EC261

EFs forordning 261/2004 er den europeiske unions (EU) lov om passasjerrettigheter som alle EUs medlemsland må følge. Dette gjelder også for EØS-land.
Lovgivningen sier at alle passasjerer som opplever innstillinger eller overbookinger på deres flyvninger, har rett til en økonomisk kompensasjon. I oktober 2012 slo EU-domstolen (EUCJ) fast at alle passasjerer hvis flyvning ble mer enn tre timer forsinket - avgang/landing - også hadde rett til kompensasjon. Det eneste unntaket er hvis forsinkelsen var forårsaket av uforutsette forhold utenfor flyselskapets kontroll, f. eks streik eller værforhold.
Hovedformålet med lovgivningen er å forbedre rettighetene til passasjerer i hele Europa og at lovgivningen skulle virke samlende EU-medlemslandene imellom. I dag konkurrerer for eksempel det irske flyselskapet Ryanair på samme vilkår som det tyske Lufthansa. Siden loven ble vedtatt i februar 2005 har det vært mange banebrytende dommer mot flyselskapene i EU-domstolen. Dette har dramatisk hjulpet ivareta flypassasjerenes rettigheter. Vi har sammefattet det viktigste i avsnittet som heter Det avgjørende gjennombruddet.

Når gjelder loven?

Loven om flypassasjerrettigheter kan virke forvirrende. Iblant virker den tvetydig, og det kan være vanskelig å forstå når man har rett til erstatning og/eller hva man faktisk har rett til. I tillegg har også flyselskapene en liten tendens til å holde dine rettigheter skjulte eller til og med hemmelige. Konsekvensen er at din sak om erstatning ofte stopper helt opp. Dette fører til at mindre enn 1% av flypassasjerer som er erstatningsberettiget, får erstatningen de har krav på.
Vårt mål er å gjøre det enklere for deg å bli kjent med dine rettigheter ved forsinkede, innstilte eller overbookede fly.

Hvor gjelder loven?

Siden EF 261/2004 er en europeisk lov, gjelder den bare i EUs luftrom, men du trenger ikke å være EU/EØS-innbygger for å kreve erstatning. Loven gjelder når ditt fly tar av fra en flyplass innenfor EU (med hvilket som helst flyselskap) eller land innenfor EU (med et flyselskap registert i EU). Dette gjelder også for Island, Norge og Sveits. Se tabellen nedefor:
Flyselskap og opprinnelse EU flyselskap ikke-EU flyselskap
Avgang utenfor EU, ankomst utenfor EU nei nei
Avgang utenfor EU, ankomst innenfor EU ja nei
Avgang innenfor EU, ankomst utenfor EU ja ja
Avgang innenfor EU, ankomst innenfor EU ja ja

Hva har jeg rett til?

Kompensasjonen for forsinkede, innstilte eller overbookede fly varierer fra €125 to €600 per passasjer. Beløpet varierer avhengig av distansen på din flyvning og lengden (tid) på forsinkelsen på den siste destinasjonen.
Husk at erstatning kommer i tillegg til vanlig kundepleie mens du venter. Denne kundepleien bør inneholde:
  • Forfriskninger
  • Mat
  • Hotell (hvis du ombookes til neste dag)
  • Transport til hotellet
  • Gratis telefonsamtaler
For å hjelpe deg å beregne hva du har rett til, har vi forsøkt å nevne alle tenkbare scenarier i vår AirHelp kompensasjonsliste®
FORSINKELSE (ved endedestinasjonen, etter potensiell ombooking og/eller omdirigering) Distanse
mindre enn 2 timer mer enn 2 timer mer enn 3 timer mer enn 4 timer kom aldri frem
Nektet ombordstigning * € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 1500 km eller mindre
€ 400 € 400 € 400 € 400 € 400 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€ 600 € 600 € 600 € 600 € 600 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
Forsinkelse €0 €0 € 250 € 250 € 250 1500 km eller mindre
€0 €0 € 400 € 400 € 400 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€0 € 0 € 300 € 600 € 600 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
Innstilling ** € 125 € 250 € 250 € 250 € 250 1500 km eller mindre
€ 200 € 200 € 400 € 400 € 400 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€ 300 € 300 € 300 € 600 € 600 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
FORSINKELSE Nektet ombordstigning * Forsinkelse Innstilling ** Distanse
mindre enn 2 timer €250 €0 €125 1500 km eller mindre
€400 €0 €200 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€600 €0 €300 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
mer enn 2 timer €250 €0 €250 1500 km eller mindre
€400 €0 €200 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€600 €0 €300 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
mer enn 3 timer €250 €250 €250 1500 km eller mindre
€400 €400 €400 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€600 €300 €300 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
mer enn 4 timer €250 €250 €250 1500 km eller mindre
€400 €400 €400 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€600 €600 €600 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
kom aldri frem €250 €250 €250 1500 km eller mindre
€400 €400 €400 Alle flyvninger mellom EU-land > 1500 km og alle andre flyvninger mellom 1500–3500 km
€600 €600 €600 Alle flyvninger som ikke er mellom EU-land > 3500 km
* Kompensasjonen tar i kraft umiddelbart, uavhengig om nye flyreiser blir tilbudt.
** Kompensasjonen kan halveres av flyselskapet ved forsinkelser der det blir tilbudt og akseptert nye flyvninger, gitt at det skjer innen 2, 3 eller 4 timer, alt etter lengden på flyvningen.
* ved endedestinasjonen, etter potensiell ombooking og/eller omdirigering
** Kompensasjonen er umiddelbart til forfall, uavhengig om nye flyreiser blir tilbudt.
*** Kompensasjonen kan halveres av flyselskapet ved forsinkelser der det blir tilbudt og akseptert nye flyvninger, gitt at det skjer innen 2, 3 eller 4 timer, alt etter lengden på flyvningen.
Hvis du ble informert om den innstilte flyvningen to uker eller mer i forkant av avreisedato (eller om du fikk tilbud om en annen alternativ flyvning med samme destinasjon og tidsskjema) har du ikke rett til erstatning.
For avbookinger som skjer på grunn av ekstraordinære omstendigheter, må flyselskapene likevel stille disse alternativene:
  • en refundert billett (hele beløpet eller for den delen av reisen du ikke kunne benytte)
  • alternativ transport til endedestinasjonen - så raskt som mulig
  • ombooking til en senere dato som passer deg, avhengig av tilgjengelig plass
Til og med under ekstraordinære omstendigheter, må flyselskapet bistå deg med det du trenger og har behov for i påvente av alternativ transport.

Sannheten om overbooking

Hvis flyet er overbooket, skal flyselskapet først og fremst finne en frivillig passasjer som gir bort sin billett i bytte mot en spesifikk erstatning. Flyselskapet skal tilby den/de frivillige valget mellom full refusjon av billetten eller ombooking.
Hvis en frivillig velger ombooking, skal flyselskapet tilby service ved behov. Dette kan inneholde mat, tilgang til telefon, hotellrom (en eller flere netter etter behov) samt transport mellom flyplass og det aktuelle hotellet.
Om du nekter å gi opp din booking og du nektes adgang til flyet, har du med en gang rett til erstatning på mellom € 250 og € 600 per passasjer - og i tillegg full refusjon av billetten. Det er liten tvil om at de fleste reisende ville foretrukket full refusjon og erstatning, og kjøpt seg ny billett (med et annet selskap) i stedet for å bli ombooket med samme flyselskap og eventuelt måtte vente i flere timer på ny flyvning.

Korresponderende flyvninger

Hvis du har korresponderende fly i din reise, blir det hele mer komplisert.
Korresponderende fly er i allmennhet det samme som direktefly. Den eneste forskjellen er at det kan være et selskap med base utenfor EU som ikke omfattes av EU-lovgivningen EF 261/2004. Se alltid på start- og endedestinasjon på din flybillett.
Det er likevel summen av alle forsinkelser, innstillinger og overbookinger på vei til din endedestinasjon som er avgjørende. Det er den totale forsinkelsen ved endedestinasjonen som avgjør om du har rett til erstatning eller ikke.
* En regel for alle korresponderende fly er at de må være under samme bookingnummer. Hvis du har booket to separate flyvninger med ett eller to ulike flyselskap, vil dette oppfattes som en enkeltreise med egen start- og endedestinasjon.
KORRESPONDERENDE FLY EU flyselskap ikke-EU flyselskap
Avgang utenfor EU ankomst utenfor EU (stopp innenfor EU) ja ja, hvis forsinkelsen/innstillingen har skjedd innenfor EU
Avgang utenfor EU ankomst utenfor EU (stopp utenfor EU) ja nei
Avgang utenfor EU ankomst innenfor EU (stopp innenfor EU) ja ja, hvis forsinkelsen/innstillingen har skjedd innenfor EU
Avgang utenfor EU ankomst innenfor EU (stopp utenfor EU) ja nei
Avgang innenfor EU ankomst innenfor EU (stopp innenfor EU) ja ja
Avgang innenfor EU ankomst innenfor EU (stopp utenfor EU) ja ja

Hvorfor er det så vanskelig å få erstatning?

Flyselskapene bestrider åpent den siste EU-lovgivningen. De forsøker å avvise de fleste erstatningskravene ved å påberope "ekstraordinære omstendigheter". På tross av at EU-domstolen (EUCJ) flere ganger har beordret dem til å betale erstatning, nekter fortsatt flere flyselskaper. De hviler seg ofte på det faktummet at den individuelle flypassasjeren sikkert vil trekke saken og ikke utfordre en domsavsigelse.
Så hva betyr eksakt "ekstraordinære omstendigheter"? Det må sies at det ikke alltid er flyselskapets feil at et fly er forsinket eller innstilt. Når flyselskapet overhodet ikke kan klandres, skal de heller ikke betale erstatning.
"Ekstraordinære omstendigheter" inkluderer ekstreme værforhold, politisk ustabilitet og streik. Slike hendelser er totalt utenfor flyselskapets kontroll. Vi har i diagrammet nedenfor listet opp de ekstraordinære omstendighetene som oftest benyttes som grunn av flyselskapene. Sjekk om du har rett til erstatning.
Grunn gitt av flyselskapet Tekniske problemer Dårlige væreforhold Påvirkning fra andre flyvninger Problemer på flyplassen Streik Ingen spesiell grunn gitt
Forsinkelse ja nei ja ja nei ja
Innstilling ja nei ja ja nei ja
Overbooking - - - - - -
EUs Forordning 261/2004 kan lastes ned her.

Det avgjørende gjennombruddet

Under de senere årene har flere slagkraftige rettssaker og EU-dommer endret utsiktene drastisk hva gjelder flypassasjereres rettigheter. Det er ikke lett for vanlige konsumenter å holde seg oppdatert med alle nye forandringer. Derfor har vi sammenfattet noen viktige milepæler for deg her.

Februar 2004, Forordning 261/2004 (Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union)

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union har laget denne forordningen for å innføre bestemmelser, kriterier og vilkår som gjelder innstilte flyvninger, overbookinger samt passasjerrettigheter når flyselskapet ikke plasserer kundene i den billettklassen de har bestilit. Forordningen fra 2004 tok ikke for seg forsinkede flyvninger. Denne forordningen trådte ikke i kraft før i februar 2005.

Desember 2008, Wallentin-Hermann mot Alitalia (Domstolen)

EU-domstolen konkluderte med at eventuelle tekniske problemer i flyvedlikeholdet ikke skal katergoriseres som "ekstraordinære omstendigheter", som igjen førte til at flyselskapene kunne unngå å betale erstatning til passasjerer for innstilte fly. Denne bestemmelsen stengte smutthullet for fri tolkning av begrepet "ekstraordinære omstendigheter" fra flyselskapenes side.

November 2009, Sturgeon mot Condor Flugdienst GmbH (Domstolen)

EU-domstolen slo fast i Sturgeon-saken at forsinkelser på mer enn 3 timer gir rett til erstatning. På tross av at det ikke finnes bestemmelser vedrørende dette i 261/2004, ble det besluttet og gitt lov til dette i artikkel 8. Sturgeon-dommen ble tatt dårlig opp av flyselskaper som British Airways, Lufthansa og easyJet, som ønsket en ny gjennomgang i rettssystemet, og hevdet at EU-domstolen hadde flyttet på målstengene.

Oktober 2012, samme mål: (a) Nelson mot Lufthansa og (b) the Queen/TUI Travel/IATA/British Airways/easyJet mot CAA (Domstolen)

EU-domstolen bekreftet at for passasjerer hvis fly lander mer enn tre timer forsinket, kan ha rett til erstatning (i tråd med EU Forordningen EF 261/2004), hvis ikke "ekstraordinære omstendigheter" (utenfor flyselkapets kontroll) var gunnen til forsinkelsen. Man fant også ut at kravet om erstatning ved forsinkede fly er i tråd med Montreal konvensjonen.
Den gode nyheten for sluttbrukerne er at flybransjen er underlagt disse bestemmelsene, siden dommer fra den høyeste instansen i EU-domstolen ikke kan overklages. Denne dommen kom i all sannsynlighet til å utløse en mengde erstatningsskrav fra forsinkede passasjerer der kravene ble lagt på is av de engelske dommstolene/andre nasjonale domstoler innen EU, i påvente av 2009 Sturgeon-dommen. Så, TUI-saken har virkelig bidratt til å klargjøre situasjonen for sluttbrukere og industrien forøvrig. Som andre organer i Europa, har også luftfartsverket blitt tvunget til å oppdatere sin passasjerportal for å presisere rettighetene for reisende.

September 2013, Jeff og Joyce Halsall mot Thomas Cook (Staffordshire, UK)

Det britiske vendepunktet kom da Jeff og Joyce Halsall fra Kidsgrove, tok Thomas Cook til domstolen i 2009. En dommer avviste kravet og gav charterselskapet medhold siden forsinkelsen ble begrunnet ut i fra "ekstraordinære omstendigheter" og utenfor flyselskapets kontroll. Grunnen til forsinkelsen den 31. oktober 2009 var mekanisk feil. Mr Halsall anket saken etter å ha innehentet informasjon fra det europeiske lovverket. Luftfartsverket gav Halsall rettslig seier i 2013 og dette var den første saken i Storbritannia der EU Forordningen EF 261/2004 ble benyttet med stor suksess.

Februar 2013, Air France mot Heinz Gerke Folkerts (Domstolen)

Dette er saken fra EU-domstolen som bestemmer at passasjerer som er forsinket til et korresponderende fly med mindre enn 3 timer, men likevel kommer mer enn 3 timer forsinket til endedestinasjonen, har rett til erstatning (i samsvar med Forordningen EF 261/2004).
Mrs Luz-Tereza Folkerts hadde en reservasjon på et fly fra Bremen til Asunción i Paraguay, via Paris og São Paulo. Air France-flyet fra Bremen til Paris var 2,5 timer forsinket over oppsatt tid. På grunn av dette mistet Folkerts det korresponderende flyet som skulle ta henne fra Paris til São Paulo. Det var også et Air France-fly. Hun ble derfor ombooket til et senere fly med samme destinasjon. Men den sene ankomsten i São Paulo førte til at Folkerts mistet den opprinnelige flyvningen til Asunción og hun ankom 11 timer etter den opprinnelige ankomsttiden.

Tidsfrist for kompensasjonskrav

Tidsfristen som sier hvor langt tilbake man kan hente kompensasjon for forsinket, kansellert, og overbooket fly bestemmes av de nasjonale lovene i hvert medlemsland i EU.
I november 2012 fastlo EU-domstolen at erstatningsmålene som ble beskrevet i Artiklene 5 og 7 i Forordning No 261/2004 faller “utenfor Warsawa og Montreal konvensjonen.” Derfor gjelder ikke den 2-årige begrensningen som det refereres til i Artikkel 29 i Warsawa konvensjonen og i Artikkel 35 i Montreal konvensjonen. I stedet bør tidsfrister bestemmes i den nasjonale lovstiftningen i hvert enkelt EU/EØS-land.
Klikk på denne linken for å lese mer om forelding .
Flypassasjerer i USA er beskyttet av strenge føderale regler for nektet ombordstigning og kan sikre erstatning i overensstemmelse hermed. Allikevel følger USA ikke eller har ingen lover lignende EU forordningen vedrørende forsinkede eller innstilte flygninger.

Nektet ombordstigning

Det at flyselskaper selger flere billetter enn det finnes ledige seter, er ikke ulovlig i USA. Faktisk overbooker flyselskapene flyginger for å kompensere for så kalte "no-shows"(passasjerer som ikke møtter opp). Hvis det er flere passasjerer enn seter, like før flyavgangen kan du bli 'etterlatt' (det vil si nektet ombordstigning) mot din vilje. Dette kan avhenge av når du offisjelt sjekket inn for din flyging – så gjør ditt beste for å ankomme tidlig (for dem som de siste sjekket inn kan være de første til å bli dunket).
Heldigvis har USA en regel for å kompensere passasjerer som blir nektet ombordstigning. Det er Code of Federal Regulations, Tittel 14, Aeronautics and Space, Del 250. Ifølge den, er du berettiget til 200% av prisen for din enveisreise, hvis du ankommer til din endedestinasjon mer enn én men mindre enn to timer senere. Utbetalingen er begrenset til $650. I tillegg, tillater den 400% av prisen for din enveisreise hvis du når din endedestinasjon innen mer enn to timer, med toppgrensen på $1,300.
Flyselskapet må betale erstatning til hver passasjer som ble ufrivillig nektet ombordstigning kontant eller med sjekk på dagen og på stedet den ufrivillige nektete ombordstigningen finner sted.
Forsinkelse Kompensasjon
0 til 1 time ankomstforsinkelse Ingenkompensasjon
1 til 2 (innlands) eller 4 (utenlands) timers ankomstforsinkelse 200% av din enveisreisepris (men ikke mer enn $650).
Over 2 (innlands) eller 4 (utenlands) timers ankomstforsinkelse 400% av din enveisreisepris (men ikke mer enn $1,300).
La oss se nærmere på den offisielle statistikken over de siste par årene. Se tabellen herunder:
Statistikkover nektet ombordstigning - reiser i USA
2008 2009 2010 2011 2012
Gitt ombord 576,476,000 548,041,000 595,253,000 539,230,000 600,774,000
Nektet ombordstigning totalt 684,000 719,000 746,000 551,000 598,000
Frivillig 620,000 651,000 681,000 509,000 539,000
Ufrivillig 64,000 67,000 65,000 41,000 59,000
Prosent nektet ombordstigning 0.12 0.13 0.11 0.09 0.09
Siste års statistikk er enda mer avslørende. I første halvdel av 2013 ble mer enn 277,000 passajerer ut av en total på 305 milioner nektet ombordstigning. De 31,500 saker klassifisert som ufrivillige mottok mindre enn de ble berettiget til. Faktisk kompensasjon fra den seneste offentliggjorte data varierer fra $391 til $439 (pr. passasjer – selv om føderale forordninger stipulerer 200% til 400% av enveisreise prisen, avhengig av forsinkelseslengde.
Basert påden gjennomsnittlige pris på enveis flyreiser og faktummet at størstedelen avforsinkelser (over 70%) vil være lengre enn to timer, vurderer AirHelp at gjennomsnittlig kompensasjon skulle være $643.60. Derfor er faktisk erstatning utbetalt av flyselskapene til ufrivillige-klassifiserte passasjerer vesentlig lavere enn den tillatt under ofisielle forordninger.
I dagens situasjon overtaler flyselskaper reisende til å akseptere frivillig nektet ombordstigning klassifikasjon - og den umiddelbare, selv om reduserte kompensasjon som kommer med den. Offentlige registre viser nesten 10 ganger så mange frivillig som ufrivillig nektet ombordstigninger.
AirHelp mener at en uopplyst befolkning i USA uvitende tillater flyselskapene til å omgå regelverket og vri seg ut av den maksimale utbetalingen.

Mer om nektet ombordstigning

Det er en annen føderal forordning vedrørende nektet ombordstigning som du skal være oppmerksom på
Det er Del 259 i Enhanced Protections for Airline Passengers, som du kan finne her. Reglen gir veiledning "til å redusere vanskeligheter for flypassasjerer i løpet av store forsinkelser når passasjer venter om bord og ellers å øke flyselskapenes ansvarlighet". Den angår alle amerinkanske og utenlandske flyselskaper fradens innføring i 2009 (reglen tok sin nåværende form i 2011 etter flere endringer). Den tvinger flyselskaper til å anvende beredskapsplaner vedlangvarige forsinkelser med passasjerer ventende om bord samt kundeserviceplaner. Likevel forplikter ikke reglen flyselskaper til å betale erstatning i tilfelle av langvarige forsinkelser når passasjerer venter om bord..
Flyselskaperer forpliktet til å gi beskjed om transportavtaler, beredskapsplaner forlangvarige forsinkelser med passasjerer ventende om bord samt kundeserviceplaner på deres hjemmesider. Hvert flyselskap skal delegere enansatt ansvarlig for å overvåke effekter av flyforsinkelser, flyinnstillinger,og langvarige forsinkelser når passasjerer venter om bord som alle disse har på passasjerer. Denne ansatte skal ha bidrag i beslutninger om hvilke fly skal innstilles, og hvilke som skal ha største forsinkelser. Flyselskaper skal ogsågi passasjerer postadressen (og e-post eller webadressen) til den relevante avdelingen ansvarlig for kundeklager verørende deres planlagte flyginger.
Kundeserviceplanen må skissere alle passasjerrettigheter angående priser, instillinger, forsinkelser,bagasjehåntering, reservasjoner, erstatninger, funksjonshemmede passasjer, etterlatte passasjerer som ble nektet ombordstigning, innstillingsregler,regler for bonusprogrammer og flysetekonfigurasjon. Flyselskaper er forpliktet til å revidere sine egne handlinger rundt denne planen på en årlig basis, og gjøre resultatene tilgjengelige for US Department of Transportation (DoT).