Kompensasjon ved flystreik

Når de ansatte i et flyselskap går ut i streik, fører det ofte til mange problemer med flyvningene. Dette kan gi betydelige ulemper for passasjerene, ettersom det oppstår stor forvirring når flyvninger innstilles. Dersom du har opplevd forsinkelser på grunn av flystreik når du reiste til eller fra EU, kan du ha krav på opptil 600 € i kompensasjon.

Avgangsflyplass

Endelig ankomstflyplass

Sjekk kompensasjon

eller

Skann strekkoden på ombordstigningskortetLast opp ombordstigningskort

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken

Flyproblemer på grunn av flystreik?

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken


Har jeg krav på kompensasjon ved flystreik?

Når har jeg krav på kompensasjon ved flystreik?

Du har krav på kompensasjon ved flystreik dersom:

 • det ble problemer med flyvningen din på grunn av streik i et flyselskap.
 • flyvningen din enten ble forsinket med 3 timer eller mer, eller ble innstilt mindre enn 14 dager før planlagt avgang.
 • flyvningen din skulle hatt avgang fra EU eller var med et EU-selskap som skulle lande i EU.
 • du hadde en bookingbekreftelse for flyvningen.
 • problemet fant sted i løpet av de 3 siste årene.
 • du tok en erstatningsflyvning og den nye ankomsttiden avvek betydelig fra den opprinnelige flyvningen.

Flystreiker er streiker som involverer de ansatte hos et flyselskap, inkludert piloter, kabinansatte, ingeniører og andre ansatte som arbeider direkte for flyselskapet. Dersom du bestiller en flyvning som blir forstyrret av en flystreik, vil flyselskapet kunne skylde deg kompensasjon for å gjøre opp for ubeleiligheten. Grunnlaget for dette er en EU-forordning som heter 261/2004. Den forplikter flyselskapene til å gi kompensasjon til passasjerene for flyproblemer de er ansvarlige for. Dette innbefatter problemer på grunn av streik blant flyselskapets ansatte. Dersom flyvningen din har blitt innstilt på grunn av streik, kan du derfor har krav på kompensasjon i henhold til forskriftene i EU-forordning 261/2004. Lovverket for slike situasjoner ble tydeliggjort så sent som i 2018. EU-domstolen i Luxembourg avgjorde at flyproblemer som skyldes at ansatte i flyselskapet streiker skal kvalifisere for kompensasjon, ettersom et flyselskap ansees som ansvarlig for adferden til sine egne ansatte. Denne beslutningen støtter det som AirHelp har argumentert for i flere år, nemlig at flyproblemer som skyldes flyselskapets ansatte skal bli kompensert for, ettersom flyselskapet må holdes ansvarlig for sine ansattes handlinger. Vi mener at rettighetene til flypassasjerene alltid må komme først – dersom en flystreik forårsaker at flyvningen din blir forsinket eller innstilt, eller at du blir nektet ombordstigning, kan du kreve kompensasjon.

Når har jeg ikke krav på kompensasjon ved streik?

Du har ikke krav på kompensasjon ved streik dersom: det er en streik som flyselskapet ikke har kontroll over. For eksempel:
 • streik blant sikkerhetspersonell på flyplassen
 • streik blant bagasjepersonell

 • streik blant flygeledere

 • streik forårsaket av politisk uro

Mens streik blant flyselskapets ansatte er under flyselskapets kontroll, blir alle andre streiker ansett som «ekstraordinære omstendigheter». Ekstraordinære omstendigheter er hendelser eller situasjoner som er fullstendig utenfor flyselskapets kontroll og som ikke kan unngås, selv om rimelige tiltak har blitt tatt for å beskytte seg mot dem. I slike tilfeller kan flyselskapet ikke lastes.

Sjekk med AirHelp om du har krav på kompensasjon!

Er du usikker på om flyvningen din kvalifiserer for kompensasjon på grunn av flystreik? Lovene og unntakene er mange. For et raskt og enkelt svar på om flyvningen din gir rett til kompensasjon, kan du legge inn opplysningene dine i vår kompensasjonssjekk. Vi gir deg beskjed om flyvningen din kvalifiserer og hvor mye du har krav på. Du kan også bruke oss til å håndtere kravet ditt for deg.


Hvor mye streikekompensasjon har jeg krav på?

Kompensasjonsbeløpet du har krav på avhenger av omstendighetene. Dersom flyvningen din kvalifiserer for kompensasjon på grunn av et problem som er forårsaket av flyselskapet, kan du avhengig av de aktuelle omstendighetene ha krav på opptil 600 €.

Kompensasjon ved innstilt flyvning på grunn av streik i flyselskap

Noen ganger kan streik blant ansatte i flyselskaper føre til at flyvningen din blir innstilt. Dersom flyvningen din har blitt innstilt på grunn av streik, kan du ha krav på kompensasjon! Du har krav på kompensasjon dersom flyselskapet har gitt deg beskjed mindre enn 14 dager før planlagt avgang for flyvningen din, og ikke har kunnet tilby deg en alternativ flyvning med ankomst til noenlunde samme tid.

Finn ut om flyvningen din kvalifiserer.

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken

Du kan lære mer om flyinnstillinger og rettighetene dine her.

Kompensasjon ved forsinket flyvning på grunn av streik i flyselskap

En flystreik kan noen ganger forårsake store forsinkelser og påvirke ankomsten til din endelige destinasjon. Du har krav på kompensasjon dersom flyvningen din er forsinket med tre timer eller mer. Hvor mye kan du ha krav på når flyvningen din er forsinket?

Du kan lære mer om kompensasjon ved flyforsinkelser her.

Kompensasjon ved nektet ombordstigning

Under en flystreik vil du kunne bli nektet ombordstigning fordi flyet er overbooket. Hvis du blir nektet ombordstigning mot din vilje, kan du ha krav på kompensasjon. Du kan lære mer om kompensasjon ved nektet ombordstigning her.


Kompensasjon ved flystreik: Kjenn dine rettigheter

Hva har jeg krav på?

Rett til forpleining og innkvartering Når du opplever problemer med en flyvning på grunn av streik i et flyselskap, har du «rett til forpleining og innkvartering». Avhengig av hvor lang forsinkelsen er, skal flyselskapet tilby deg nødvendige ting som:
 • måltider og forfriskninger under forsinkelsen.
 • tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, faksbeskjeder og e-poster.
 • innkvartering på overnattingssted, inkludert transport til og fra flyplassen og hotellet, hvis nødvendig.

Kan jeg ombestille flyvningen min?

Dersom flyvningen din blir innstilt eller er over fem timer forsinket, har du rett til å trekke deg fra flyturen og motta en fullstendig refusjon av billettprisen. Du kan eventuelt velge å bruke den alternative flyvningen flyselskapet tilbyr til din endelige destinasjon. Du kan lese mer om ombestilling og refusjoner her.

Hva med tidligere streiker?

EU-domstolen har sagt at avgjørelsen om at flystreiker ikke er ekstraordinære omstendigheter, har tilbakevirkende kraft. Det betyr at flyvninger som har blitt berørt av en streik så langt tilbake i tid som tre år, nå kvalifiserer for kompensasjon i henhold til EU-forordning 261/2004. For eksempel kvalifiserer flyvninger som var berørt av Ryanair-streiken i 2018 nå for kompensasjon.
Under 2 timer2–3 timer3–4 timerOver 4 timerKom aldri fremDistanse
125 €250 €250 €250 €250 €Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
200 €200 €400 €400 €400 €Flyvninger mellom EU-land på over 1500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flyvninger utenfor EU-land på mellom 1500 og 3500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flyvninger utenfor EU-land på over 3500 km
Under 3 timer3–4 timerOver 4 timerKom aldri fremDistanse
€ –250 €250 €250 €Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
€ –400 €400 €400 €Flyvninger mellom EU-land på over 1500 km
€ –400 €400 €400 €Flyvninger utenfor EU-land på mellom 1500 og 3500 km
€ –300 €600 €600 €Flyvninger utenfor EU-land på over 3500 km

Hvorfor AirHelp?

AirHelp…

 • er en verdensleder når det gjelder kompensasjonskrav i forbindelse med flyreiser.
 • har advokater i mer enn 30 land.
 • bruker toppmoderne teknologi for å følge opp hvert krav.
 • gjør kravprosessen stressfri.
 • krever ingen betaling hvis vi ikke vinner saken.
 • kjemper for passasjerenes rettigheter.

Streik i flyselskaper kan medføre problemer med flyvninger, og det er din rett å få kompensasjon hvis du blir berørt. AirHelp gjør kravprosessen enkel og stressfri. Vi gjør alt grovarbeidet for deg! AirHelp er en verdensleder når det gjelder kompensasjonskrav i forbindelse med flyreiser. Våre advokater i mer enn 30 land gir kundestøtte på 16 språk. Vi bruker innovativ teknologi til å vurdere og følge opp hvert krav, noe som gjør at vi kan arbeide raskt og effektivt med kravet ditt. Dessuten tar vi kun betalt dersom vi vinner, slik at du ikke har noe å tape. Hvis du trenger hjelp til å få kompensasjon på grunn av streik, er det altså bare å fylle ut skjemaet. Vi er alltid klare til å hjelpe deg.

Har du opplevd at en flyvning ble innstilt på grunn av en streik tilbake i tid?

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken
AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2023 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper