AvbrytKnapp for å lukke sperrevinduet

Flypassasjerrettigheter i EU.

EUs lov om flypassasjerrettigheter er offisielt kjent som Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004. I det følgende kaller vi denne forordningen bare for EF 261. Dette er en europeisk lov som krever at flyselskapene kompenserer passasjerer for lange flyforsinkelser, kanselleringer og i situasjoner der de nektes ombordstigning.

EU-rettigheter – Forsinkede fly

Passasjerer på flyreiser i EU som faller under EF 261, har rett til opptil 600 EUR i kompensasjon for flyforsinkelser på mer enn 3 timer. En rekke faktorer bestemmer hvorvidt du er berettiget til kompensasjon, og hvor mye penger du har krav på. I de følgende avsnittene finner du svar på en del spørsmål du kanskje har knyttet til dette.

Loven omfatter naturligvis de fleste ruter innen Europa. Dette inkluderer ikke bare EUs luftrom, men også Island, Norge, Sveits og de såkalte «ytre regionene» (Fransk Guiana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorene og Kanariøyene).

Mange internasjonale flyreiser omfattes også. Hvis flyvningen din går fra en flyplass i EU, omfattes den av loven. Hvis flyvningen din går fra andre steder, men destinasjonen er i EU, avhenger dekningen av flyselskapet: Hvis det er et europeisk flyselskap, er flyvningen dekket. Forvirrende? Her er en enkel tabell til hjelp:

ReiseruteFlyselskap fra EUFlyselskap fra utenfor EU
Fra EU til EUcheckDekketcheckDekket
Fra EU til utenfor EUcheckDekketcheckDekket
Fra utenfor EU til EUcheckDekketIkke dekket
Fra utenfor EU til utenfor EUIkke dekketIkke dekket

I noen tilfeller kan avbrutte flyvninger utenfor EU være omfattet av EF 261 hvis de er en del av en og samme flyreservasjon med samme flyselskap (med samme bookingreferansenummer). Den enkleste måten å finne ut om du er dekket på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.

Bare forsinkelser på mer enn 3 timer er dekket.

Ankomsttidspunktet er ikke når hjulene treffer rullebanen, men når flyet er parkert ved gaten og dørene åpnes.

Ekstraordinære omstendigheter er ikke dekket.

Flyselskapet kan også unngå ansvar hvis forsinkelsen skyldes såkalte «ekstraordinære omstendigheter». Dette omfatter situasjoner som lynnedslag, medisinske nødsituasjoner, streik blant flyplassansatte, alvorlige ugunstige værforhold, restriksjoner pålagt av lufttrafikkkontrollen, plutselige feil på flyplassradaren, sabotasje, politisk uro, terrorhandlinger osv.

Ikke fullt så ekstraordinære omstendigheter skal dekkes.

Flyselskapene viser ofte til «tekniske problemer» eller «driftsrelaterte omstendigheter» som grunner til forsinkelser. Den gode nyheten er at EU-domstolen gjentatte ganger har slått fast at dette ikke kvalifiserer som «ekstraordinære omstendigheter», noe som betyr at de ikke er tilstrekkelige til å frita flyselskapene fra deres forpliktelser i henhold til EF 261.»

Streik i flyselskap faller ikke under ekstraordinære omstendigheter

I april 2018 avgjorde EU-domstolen at interne «wildcat»-streiker blant flyselskapsansatte ikke er en «ekstraordinær omstendighet». Så dersom en forsinket eller innstilt flyvning skyldes streik blant flyselskapsansatte, må flyselskap nå betale kompensasjon til flypassasjerer.

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av tre faktorer:

 • Reiseavstand,
 • Om flyvningen er innenfor EU eller ikke,
 • Lengden på forsinkelsen – som nevnt tidligere er bare forsinkelser på over 3 timer dekket.

Dette er litt komplisert, men igjen har vi laget en tabell som forklarer bedre:

Forsinkelsens lengde
Under 3 timer3–4 timerOver 4 timerIngen ankomstAvstand
€ –€250€250€250Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
€ –€400€400€400Flyreiser innad i EU på over 1500 km
€ –€400€400€400Flyreiser ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km
€ –€300€600€600Flyreiser ikke innad i EU på over 3500 km

Som nevnt er reiseavstand en faktor som bestemmer hvor mye penger du har krav på (se «Hvor mye har jeg krav på ved forsinkelse?» over). Hvis du har en flyreise med flere ulike flyvninger, kan det imidlertid hende at bare en del av reisen vil regnes med i kompensasjonen. For det første må reisen oppfylle noen få vilkår:

 • Alle flyvninger må være under en og samme booking, ikke kjøpt individuelt.
 • Flyforstyrrelsen må være dekket i henhold til EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).
 • Forsinkelsen ved din endelige destinasjon må være på over 3 timer.

Dersom en flyforstyrrelse oppfyller kriteriene ovenfor, plikter det aktuelle flyselskapet å gi deg kompensasjon. For å beregne reiseavstanden som dekkes, medregnes både den forstyrrede flyvningen og flyvninger som kommer etter den. Eventuelle deler av reisen som kom før forstyrrelsen, kan også inkluderes dersom de ble operert av det samme flyselskapet som det som var ansvarlig for forsinkelsen, og det ikke var noen mellomliggende flyvninger operert av andre flyselskaper.

For å oppsummere: Hvis ett flyselskap forårsaker et problem, er det vanligvis ansvarlig for alle egne flyreiser, også selv om de kom før forstyrrelsen, samt eventuelle senere fly som berøres, selv om de er med et annet flyselskap.

La oss se på et eksempel. Si at du reiser fra Los Angeles til Warszawa med tre flyvninger, som følger:

LAX destination arrow JFK destination arrow LDN destination arrow WAW

La oss videre tenke oss at den første flyvningen er med et amerikansk flyselskap, for eksempel Delta, mens de to siste delene av reisene er med British Airways, et europeisk flyselskap. Hvis flyet fra London til Warszawa er forsinket med mer enn 3 timer, regnes de to siste delene av reisen som regel med i avstanden som skal kompenseres. Det blir altså fra New York til Warszawa. Forstyrrelsen skjedde på en flyvning som var omfattet av EF 261, og siden British Airways også opererte flyvningen fra New York til London, er denne vanligvis inkludert, selv om den kom før forstyrrelsen.

Hvis flyvningen fra Los Angeles til New York hadde forårsaket forsinkelsen, ville flyvningen imidlertid ikke falt under EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Selv om denne regelen generelt gjelder, tolker enkelte EU-domstoler forordningen annerledes og vil kanskje ikke inkludere tidligere korresponderende flyvninger i avstanden det skal gis kompensasjon for. Den enkleste måten å finne ut om flyvningen dekkes på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.

Hvis du skal sende inn et kompensasjonskrav i henhold til EF 261, kan du forvente litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:

 • Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
 • Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.
 • Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.

Retten din til kompensasjon i henhold til EF 261 utløper etter hvert, så det er viktig å kjenne til de gjeldende reglene for foreldelse. Disse varierer fra land til land og bestemmes av hvor flyselskapets hovedkontor er, eller hvilken domstol som har jurisdiksjon i saker som gjelder flyselskapet. Som alltid har vi en praktisk tabell til deg:

FORELDELSESFRISTER I EUROPA
LANDFORELDELSESFRIST
Østerrike3 år
Belgia1 år
Bulgaria5 år
Kroatia3 år
Kypros6 år
Tsjekkia*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrike5 år
Tyskland**3 år
Hellas5 år
Ungarn5 år
Island2 år
Irland6 år
Italia26 mnd.
Latvia***2 år
Litauen3 år
Luxembourg10 år
MaltaIngen frist
Nederland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Romania3 år
Slovakia2 år
Slovenia2 år
Spania5 år
Sverige****3 år
Sveits2 år
Storbritannia6 år

* Tsjekkia: Hvis flyvningen var i 2013 eller tidligere, er foreldelsesfristen 2 år. Fra 2014 er foreldelsesfristen 3 år.

** Tyskland: Foreldelsesfristen utløper den siste dagen i det tredje året (foreldelsesfristen for en flyvning 25.02.2016 utløper for eksempel 31.12.2019).

*** For Latvia er foreldelsesfristen 2 år så lenge klagen ble sendt inn innen 21 dager fra og med forstyrrelsesdatoen.

**** Sverige: Foreldelsesfristen fornyes hver gang et krav fremmes. Foreldelsesfristen for eventuelle påfølgende krav vil derfor være tre år fra det tidspunktet det siste kravet ble sendt inn.

Vi er glade for at du spør! Nedenfor har vi tatt med noen få høydepunkter som ikke har blitt beskrevet ennå.

Rett til tilbakebetaling eller alternativ flyvning

I tillegg til kompensasjon for tap av tid, har du – dersom forsinkelsen overstiger 5 timer – rett til full eller delvis tilbakebetaling av din opprinnelige billett og om nødvendig en returflyvning tilbake til avreisestedet.

Rett til forpleining og innkvartering.

Når en flyforstyrrelse oppstår og du står fast og venter på at flyselskapet skal få deg tilbake på vei mot destinasjonen, har du rett til en rekke gratis fordeler, avhengig av situasjonen. Flyselskapet må gi deg mat og forfriskninger under forsinkelsen samt tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger, eller e-postmeldinger. Hvis overnatting er nødvendig, må flyselskapet gi deg et hotellrom og transport til og fra flyplassen. Følgende tabell forklarer berettigelsen for disse rettighetene:

FlyreisedetaljerForsinkelsens lengde
Alle flyvninger på 1500 km eller mindre2 timer eller mer
Flyreiser innad i EU på over 1500 km3 timer eller mer
Flyreiser ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km3 timer eller mer
Flyreiser ikke innad i EU på over 3500 km4 timer eller mer

Oppgradering og nedgradering.

Hvis du tilbys en alternativ flyvning og plasseres på en høyere klasse enn den du har booket, kan ikke flyselskapet belaste deg ekstra for dette. Hvis klassen på den alternative flyvningen er lavere, kan du imidlertid få en tilbakebetaling på mellom 30% og 75% av prisen du opprinnelig betalte.

Ytterligere kompensasjon.

Din rett til kompensasjon under EF 261 påvirker ikke retten din til å be om ytterligere kompensasjon. Denne regelen gjelder ikke i tilfeller der passasjerer frivillig har gitt fra seg sine flyreservasjoner. Beløpet du har krav på i henhold til EF 261, kan naturligvis trekkes fra en eventuell ekstra kompensasjon du mottar.

Plikt til å informere passasjer om deres rettigheter.

Din første grunnleggende rettighet er å bli informert om innholdet i EF 261. Hvert enkelt flyselskap må vise informasjon om passasjerrettigheter ved innsjekkingsskrankene ved hver flyplass de har virksomhet. Hvis vår forklaring av innholdet i forordningen ikke er nok, kan du ogsålese den faktiske teksten i EF 261.

EU-rettigheter – Kansellerte flyvninger

Hvis flyvningen din bli kansellert og flyselskapet ikke gir deg minst 14 dagers varsel, kan du ha rett til kompensasjon under EF 261. EU-passasjerer kan ha rett til så mye som 600 € for kansellerte flyvninger, men en rekke faktorer avgjør både berettigelse og eventuelt kompensasjonsbeløp. Detaljene finner du i de følgende avsnittene.

Loven omfatter naturligvis de fleste ruter innen Europa. Dette inkluderer ikke bare EUs luftrom, men også Island, Norge, Sveits og de såkalte «ytre regionene» (Fransk Guiana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorene og Kanariøyene).

Mange internasjonale flyreiser omfattes også. Hvis flyvningen din har planlagt avreise fra en flyplass i EU, omfattes den av loven. Hvis flyvningen hadde planlagt avreise fra et annet sted, men destinasjonen var i EU, avhenger dekningen av flyselskapet: Hvis det er et europeisk flyselskap, er flyvningen dekket. Forvirrende? Her er en enkel tabell til hjelp:

ReiseruteFlyselskap fra EUFlyselskap fra utenfor EU
Fra EU til EUcheckDekketcheckDekket
Fra EU til utenfor EUcheckDekketcheckDekket
Fra utenfor EU til EUcheckDekketcheckIkke dekket
Fra utenfor EU til utenfor EUcheckIkke dekketcheckIkke dekket

I noen tilfeller kan avbrutte flyvninger utenfor EU være omfattet av EF 261 hvis de er en del av en og samme flyreservasjon med samme flyselskap (med samme bookingreferansenummer). Den enkleste måten å finne ut om du er dekket på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.

Kanselleringer med 14 dagers varsel er ikke dekket.

Kompensasjonskrav er ikke gyldige hvis flyselskapet gir deg beskjed minst 14 dager i forveien. Selv om de gir deg mindre enn 14 dagers varsel, kan de likevel unngå å måtte betale deg hvis de tilbyr en alternativ flyvning som oppfyller visse kriterier:

ForhåndsvarselKrav til alternativ flyvning
14 dagerIngen
7–13 dagerAlternativ flyvning med avreise ikke mer enn 2 timer før og ankomst under 4 timer etter den opprinnelige flyvningen
Under 7 dagerAlternativ flyvning med avreise ikke mer enn 1 time før og ankomst under 2 timer etter den opprinnelige flyvningen

Ekstraordinære omstendigheter er ikke dekket.

Flyselskapet kan også unngå ansvar hvis kanselleringen skyldes såkalte «ekstraordinære omstendigheter». Dette omfatter situasjoner som lynnedslag, medisinske nødsituasjoner, streiker, alvorlige ugunstige værforhold, restriksjoner pålagt av lufttrafikkkontrollen, plutselige feil på flyplassradaren, sabotasje, politisk uro, terrorhandlinger osv.

Ikke fullt så ekstraordinære omstendigheter skal dekkes.

Flyselskapene viser ofte til «tekniske problemer» eller «driftsrelaterte omstendigheter» som grunner til kanselleringer. Den gode nyheten er at EU-domstolen gjentatte ganger har slått fast at dette ikke kvalifiserer som «ekstraordinære omstendigheter», noe som betyr at de ikke er tilstrekkelige til å frita flyselskapene fra deres forpliktelser i henhold til EF 261.

Streik i flyselskap faller ikke under ekstraordinære omstendigheter

I april 2018 avgjorde EU-domstolen at interne «wildcat»-streiker blant flyselskapsansatte ikke er en «ekstraordinær omstendighet». Så dersom en forsinket eller innstilt flyvning skyldes streik blant flyselskapsansatte, må flyselskap nå betale kompensasjon til flypassasjerer.

Fly som blir booket om kan være dekket.

Noen ganger velger flyselskapet å booke om flyvningen til et annet tidspunkt på dagen framfor å kansellere flyvningen. I slike tilfeller gjelder også reglene for kansellering, men det avhenger av hvor lenge i forkant flyselskapet sendte varsel om ombookingen og hvor stort avvik det var fra den opprinnelige flyvningen. I dette tilfellet regnes den ombookede flyvningen som en alternativ flyvning.

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av tre faktorer:

 • Reiseavstand,
 • Om flyvningen er innenfor EU eller ikke,
 • Lengden på forsinkelsen – hvis du aksepterer reise med alternativ flyvning.

Dette er litt komplisert, men igjen har vi laget en tabell som forklarer bedre:

Forsinkelsens lengde (alternativ versus opprinnelig flyvning)
Under 2 timer2–3 timer3–4 timerOver 4 timerIngen ankomstAvstand
€125€250€250€250€250Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
€200€200€400€400€400Flyreiser innad i EU på over 1500 km
€200€200€400€400€400Flyreiser ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km
€300€300€300€600€600Flyreiser ikke innad i EU på over 3500 km

Kompensasjonsbeløpet kan halveres, avhengig av den totale forsinkelsestiden ved ankomst til din endelige destinasjon med en alternativ flyvning (sammenlignet med flyvningen du først booket). Dette gjenspeiles i tabellen over, med halverte beløp markert.

Hvis du avviser å reise med en alternativ flyvning, har du rett til kompensasjonsbeløpet indikert over (der beløpet bestemmes av ankomsttidspunktet for den alternative flyvningen som ble tilbudt), samt tilbakebetaling av billettprisen og om nødvendig en returflyvning til ditt opprinnelige avreisested.

Som nevnt er reiseavstand en faktor som bestemmer hvor mye penger du har krav på (se «Hvor mye har jeg krav på ved kansellering?» over). Hvis du har en flyreise med flere ulike flyvninger, kan det imidlertid hende at bare en del av reisen vil regnes med i kompensasjonen. For det første må reisen oppfylle noen få vilkår:

 • Alle flyvninger må være under en og samme booking, ikke kjøpt individuelt.
 • Flyforstyrrelsen må være dekket i henhold til EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over)

Dersom en flykansellering oppfyller kriteriene ovenfor, plikter det aktuelle flyselskapet å gi deg kompensasjon. For å beregne reiseavstanden som dekkes, medregnes både den forstyrrede flyvningen og flyvninger som kommer etter den. Eventuelle deler av reisen som kom før forstyrrelsen, kan også inkluderes dersom de ble operert av det samme flyselskapet som det som var ansvarlig for kanselleringen, og det ikke var noen mellomliggende flyvninger operert av andre flyselskaper.

For å oppsummere: Hvis ett flyselskap forårsaker et problem, er det vanligvis ansvarlig for alle egne flyreiser, også selv om de kom før forstyrrelsen, samt eventuelle senere fly som berøres, selv om de er med et annet flyselskap.

La oss se på et eksempel. Si at du reiser fra Los Angeles til Warszawa med tre flyvninger, som følger:

LAX destination arrow JFK destination arrow LDN destination arrow WAW

La oss videre tenke oss at den første flyvningen er med et amerikansk flyselskap, for eksempel Delta, mens de to siste delene av reisene er med British Airways, et europeisk flyselskap. Hvis flyet fra London til Warszawa kanselleres, regnes de to siste delene av reisen som regel med i avstanden som skal kompenseres. Det blir altså fra New York til Warszawa. Forstyrrelsen skjedde på en flyvning som var omfattet av EF 261, og siden British Airways også opererte flyvningen fra New York til London, er denne vanligvis inkludert, selv om den kom før forstyrrelsen.

Hvis flyvningen fra Los Angeles til New York ble kansellert, ville flyvningen imidlertid ikke falt under EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Selv om denne regelen generelt gjelder, tolker enkelte EU-domstoler forordningen annerledes og vil kanskje ikke inkludere tidligere korresponderende flyvninger i avstanden det skal gis kompensasjon for.Den enkleste måten å finne ut om flyvningen dekkes på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.

Hvis du skal sende inn et kompensasjonskrav i henhold til EF 261, kan du forvente litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:

 • Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
 • Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.
 • Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.

Retten din til kompensasjon i henhold til EF 261 utløper etter hvert, så det er viktig å kjenne til de gjeldende reglene for foreldelse. Disse varierer fra land til land og bestemmes av hvor flyselskapets hovedkontor er, eller hvilken domstol som har jurisdiksjon i saker som gjelder flyselskapet. Som alltid har vi en praktisk tabell til deg:

FORELDELSESFRISTER I EUROPA
LANDFORELDELSESFRIST
Østerrike3 år
Belgia1 år
Bulgaria5 år
Kroatia3 år
Kypros6 år
Tsjekkia*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrike5 år
Tyskland**3 år
Hellas5 år
Ungarn5 år
Island2 år
Irland6 år
Italia26 mnd.
Latvia***2 år
Litauen3 år
Luxembourg10 år
MaltaIngen frist
Nederland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Romania3 år
Slovakia2 år
Slovenia2 år
Spania5 år
Sverige****3 år
Sveits2 år
Storbritannia6 år

* Tsjekkia: Hvis flyvningen var i 2013 eller tidligere, er foreldelsesfristen 2 år. Fra 2014 er foreldelsesfristen 3 år.

** Tyskland: Foreldelsesfristen utløper den siste dagen i det tredje året (foreldelsesfristen for en flyvning 25.02.2016 utløper for eksempel 31.12.2019).

*** For Latvia er foreldelsesfristen 2 år så lenge klagen ble sendt inn innen 21 dager fra og med forstyrrelsesdatoen.

**** Sverige: Foreldelsesfristen fornyes hver gang et krav fremmes. Foreldelsesfristen for eventuelle påfølgende krav vil derfor være tre år fra det tidspunktet det siste kravet ble sendt inn.

Vi er glade for at du spør! Nedenfor har vi tatt med noen få høydepunkter som ikke har blitt beskrevet ennå.

Rett til tilbakebetaling eller alternativ flyvning

I tillegg til kompensasjon for tap av tid, har du rett til enten:

 • full eller delvis tilbakebetaling av din opprinnelige billett og om nødvendig en returflyvning tilbake til avreisestedet, eller
 • tidligst mulige alternative transport til din endelige destinasjon, eller
 • en ny billett til din endelige destinasjon på et senere tidspunkt etter ditt valg, med forbehold om plasstilgjengelighet.

Eventuell transport mellom flyplasser må ordnes på flyselskapets regning.

Rett til forpleining og innkvartering

Når en flyforstyrrelse oppstår og du står fast og venter på at flyselskapet skal få deg tilbake på vei mot destinasjonen, har du rett til en rekke gratis fordeler, avhengig av situasjonen. Flyselskapet må gi deg mat og forfriskninger under forsinkelsen samt tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger, eller e-postmeldinger. Hvis overnatting er nødvendig, må flyselskapet gi deg et hotellrom og transport til og fra flyplassen.

Oppgradering og nedgradering

Hvis du tilbys en alternativ flyvning og plasseres på en høyere klasse enn den du har booket, kan ikke flyselskapet belaste deg ekstra for dette. Hvis klassen på den alternative flyvningen er lavere, kan du imidlertid få en tilbakebetaling på mellom 30% og 75% av prisen du opprinnelig betalte.

Ytterligere kompensasjon

Din rett til kompensasjon under EF 261 påvirker ikke retten din til å be om ytterligere kompensasjon. Denne regelen gjelder ikke i tilfeller der passasjerer frivillig har gitt fra seg sine flyreservasjoner. Beløpet du har krav på i henhold til EF 261, kan naturligvis trekkes fra en eventuell ekstra kompensasjon du mottar.

Plikt til å informere passasjer om deres rettigheter

Din første grunnleggende rettighet er å bli informert om innholdet i EF 261. Hvert enkelt flyselskap må vise informasjon om passasjerrettigheter ved innsjekkingsskrankene ved hver flyplass de har virksomhet. Hvis du trenger enda flere detaljer, kan du også lese den faktiske teksten i EF 261.

EU-rettigheter – Nektet ombordstigning

Det kan være situasjoner der flyselskapet ikke lar deg gå ombord på flyet, for eksempel hvis du er så uheldig at flyvningen er overbooket. EF 261 gir passasjerer krav på opptil 600 € i kompensasjon dersom de nektes ombordstigning på flyreiser i EU. I følgende avsnitt beskrives faktorene som bestemmer berettigelse og hvor mye du har krav på.

Loven omfatter naturligvis de fleste ruter innen Europa. Dette inkluderer ikke bare EUs luftrom, men også Island, Norge, Sveits og de såkalte «ytre regionene» (Fransk Guiana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorene og Kanariøyene).

Mange internasjonale flyreiser omfattes også. Hvis flyvningen din har planlagt avreise fra en flyplass i EU, omfattes den av loven. Hvis flyvningen hadde planlagt avreise fra et annet sted, men destinasjonen var i EU, avhenger dekningen av flyselskapet: Hvis det er et europeisk flyselskap, er flyvningen dekket. Forvirrende? Her er en enkel tabell til hjelp:

ReiseruteFlyselskap fra EUFlyselskap fra utenfor EU
Fra EU til EUcheck Dekketcheck Dekket
Fra EU til utenfor EUcheck Dekketcheck Dekket
Fra utenfor EU til EUcheck Dekketcheck Ikke dekket
Fra utenfor EU til utenfor EUcheck Ikke dekketcheck Ikke dekket

I noen tilfeller kan avbrutte flyvninger utenfor EU være omfattet av EF 261 hvis de er en del av en og samme flyreservasjon med samme flyselskap (med samme bookingreferansenummer). Den enkleste måten å finne ut om du er dekket på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.

Bare ufrivillig nektet ombordstigning er dekket.

Hvis du frivillig oppgir setet ditt i bytte mot en tilbakebetaling, en alternativ flyvning eller andre fordeler, gir du også opp retten din til kompensasjon i henhold til EF 261. Hvis det er din egen skyld at du ikke kan gå ombord på flyet, mister du også retten til kompensasjon. Eksempler på dette kan være:

 • For sen ankomst til ombordstigning,
 • Ikke ha riktig dokumentasjon (som ombordstigningskort),
 • Være skyld i en sikkerhets- eller helsesituasjon.

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av to faktorer:

 • Reiseavstand,
 • Om flyvningen er innenfor EU eller ikke.

Vi elsker tabeller, så her er en som forklarer hvor mye du har krav på, basert på detaljene om flyvningen:

Avstand
Alle flyvninger på under 1500 km250 €
Flyvninger innad i EU på over 1500 km400 €
Flyvninger ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km400 €
Flyvninger ikke innad i EU på over 3500 km600 €

Visste du at …? Kompensasjonen din forfaller til betaling umiddelbart etter du nektes ombordstigning. Og vi mener umiddelbart – der på selve flyplassen. Det kommer i tillegg til kravet ditt om reise med en alternativ flyvning til destinasjonen.

Som nevnt er reiseavstand en faktor som bestemmer hvor mye penger du har krav på (se «Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?» over). Hvis du har en flyreise med flere ulike flyvninger, kan det imidlertid hende at bare en del av reisen vil regnes med i kompensasjonen. For det første må reisen oppfylle noen få vilkår:

 • Alle flyvninger må være under en og samme booking, ikke kjøpt individuelt.
 • Flyforstyrrelsen må være dekket i henhold til EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Dersom en flyforstyrrelse – som å bli nektet ombordstigning – oppfyller kriteriene ovenfor, plikter det aktuelle flyselskapet å gi deg kompensasjon. For å beregne reiseavstanden som dekkes, medregnes både den forstyrrede flyvningen og flyvninger som kommer etter den. Eventuelle deler av reisen som kom før forstyrrelsen, kan også inkluderes dersom de ble operert av det samme flyselskapet som det som var ansvarlig for den nektede ombordstigningen, og det ikke var noen mellomliggende flyvninger operert av andre flyselskaper.

For å oppsummere: Hvis ett flyselskap forårsaker et problem, er det vanligvis ansvarlig for alle egne flyreiser, også selv om de kom før forstyrrelsen, samt eventuelle senere fly som berøres, selv om de er med et annet flyselskap.

La oss se på et eksempel. Si at du reiser fra Los Angeles til Warszawa med tre flyvninger, som følger:

LAX destination arrow JFK destination arrow LDN destination arrow WAW

La oss videre tenke oss at den første flyvningen er med et amerikansk flyselskap, for eksempel Delta, mens de to siste delene av reisene er med British Airways, et europeisk flyselskap. Hvis du nektes ombordstigning på flyet fra London til Warszawa, regnes de to siste delene av reisen som regel med i avstanden som skal kompenseres. Det blir altså fra New York til Warszawa. Forstyrrelsen skjedde på en flyvning som var omfattet av EF 261, og siden British Airways også opererte flyvningen fra New York til London, er denne vanligvis inkludert, selv om den kom før forstyrrelsen.

Hvis du ble nektet ombordstigning på flyvningen fra Los Angeles til New York, ville flyvningen imidlertid ikke falt under EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Selv om denne regelen generelt gjelder, tolker enkelte EU-domstoler forordningen annerledes og vil kanskje ikke inkludere tidligere korresponderende flyvninger i avstanden det skal gis kompensasjon for. Den enkleste måten å finne ut om flyvningen dekkes på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.

Som nevnt tidligere forfaller kompensasjonen for nektet ombordstigning umiddelbart, slik at du ideelt sett ikke skal behøve å gå gjennom kravprosessen (se «Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?» over). Hvis du ikke ble betalt på flyplassen, behøver du imidlertid ikke å bekymre deg – du kan likevel sende inn et krav i henhold til EF 261 senere. Du må nok regne med å få litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:

 • Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
 • Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.
 • Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.

Retten din til kompensasjon i henhold til EF 261 utløper etter hvert, så det er viktig å kjenne til de gjeldende reglene for foreldelse. Disse varierer fra land til land og bestemmes av hvor flyselskapets hovedkontor er, eller hvilken domstol som har jurisdiksjon i saker som gjelder flyselskapet. Som alltid har vi en praktisk tabell til deg:

FORELDELSESFRISTER I EUROPA
LANDFORELDELSESFRIST
Østerrike3 år
Belgia1 år
Bulgaria5 år
Kroatia3 år
Kypros6 år
Tsjekkia*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrike5 år
Tyskland**3 år
Hellas5 år
Ungarn5 år
Island2 år
Irland6 år
Italia26 mnd.
Latvia***2 år
Litauen3 år
Luxembourg10 år
MaltaIngen frist
Nederland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Romania3 år
Slovakia2 år
Slovenia2 år
Spania5 år
Sverige****3 år
Sveits2 år
Storbritannia6 år

* Tsjekkia: Hvis flyvningen var i 2013 eller tidligere, er foreldelsesfristen 2 år. Fra 2014 er foreldelsesfristen 3 år.

** Tyskland: Foreldelsesfristen utløper den siste dagen i det tredje året (foreldelsesfristen for en flyvning 25.02.2016 utløper for eksempel 31.12.2019).

*** For Latvia er foreldelsesfristen 2 år så lenge klagen ble sendt inn innen 21 dager fra og med forstyrrelsesdatoen.

**** Sverige: Foreldelsesfristen fornyes hver gang et krav fremmes. Foreldelsesfristen for eventuelle påfølgende krav vil derfor være tre år fra det tidspunktet det siste kravet ble sendt inn.

Vi er glade for at du spør! Nedenfor har vi tatt med noen få høydepunkter som ikke har blitt beskrevet ennå.

Rett til tilbakebetaling eller alternativ flyvning.

I tillegg til kompensasjon for tap av tid har du rett til enten:

 1. full eller delvis tilbakebetaling av din opprinnelige billett og om nødvendig en returflyvning tilbake til avreisestedet, eller
 2. tidligst mulige alternative transport til din endelige destinasjon, eller
 3. en ny billett til din endelige destinasjon på et senere tidspunkt etter ditt valg, med forbehold om plasstilgjengelighet.

Eventuell transport mellom flyplasser må ordnes på flyselskapets regning.

Rett til forpleining og innkvartering

Når en flyforstyrrelse oppstår og du står fast og venter på at flyselskapet skal få deg tilbake på vei mot destinasjonen, har du rett til en rekke gratis fordeler, avhengig av situasjonen. Flyselskapet må gi deg mat og forfriskninger under forsinkelsen samt tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger, eller e-postmeldinger. Hvis overnatting er nødvendig, må flyselskapet gi deg et hotellrom og transport til og fra flyplassen.

Oppgradering og nedgradering

Hvis du tilbys en alternativ flyvning og plasseres på en høyere klasse enn den du har booket, kan ikke flyselskapet belaste deg ekstra for dette. Hvis klassen på den alternative flyvningen er lavere, kan du imidlertid få en tilbakebetaling på mellom 30% og 75% av prisen du opprinnelig betalte.

Ytterligere kompensasjon

Din rett til kompensasjon under EF 261 påvirker ikke retten din til å be om ytterligere kompensasjon. Denne regelen gjelder ikke i tilfeller der passasjerer frivillig har gitt fra seg sine flyreservasjoner. Beløpet du har krav på i henhold til EF 261, kan naturligvis trekkes fra en eventuell ekstra kompensasjon du mottar.

Plikt til å informere passasjer om deres rettigheter

Din første grunnleggende rettighet er å bli informert om innholdet i EF 261. Hvert enkelt flyselskap må vise informasjon om passasjerrettigheter ved innsjekkingsskrankene ved hver flyplass de har virksomhet. For alle juridiske detaljer kan du også lese den faktiske teksten i EF 261.

Se om flyvningen din omfattes.

Har du opplevd en flyforsinkelse eller et annet problem med flyreiser i løpet av de tre siste årene? Gi oss detaljer om flyvningen, så forteller vi deg om du har krav på kompensasjon.

Sjekk nå