AvbrytKnapp for å lukke sperrevinduet

Flypassasjerers rettigheter

Air Passenger Rights Awareness Month 2018

Flypassasjerers rettigheter

Dine rettigheter teller på hver eneste reise!

Millioner av reisende rundt om i verden kjenner ikke sine rettigheter!

Den europeiske forskriften EC 261 eksisterer for å beskytte reisendes rettigheter. Likevel er det svært mange flypassasjerer som fortsatt føler seg maktesløse mot flyselskapene. Hvert år taper nesten 13 millioner mennesker rundt 5 milliarder euro i erstatning.

AirHelp kunne i år vise at bare 13 prosent av reisende vet at de har rett til kompensasjon dersom reiseplanen går galt. Bare 34 prosent føler at de får nok informasjon fra flyselskapene.

Som global fremmer for passasjerettigheter, arrangerer AirHelp denne måneden «Air Passenger Rights Awareness Month» i samarbeid med flere selskaper i reiselivsbransjen.

* Med mindre annet er oppgitt, er alle data levert av YouGov Deutschland GmbH. 7103 respondenter deltok i undersøkelsen, som fant sted mellom 31. januar 2018 og 6. februar 2018. Resultatene er representative for befolkningen (18 år og eldre) i Tyskland, Storbritannia, Sverige, Danmark, Italia, Norge og Spania, blant dem 6648 reisende.

Forskrift EC 261 - reisebransjens best bevarte hemmelighet

  • 7 millioner: Antallet personer assistert av AirHelp
  • 66% av reisende føler seg dårlig informert av flyselskapene
  • 13 millioner passasjerer kvalifiserte for erstatning i 2017
  • Årlig blir 5 milliarder euro i erstatning aldri utbetalt
  • Kun 13 prosent av reisende er klar over sine rettigheter
Forsinkelse, kansellering eller tapt flyforbindelse? Du har rett til kompensasjon på opptil € 600Sjekk kompensasjon