Avbryt Knapp for å lukke modalt vindu

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Søkeresultater

Resultater for

Ingen resultater for

  Hvordan vet jeg om jeg har rett på kompensasjon?

  Sjekk kompensasjon
  Artikler i denne kategorien

  Flypassasjerrettigheter

  • Hva er mine rettigheter i forbindelse med koronaviruset/Covid-19?

   Hvis flyvningen din blir innstilt på grunn av koronaviruset
   har du rett på:

   full refusjon av billetten
   eller
   en alternativ flyvning (når avreisetidspunktet for flyvningen endres).

   Hvis du sitter fast på flyplassen på grunn av en innstilling, har du rett til forpleining. Det inkluderer:

   • måltider og forfriskninger
   • tilgang til kommunikasjon
   • innkvartering ved behov

   På nåværende tidspunkt kan vi ikke akseptere kompensasjonskrav for flyvninger som blir innstilt direkte på grunn av koronaviruset, ettersom flyselskap først og fremst må prioritere helse og sikkerhet for passasjerer og mannskap.

   Dette gjelder også flyvninger til og fra områder som er berørt av reiseadvarsel eller -forbud.

   Hva om jeg ikke ønsker å fly?

   Hvis du bestemmer deg for å ikke reise på grunn av koronaviruset, bør du ta kontakt med flyselskapet for å sjekke deres retningslinjer for refusjon eller for å se om de har bestemte retningslinjer knyttet til utbruddet.

  • Hva er ekstraordinære omstendigheter?

   Ekstraordinære omstendigheter refererer til hendelser utenfor flyselskapets kontroll som har ført til problemer med en flyvning. Dette er situasjoner der problemet ikke kunne vært unngått, selv om flyselskapet hadde iverksatt alle rimelige tiltak.  

    

   Ekstraordinære omstendigheter inkluderer: 

   • Streik blant flyplassansatte eller flygeledere
   • Politisk uro
   • Ekstreme værforhold
   • Sikkerhetsrisikoer
   • Helsemessige nødsituasjoner
  • Jeg rakk ikke den videre flyvningen – har jeg krav på kompensasjon?

   Dersom du ikke rakk en videre flyvning, har du krav på kompensasjon dersom følgende kriterier er oppfylt: 

   • Du hadde en eller flere videre flyvninger på samme bestilling.
   • En forsinket fly gjorde at du mistet den videre flyvningen og ankom den endelige destinasjonen tre eller flere timer senere enn planlagt.
   • Forsinkelsen eller innstillingen skyldtes ikke en ekstraordinær omstendighet.

    

   Du kan gratis sjekke om du har krav på kompensasjon for problemene med flyvningen via nettsiden vår.

  • Har været noe å si for om jeg er berettiget?

   Ja, flyreiser som forstyrres av ekstreme værforhold er ikke berettiget for kompensasjon. Flyselskapene kan innstille eller utsette flyvninger dersom miljøforholdene kan påvirke passasjerenes sikkerhet. Ekstremvær faller inn under ekstraordinære omstendigheter og er derfor utenfor flyselskapets kontroll.

  • Flyet mitt ble innstilt – har jeg krav på kompensasjon?

   Dersom flyselskapet informerer deg om innstillingen mindre enn 14 dager før planlagt avreise, har du krav på kompensasjon, forutsatt at innstillingen ikke skyldes en ekstraordinær omstendighet.

    

   Du kan gratis sjekke om du har krav på kompensasjon for den innstilte flyvningen via nettsiden vår.

  • Flyet mitt var forsinket – har jeg krav på kompensasjon?

   Du har krav på kompensasjon for den forsinkede flyvningen dersom:

    

   – Flyvningen enten ble forsinket med tre timer eller mer, eller ble innstilt mindre enn 14 dager før planlagt avgang. 

   – Flyvningen skulle hatt avgang fra EU eller var med et EU-flyselskap som skulle lande i EU. 

   – Du hadde en bookingbekreftelse for flyvningen. 

   – Forstyrrelsen fant sted i løpet av de siste årene. Tidsfrister for et krav varierer fra land til land. Du finner mer informasjon her

   – Du tok en alternativ flyvning og den nye ankomsttiden avvek betydelig fra den opprinnelige ankomsttiden.

   – Forsinkelsen ikke skyldtes ekstraordinære omstendigheter utenfor flyselskapets kontroll.

    

   Du kan gratis sjekke om du har krav på kompensasjon for den forsinkede flyreisen via nettsiden vår.

  • Er barn som er passasjerer også berettiget til kompensasjon?

   Barn har rett til kompensasjon etter problemer med en flyvning dersom de enten har et reservert sete eller har betalt full pris for en voksen flybillett. Ved andre situasjoner kan du sende inn kravet, og det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.  

  • Hva hvis flyselskapet allerede har tilbudt meg erstatning?

   Vanligvis er den erstatningen flyselskapet tilbyr mye lavere enn det som er oppgitt i EU Regulation EC 261/2004. Hvis flyselskapet tilbyr deg reisekuponger eller bonuspoeng, kan du likevel be AirHelp å søke om erstatning på dine vegne.

    

  • Kan jeg få erstatning for et forsinket/innstilt/overbooket fly hvis jeg allerede har akseptert tilbudene om måltider og hotell o.l. fra flyselskapet?

   Ja, hvis mat/hotell-kupongen er mindre enn erstatningen du har rettmessig krav på. F.eks., hvis du har rett til €600 og flyselskapet gir deg en voucher på€250 som skal brukes innen flyselskapet, har du fortsatt krav på erstatning på€350 Du har også rett til å returnere kupongen og heller be om full erstatning. Hvis du var på en flyvning som var overbooket og flyselskapet tilbød deg en kupong og i tillegg en senere flyvning i bytte mot din reservasjon, og du aksepterte, da har du ikke rett til erstatning i henhold til EC 261/2004 lovgivningen. Det er slik fordi du frivillig gav opp din reservasjon og inngikk en ny avtale med flyselskapet.
  • Kan jeg få erstatning etter EU Regulasjon EC261/2004 hvis jeg allerede har mottatt help fra flyselskapet (måltider, forfriskninger, hotellovernatting, etc.)?

   Ja. Flyselskapene er forpliktet til å tilby hjelp i alle situasjoner som er beskrevet i EC 261/2004. I tillegg til dette, kan du likevel kreve erstatning.

  • Kan jeg få erstatning for flyreiser med lavpris selskaper og/eller charterfly?

   Alle flyreiser er kvalifisert for kompensasjon, så lenge de faller innenfor de geografiske grensene angitt i EC 261/2004.

  • Har jeg krav på kompensasjon?

   Hvis du nylig har opplevd en kansellasjon, forsinkelse, eller overbooking, kan du ha krav på kompensasjon. Men loven er forskjellig avhengige av hvor du flyr. Her er en oversikt:

   Hvis du flyr til eller fra Europa

   Fly til eller fra Europa er kvalifiserte for kompensasjon hvis de er forsinket, kansellerte, eller overbooket grunnet en situasjon som flyselskapet kunne kontrollere. Situasjoner som flyselskapet ikke kan kontrollere (som ekstrem vær) er unntatt kompensasjonskrav.

   Hvis du flyr innenriks i USA

   Flyvninger innenriks i USA er bare kvalifiserte til kompensasjon hvis de er overbooket, og du er nektet ombordstigning, og den nye flyvningen du får er en time eller mer forsinket ved endedestinasjonen din.

  • Nettsiden deres sier at jeg ikke er berettiget kompensasjon. Hva kan jeg gjøre?

   Dersom nettsiden vår sier at kompensasjonskravet ditt ikke er berettiget, er det sannsynlig at kravet ditt ikke møter et av vilkårene som dekkes av AirHelp. Disse inkluderer:

   • Forsinket eller kansellert flyreise innenfor EU eller nektet ombordstigning dekket av EC 261
   • Nektet ombordstining forårsaket av overbooking på flyreiser i USA

   Hvis du mener at kravet ditt har blitt feilaktig vurdert, ønsker vi at du kontakter oss på e-post eller telefon slik at vi kan se nærmere på saken.

  • Vil flyforbindelser utgjøre en forskjell i forhold til berettigelse for flyforstyrrelser?

   I noen tilfeller kan flyforstyrrelsen din være dekket takket være flyforbindelser, selv om den normalt ikke ville vært berettiget på egenhånd. Et eksempel er hvis du flyr med et amerikansk flyselskap fra Europa til USA med et stopp i USA. Første etappe av turen fra Europa til USA vil selvfølgelig være berettiget kompensasjon under EU-forskriften EC 261. Den andre flyreisen – mellom to amerikanske byer – kan muligens også være dekket, hvis to flyreiser er med samme flyselskap og er del av den samme flyreservasjonen (under ett referansenummer).

   Det finnes mer informasjon om EC 261 under Dine rettigheter-sidene våre, men hvis du er i tvil eller har spørsmål om berettigelsen på din forstyrrede flyreise, kan du raskt finne ut av det ved å bruke Sjekk din kompensasjon-funksjonen og oppgi flydetaljene dine.

  • Kan du få kompensasjon for forsinkede flyreiser?

   Svaret avhenger av flydetaljene dine.

   Flyreiser innenfor EU – Flyreiser innenfor EU bør være berettiget kompensasjon hvis flyreisen og forsinkelsen møter noen grunnleggende kriterier:

   • Flyet må ankomme en flyplass i EU med et europeisk flyselskap eller ha avreise fra en flyplass i EU.
   • Forsinkelsen må være på 3 timer eller mer på det tidspunkt passasjeren ankommer den endelige destinasjonen.

   Innenriksflyvninger i USA – Forsinkede flyreiser med et amerikansk flyselskap fra en by i USA til en annen er vanligvis ikke berettiget kompensasjon.

   Internasjonale flyvninger – Flyreiser fra et land til et annet, også innenfor EU, kan være berettiget kompensasjon for de utgifter og skader som oppstod som et resultat av forsinkelsen.

   Det finnes mer informasjon på Dine rettigheter-sidene våre, men hvis du er i tvil eller har spørsmål om hvorvidt den forstyrrede flyreisen din er berettiget eller ikke, kan du raskt finne ut av det ved å bruke Se hva du kan få-funksjonen og oppgi flydetaljene dine.

  • Hvordan vet jeg om jeg har krav på kompensasjon og hvor mye jeg har krav på?

   Du kan sjekke om du har krav på kompensasjon for flyforstyrrelsen(e) og hvor mye du har krav på via berettigelsessjekken vår. Det tar bare noen få minutter og er helt gratis.

  • Kan jeg starte erstatningssak som har blitt betalt av min arbeidsgiver?

   Erstatningen følger passasjeren – ikke den som betaler for billetten. Hvis du har vært forsinket under en forretningsreise, kan du få erstatning som privatperson.

    

  • Hvorfor skal jeg ha erstatning?

   Vi reiser mer og mer rundt om i Europa. Dette har skapt et behov for like rettigheter for flypassasjerer. EUs Forordning EF 261/2004 sikrer at flyselskapene kompenserer sine passasjerer når de har forårsaket ubehageligheter eller ulovligheter ovenfor sine kunder. Din tid er verdifull!

    

  • Må jeg være EU-statsborger?

   Nei. Du kan kreve erstatning selv om du ikke er EU-statsborger. Ditt statsborgerskap påvirker ikke dine rettigheter i EU Regulation EC 261/2004.

    

  • Flyvningen min ble innstilt. Kan jeg kreve kompensasjon?

   Du kan ha krav på mellom 125 og 600 € i kompensasjon, avhengig av distansen på flyvningen og den totale forsinkelsen ved ankomst til din endelige destinasjon. Hvis du ble informert om innstillingen minst 14 dager før flyvningen, eller hvis flyselskapet kan bevise at innstillingen skyldtes ekstraordinære omstendigheter (værforhold, streik blant flyplassansatte eller ansatte i lufttrafikkontroll, sikkerhetstiltak), har du ikke krav på kompensasjon. I tillegg til kompensasjon, må flyselskapet tilby deg valget mellom:
   • å få refundert billetten din innen sju dager
   • alternativ flyvning til din endelige destinasjon under lignende vilkår
   Det bør også gis forpleining og innkvartering (telefonsamtale, forfriskninger, mat, innkvartering, transport til innkvartering) ved behov.

    

  • Flyvningen min var forsinket. Kan jeg kreve kompensasjon?

   Hvis du ankommer din endelige destinasjon med en forsinkelse på tre timer eller mer, har du krav på mellom 125 og 600 € i kompensasjon – med mindre flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter (værforhold, streik blant flyplassansatte eller ansatte i lufttrafikkontroll, sikkerhetstiltak). Du har også krav på forpleining og innkvartering fra flyselskapet (telefonsamtale, forfriskninger, måltider, innkvartering, transport til innkvarteringsstedet) hvis forsinkelsen er:
   • 2 timer eller mer for flyvninger på 1500 km eller mindre;
   • 3 timer eller mer for lengre flyvninger innen EU, eller for flyvninger på mellom 1500 og 3500 km
   • 4 timer eller mer for flyvninger på over 3500 km utenfor EU
   Hvis forsinkelsen er på over fem timer og du bestemmer deg for ikke å fortsette reisen, har du også rett til å få refundert billetten din og bli fløyet tilbake til stedet der du opprinnelig startet reisen.

    

    

    

  • Kan jeg få erstatning dersom flyselskapet informerte meg om kanselleringen på samme dag som flyet skal ha dratt?

   Ja, har du rett til erstatning fra flyselskapet, med mindre du ble tilbudt omdirigering som gjør at du kan dra opp til en time før den originale tiden og ankomme endedestinasjonen mindre enn to timer etter den orginale tiden avhengige av avstanden du flyr.

  • Kan jeg kreve erstatning fra et flyselskap som ikke lenger eksisterer?

   Teoretisk sett, ja. Men AirHelp ikke er i stand til å håndtere krav knyttet til flyselskaper som ikke lenger eksisterer. Dessverre sannsynligheten for å få noen kompensasjon i disse tilfellene er svært liten. Mange andre mennesker har sannsynligvis allerede tømt flyselskapet av tilgjengelige midler.

  • Flyet mitt var forsinket med mindre enn 3 timer, men jeg mistet flyforbindelsen min. Kan jeg kreve kompensasjon?

   For flyreiser innenfor EU er svaret mest sannsynlig ja. Under den europeiske forskriften EC 261 baseres et kravs berettigelse på flyreisens forsinkelse ved ankomst på endelig destinasjon. Hvis den mistede flyforbindelsen din gjør deg mer enn 3 timer forsinket totalt, kan du være berettiget, på betingelse av at alle dine flyforbindelser var en del av den samme reservasjonen, under det samme referansenummeret.

  • Hva er de ekstraordinære omstendighetene som er utenfor flyselskapenes kontroll?

   Flyselskapet er ikke ansvarlig under EU-forordning EF nr. 261 og andre lignende flypassasjerlover hvis flyforstyrrelsen skyldtes «ekstraordinære omstendigheter». Dette er situasjoner som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak hadde blitt iverksatt, blant annet medisinske nødssituasjoner, streik blant flyplassansatte eller ansatte i lufttrafikkontroll, alvorlige værforhold og restriksjoner fra lufttrafikkontroll, for å nevne noen. Hendelser som kvalifiserer som «force majeure», som krig og opptøyer, og «naturkatastrofer», som orkaner, jordskjelv osv., fritar også flyselskapet for ansvar.

  • Flyselskapet nektet å kompensere meg for flyforstyrrelsen som oppstod under flyreisen min. Hva kan jeg gjøre?

   Hvis du tror du har rett til kompensasjon for problemet som oppstod og flyselskapet ikke vil gjøre noe med det, trenger du ikke å bekymre deg! Vi kan muligens fortsatt hjelpe deg. Søk om et krav for flyreisen din for å se om vi kan hjelpe deg med å få kompensasjon. Vi vil, om nødvendig, saksøke flyselskapet dersom de ikke overholder sin juridiske plikt overfor deg.

  • Jeg ble nektet ombordstigning på grunn av overbooking. Kan jeg søke erstatning?

   Du har rett til og kan sende inn krav om kompensasjon dersom du ble nektet ombordstigning på grunn av overbooking.

   Dersom du ble nektet ombordstigning på grunn av noe som var under din kontroll, for eksempel dersom du kom for sent til gaten, ikke hadde riktige reisedokumenter eller av sikkerhetsrelaterte årsaker, har du dessverre ikke rett til kompensasjon.

   Dersom du ikke rakk flyvningen og mener du har en gyldig grunn til det, anbefaler vi at du tar kontakt med flyselskapet direkte og forklarer saken. Selv om de ikke er forpliktet til å betale, kan flyselskap noen ganger tilby en annen type kompensasjon (kuponger, rabatter osv.) som en form for «goodwill».

  • Kan flyselskapene redusere mengden på erstatningen?

   I noen tilfeller kan flyselskapene redusere erstatningen med 50 %. Men det skjer bare dersom du blir tilbudt en omdirigering av din flyvning som resulterer i at ankomsttiden overholdes på endedestinasjonen.
   • etter 2 timer på flyvninger opp til 1500 km
   • etter 3 timer på flyvninger mellom 1500 – 3500 km
   • etter 4 timer på flyvninger over 3500 km.
  • Hvor mye har jeg krav på?

   Total beløpet på kompensasjonen avhenger av  distansen og tiden på flyvningen din.
   FORSINKET (på endedestinasjon etter potensiell ombooking)Distanse
   mindre
   enn 2 timer
   mer
   enn 2 timer
   mer
   enn 3 timer
   mer
   enn 4
   timer
   kom aldri frem
   Nektet ombordstigning *€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
   € 400€ 400€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
   € 600€ 600€ 600€ 600€ 6003500 km <
   Forsinkelse€ 0€ 0€ 250€ 250€ 250< 1500 km
   € 0€ 0€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
   € 0€ 0€ 300€ 600€ 6003500 km <
   Innstilling **€ 125€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
   € 200€ 200€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
   € 300€ 300€ 300€ 600€ 6003500 km <
   * Kompensasjonen er umiddelbart til forfall, uavhengig om nye flyreiser blir tilbudt. ** Kompensasjonen kan halveres av flyselskapet ved forsinkelser der det blir tilbudt og akseptert nye flyvninger, gitt at det skjer innen 2, 3 eller 4 timer, alt etter lengden på flyvningen.
  • Vor hvilke land og flyselskap gjelder EU-forordningen om passasjerrettigheter?

   Passasjerrettighetene som angis i EU Forordningen (EF) 261/2004 gjelder hvis du forlater EU med et flyselskap eller lander i EU med flyselskap som er registert i EU (gjelder også Island, Norge og Sveits). AirHelp hjelper alle flypassasjerer fra alle land som har opplevd forsinkelse, innstilte fly eller overbookinger som omfattes av denne EU-forordningen.

    

  • Hvor langt tilbake i tid kan jeg hente erstatning?

   Hvis du har vært utsatt for et forsinket, innstilt eller overbooket fly innen de tre siste årene, kan du ha rett til erstatning. Send inn informasjon om din flyvning til AirHelp. Vi tar ordner resten.

    

  Tilbake til toppen
  Vi er her for å hjelpe deg

  Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

  Logg inn for å ta kontakt med oss dersom du har sendt inn et krav med AirHelp.