Avbryt Knapp for å lukke modalt vindu

Skylder norske flyreisende nærmere 700 millioner kroner

Sist oppdatert

I løpet av fjoråret ble over 243 000 nordmenn rammet av erstatningspliktige flyforsinkelser og kanselleringer. Dermed skylder flyselskapene norske passasjerer en erstatning på til sammen 675 millioner kroner.

Fersk reisestatistikk samlet av selskapet AirHelp, som er eksperter på flytrafikk og kompensasjonstjenester innen flyreiser, viser at over 243 000 nordmenn ble så forsinket på flyreiser i løpet av 2017 at de har krav på erstatning. I fjor var det totalt over 2 500 forsinkede flyvninger etter EC261 forskriftene, som inntrer når forsinkelsen er på minst tre timer. Totalt betyr dette at flyselskapene skylder passasjerene over 675 millioner kroner for året som gikk.

Færre forsinkelser

Samtidig viser dataene at antall lengre forsinkelser har falt i Norge fra 2016 til 2017. I løpet av 2016 ble nærmere 3 000 flyvninger forsinket, noe som rammet rundt 267 000 passasjerer.

– Det er gode nyheter at det har blitt en bedring i flyforsinkelser og kanselleringer i løpet av det siste året, faktisk så mye som 20 prosent. Det er spesielt de to største flyplassene i Norge – Gardermoen og Flesland – som bidrar mest til å bedre statistikken, sier AirHelp sin landssjef i Norge, Andreas Hermansson.

– Samtidig er det svært mange som ikke vet at de har krav på erstatning ved forsinkelser. Totalt sett er det snakk om store summer som flyselskapene aldri betaler ut til sine rammede passasjerer. I 2017 dreier det seg om nærmere 700 millioner kroner, så dette er betydelige beløp, sier Hermansson i AirHelp.

Flesland halverer langtidsforsinkelser

Årsaken til nedgangen i forsinkelser er at noen av Norges største flyplasser har bedret sin forsinkelsesstatistikk betydelig det siste året. Norges hovedflyplass, Oslo Gardermoen, hadde i løpet av fjoråret totalt i overkant av 1 500 erstatningspliktige forsinkelser, noe som rammet rundt 167 000 passasjerer. Dette tallet er en klar bedring fra 2016, da 1750 flyvninger hadde tilsvarende forsinkelser.

Best i klassen er likevel Bergen Flesland, som nesten har halvert antallet langtidsforsinkelser fra 800 til 470. Også Stavanger Sola har bedre tall å vise til, med en reduksjon fra 2016 på over 50 forsinkelser fra rundt 415 til rundt 360.

Enkelte av våre største flyplasser viser imidlertid en motsatt trend fra 2016 til 2017. Tromsø Langnes dobler sine langtidsforsinkelser fra ca. 50 til a. 120. Trondheim Værnes øker også sine antall langtidsforsinkelser, fra 280 til over 300.

Fakta om langtidsforsinkelser EC261 i Norge
Hele Norge

2016
Antall EC261 forsinkelser: ca. 3000
Antall berørte passasjerer: ca 267 000
Anslått erstatningsverdi: ca NOK 742 millioner
2017
Antall EC261 forsinkelser: ca. 2500
Antall berørte passasjerer: ca. 243 000
Anslått erstatningsverdi: ca. NOK 675 millioner

Forsinkelser på Norges største flyplasser

Oslo Gardermoen
2016: ca. 184 500 passasjerer rammet – ca. 1750 flyvninger – erstatningsverdi NOK 525 millioner
2017: ca. 167 000 passasjerer rammet – ca. 1500 flyvninger – erstatningsverdi på NOK 470 millioner

Bergen Flesland
2016: ca. 52 000 passasjerer rammet – ca. 800 flyvninger – erstatningsverdi NOK 131 millioner
2017: ca. 32 500 passasjerer rammet – ca. 470 flyvninger – erstatningsverdi på NOK 83,5 millioner

Trondheim Værnes
2016: ca. 18 000 passasjerer rammet – ca. 280 flyvninger – erstatningsverdi NOK 44,6 millioner
2017: ca. 21 000 passasjerer rammet – ca. 300 flyvninger – erstatningsverdi på NOK 52,5 millioner

 

Stavanger Sola

2016: ca. 30 000 passasjerer rammet – ca. 415 flyvninger – erstatningsverdi NOK 74,7 millioner
2017: ca. 28 000 passasjerer rammet – ca. 360 flyvninger – erstatningsverdi på NOK 69,1 millioner

 

Tromsø Langnes

2016: ca. 4 100 passasjerer rammet – ca. 50 flyvninger – erstatningsverdi NOK 12,6 millioner
2017: ca. 10 500 passasjerer rammet – ca. 120 flyvninger – erstatningsverdi på NOK 26 millioner

 

Bodø Lufthavn

2016: ca. 4 800 passasjerer rammet – ca. 135 flyvninger – erstatningsverdi NOK 12,8 millioner
2017: ca. 7 300 passasjerer rammet – ca. 145 flyvninger – erstatningsverdi på NOK 17,5 millioner

 

INFO: Bildefilene kan benyttes fritt. For mer informasjon eller kommentar, vennligst kontakt: Andreas Hermansson, landssjef for AirHelp i Norge, tlf. +49 17670797469, e-post: [email protected]

Om AirHelp
AirHelp er et selskap som hjelper reisende å hevde sine juridiske rettigheter og søke om å få kompensasjonen de har rettmessig krav på under globale flypassasjerlover. Siden oppstarten i 2013 har selskapet hjulpet over fem millioner mennesker over hele verden.
AirHelp er aktiv i 30 land, har 500 medarbeidere og tilbyr brukerstøtte på 15 språk. For mer informasjon, besøk
www.airhelp.no