Avbryt Knapp for å lukke modalt vindu

Mer presis flytrafikk etter utbygging

Sist oppdatert

Oslo Gardermoen har vesentlig færre forsinkelser etter at hovedflyplassen ble bygget ut og oppgradert. Det viser ferske tall selskapet AirHelp har innhentet.

Utbyggingen av Oslo Lufthavn, som var ferdig for lansering 27. april i år, har gjort flyplassen nesten dobbelt så stor som tidligere. Utbyggingen kostet rundt 14 milliarder kroner og tilførte 21 nye oppstillingsplasser for fly, samt 117.000 kvadratmeter utvidet gulvareal i tillegg til et helt nytt bagasjeanlegg.

Ferske tall viser nå på at den massive utbyggingen trolig har bidratt til positive resultater for trafikken til og fra Oslos hovedflyplass. Selskapet AirHelp, eksperter på flytrafikk og erstatningssaker i flyforsinkelser, har sammenliknet perioden etter nyåpningen av Gardermoen med samme tidsperiode året før. Tallene viser en klar forbedring i antallet forsinkelser.

I perioden 27. april (åpningsdato) til 15. oktober 2017 ble det registrert 507 erstatningspliktige forsinkelser, altså forsinkelser på over tre timer, av totalt 56 640 utgående flyvninger. Totalt ble det registrert en ontime performance på 85,07 prosent for alle flyvninger i perioden. Til sammenlikning ble det i samme periode i 2016 registrert hele 732 erstatningspliktige forsinkelser, og en ontime performance på 81,38 prosent av alle utgående flyvninger (55 196 totalt).

Dette er svært positive tall for Gardermoen, mener landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson.

– Her er det selvsagt flere faktorer som påvirker, men mye tyder på at nye Gardermoen har bidratt til å gjøre flytrafikken mer presis. Vi ser en betydelig reduksjon i lengre forsinkelsene, men også kortere forsinkelser har gått ned det siste året. En reduksjon i forsinkelser på fire prosent er ganske mye i internasjonal sammenheng, sier Andreas Hermansson i AirHelp.

Når det gjelder EC-261 flyvninger fra Gardermoen, altså forsinkede flyvninger som er erstatningspliktige i henhold til EUs reglement, ga disse et totalt potensielt erstatningsbeløp i angitt tidsperiode i 2016 på 233 millioner kroner. Tilsvarende erstatningssum ble etter åpningen av ”nye” Gardermoen redusert til 155 millioner kroner – en reduksjon på betydelige 78 millioner kroner.

Landssjef for Norge i AirHelp, Andreas Hermansson.