AirHelp Score 2022: Hvordan rangerte vi flyplassene?

AirHelp Score 2022: Hvordan rangerte vi flyplassene?

Sist oppdatert 12. desember 2022

AirHelps årlige AirHelp Score tok en pause på grunn av færre flyreiser under pandemien. Siden flere passasjerer la ut på reise i år, klarte vi å samle inn dataene vi trenger for å lage en Score for 2022.

Hvor kommer dataene fra? For å sikre at rangeringen er pålitelig, har vi tatt faktisk informasjon om punktligheten på hver flyplass, hentet fra vår omfattende database, og kombinert den med passasjerenes tilbakemeldinger om fasilitetene og opplevelsene de hadde av flyplassene.

Denne rangeringen ser på flyvninger i tidsrommet fra 1. januar til 31. oktober 2022.

Det finnes mer enn 4000 flyplasser rundt om i verden, men vi har begrenset rangeringen til 151 ulike flyplasser. Vi har valgt ut de travleste flyplassene i følge flytrafikk og popularitet blant de reisende. Målet vårt er å samle de viktigste flyplassene i verden, men det bør nevnes at enkelte flyplasser ikke er inkludert på grunn av manglende data.

Tre ulike faktorer avgjør flyplassrangeringen. Her er et sammendrag:

1. Punktlighet (60 % av poengsummen)

For å hjelpe passasjerer som møter på forsinkede og innstilte flyvninger, har vi utviklet en database med flydata som kan rangeres som en av de mest pålitelige og nøyaktige i verden.

Takket være databasen kan vi finne statistikk for de punktlige avgangene og ankomstene for hver flyplass.

Hva regnes som å være «punktlig»?

Vi anser alle flyvninger med ankomst innen 15 minutter fra den meldte ankomsttiden som punktlige flyvninger. For å finne årets poengsum, så vi på flyvninger i tidsrommet 1. januar til 31. oktober 2022.

Vi beregnet hvor mange flyvninger som var punktlige og gjorde disse tallene om til en prosentverdi. Jo høyere poengsum, jo høyere prosentandel av flyvningene ankom til rett tid. En poengsum på 8,5 betyr for eksempel at 85 % av flyvningene var punktlige.

Hva gjør AirHelp-databasen så pålitelig?

  • Informasjonen samles inn fra flere ulike leverandører og behandles av oss for å bygge en pålitelig database.

  • For å sikre at databasen vår er blant de mest nøyaktige, kryssjekker vi statistikken vår med en rekke pålitelige kilder, blant annet statlige myndigheter, flyplassenes databanker, leverandører av flysporing og historikkressurser.

  • Hvis vi finner avvik mellom kildene, bruker vi ikke et overslag eller gjennomsnittet. I stedet rangerer vi kildene etter pålitelighet og bruker det mest pålitelige tallet.

2. Tilbakemeldinger fra kundene (20 % av poengsummen)

For å finne ut hva passasjerene syntes om flyplassene, spurte vi dem ganske enkelt om det! Vi spurte passasjerer i mer enn 30 ulike land og samlet inn over 9500 ulike flyplassrangeringer.

Vi ba reisende om å rangere flyplasser de hadde besøkt nylig etter fire faktorer:

  • Flyplasspersonalet

  • Ventetid

  • Tilgjengelighet

  • Renhold

Vi ba passasjerer om å rangere hver flyplass etter hver faktor på en skala fra svært bra til svært dårlig. Vi ga hver vurdering en tallverdi (fra 1 til 5) og la sammen vurderingene til en endelig poengsum. Jo høyere poengsum, jo bedre presterte flyplassen på disse servicefaktorene.

3. Mat og butikker (20 % av poengsummen)

Vi ba også de reisende om å rangere butikkene og spisestedene på flyplassene de hadde besøkt.

Passasjerene vurderte også her hver flyplass på en skala fra svært god til svært dårlig. Vi ga hver vurdering en tallverdi (fra 1 til 5) og la sammen vurderingene til en endelig poengsum. Jo høyere poengsum, jo bedre likte passasjerene butikkene og spisestedene på flyplassen.

Total poengsum

Vi legger sammen poengsummene fra hver kategori, og legger litt mer vekt på punktlighetsfaktoren fordi vi mener at dette spiller en større rolle enn servicekvalitet og mat og butikker.

Den totale poengsummen beregnes slik:

  • Punktlighet utgjør 60 %

  • Servicekvalitet utgjør 20 %

  • Mat og butikker utgjør 20 %

Tilbake til AirHelp Scores rangering av flyplasser

Visste du at du kan kreve kompensasjon for forsinkede, innstilte og overbookede flyvinger opptil tre år tilbake i tid? AirHelp er her for å hjelpe deg med å sjekke om du kan ha rett på kompensasjon – det er kjapt, enkelt og helt risikofritt!

Bli med i AirHelp Community

Plukk opp tips, triks og god stemning fra andre reisende.

Del med vennene dine!

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo
APRA

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2023 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper