuig afstaat in ruil voor een terugbetaling, een alternatieve vlucht of voor andere voordelen, geeft u uw recht op compensatie onder Verordening (EG) nr. 261/2004 op. Dit geldt voor hieronder vermelde redenen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Te laat komen voor het instappen
 • De vereiste documenten niet bij u hebben (zoals een boarding pass of identiteitsbewijs)
 • Als u een probleem vormt voor de algemene veiligheid

Op voorwaarde dat uw vlucht in aanmerking komt, hangt het compensatiebedrag af van twee factoren:

 • Reisafstand
 • Whether your flight is within the EU or not

Hier kunt u bekijken voor welke compensatie u in aanmerking komt op basis van uw vluchtgegevens:

Afstand
Alle vluchten van minder dan 1500 km€250
Vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km€400
Niet-binnenlandse vluchten binnen de EU tussen 1500 en 3500 km€400
Niet-binnenlandse vluchten binnen de EU meer dan 3500 km€600

Belangrijk! Uw heeft onmiddellijk recht op een compensatie nadat u het instappen wordt geweigerd. En we bedoelen dáár, meteen op de luchthaven. U heeft hiernaast ook nog recht op een alternatieve vlucht naar uw bestemming.

Zoals we al hebben vermeld, is de reisafstand een factor bij het bepalen van het compensatiebedrag waarvoor u in aanmerking komt (zie “Waar heb ik recht op in geval van een instapweigering/overboeking?” hierboven). Maar als uw reis meerdere vluchten bevat, is het mogelijk dat slechts een deel daarvan in uw vergoeding wordt opgenomen. Om dit te bepalen, moet uw reis eerst voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Alle vluchten moeten onderdeel zijn van één boeking, en niet afzonderlijk zijn aangekocht.
 • Uw verstoorde vlucht moet in aanmerking komen voor compensatie onder Verordening (EG) nr. 261/2004 (zie “Welk type vluchten vallen onder verordening (EG) nr. 261/2004?” hierboven).

Wanneer een vluchtverstoring plaatsvindt die voldoet aan de bovenstaande criteria, is de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert verantwoordelijk voor uw compensatie. Om de afstand die in aanmerking komt te berekenen, kunnen de verstoorde vlucht en verdere aansluitende vluchten worden toegevoegd. Alle delen van de reis die vóór de onderbreking kwamen, kunnen ook worden toegevoegd als deze door dezelfde luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk was voor de vertraging werd uitgevoerd. Een andere voorwaarde is dat er geen tussenliggende vluchten hebben plaatsgevonden die door een andere luchtvaartmaatschappij werden uitgevoerd.

We vatten het even samen: als de luchtvaartmaatschappij een probleem veroorzaakt, is deze meestal verantwoordelijk voor al haar eigen vluchten. Dit geldt ook voor alle latere vluchten die werden getroffen, zelfs als deze door een andere luchtvaartmaatschappij werden uitgevoerd.

We kijken nu naar een voorbeeld. Stel dat u reist van Los Angeles naar Warschau op drie verschillende vluchten in deze volgorde:

LAX destination arrow JFK destination arrow LHR destination arrow WAW

Laten we er ook even vanuit gaan dat de eerste vlucht werd uitgevoerd door een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, zoals Delta. De laatste twee vluchten werden uitgevoerd door British Airways, een Europese luchtvaartmaatschappij. Als de vlucht van Londen naar Warschau werd verstoord, worden de laatste twee vluchten van de reis normaal gesproken meegenomen in de afstand die in aanmerking komt. Dat is de route van New York naar Warschau. De verstoring vond plaats op een vlucht die onder verordening (EG) nr. 261/2004 in aanmerking komt voor compensatie. Omdat British Airways ook de vlucht van New York naar Londen heeft uitgevoerd, telt deze ook mee voor de reisafstand – hoewel deze vóór de verstoring plaatsvond.

Als de vlucht van Los Angeles naar New York echter de verstoring heeft veroorzaakt, zou de vlucht niet in aanmerking komen voor dekking onder Verordening (EG) nr. 261/2004 (zie “Welk type vluchten vallen onder verordening (EG) nr. 261/2004?” hierboven).

Hoewel deze regel in het algemeen geldt, interpreteren sommige Europese rechtbanken de verordening op een andere manier en mogen er geen voorafgaande verbindingsvluchten worden toegevoegd aan de afstand die in aanmerking komt voor compensatie. De beste manier om te controleren of uw vlucht in aanmerking komt voor compensatie, is om met behulp van AirHelp de vlucht te controleren.

U heeft in geval van instapweigering onmiddellijk recht op een compensatie. In het meest ideale geval hoeft u het claimproces niet te doorlopen (zie “Waar heb ik recht op in geval van een instapweigering/overboeking?” hierboven). Wordt u niet betaald op de luchthaven, hoeft u zich geen zorgen te maken u kunt dan een claim indienen met betrekking tot Verordening (EG) nr. 261/2004.

Als u een compensatieclaim wilt indienen vanwege Verordening (EG) nr. 261/2004, zal een luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk terughoudend reageren. Zelfs wanneer u de wet aan uw kant hebt, hoeft u geen enthousiast antwoord te verwachten over een eventuele compensatie. Om uw claim de beste slaagkans te geven, hebben we een aantal tips voor u opgesomd:

 • Bewaar alle documenten die verband houden met de verstoorde vlucht en eventuele alternatieve vluchten, zoals e-tickets en boarding passes.
 • Vraag het grondpersoneel om informatie over de oorzaak van het probleem.
 • Houd een aantal notities bij over de verstoring, zoals de actuele aankomsttijd op uw eindbestemming. Eventuele informatie die u kunt verzamelen, zoals foto’s van het vertrekbord/aankomstbord op de luchthaven of eventuele communicatie van de luchtvaartmaatschappij die de storing bevestigt, kunnen ook nuttig zijn voor uw claim.

Uw recht tot compensatie onder Verordening (EG) nr. 261/2004 kan verstrijken. Het is dus belangrijk om de verjaringstermijn voor uw claim te kennen. Dit varieert van land tot land en wordt bepaald door de ligging van het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij of welke rechtbank bevoegd is in zaken met betrekking tot de luchtvaartmaatschappij. Ook hiervoor hebben we een handige tabel voor u gemaakt:

VERJARINGSTERMIJNEN IN EUROPA
LANDTIJDSLIMIET
België1 jaar
Bulgarije5 jaar
Cyprus6 jaar
Denemarken3 jaar
Duitsland**3 jaar
Estland3 jaar
Finland3 jaar
Frankrijk5 jaar
Griekenland5 jaar
Groot-Brittannië6 jaar
Hongarije5 jaar
Ierland6 jaar
IJsland2 jaar
Italië26 maanden
Kroatië3 jaar
Letland***2 jaar
Litouwen3 jaar
Luxemburg10 jaar
MaltaGeen limiet
Nederland2 jaar
Noorwegen3 jaar
Oostenrijk3 jaar
Polen1 jaar
Portugal3 jaar
Roemenië3 jaar
Slovenië2 jaar
Slowakije2 jaar
Spanje5 jaar
Tsjechië*3 jaar
Zweden****3 jaar
Zwitserland2 jaar

* Tsjechië: als de vlucht werd genomen in 2013 of daarvoor, luidt de verjaringstermijn 2 jaar. Vanaf 2014 bedraagt de verjaringstermijn 3 jaar.

** Duitsland: de tijdslimiet verstrijkt op de laatste dag van het derde jaar (bv. de tijdslimiet voor een vlucht op 25-2-2016 verstrijkt op 31-12-2019).

*** Voor Letland geldt een verjaringstermijn van 2 jaar mits een klacht binnen 21 dagen na de dag van de verstoring is ingediend.

**** Zweden: de verjaringstermijn wordt verlengd wanneer een claim wordt ingediend. De verjaringstermijn voor alle latere claims bedraagt drie jaar vanaf het moment dat de laatste claim werd ingediend.

Goed dat u dit vraagt! We bespreken hieronder een paar belangrijke punten die nog niet in detail werden behandeld.

Recht tot terugbetaling of omleiding

Naast de compensatie voor het tijdverlies dat u geleden heeft komt u in aanmerking voor:

 • een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw originele ticket en een retourvlucht naar uw vertrekpunt indien nodig,

of

 • zo spoedig mogelijk alternatief vervoer naar uw eindbestemming,

of

 • een nieuw ticket naar uw eindbestemming op een latere datum van uw voorkeur, afhankelijk van beschikbare plaatsen.

Elk vervoer tussen luchthavens moet worden geregeld op kosten van de luchtvaartmaatschappij.

Recht op zorg

In EC261 is ook het zogenaamde “recht op zorg” opgenomen. Wanneer een vluchtverstoring plaatsvindt en u gedwongen bent om op de luchthaven te wachten tot het probleem is opgelost, heeft u recht op een aantal gratis voordelen. De luchtvaartmaatschappij moet u voorzien van maaltijden en dranken tijdens de vertraging. Ook moet u toegang krijgen tot communicatie, waaronder twee telefoongesprekken, telex- of faxberichten en e-mails. Als er ’s nachts accommodaties nodig zijn, dienen zij u te voorzien van een hotelkamer en vervoer van en naar de luchthaven. In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe u in aanmerking kunt komen voor deze rechten:

Upgrading en downgrading

Als u een alternatieve vlucht wordt aangeboden in een hogere klasse dan degene die u hebt geboekt, kan de luchtvaartmaatschappij u geen enkele extra kosten aanrekenen. Echter, als de klasse van de alternatieve vlucht lager is, kunt u een compensatie van tussen de 30% en 75% van de oorspronkelijk betaalde prijs terugbetaald krijgen.

Verdere compensatie

Uw recht tot compensatie onder EC261 heeft geen invloed op uw recht om verdere compensatie te claimen. Deze regel is niet van toepassing in gevallen waarin de passagiers hun plaatsen in het vliegtuig vrijwillig hebben opgegeven. Het bedrag waarvoor u in aanmerking komt onder Verordening (EG) nr. 261/2004 kan worden verrekend met de extra compensatie die u ontvangt.

Verplichting om passagiers over hun rechten te informeren

Een belangrijk recht is het recht om geïnformeerd te worden over de inhoud van Verordening (EG) nr. 261/2004. Elke luchtvaartmaatschappij is op elke luchthaven waar ze actief zijn verplicht om informatie over de rechten van passagiers te verstrekken aan de incheckbalie.

Mocht u meer willen weten, dan kunt u de volledige inhoud van Verordening (EG) nr. 261/2004 ook zelf nalezen.

Bekijk of uw vlucht in aanmerking komt.

Heeft u in de afgelopen drie jaar een vertraagde vlucht of ander probleem ervaren tijdens een vliegreis? Geef ons eenvoudigweg uw vluchtgegevens en wij laten u weten of u recht heeft op een compensatie.

Nu controleren