AvbrytKnapp for å lukke sperrevinduet

Amerikanske flypassasjerrettigheter

Reisende på amerikanske flyvninger har ikke like stor juridisk beskyttelse som europeiske reisende, men amerikanske reisebestemmelser gir passasjerene enkelte sjenerøse rettigheter, særlig knyttet til nektet ombordstigning og bagasje.

USA-rettigheter – Forsinkede fly

Amerikanske reisebestemmelser sier ikke mye om passasjerettigheter ved flyforsinkelser. Det er i bunn og grunn opp til flyselskapene hvordan de kompenserer (eller ikke kompenserer) passasjerene sine. Det ene unntaket er ved forsinkelser på rullebanen, som forklart nedenfor.

Alle flyvninger som går fra eller til en amerikansk flyplass, er dekket av amerikanske bestemmelser om forsinkelser på rullebanen.

Når et fly blir stående på bakken på en amerikansk flyplass med passasjerer om bord, må flyselskapet tilby følgende:

  • Mat, vann, tilgang til toaletter og eventuell nødvendig legehjelp innen 2 timer etter forsinkelsens start.
  • Statusoppdateringer hvert 30. minutt, inkludert informasjon om hva som forårsaker forsinkelsen, hvis dette er kjent.

Etter 3 timer (4 timer for internasjonale flyvninger) må flyet returnere til gate for å slippe passasjerene av. Det finnes imidlertid unntak fra disse reglene dersom piloten(e) eller flyplasspersonalet mener det er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller instrukser fra lufttrafikkontrollen.

For internasjonale flyvninger kan det hende du kan få tilbakebetalt tilleggsutgifter som følge av forsinkelsen dersom flyvningen omfattes av Montreal-konvensjonen. Hvis flyreisen omfatter en mellomlanding i EU, kan det også hende den er dekket i henhold til europeiske flypassasjerregler.

USA-rettigheter – Nektet ombordstigning

For å sikre at flyene deres er så fulle som mulig selger flyselskapene ofte flere billetter enn det er plasser på et fly. Dette kalles overbooking og resulterer ofte i at passasjerer blir «kastet av» eller nektes ombordstigning på flyvninger. Hvis dette skjer med deg, har du flere rettigheter du burde vite om.

Når det gjelder nektet ombordstigning, er både flyvninger med amerikanske flyselskaper mellom amerikanske byer og internasjonale flyvninger med avreise fra USA dekket.

Bare nektet ombordstigning på grunn av overbookede fly er dekket.Passasjerer er kun berettiget til kompensasjon dersom de nektes ombordstigning på grunn av at flyselskapet har overbooket det aktuelle flyet. I slike situasjoner må flyselskapene spørre om noen ønsker å gi opp plassen sin frivillig før de eventuelt kan begynne å kaste ut passasjerer mot deres vilje.Bare ufrivillig nektet ombordstigning er dekket.Hvis du frivillig oppgir setet ditt i bytte mot en tilbakebetaling, en alternativ flyvning eller andre fordeler, gir du også opp retten din til kompensasjon i henhold til amerikanske reisebestemmelser.

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av to faktorer:

  • Forskjellen i planlagt ankomsttid ved destinasjonen* i forhold til den opprinnelige reiseplanen, hvis du godtar reise med alternativ flyvning,
  • Hvorvidt flyvningen er en amerikansk innenlandsflyvning eller en internasjonal flyvning.

Vi elsker tabeller, så vi har laget denne som forklarer hvor mye du har krav på avhengig av detaljene om flyvningen:

Lengde på forsinkelse ved destinasjon i forhold til opprinnelig flyvning
Type flyvning0–1 timeOver 1 og under 2 timerOver 2 og under 4 timerOver 4 timer
InnenlandsIngen kompensasjon200% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 675 USD400% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 1350 USD400% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 1350 USD
InternasjonalIngen kompensasjon200% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 675 USD200% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 675 USD400% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 1350 USD

* «Destinasjon» betyr din endelige destinasjon eller det første stedet der reisen din inkluderer et planlagt avbrudd med en mellomlanding på over 4 timer.Hvis flyselskapet ikke arrangerer en alternativ reise, har du rett til 400% av prisen på enveisbilletten opp til 1350 USD samt eventuelle tilleggsgebyrer du har betalt i forbindelse med reservasjonen (f.eks. bagasjegebyr, seteoppgradering osv.).Du har rett til kontanter, så ikke føl deg forpliktet til å godta reisekuponger eller andre alternative kompensasjonsformer. Du skal kunne be om betaling fra flyselskapets ansatte på flyplassen så snart din videre reiseplan er fastsatt. Eventuelt kan du sende inn kravet senere – noe vi gjerne hjelper deg med.

Som nevnt tidligere skal du kunne motta kompensasjonen umiddelbart, slik at du ideelt sett ikke skal behøve å gå gjennom kravprosessen (se «Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?» over). Hvis du ikke ble betalt på flyplassen, behøver du imidlertid ikke å bekymre deg – du kan likevel sende inn et krav i ettertid.Du må nok regne med å få litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:

  • Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
  • Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.
  • Gjør noen notater om forstyrrelsen, inkludert forskjellen i planlagt ankomsttid mellom din opprinnelige flyvning og eventuelle alternative flyvninger som ble arrangert for deg. All informasjon du kan samle inn – som kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.

For innenlandsflyvninger varierer dette fra ett flyselskap til et annet. Vi anbefaler deg å lese flyselskapets egne transportvilkår. Disse finner du på flyselskapets nettsider.

USA-rettigheter – Bagasjeproblemer

Selv om flyet ditt kommer frem etter planen, er det ikke sikkert du er like heldig med bagasjen. Passasjerer på amerikanske flyvninger har en rekke rettigheter når det gjelder ødelagt, forsinket og tapt bagasje, som forklart i de følgende avsnittene.

Dette avsnittet omhandler innenlandsflyvninger med amerikanske flyselskaper mellom amerikanske byer, som omfattes av amerikanske reisebestemmelser. Internasjonale flyreiser med avreise fra USA omfattes av Montreal-konvensjonen i de fleste tilfeller.

Skadede kofferter

Hvis innsjekkede kofferter eller kabinkofferter har blitt skadet mens de ble behandlet av flyselskapets personell, er flyselskapet ansvarlig for å reparere, erstatte eller kompensere deg for dem etter flyselskapets eget skjønn.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen din ikke kom frem til destinasjonen i tide, plikter flyselskapet å gi deg oppdatert informasjon om hvor bagasjen er. Hvis du i mellomtiden blir nødt til å kjøpe essensielle artikler som var i bagasjen, som toalettsaker, skal flyselskapet også tilbakebetale disse utgiftene.

Tapt bagasje

Hvis flyselskapet mister bagasjen, plikter de å kompensere deg for kofferter og innholdet i dem, forutsatt at du kan dokumentere hva som er mistet, og verdien av det.

Ansvarsbegrensning

Kompensasjonsbeløpet forhandles mellom deg og flyselskapet, og vil variere avhengig av situasjonen. Amerikanske reisebestemmelser fastsetter en grense på 3500 USD for flyselskapets ansvar per passasjer, så dette er sannsynligvis maksbeløpet i alle tilfeller. Flyselskaper vil også typisk forsøke å holde kostnadene nede ved å betale lavest mulig verdi for ulike gjenstander og nekte å dekke bestemte typer gjenstander i det hele tatt, for eksempel smykker eller elektronikk. For mer informasjon om hvilke gjenstander dette kan være, ber vi deg lese flyselskapets egne transportvilkår på deres nettsider.

Skadet bagasje

Etter å ha inspisert skadene på bagasjen din, vil flyselskapet tilby seg å erstatte gjenstanden eller utbedre skaden, avhengig av hva som er mest kostnadseffektivt for dem. Hvis de erstatter kofferten din, vil de mest sannsynlig tilby deg et nedsatt beløp basert på nåværende utsalgspris og hvor gammel kofferten er. Det samme gjelder for skadede gjenstander i bagasjen din, selv om det er viktig å merke seg at det er mange ting flyselskapene i de fleste situasjoner vil nekte å dekke overhodet, som skjøre gjenstander eller elektronikk.

Forsinket bagasje

Hvis det blir nødvendig å erstatte artikler som var i bagasjen, og som du trenger umiddelbart, vil flyselskapet tilbakebetale rimelige utgifter i den forbindelse. Dette kan omfatte ting som toalettsaker, et skift med undertøy o.l. Selv om kompensasjonsbeløpet sannsynligvis ikke vil komme i nærheten av grensen på 3500 USD, vil flyselskapet sannsynligvis forsøke å holde kostnadene nede ved å betale reduserte beløp basert på fremtidig bruk og nedsatte verdier der det er mulig. I noen tilfeller kan flyselskapene også tilbakebetale eventuelle gebyrer for innsjekket bagasje, selv om reglene for dette varierer fra ett flyselskap til et annet.

Tapt bagasje

Flyselskaper vil kompensere deg for tapte kofferter og deres innhold opp til 3500 USD, forutsatt at du kan dokumentere innholdet. I tillegg kan du kreve tilbakebetaling for erstatning av nødvendige gjenstander samt tilbakebetaling av eventuelle gebyrer for innsjekket bagasje. Igjen vil flyselskapet sannsynligvis forsøke å begrense kompensasjonsbeløpet basert på nedsatt verdi for gjenstander etter hvor gamle de er.

Ekstra dekning

Hvis du transporterer noe med verdi over grensen på 3500 USD, har du muligheten til å erklære en høyere verdi for bagasjen din og gjenstander når du sjekker inn bagasjen på flyplassen. Flyselskapet vil vanligvis gi deg et høyere dekningbeløp mot et gebyr. Alternativt kan du ta ut en egen reiseforsikring som dekker skadet og tapt bagasje, selv om du sannsynligvis ikke vil få kompensasjon fra både flyselskapet og forsikringsselskapet. Det blir fra den ene eller den andre.

Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes

  • Ta vare på alle dokumenterrelatert til flyvningen, som e-billetter eller ombordstigningskort, kvitteringer på innsjekket bagasje, PIR-rapport og saksnummer.
  • Lag en liste over innholdet i bagasjen din, samt eventuell understøttende dokumentasjon som salgskvitteringer eller bilder av dine pakkede gjenstander.
  • Ta vare på kvitteringer for alt du må kjøpe for å erstatte nødvendige gjenstander i bagasjen, som toalettsaker o.l.

Ved skadet bagasje må du rapportere informasjonen til bagasjeservice så snart som mulig. Det er best å gjøre dette mens du fortsatt er på flyplassen. Hvis dette ikke er mulig, må du rapportere skaden til flyplassens bagasjeservice innen sju dager for innsjekket bagasje, og innen 14 dager for fraktede varer.

Ved tapt eller forsinket bagasje må du sende inn en klage til flyselskapet innen 21 dager.

Se om flyvningen din omfattes.

Har du opplevd en flyforsinkelse eller et annet problem med flyreiser i løpet av de tre siste årene? Gi oss detaljer om flyvningen, så forteller vi deg om du har krav på kompensasjon.

Sjekk nå