Rechten van vliegtuigpassagiers

  Rechten van vliegtuigpassagiers


  Wat zijn mijn rechten met het oog op het coronavirus/Covid-19?

  Als uw vlucht geannuleerd is vanwege het coronavirus
  Dan heeft u recht op:

  Volledige terugbetaling van uw ticket
  of
  Een alternatieve vlucht (in het geval dat de vluchten opnieuw worden ingeboekt).

  Als u vastzit op een luchthaven vanwege een annulering, heeft u recht op opvang. Dit omvat het volgende:

  • eten en drinken.

  • toegang tot communicatiemiddelen.

  • accommodatie, indien nodig.

  Op dit moment kunnen we geen claims accepteren voor vluchten die omwille van het coronavirus zijn geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen moeten nu bovenal de gezondheid en veiligheid van hun passagiers en bemanning in acht nemen.

  Hieronder vallen ook vluchten van en naar gebieden waarvoor een negatief reisadvies of reisverbod geldt.

  Wat als ik niet wil vliegen?

  Als u besluit niet te vliegen omwille van het coronavirus, dient u contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om te zien wat voor restitutiebeleid ze voeren en of er specifieke richtlijnen van kracht zijn met betrekking tot de uitbraak.


  Wat zijn de buitengewone omstandigheden?

  Buitengewone omstandigheden hebben betrekking op alle gebeurtenissen buiten de macht van de luchtvaartmaatschappij die tot een vluchtverstoring hebben geleid. Dit zijn situaties waarin een verstoring niet voorkomen had kunnen worden, zelfs als de luchtvaartmaatschappij alle redelijke maatregelen had getroffen.

  Buitengewone omstandigheden zijn onder meer:

  • Stakingen door medewerkers van de luchthaven of de luchtverkeersleiding

  • Politieke onrust

  • Extreme weersomstandigheden

  • Veiligheidsrisico’s

  • Gezondheidsnoodgevallen


  Ik heb mijn aansluitende vlucht gemist - heb ik recht op compensatie?

  Als uw vlucht vertraagd is, hangt de vraag of u recht hebt op compensatie af van de wet- en regelgeving van het land waar u vandaan vliegt. Op dit moment werken we meestal met EG 261 in Europa, en ANAC 400 in Brazilië. Binnen Europa komt uw vertraagde vlucht in aanmerking voor compensatie als:

  • Uw vlucht zou vertrekken vanuit de EU, of met een EU-luchtvaartmaatschappij in de EU zou aankomen.

  • Uw vlucht 3 uur of langer vertraagd was.

  • Uw vertraging zich in de laatste paar jaar voordeed. De tijdsbepalingen variëren van land tot land. Kom hier meer te weten.

  • U een bevestigde vluchtreservering had.

  • Uw vertraging niet te wijten was aan een buitengewone omstandigheid.

  Binnen Brazilië komt uw vertraagde vlucht in aanmerking voor compensatie als:

  • Uw vlucht landde of opsteeg in/vanuit Brazilië.

  • Uw vlucht 4 uur of langer vertraagd was.

  • Uw luchtvaartmaatschappij niet de noodzakelijke voedselvoorzieningen, communicatie of accommodatie heeft verstrekt.

  • Uw vlucht plaatsvond in de afgelopen 5 jaar (2 jaar als het om een internationale vlucht ging).

  Als u niet zeker bent, kunt u altijd controleren of uw vlucht in aanmerking komt voor compensatie met de eenvoudige Flight Checker van AirHelp.


  Heeft het weer invloed op mijn recht op compensatie?

  Ja, vluchten die zijn verstoord door extreme weersomstandigheden komen niet in aanmerking voor compensatie. Luchtvaartmaatschappijen kunnen vluchten annuleren of vertragen als de omgevingsomstandigheden van invloed zouden kunnen zijn op de veiligheid van hun passagiers. Extreem weer valt onder buitengewone omstandigheden en ligt daarom buiten de macht van de luchtvaartmaatschappij.


  Mijn vlucht was geannuleerd - heb ik recht op compensatie?

  Als uw vlucht geannuleerd is, hangt de vraag of u recht hebt op compensatie af van de wet- en regelgeving van het land waar u vandaan vliegt. Op dit moment werken we meestal met EG 261 in Europa, en ANAC 400 in Brazilië. Binnen Europa komt uw geannuleerde vlucht in aanmerking voor compensatie als:

  • Uw vlucht zou vertrekken vanuit de EU, of met een EU-luchtvaartmaatschappij in de EU zou aankomen.

  • Uw vlucht binnen 14 dagen na uw geplande vertrek geannuleerd werd.

  • Uw annulering zich in de laatste paar jaar voordeed. De tijdsbepalingen variëren van land tot land. Kom hier meer te weten.

  • U een bevestigde vluchtreservering had.

  • Uw annulering niet te wijten was aan een buitengewone omstandigheid..

  Binnen Brazilië komt uw geannuleerde vlucht in aanmerking voor compensatie als:

  • Uw vlucht landde of opsteeg in/vanuit Brazilië.

  • Uw vlucht op korte termijn geannuleerd werd en de luchtvaartmaatschappij u geen andere vlucht, terugbetaling van uw ticket en toeslagen of geschikt alternatief vervoer heeft aangeboden.

  • Uw luchtvaartmaatschappij niet de noodzakelijke voedselvoorzieningen, communicatie of accommodatie heeft verstrekt.

  • Uw vlucht plaatsvond in de afgelopen 5 jaar (2 jaar als het om een internationale vlucht ging).

  Als u niet zeker bent, kunt u altijd controleren of uw vlucht in aanmerking komt voor compensatie met de eenvoudige Flight Checker van AirHelp.


  Mijn vlucht was vertraagd - heb ik recht op compensatie?

  U heeft recht op compensatie voor uw vertraagde vlucht als:

  – Uw vlucht met 3 uur of meer vertraagd was of minder dan 14 dagen voordat deze moest vertrekken werd geannuleerd.

  – Uw vlucht zou vertrekken vanuit de EU of zou met een EU-luchtvaartmaatschappij in de EU aankomen.

  – U een bevestigde vluchtreservering had.

  – De verstoring in de afgelopen jaren plaats vond. De tijdslimieten voor een claim verschillen per land. U kunt hier meer informatie vinden.

  – U heeft een vervangende vlucht genomen en uw nieuwe aankomsttijd was aanzienlijk anders dan die van uw oorspronkelijke vlucht.

  – De vertraging was niet te wijten aan buitengewone omstandigheden buiten de macht van de luchtvaartmaatschappij.

  U kunt via onze website gratis controleren of u recht heeft op compensatie voor uw vertraagde vlucht.


  Komen kinderen ook in aanmerking voor compensatie?

  Kinderen hebben na een vluchtverstoring recht op compensatie als ze ofwel een gereserveerde zitplaats hebben of de volledige prijs van een volwassen vliegticket hebben betaald. Voor elke andere situatie dient u uw claim in, die van geval tot geval zal worden beoordeeld.


  Wanneer kunt u schadevergoeding eisen voor een instapweigering?

  Luchtvaartmaatschappijen moeten compensatie betalen voor instapweigering wanneer zij in gebreke zijn gebleven - het meest voorkomende voorbeeld is overboekingen van vluchten

  We kunnen geen claims aanvaarden voor geweigerde inschepingen door documentproblemen

  Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om ervoor te zorgen dat hij over de juiste documenten beschikt om aan boord van zijn vlucht te gaan en het land van bestemming binnen te komen. Bijvoorbeeld:

  • Geldig paspoort of andere geaccepteerde ID

  • Geldig visa

  • Bewijs van retourvlucht

  • Bewijs van Covid-19 vaccinaties

  • Negatief Covid-19 testresultaat 

  • Passenger locator form

  Indien u de luchtvaartmaatschappij de vereiste documenten niet op verzoek kunt tonen, heeft de maatschappij geen andere keuze dan u de toegang tot het vliegtuig te weigeren. In dit geval is er geen compensatie verschuldigd, aangezien de luchtvaartmaatschappij geen fout heeft begaan. 

  Andere situaties waarin de luchtvaartmaatschappij instappen kan weigeren en niet verplicht is om schadevergoeding te betalen, zijn onder meer:

  • Passagiers die te laat bij de gate komen

  • Passagiers die zich storend gedragen


  Wat als de luchtvaartmaatschappij me al een vergoeding heeft geoffreerd?

  Gewoonlijk geven de luchtvaartmaatschappijen kleinere vergoedingen dan volgens de Verordening 261/2004 verdient zijn. Als de luchtvaartmaatschappij uw reis vouchers of air miles heeft geoffreerd, kunt u nog steeds AirHelp vragen om uw aanspraak te behandelen.


  Kan ik compensatie krijgen voor een vertraagde/geannuleerde/overboekte vlucht als ik al een voucher van de luchtvaartmaatschappij heb aangenomen?

  Daarvoor zullen we eerst een aantal zaken moeten controleren, maar over het algemeen geldt dat u compensatie voor uw vlucht kunt krijgen als uw vlucht in aanmerking komt. Wees echter altijd voorzichtig met het ondertekenen van overeenkomsten met luchtvaartmaatschappij, aangezien u bij sommige maatschappijen uw recht op compensatie opgeeft door een voucher te accepteren. Als u niet zeker weet of u recht heeft op compensatie, kunt u altijd onze eenvoudige compensatiecheck doen om te zien waar u recht op heeft.


  Kan ik de compensatie conform verordening EG 261/2004 krijgen als ik al geholpen ben door de luchtvaartmaatschappij (met eten en drinken, een hotelovernachting, enz.)?

  Ja, als uw vlucht in aanmerking komt voor compensatie. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om assistentie te verlenen bij een lange vluchtvertraging of -annulering, alsook om compensatie uit te keren. De eenvoudigste manier om te controleren of u in aanmerking komt voor compensatie, is met onze compensatiecheck.


  Kan ik compensatie claimen bij een luchtvaartmaatschappij die niet meer bestaat?

  Hoewel u in theorie kunt proberen om compensatie te claimen bij een failliete luchtvaartmaatschappij, is de kans dat u die krijgt niet heel groot. Passagiers zijn vaak de laatste partij in een lange rij van schuldeisers die de luchtvaartmaatschappij moet afbetalen na een faillissement. Er is echter één mogelijke uitzondering: als uw vlucht uitgevoerd werd door een andere luchtvaartmaatschappij die een samenwerkingsverband had met de luchtvaartmaatschappij die failliet is gegaan. In dat geval zullen we bij de partnermaatschappij blijven aankloppen voor de compensatie die ze aan passagiers verschuldigd zijn. U kunt hier meer te weten komen over de gevolgen van een faillissement van een luchtvaartmaatschappij.


  Kan ik compensatie krijgen voor vluchten met budgetmaatschappijen en/of chartervluchten?

  Ja. Het maakt niet uit of de maatschappij goedkope vluchten aanbiedt. Zolang de vertraagde of geannuleerde vlucht voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op compensatie. De eenvoudigste manier om te controleren of uw vlucht in aanmerking komt, is met onze compensatiecheck.


  Mijn vlucht was minder dan 3 uur vertraagd, maar ik heb mijn aansluitende vlucht hierdoor gemist. Kan ik compensatie claimen?

  Meestal wel. Het hangt af van een aantal factoren, zoals de luchthaven van vertrek, hoeveel later u aankwam op de eindbestemming en of al uw aansluitende vluchten onderdeel waren van dezelfde vluchtreservering (d.w.z. met dezelfde boekingsreferentie). De eenvoudigste manier om te controleren of uw vlucht in aanmerking komt, is met onze compensatiecheck.


  Wat zijn de buitengewone omstandigheden waar vliegtuigmaatschappijen niets aan kunnen doen?

  Luchtvaartmaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor vluchtverstoringen die het gevolg zijn van “buitengewone omstandigheden”. Hierbij gaat het om scenario’s die niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen. Dit zijn situaties zoals medische noodgevallen, burgerlijke onrust, stakingen van het luchthavenpersoneel of de luchtverkeersleiding, extreme weersomstandigheden en natuurrampen, om er maar een aantal te noemen.


  Heb ik recht op een schadevergoeding?

  Als u onlangs een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht heeft meegemaakt, komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. De wetten verschillen echter nogal afhankelijk van waar u naartoe vliegt. Hier is een overzicht:

  Als u binnen de VS vliegt

  Vluchten binnen de Verenigde Staten komen alleen in aanmerking wanneer deze overboekt zijn en u geweigerd bent, waarbij de omgeleide vlucht een uur of langer te laat aankomt op de eindbestemming.

  Als u van of naar Europa vliegt

  Vluchten van of naar Europa komen in aanmerking voor compensatie als ze vertraagd, geannuleerd of overboekt zijn vanwege een situatie die de luchtvaartmaatschappij in eigen hand heeft. Situaties die de luchtvaartmaatschappijen niet in eigen hand hebben (zoals slecht weer), zijn vrijgesteld van de compensatieplicht.

  Als u van of naar Brazilië vliegt

  Vluchten van of naar Brazilië komen mogelijk in aanmerking voor compensatie als ze vertraagd of geannuleerd zijn. Dit geldt vooral als de luchtvaartmaatschappij geen zorg verleent of passagiers niet eerlijk behandelt.


  Jullie website zegt dat ik niet in aanmerking kom voor compensatie. Wat kan ik doen?

  Hoewel we er alles aan doen om uw rechten als luchtvaartpassagier te verdedigen, kunnen we u niet aan compensatie helpen als uw vlucht hier niet in aanmerking voor komt. Een veelvoorkomende reden hiervoor is als uw vlucht verstoord is als gevolg van buitengewone omstandigheden, zoals extreem weer of reisbeperkingen. U kunt hier meer te weten komen over welke vluchten in aanmerking komen voor compensatie en over uw rechten.

  De rechten van luchtvaartpassagiers zijn natuurlijk complex, dus mocht u vragen hebben of vinden dat uw vlucht onjuist is aangemerkt, neem dan hier contact met ons op.


  Wat kan ik doen als ik geen gehoor krijg bij de luchtvaartmaatschappij?

  Als u geprobeerd heeft contact op te nemen met een luchtvaartmaatschappij voor assistentie, adviseren wij u eerst om dit blijven te proberen. We weten uit eigen ervaring dat de klantenservice van luchtvaartmaatschappijen het soms erg druk hebben, vooral tijdens piekperiodes zoals de zomer- en kerstvakanties.

  Als de luchtvaartmaatschappij nog altijd niet reageert op herhaaldelijke verzoeken, beschikt u over een aantal opties:

  Voor sommige problemen kunt u een derde partij inschakelen, zoals AirHelp. Wij kunnen passagiers helpen die in contact proberen te komen met luchtvaartmaatschappijen, om compensatie te ontvangen na een vertraagde of geannuleerde vlucht. Dankzij onze jarenlange ervaring slagen we er vaak in een reactie te ontlokken bij de luchtvaartmaatschappij, zelfs nadat klanten geen gehoor kregen na hun eigen verzoeken.

  U kunt ook contact opnemen met de luchtvaartinstantie die toezicht houdt op uw luchtvaartmaatschappij.

  Als uw vlucht binnen Europa is/was, kunt u hier de nationale handhavingsinstantie terugvinden.

  We hebben hier ook een aantal van de grootste nationale handhavingsinstanties van buiten de EU op een rijtje gezet:

  Australië

  Civil Aviation Safety Authority (CASA)

  https://www.casa.gov.au/

  Brazilië

  National Civil Aviation Authority (ANAC)

  http://www.anac.gov.br/en

  Canada

  Canadian Transportation Agency (CTA)

  https://otc-cta.gc.ca/eng

  Rusland

  Federal Air Transport Agency

  https://favt.ru/

  Verenigde Staten

  Federal Aviation Administration

  https://www.faa.gov/


  Wat zijn mijn rechten als een luchtvaartmaatschappij een vlucht vooraf wijzigt?

  Er zijn momenteel geen internationale wetten van kracht die opkomen voor uw rechten wanneer luchtvaartmaatschappijen hun vluchtschema’s aanpassen. Dit betekent dat u de algemene voorwaarden van uw ticket moet nalezen of rechtstreeks contact op moet nemen met de luchtvaartmaatschappij voor meer informatie.

  Over het algemeen voorzien de meeste algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen in een volledige terugbetaling. Ook kan bij een significante wijziging van het vluchtschema soms de optie worden geboden om de vlucht om te boeken.

  Wat beschouwd wordt als een “significante” wijziging van het vluchtschema, is ook aan de luchtvaartmaatschappij. Sommige maatschappijen houden een gewijzigde vertrektijd van minimaal twee uur aan, terwijl andere uitgaan van ten minste twaalf uur.

  Mocht uw vlucht minder dan veertien dagen voor vertrek geannuleerd worden, of uw aangeboden vervangende vlucht meer dan drie uur te laat aankomen op uw bestemming, dan valt u wel onder de wetgeving. In dit soort gevallen kunt u bovenop uw terugbetaling of vervangende vlucht ook compensatie ontvangen. Om te zien of u in aanmerking komt, kunt u hier uw compensatie controleren.


  Maakt het met betrekking tot het in aanmerking komen voor compensatie uit of een vlucht een aansluiting was/had?

  Bij compensatie gaat het erom met hoeveel vertraging u bent aangekomen op uw bestemming. Het maakt niet uit of u een rechtstreekse vlucht had of moest overstappen. Als u meer dan 3 uur te laat aan bent gekomen, heeft u mogelijk recht op compensatie omwille van EG 261.

  Aansluitende vluchten kunnen uw claim wat compliceren als de vertraging plaatsvond op een vlucht die buiten het rechtsgebied valt waarbinnen u de claim wilt indienen. De eenvoudigste manier om dit te controleren, is door onze compensatiecheck te doen. Wij vertellen u dan waar u recht op heeft.

  Houd er rekening mee dat een aansluitende vlucht alleen als zodanig wordt beschouwd als alle vluchten van de reis onder dezelfde boekingsreferentie vallen. Als u zelf meerdere aparte vluchten heeft geboekt, is de situatie net iets anders. Dan kunt u gewoonlijk alleen compensatie claimen voor de verstoorde vlucht en niet voor de hele reis.

  U kunt hier meer te weten komen over compensatie bij gemiste aansluitende vluchten.


  Kan ik een schadevergoeding krijgen als de vliegmaatschappij me op de dag dat de vlucht zou moeten plaatsvinden informeert over de annulering?

  Ja u heeft het recht op een schadevergoeding van de vliegmaatschappij, tenzij zij u een re-routing hebben aangeboden die niet eerder dan een uur van de geplande vlucht vertrekt en indien u uw eindbestemming bereikt minder dan twee uur na de geplande aankomsttijd afhankelijk van de afstand.


  Mijn vlucht is geannuleerd. Kan ik compensatie claimen?

  U heeft mogelijk recht op een compensatie tussen €125 en €600, afhankelijk van de afstand van uw vlucht en de totale vertraging tot uw eindbestemming. Als u minstens 14 dagen van tevoren bent geïnformeerd over de annulering, of als de luchtvaartmaatschappij kan bewijzen dat de annulering is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden, stakingen van het personeel van de luchthaven of de luchtverkeersleiding, beveiligingsmaatregelen), heeft u geen recht op compensatie.

  Naast compensatie moet de luchtvaartmaatschappij u de keuze bieden tussen:

  • terugbetaling van uw ticket binnen zeven dagen

  • een alternatieve vlucht naar uw eindbestemming tegen vergelijkbare voorwaarden

  Verzorging (telefoongesprek, opfrissen, maaltijd, accommodatie, transport naar de plek van accommodatie) moet ook worden verstrekt indien nodig.


  Moet ik een Europese burger zijn?

  Nee. Uw burgerschap heeft geen effect op uw recht voor schadevergoeding volgens de EC 261/2004. U kan een aanspraak verzenden, zelfs als u geen Europees burger bent.


  Waarom zal ik gecompenseerd moeten worden?

  De groeiende mobiliteit binnen Europa heeft de noodzaak voor gemeenschappelijke luchtreizigers rechten vergroot. De Verordening 261/2004 van de Europese Parlement maakt het zeker dat de Luchtvaartmaatschappijen hun klanten vergoeden, als ze een serieuze verstoring hebben veroorzaakt. Uw tijd is kostbaar!


  Ik heb een instapweigering gehad omdat de vlucht overboekt was. Kan ik schadevergoeding claimen?

  Als u niet mocht instappen omdat de vlucht overboekt was, heeft u recht op compensatie en kunt u een claim indienen.

  Als u werd geweigerd aan boord te gaan om een reden die u onder controle had, zoals te laat aankomen bij de gate, niet over correcte reisdocumenten beschikken of beveiligingsaangelegenheden, dan heeft u helaas geen recht op compensatie.

  Als u denkt dat u een geldige reden heeft waarom u uw vlucht niet kon halen, raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en uw zaak uit te leggen. Hoewel de luchtvaartmaatschappij niet wettelijk verplicht is te betalen, kunnen zij als een vorm van welwillendheid soms een andere vorm van compensatie aanbieden (vouchers, kortingen, enz.).


  Mijn vlucht was vertraagd. Kan ik compensatie claimen?

  Dat hangt ervan af. Als uw vlucht vertraagd is, hangt de vraag of u recht hebt op compensatie af van de wet- en regelgeving van het land waar u vandaan vliegt. Op dit moment werken we meestal met EG 261 in Europa, en ANAC 400 in Brazilië.

  In Europa

  Uw vertraagde vlucht komt in aanmerking voor compensatie als:

  • Uw vlucht zou vertrekken vanuit de EU, of met een EU-luchtvaartmaatschappij in de EU zou aankomen.

  • Uw vlucht 3 uur of langer vertraagd was.

  • Uw vertraging zich in de laatste paar jaar voordeed. De tijdsbepalingen variëren van land tot land. Kom hier meer te weten.

  • U een bevestigde vluchtreservering had.

  • Uw annulering niet te wijten was aan een buitengewone omstandigheid.

  In Brazilië

  Uw vertraagde vlucht komt in aanmerking voor compensatie als:

  • Uw vlucht landde of opsteeg in/vanuit Brazilië.

  • Uw vlucht 4 uur of langer vertraagd was.

  • Uw luchtvaartmaatschappij niet de noodzakelijke voedselvoorzieningen, communicatie of accommodatie heeft verstrekt.

  • Uw vlucht plaatsvond in de afgelopen 5 jaar (2 jaar als het om een internationale vlucht ging).

  Als u niet zeker bent, kunt u altijd controleren of uw vlucht in aanmerking komt voor compensatie met AirHelp’s eenvoudige Flight Checker.


  Heeft de luchtvaartmaatschappij recht om de schadevergoeding bedrag te reduceren?

  Ja, in sommige gevallen heeft de luchtvaartmaatschappij recht om de schadevergoeding met 50% te verkleinen. Maar dat gebuurt alleen maar als de geoffreerde re-routing en vertraging op uw eindebestemming niet groter was dan:

  • 2 uren bij vluchten tot 1500 km

  • 3 uren bij vluchten tussen 1500 – 3500 km

  • 4 uren bij vluchten over 3500 km.


  Op hoeveel heb ik recht?

  Op hoeveel u recht heeft, hangt af van de regelgeving van het land of de landen waar u vandaan vliegt.

  In Europa kunt u tot €600 krijgen, afhankelijk van de gevlogen afstand en de vertragingsduur. U kunt hier meer te weten komen.

  In Brazilië kan het bedrag sterk variëren en verschilt het per geval, maar u kunt tot €1300 krijgen als compensatie voor wat bekend staat als “immateriële schade”. U kunt hier meer te weten komen.


  Voor welke landen en luchtvaartmaatschappij gelden de Europese passagiersrechten?

  De Europese verordening voor rechten van vliegtuigpassagiers, EG 261, geldt voor alle landen en gebieden die tot de Europese Unie behoren, evenals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Ook alle luchtvaartmaatschappijen die gezeteld zijn in deze lidstaten en die binnen de EU opereren, vallen onder deze verordening.


  Tot hoe ver terug kan ik compensatie krijgen?

  Meestal kunt u nog een claim indienen voor een vertraagde of geannuleerde vlucht van tot 3 jaar terug, maar er gelden per land wel verschillende verjaringstermijnen. U kunt deze hier terugvinden.


  Mijn luchtvaartmaatschappij weigert me te compenseren na een verstoorde vlucht. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u in aanmerking komt voor compensatie voor uw vluchtprobleem, maar de luchtvaartmaatschappij hier niets aan doet, hoeft u zich geen zorgen te maken. Misschien kunnen we u nog altijd helpen. Gebruik simpelweg onze Flight Checker om te zien of u in aanmerking komt. Als we van mening zijn dat u een geldige claim heeft, zullen we overleggen met ons juridisch team om te kijken welke opties we hebben. We behandelen het hele proces voor u, van begin tot eind.


  Kan ik een claim maken op een vlucht die mijn werkgever heeft betaald?

  Ja, ongeacht wie er voor het vliegticket betaald heeft, is het altijd de passagier die te maken heeft gekregen met de verstoring die het recht heeft om compensatie te claimen.

  AirHelp verscheen onder meer in:

  AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS
  APRA

  AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

  Copyright © 2022 AirHelp

  Compensatie controleren

  Alle luchtvaartmaatschappijen