Vilkår og betingelser for AirHelps «Hjelp en venn»-program

Med AirHelps «Hjelp en venn»-program kan enkeltpersoner tjene provisjoner («belønninger») ved å henvise vennene sine til AirHelp. En henviser vil motta sin belønning når vennen har fremmet et kvalifisert krav om kompensasjon med AirHelp.

Følgende vilkår og betingelser gjelder:

 1. Disse vilkår og betingelser dekker AirHelps «Hjelp en venn»-program (heretter kalt «HAF»).

 2. Henvisningsprogrammet er åpent for enkeltpersoner (heretter kalt «henviseren»).

 3. AirHelp Group (heretter kalt «AirHelp») betyr AirHelp og enhver juridisk enhet som enten kontrollerer eller kontrolleres av AirHelp. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Str. 18, 10245 Berlin, Tyskland, HRB 196015, DE320095320.

 4. Programmet er åpent for personer på 18 år og over. Henviseren må være bosatt i EU, USA eller Storbritannia.

 5. For å bli en henviser i AirHelp sitt “HAF”-program, må henviseren gjøre følgende:

  1. Registrere seg for programmet.

  2. Godta vilkårene og betingelsene på denne siden.

 6. Når en henviser registrerer seg for programmet, vil de motta sin egen unike personlige lenke.

 7. Belønningen vil bli utbetalt når følgende betingelser er oppfylt:

  1. Den henviste vennen klikker på henviserens unike lenke.

  2. Den henviste vennen sender inn et kvalifisert krav om kompensasjon til AirHelp.

  3. AirHelp betaler kompensasjonen til den henviste vennen, og kravet når stadiet utbetaling godkjent .

  Når et kvalifisert krav når stadiet utbetaling godkjent , vil henviseren motta et varsel om belønningen.

  AirHelp forbeholder seg retten til å gjennomgå og undersøke alle henvisningsaktiviteter og avbryte eller endre henvisninger hvis aktiviteten anses som misbruk eller bedragersk. Belønninger opptjent som følge av uredelig aktivitet, blir ugyldiggjort.

 8. Henviseren vil motta utbetalingen i form av et virtuelt gavekort. Henviseren vil motta en e-post med en lenke, der henviseren så kan innløse gavekortet for belønningsverdien.

 9. Henviseren kan ikke ta rollen som en henvist venn, og må kun sende sin personlige lenke til eller dele den med folk de har et personlig forhold til. Aktiviteter som ligner på spamming vil ugyldiggjøre belønningen.

 10. «HAF» -programmet er begrenset til 50 henvisninger per henviser. Hvis en henviser ønsker å fortsette å jobbe med oss, vil henviseren bli bedt om å overføre til AirHelps Affiliate-program.

 11. Belønningen for en vellykket henvisning er 10 euro. Belønningen eller krav for hva som utgjør et kvalifisert krav, kan bli endret. AirHelp kan kjøre flere kampanjer eller aktiviteter der en høyere belønning kan tildeles. Slike kampanjer og endringer i belønningen vil bli kommunisert tydelig.

 12. AirHelp kan når som helst og uansett grunn suspendere eller avslutte «HAF» -programmet eller en henvisers mulighet til å delta i HAF.

 13. Disse vilkårene og avtalen mellom AirHelp og henviseren er underlagt lovverket i Tyskland. Henviseren har imidlertid rett til å kreve beskyttelse i henhold til ufravikelige bestemmelser i lovverket til henviserens bostedsland.

 14. AirHelps personvernerklæring gjelder for «HAF»-programmet.

 15. AirHelp deler personlig informasjon med Ambassador for å betale ut belønningen. Ambassador vil bare få lov til å innhente personopplysningene som er nødvendige for å levere tjenesten. AirHelp vil ikke avsløre personopplysninger til Ambassador med det formål å markedsføre sine produkter eller tjenester.

 16. Programmet er ikke på noen måte sponset, godkjent eller administrert av, eller assosiert med Tangocard eller Ambassador.

 17. Ansatte i AirHelp har ikke adgang til dette programmet.

 18. Hvis det er gitt noen oversettelser av denne avtalen, er slike oversettelser kun til informasjonsformål. Hvis det er uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen av denne avtalen og oversettelsen, skal den engelske versjonen gjelde.

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo
APRA

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2022 AirHelp