AirHelp Score flyselskapsrangering - din definitive guide til skyene

Av Mia Anfinsen | Sist oppdatert

verdens beste flyselskaper

Vi introduserer AirHelp Score, vår rangering av de beste flyplassene i verden og verdens beste flyselskaper.

Først tar vi for oss flyselskapsrangeringen som er for dere som bryr dere om mer enn enn at billettprisen er lav.

Vi synes at flyselskapene alltid burde ha som mål å tilby best mulig service, både i luften og på bakken. Flyselskapene bør også være punktlige, fordi tiden din er dyrebar. Men kanskje mest viktig er det at de behandler deg bra når ting går galt.

Derfor er det lurt å legge alt til rette for at du får den best mulige reisen. AirHelp Score er vår datadrevne måte å gjøre det mulig for deg, ved å kombinere ekspertviten og kunnskap fra flyindustrien, for å gi deg all informasjonen du trenger for å kunne bestille den neste reisen din.

For første gang i år har vi også laget en rangering over flyplasser også, så du har full oversikt.

Alt er beskrevet i informasjonsgrafikken under, så del den med venner og familie som er hyppige reisende. De vil være takknemlige for det!

Du kan se hvordan vi har kommet frem til resultatene her.

 

Metodikken bak AirHelp Score, rangering over verdens beste flyselskaper

flyselskapsrangering

 

For å vurdere flyselskapene, undersøkte AirHelp data fra 22 desember, 2016 til 20 mars, 2017. Vi så på antall forsinkede og innstilte fly, rangering av servicekvaliteten, og analyserte hvor gode de er til å betale kompensasjon. Her er den spesifikke dataen vi så målte:

 

Punktlighet – 33.33%

AirHelp samler data fra flere kommersielle utbydere for å kunne gi deg den mest pålitelige og nøyaktige samlingen av flydata i verden. Databasen sammenligner så denne informasjonen med flere andre pålitelige kilder, som for eksempel statlige byråer, flyplass databaser, flysporingstjenester, historiske ressurser, osv.

Når kildene er uenig, rangerer AirHelp de i forhold til autoritet, men dataen er ikke manipulert når det gjelder faktiske ankomst eller avgangstider. Små forsinkelser, på under 15 minutter, tolkes som å være til tiden.

 

Service og kvalitetsrangering – 33.33%

AirHelp tar i bruk Skytrax flyselskapsrangering, hvilket er et profesjonelt referansesystem som klassifiserer flyselskapene basert på kvaliteten av produktet og servicen de tilbyder.

Skytrax er en britisk virksomhet som driver med forskning av flyselskapene over hele verden. De rangerer flyselskapene etter forskjellige kategorier: service på flyplassen, flyplass lounge, setekvalitet, mat ombord, underholdning, kabinpersonale, og komfort, i tillegg til underkategorier.

 

Håndtering av krav – 33.3%

Denne kategorien deles i tre: Hvor god flyselskapet er til å svare, hvor gode de er til å behandle kravene internt, og hvor kjappe de er til å utbetale kompensasjonen. Vi har bare brukt data basert på interne AirHelp krav og ikke krav som flyselskapene kan ha mottatt via andre kanaler.

Behandling av krav: tar med i betraktning hvor mange ganger flyselskapet har urettmessig avvist eller ignorert et krav, i forhold til de totale kravene som de har mottatt.

Responstid: regner den totale tiden flyselskapet bruker på å annerkjenne og behandle et gyldig krav.

Utbetalingstid: går ut i fra hvor lang det tar flyselskapet å betale ut pengene de skylder for et gyldig krav.

 

Metodikken bak AirHelp Score, rangering over verdens beste flyplasser

flyplassrangering

Punktlighet – 45%

AirHelp samler data fra flere kommersielle utbydere for å kunne gi deg den mest pålitelige og nøyaktige samlingen av flydata i verden. Databasen sammenligner så denne informasjonen med flere andre pålitelige kilder, som for eksempel statlige byråer, flyplass databaser, flysporings tjenester, historiske ressurser, osv.

Når kildene er uenig, rangerer AirHelp de i forhold til autoritet, men dataen er ikke manipulert når det gjelder faktiske ankomst eller avgangstider. Små forsinkelser, på under 15 minutter, tolkes som å være til tiden.

 

For å kunne måle flyplassens punktlighet, regner vi først ut hvor stor prosentandel av alle flyene fra flyene som tok av fra flyplassen ble avbrutt i løpet av dagen. Deretter tok vi medianen for hele perioden vi analyserte.

Vi valgte å bruke medianen isteden for gjennomsnittet, fordi det er et mål som kan bedre motstå ytterligheter. Resultatet blir da mer rettferdig for flyplasser som kan oppleve å gjøre det dramatisk dårlige på grunn av ekstremvær eller andre ekstraordinære situasjoner som ikke er en del av deres typiske ytelse.

 

Servicekvalitet – 45%

AirHelp tar i bruk Skytrax flyselskapsrangering, hvilket er et profesjonelt referansesystem som klassifiserer flyplassene basert på kvaliteten av produktet og servicen de tilbyder.

 

Skytrax kartlegger erfaringene fra internasjonale reisende ved en gitt flyplass. Dette gjør de på bakgrunn av fem kriterier: Effektivitet av prosesser, renslighet og komfort i terminalen, fasiliteter og service av betjening (både de som jobber ved flyplassen og kundeservice).

 

Passasjer-omdømme – 10%

Vi analyserte Twitter kommentarer for å få en dypere forståelse for hva passasjerer synes om flyplassene. Totalt, ble 136,644 engelskspråklige tweet samlet.

Ved å bruke maskinlæring og behandling av naturlig språk, har vi utviklet en statistisk modell som måler oddsen får at en tweet er positiv. Hvis oddsen er høy (80% eller høyere), tolker vi den som positiv. Hvis oddsen er lav (39% eller lavere), går vi ut i fra at den er negativ. Verdier i midten (40-60%) kan bli tolket som nøytral.

I tillegg, har tweets blitt rangert i forhold til deres relevanse, for å forsikre oss at de som ikke har betydning (for eksempel værrapporter, generelle nyheter eller reklamer) er ekskludert fra analysen. Til sist, har vi regnet ut det gjennomsnittlige omdømmet for hver flyplass, og rangert de fra en skala fra 1 til 10 (fra veldig negativ til veldig positiv).

 

Flyforsinkelser skjer, men det betyr ikke at du må akseptere dem. Du kan ha krav på så mye som 600 € i kompensasjon for flyforsinkelser, innstillinger eller overbookede fly innenfor de siste tre årene.