PeruutaModaalisen ikkunan sulkemispainike

Lentomatkustajan oikeudet EU:ssa

EU-asetus, joka koskee lentomatkustajan oikeuksia, on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, joka on annettu 11 helmikuuta 2004. Se on pitkä nimi muistettavaksi, joten me kutsumme sitä nimellä EY 261. Se on eurooppalainen laki, joka velvoittaa lentoyhtiöt maksamaan matkustajille korvauksia pitkistä lennon myöhästymisistä, peruutuksista ja tilanteista, joissa heiltä evätään pääsy lennolle.

Lentojen viivästystä koskevat matkustajan oikeudet EU:ssa

EU-lentojen matkustajille, jotka ovat EY 261:n nojalla oikeutettuja korvaukseen, on maksettava enintään 600 euron korvaus lennon viivästyessä yli 3 tuntia. Monet tekijät vaikuttavat siihen, oletko oikeutettu korvaukseen ja korvauksen suuruuteen. Seuraavien osioiden pitäisi vastata moniin kysymyksiin.

Laki koskee tietenkin useimpia Euroopan sisäisiä reittejä. Tähän sisältyvät EU:n ilmatilan lisäksi myös Islanti, Norja, Sveitsi ja niin sanotut “syrjäisimmät alueet” (Ranskan Guyana ja Martinique, Mayotte, Guadeloupe ja La Réunion, Saint-Martin, Madeira ja Azorit sekä Kanariansaaret).

Lisäksi se koskee monia kansainvälisiä lentoja. Jos lentosi lähtee EU:ssa olevalta lentokentältä, laki koskee sitä. Jos lentosi lähtee muualta, mutta määräpaikka on EU:ssa, lain sovellettavuus riippuu lentoyhtiöstä – jos kyseessä on eurooppalainen lentoyhtiö, laki koskee lentoa. Vaikuttaako tämä sekavalta? Tässä on yksinkertainen kaavio avuksi:

MatkasuunnitelmaEU-lentoyhtiöEi EU-lentoyhtiö
EU:n sisältä EU:n sisällecheck Koskeecheck Koskee
EU:n sisältä EU:n ulkopuolellecheck Koskeecheck Koskee
EU:n ulkopuolelta EU:n sisällecheck Koskee Ei koske
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolelle Ei koske Ei koske

Joissakin tapauksissa EU:n ulkopuoliset keskeytyneet lennot voivat oikeuttaa korvauksiin EY 261:n nojalla, jos niistä on jatkoyhteys toiseen saman lentoyhtiön samalla varauksella olevaan lentoon (samalla varausnumerolla), jota laki koskee. Helpoin tapa selvittää, oletko oikeutettu korvaukseen, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.

Laki koskee vain yli 3 tuntia pitkiä viivästyksiä.

Saapumisaika ei ole se aika, jolloin pyörät koskettavat kiitorataa, vaan se, kun kone on pysähtynyt portille ja ovi avautuu.

Poikkeukselliset olosuhteet eivät oikeuta korvaukseen.

Lentoyhtiö ei ole vastuussa, jos viivästyminen johtuu “poikkeuksellisista olosuhteista”. Näitä ovat esimerkiksi salamaniskut, terveyteen liittyvät hätätilanteet, lentolentän henkilökunnan aloittamat lakot, erittäin hankalat sääolosuhteet, lennonjohdon määräämät lentoliikenteen rajoitukset, yllättävät lentokentän tutkan toimintahäiriöt, sabotaasi, poliittiset levottomuudet, terroriteot ja vastaavat.

Vähemmän poikkeuksellisten olosuhteiden tulisi oikeuttaa korvaukseen.

Lentoyhtiöt ilmoittavat usein viivästymisen syyksi “tekniset vaikeudet” tai “operationaaliset olosuhteet”. Hyvä uutinen on se, että Euroopan unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, että nämä eivät ole “poikkeuksellisia olosuhteita”, mikä tarkoittaa, että ne eivät riitä vapauttamaan lentoyhtiötä EY 261:n mukaisista velvoitteistaan.

Lentoyhtiöiden lakot eivät ole “poikkeuksellisia olosuhteita”.

Huhtikuussa 2018, ECJ päätti, että sisäisiä, lentohenkilökunnan laittomia lakkoja ei pidetä “poikkeuksellisina olosuhteina”. Siksi lentoyhtiöiden on nyt hyvitettävä lentomatkustajille lentojen viivästymiset ja perumiset, kun niiden syynä on lentoyhtiön lakko.

Jos lentosi oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kolmesta tekijästä:

 • Matkan pituus
 • Onko lentosi EU:n sisällä vai ei
 • Viivästyksen pituus – kuten aiemmin jo mainitsimme, laki koskee vain yli 3 tuntia pitkiä viivästyksiä.

Tämä on hieman monimutkaista, mutta olemme laatineet tästäkin selventävän kaavion:

Viivästyksen pituus
Alle 3 tuntia3–4 tuntiaYli 4 tuntiaEi koskaan saapunutEtäisyys
€ –€250€250€250Kaikki lennot, enintään 1 500 km
€ –€400€400€400Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 km
€ –€400€400€400Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 km
€ –€300€600€600Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 km.

Kuten mainitsimme, matkan pituus on yksi tekijä, joka huomioidaan määritettäessä, kuinka suureen korvaukseen olet oikeutettu (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu viivästymisen vuoksi”). Jos matkaasi sisältyy useampi lento, on mahdollista, että vain osa siitä otetaan huomioon korvausta määritettäessä. Tässä yhteydessä matkasi täytyy täyttää muutamia ehtoja:

 • Kaikkien lentojen on oltava samalla varauksella. Erikseen ostettuja lentoja ei huomioida.
 • Keskeytyneeseen lentoon on sovellettava EY 261:tä (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).
 • Viivästyksen määräpaikassasi täytyy olla vähintään 3 tuntia.

Kun lennon keskeytyminen täyttää edellä esitetyt kriteerit, lennon operoineen lentoyhtiön on maksettava sinulle korvaus. Korvaukseen oikeuttavaa matkaa määritettäessä huomioidaan keskeytynyt lento ja kaikki sitä seuraavat matkan osuudet. Keskeytymistä edeltävät osuudet saatetaan huomioida, jos niistä vastasi sama lentoyhtiö, jonka lento viivästyi, ja jos välissä ei ollut muiden lentoyhtiöiden lentoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ongelman aiheuttanut lentoyhtiö on yleensä vastuussa kaikista omista lennoistaan, vaikka ne olisivat ennen keskeytystä, ja mahdollisista myöhemmistä lennoista, joihin keskeytys vaikuttaa, vaikka ne olisivat toisen lentoyhtiön lentoja.

Otetaan esimerkki. Oletetaan, että matkustat Los Angelesista Varsovaan kolmella lennolla seuraavasti:

LAX destination arrow JFK destination arrow LDN destination arrow WAW

Oletetaan myös, että ensimmäinen lento on yhdysvaltalaisen lentoyhtiön, kuten Deltan, lento ja kaksi viimeistä osuutta ovat British Airwaysin eli EU-maassa toimivan lentoyhtiön lentoja. Jos lento Lontoosta Varsovaan viivästyy yli 3 tuntia, matkan kaksi viimeistä osuutta otetaan yleensä huomioon määritettäessä korvaukseen oikeuttavaa etäisyyttä. Tämä tarkoittaa lentoja New Yorkista Varsovaan. Keskeytys tapahtui lennolla, jota EY 261 koskee, ja koska British Airways operoi myös lennon New Yorkista Lontooseen, se yleensä huomioidaan – vaikka se oli ennen keskeytystä.

Jos lento Los Angelesista New Yorkiin olisi aiheuttanut viivästymisen, EY 261 ei koskisi lentoa (ks. “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Vaikka tämä sääntö pätee useimmissa tapauksissa, jotkut EU:n tuomioistuimet tulkitsevat asetusta eri tavalla, eivätkä ne välttämättä sisällytä ennen keskeytyksen aiheuttanutta lentoa olleita lentoja korvaukseen oikeuttavaan matkaan. Paras tapa tarkistaa, oikeuttaako lento korvauksiin, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.

Jos teet EY 261:n mukaisen korvaushakemuksen, on hyvin mahdollista, että lentoyhtiö ei hyväksy hakemustasi – vaikka laki on puolellasi, koska yhtiö ei ehkä halua maksaa. Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestysmahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

 • Säilytä kaikki keskeytyneeseen lentoon ja mahdollisesti tarjottuihin vaihtoehtoisiin lentoihin liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit.
 • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä.
 • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi todellinen saapumisaika määräpaikkaasi. Kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen – ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.

EY 261:n mukainen oikeutesi korvaukseen vanhenee tietyn ajan kuluttua, joten korvaushakemukseen sovellettava vanhentumisaika on tärkeää tietää. Tämä vaihtelee maasta toiseen ja riippuu siitä, missä lentoyhtiön pääkonttori on tai mikä tuomioistuin on toimivaltainen lentoyhtiötä koskevissa asioissa. Kuten aina, meillä on tästä kätevä kaavio:

VANHENTUMISAJAT EUROOPASSA
MAAVANHENTUMISAIKA
Itävalta3 vuotta
Belgia1 vuosi
Bulgaria5 vuotta
Kroatia3 vuotta
Kypros6 vuotta
Tšekin tasavalta*3 vuotta
Tanska3 vuotta
Viro3 vuotta
Suomi3 vuotta
Ranska5 vuotta
Saksa**3 vuotta
Kreikka5 vuotta
Unkari5 vuotta
Islanti2 vuotta
Irlanti6 vuotta
Italia26 kuukautta
Latvia***2 vuotta
Liettua3 vuotta
Luxemburg10 vuotta
MaltaEi rajaa
Alankomaat2 vuotta
Norja3 vuotta
Puola1 vuosi
Portugali3 vuotta
Romania3 vuotta
Slovakia2 vuotta
Slovenia2 vuotta
Espanja5 vuotta
Ruotsi****3 vuotta
Sveitsi2 vuotta
Yhdistynyt kuningaskunta6 vuotta

* Tšekin tasavallassa vanhentumisaika on 2 vuotta, jos lento tapahtui vuonna 2013 tai sitä ennen. Vuodesta 2014 lähtien vanhentumisaika on 3 vuotta.

** Saksassa määräaika umpeutuu kolmannen vuoden viimeisenä päivänä (esimerkiksi 25.2.2016 tapahtuneen lennon osalta määräaika umpeutuu 31.12.2019).

*** Latviassa vanhentumisaika on 2 vuotta edellyttäen, että valitus on jätetty 21 päivän kuluessa häiriön päivämäärästä.

**** Ruotsissa määräaika uusitaan aina, kun hakemus tehdään. Näin ollen myöhempiä hakemuksia koskeva vanhentumisaika on kolme vuotta viimeisimmän hakemuksen jättämisestä.

Olipa hyvä, että kysyit! Seuraavassa on muutamia tärkeitä tietoja, joita ei ole vielä käsitelty yksityiskohtaisesti.

Oikeus hyvitykseen tai siirtoon toiselle lennolle

Hukkaan menneestä ajasta maksettavan korvauksen lisäksi sinulla on oikeus alkuperäisen lipun hinnan hyvitykseen kokonaan tai osittain ja tarvittaessa paluulentoon lähtöpaikkaasi.

Oikeus huolenpitoon

Kun lento keskeytyy ja joudut odottamaan matkasi jatkumista kohti määräpaikkaasi, sinulla on oikeus useisiin ilmaisiin etuisuuksiin lentosi tarkoista tiedoista riippuen. Lentoyhtiön on tarjottava viivästyksen aikana aterioita ja virvokkeita sekä viestintämahdollisuus, mukaan lukien kaksi puhelua, teleksi- tai faksiviestejä sekä sähköpostiviestejä. Jos yöpyminen on tarpeen, lentoyhtiön on tarjottava sinulle hotellihuone sekä kuljetus lentokentälle ja lentokentältä. Seuraava kaavio kertoo, mihin etuisuuksiin olet oikeutettu:

Lennon tiedotViivästyksen kesto
Kaikki lennot, alle 1 500 kmVähintään 2 tuntia
Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 kmVähintään 3 tuntia
Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 kmVähintään 3 tuntia
Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 kmVähintään 4 tuntia

Lentolipun tason nosto ja lasku

Jos sinulle tarjotaan vaihtoehtoinen lento ja sinut sijoitetaan alkuperäistä varaustasi korkeampaan luokkaan, lentoyhtiö ei voi veloittaa siitä lisämaksua. Jos taas vaihtoehtoisen lennon luokka on alhaisempi, voit saada 30–75 %:n hyvityksen alun perin maksamastasi hinnasta.

Lisäkorvaus

Oikeus EY 261:n mukaiseen korvaukseen ei vaikuta oikeuteesi hakea lisäkorvauksia. Tätä sääntöä ei sovelleta tapauksiin, joissa matkustaja on vapaaehtoisesti luopunut varauksestaan. On tietenkin mahdollista, että summa, johon sinulla on oikeus EY 261:n nojalla, voidaan vähentää mahdollisista lisäkorvauksistasi.

Velvollisuus ilmoittaa matkustajille heidän oikeuksistaan

Ensimmäinen perusoikeutesi on saada tietoa EY 261:n sisällöstä. Jokaisen lentoyhtiön on annettava tietoa matkustajien oikeuksista lähtöselvitystiskeillään jokaisella lentokentällä, jolla se toimii.

Jos et halua tyytyä tarjoamaamme lakitekstin esittelyyn, voit lukea myös EY 261:n koko tekstin.

Lentojen peruutuksia koskevat matkustajan oikeudet EU:ssa

Jos lentosi perutaan eikä lentoyhtiö ilmoita siitä vähintään 14 päivää etukäteen, sen on mahdollisesti maksettava sinulle korvaus EY 261:n perusteella. EU:ssa matkustajilla on oikeus jopa 600 euron korvaukseen perutuista lennoista. On kuitenkin useita tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä siihen, oletko oikeutettu korvaukseen, että korvauksen suuruuteen. Seuraavissa osioissa on tarkempi selvitys aiheesta.

Laki koskee tietenkin useimpia Euroopan sisäisiä reittejä.Tähän sisältyvät EU:n ilmatilan lisäksi myös Islanti, Norja, Sveitsi ja niin sanotut “syrjäisimmät alueet” (Ranskan Guyana ja Martinique, Mayotte, Guadeloupe ja La Réunion, Saint-Martin, Madeira ja Azorit sekä Kanariansaaret).

Lisäksi se koskee monia kansainvälisiä lentoja. Jos lentosi oli määrä lähteä EU:ssa olevalta lentokentältä, laki koskee sitä. Jos lentosi oli määrä lähteä muualta, mutta määränpaikka on EU:ssa, lain sovellettavuus riippuu lentoyhtiöstä – jos kyseessä on eurooppalainen lentoyhtiö, laki koskee lentoa. Vaikuttaako tämä sekavalta? Tässä on yksinkertainen kaavio avuksi:

MatkasuunnitelmaEU-lentoyhtiöEi EU-lentoyhtiö
EU:n sisältä EU:n sisällecheck Koskeecheck Koskee
EU:n sisältä EU:n ulkopuolellecheck Koskeecheck Koskee
EU:n ulkopuolelta EU:n sisällecheck Koskeecheck Ei koske
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolellecheck Ei koskecheck Ei koske

Joissakin tapauksissa EU:n ulkopuoliset keskeytyneet lennot voivat oikeuttaa korvauksiin EY 261:n nojalla, jos niistä on jatkoyhteys toiseen saman lentoyhtiön samalla varauksella olevaan lentoon (samalla varausnumerolla), jota laki koskee. Helpoin tapa selvittää, oletko oikeutettu korvaukseen, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.

Peruutuksia, joista on ilmoitettu 14 päivää etukäteen, ei korvata.

Et ole oikeutettu hakemaan korvauksia, jos lentoyhtiö ilmoittaa peruutuksesta vähintään 14 päivää etukäteen. Vaikka se ilmoittaisi peruutuksesta alle 14 päivää etukäteen, se voi välttyä korvausvelvollisuudesta, jos se tarjoaa uudelleenreititystä vaihtoehtoiselle lennolle, joka täyttää seuraavat kriteerit:

EnnakkoilmoitusUudelleenreititystä koskevat vaatimukset
14 päivääEi mitään
7–13 päivääVaihtoehtoinen lento lähtee enintään 2 tuntia ennen alkuperäisen lennon lähtöaikaa ja saapuu alle 4 tuntia alkuperäisen lennon saapumisajan jälkeen
Alle 7 päivääVaihtoehtoinen lento lähtee enintään 1 tunnin ennen alkuperäisen lennon lähtöaikaa ja saapuu alle 2 tuntia alkuperäisen lennon saapumisajan jälkeen

Poikkeukselliset olosuhteet eivät oikeuta korvaukseen.

Lentoyhtiö ei ole vastuussa, jos peruutus johtuu “poikkeuksellisista olosuhteista.” Näitä ovat esimerkiksi salamaniskut, terveyteen liittyvät hätätilanteet, lakot, erittäin hankalat sääolosuhteet, lennonjohdon määräämät lentoliikenteen rajoitukset, yllättävät lentokentän tutkan toimintahäiriöt, sabotaasi, poliittiset levottomuudet, terroriteot ja vastaavat.

Vähemmän poikkeuksellisten olosuhteiden tulisi oikeuttaa korvaukseen.

Lentoyhtiöt ilmoittavat usein peruutusten syyksi “tekniset vaikeudet” tai “operationaaliset olosuhteet”. Hyvä uutinen on se, että Euroopan unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, että nämä eivät ole “poikkeuksellisia olosuhteita”, mikä tarkoittaa, että ne eivät riitä vapauttamaan lentoyhtiötä EY 261:n mukaisista velvoitteistaan.

Lentoyhtiöiden lakot eivät ole “poikkeuksellisia olosuhteita”.

Huhtikuussa 2018, ECJ päätti, että sisäisiä, lentohenkilökunnan laittomia lakkoja ei pidetä “poikkeuksellisina olosuhteina”. Siksi lentoyhtiöiden on nyt hyvitettävä lentomatkustajille lentojen viivästymiset ja perumiset, kun niiden syynä on lentoyhtiön lakko.

Siirtyneet lennot voivat oikeuttaa korvaukseen.

Jos lentoyhtiö ei peru lentoa vaan siirtää sen eri aikaan, lentoon sovelletaan peruutussääntöjä sen mukaan, kuinka hyvissä ajoin etukäteen lentoyhtiö ilmoittaa siirrosta ja kuinka paljon uusi aikataulu poikkeaa alkuperäisestä. Tässä tapauksessa siirrettyä lentoa pidetään vaihtoehtoisena lentona.

Jos lentosi on oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kolmesta tekijästä:

 • Matkan pituus
 • Onko lentosi EU:n sisällä vai ei
 • Viivästyksen pituus, jos hyväksyt siirron toiselle lennolle

Tämä on hieman monimutkaista, mutta olemme laatineet tästäkin selventävän kaavion:

Viivästyksen pituus (vaihtoehtoinen lento vs. alkuperäinen lento)
Alle 2 tuntia2–3 tuntia3–4 tuntiaYli 4 tuntiaEi koskaan saapunutEtäisyys
€125€250€250€250€250Kaikki lennot, enintään 1 500 km
€200€200€400€400€400Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 km
€200€200€400€400€400Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 km
€300€300€300€600€600Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 km

Korvaussumma voi puolittua sen mukaan, kuinka paljon saapumisesi määräpaikkaan viivästyy vaihtoehtoisella lennolla (verrattuna alun perin varaamaasi lentoon). Tämä näkyy yllä olevassa kaaviossa, jossa puolitetut summat on korostettu.

Jos et hyväksy siirtoa toiselle lennolle, olet oikeutettu edellä esitettyyn korvausmäärään (summa perustuu tarjotun vaihtoehtoisen lennon saapumisaikaan) sekä lipun hinnan palautukseen ja tarvittaessa paluulentoon alkuperäiseen lähtöpaikkaasi.

Kuten mainitsimme, matkan pituus on yksi tekijä, joka huomioidaan määritettäessä, kuinka suureen korvaukseen olet oikeutettu (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu peruutuksen vuoksi?”). Jos matkasi koostuu useammasta lennosta, on mahdollista, että vain osa siitä otetaan huomioon korvausta määritettäessä. Tässä yhteydessä matkan on täytettävä pari ehtoa:

 • Kaikkien lentojen on oltava samalla varauksella. Erikseen ostettuja lentoja ei huomioida.
 • Peruttuun lentoon on sovellettava EY 261:tä (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Kun lennon peruuntuminen täyttää edellä esitetyt kriteerit, lennon operoineen lentoyhtiön on maksettava sinulle korvaus. Korvaukseen oikeuttavaa matkaa määritettäessä huomioidaan keskeytynyt lento ja kaikki sitä seuraavat matkan osuudet. Peruttua lentoa edeltävät osuudet saatetaan huomioida, jos niistä vastasi sama lentoyhtiö, jonka lento peruuntui, ja jos välissä ei ollut muiden lentoyhtiöiden lentoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ongelman aiheuttanut lentoyhtiö on yleensä vastuussa kaikista omista lennoistaan, vaikka ne olisivat ennen keskeytystä, ja mahdollisista myöhemmistä lennoista, joihin keskeytys vaikuttaa, vaikka ne olisivat toisen lentoyhtiön lentoja.

Otetaan esimerkki. Oletetaan, että matkustat Los Angelesista Varsovaan kolmella lennolla seuraavasti:

LAX destination arrow WAW destination arrow LDN destination arrow WAW

Oletetaan myös, että ensimmäinen lento on yhdysvaltalaisen lentoyhtiön, kuten Deltan, lento ja kaksi viimeistä osuutta ovat British Airwaysin eli EU-maassa toimivan lentoyhtiön lentoja. Jos lento Lontoosta Varsovaan perutaan, matkan kaksi viimeistä osuutta otetaan yleensä huomioon määritettäessä korvaukseen oikeuttavaa etäisyyttä. Tämä tarkoittaa lentoja New Yorkista Varsovaan. Keskeytys tapahtui lennolla, jota EY 261 koskee, ja koska British Airways operoi myös lennon New Yorkista Lontooseen, se yleensä huomioidaan – vaikka se oli ennen keskeytystä.

Jos lento Los Angelesista New Yorkiin olisi peruutettu, EY 261 ei koskisi lentoa (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Vaikka tämä sääntö pätee useimmissa tapauksissa, jotkut EU:n tuomioistuimet tulkitsevat asetusta eri tavalla, eivätkä ne välttämättä sisällytä ennen keskeytyksen aiheuttanutta lentoa olleita lentoja korvaukseen oikeuttavaan matkaan. Paras tapa tarkistaa, oikeuttaako lento korvauksiin, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.

Jos teet EY 261:n mukaisen korvaushakemuksen, kannattaa varautua lentoyhtiön vastustukseen – vaikka laki on puolellasi, se ei ehkä haluaisi maksaa. Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestymisen mahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

 • Säilytä kaikki keskeytyneeseen lentoon ja mahdollisesti tarjottuihin vaihtoehtoisiin lentoihin liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit.
 • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä.
 • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi todellinen saapumisaika määräpaikkaasi. Kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen – ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.

EY 261:n mukainen oikeutesi korvaukseen vanhenee tietyn ajan kuluttua, joten korvaushakemukseen sovellettava vanhentumisaika on tärkeää tietää. Tämä vaihtelee maasta toiseen ja riippuu siitä, missä lentoyhtiön pääkonttori on tai mikä tuomioistuin on toimivaltainen lentoyhtiötä koskevissa asioissa. Kuten aina, meillä on sinulle kätevä kaavio:

VANHENTUMISAJAT EUROOPASSA
MAAVANHENTUMISAIKA
Itävalta3 vuotta
Belgia1 vuosi
Bulgaria5 vuotta
Kroatia3 vuotta
Kypros6 vuotta
Tšekin tasavalta*3 vuotta
Tanska3 vuotta
Viro3 vuotta
Suomi3 vuotta
Ranska5 vuotta
Saksa**3 vuotta
Kreikka5 vuotta
Unkari5 vuotta
Islanti2 vuotta
Irlanti6 vuotta
Italia26 kuukautta
Latvia***2 vuotta
Liettua3 vuotta
Luxemburg10 vuotta
MaltaEi rajaa
Alankomaat2 vuotta
Norja3 vuotta
Puola1 vuosi
Portugali3 vuotta
Romania3 vuotta
Slovakia2 vuotta
Slovenia2 vuotta
Espanja5 vuotta
Ruotsi****3 vuotta
Sveitsi2 vuotta
Yhdistynyt kuningaskunta6 vuotta

* Tšekin tasavallassa vanhentumisaika on 2 vuotta, jos lento tapahtui vuonna 2013 tai sitä ennen. Vuodesta 2014 lähtien vanhentumisaika on 3 vuotta.

** Saksassa määräaika umpeutuu kolmannen vuoden viimeisenä päivänä (esimerkiksi 25.2.2016 tapahtuneen lennon osalta määräaika umpeutuu 31.12.2019).

*** Latviassa vanhentumisaika on 2 vuotta edellyttäen, että valitus on jätetty 21 päivän kuluessa häiriön päivämäärästä.

**** Ruotsissa määräaika uusitaan aina, kun hakemus tehdään. Näin ollen myöhempiä hakemuksia koskeva vanhentumisaika on kolme vuotta viimeisimmän hakemuksen jättämisestä.

Olipa hyvä, että kysyit! Seuraavassa on muutamia tärkeitä tietoja, joita ei ole vielä käsitelty yksityiskohtaisesti.

Oikeus hyvitykseen tai siirtoon toiselle lennolle

Hukkaan menneestä ajasta maksettavan korvauksen lisäksi sinulla on oikeus johonkin seuraavista:

 • alkuperäisen lipun hinnan täydellinen tai osittainen palautus ja tarvittaessa paluulento lähtöpaikkaasi.

tai

 • aikaisin mahdollinen vaihtoehtoinen kuljetus lopulliseen määräpaikkaasi.

tai

 • uusi lippu lopulliseen määräpaikkaasi haluamanasi myöhempänä ajankohtana riippuen istuinpaikkojen saatavuudesta.

Kaikki lentoasemien väliset kuljetukset on järjestettävä lentoyhtiön kustannuksella.

Oikeus huolenpitoon

Kun lento keskeytyy ja joudut odottamaan matkasi jatkumista kohti määräpaikkaasi, sinulla on oikeus useisiin ilmaisiin etuisuuksiin lentosi tarkoista tiedoista riippuen. Lentoyhtiön on tarjottava viivästyksen aikana aterioita ja virvokkeita sekä viestintämahdollisuus, mukaan lukien kaksi puhelua, teleksi- tai faksiviestejä sekä sähköpostiviestejä. Jos yöpyminen on tarpeen, lentoyhtiön on tarjottava sinulle hotellihuone sekä kuljetus lentokentälle ja lentokentältä.

Lentolipun tason nosto ja lasku

Jos sinulle tarjotaan vaihtoehtoinen lento ja sinut sijoitetaan alkuperäistä varaustasi korkeampaan luokkaan, lentoyhtiö ei voi veloittaa siitä lisämaksua. Jos taas vaihtoehtoisen lennon luokka on alhaisempi, voit saada 30–75 %:n hyvityksen alun perin maksamastasi hinnasta.

Lisäkorvaus

Oikeus EY 261:n mukaiseen korvaukseen ei vaikuta oikeuteesi hakea lisäkorvauksia. Tätä sääntöä ei sovelleta tapauksiin, joissa matkustaja on vapaaehtoisesti luopunut varauksestaan. On tietenkin mahdollista, että summa, johon sinulla on oikeus EY 261:n nojalla, voidaan vähentää mahdollisista lisäkorvauksistasi.

Velvollisuus ilmoittaa matkustajille heidän oikeuksistaan

Ensimmäinen perusoikeutesi on saada tietoa EY 261:n sisällöstä. Jokaisen lentoyhtiön on annettava tietoa matkustajien oikeuksista lähtöselvitystiskeillään jokaisella lentokentällä, jolla se toimii.

Jos haluat vielä lisätietoa EU:n lentomatkustajia koskevasta laista, voit myös lukea EY 261:n koko tekstin.

Lennolle pääsyn epäämistä koskevat matkustajan oikeudet EU:ssa

On tilanteita, joissa lentoyhtiö saattaa evätä sinulta pääsyn lentokoneeseen – sinut saatetaan esimerkiksi pudottaa ylivaratulta lennolta. EY 261 voi oikeuttaa matkustajan jopa 600 euron korvaukseen, jos häneltä evätään pääsy lennolle EU:ssa. Seuraavissa osissa käsitellään tekijöitä, jotka määrittävät oletko oikeutettu korvaukseen ja korvauksen suuruuden.

Laki koskee tietenkin useimpia Euroopan sisäisiä reittejä.Tähän sisältyvät EU:n ilmatilan lisäksi myös Islanti, Norja, Sveitsi ja niin sanotut “syrjäisimmät alueet” (Ranskan Guyana ja Martinique, Mayotte, Guadeloupe ja La Réunion, Saint-Martin, Madeira ja Azorit sekä Kanariansaaret).

Lisäksi se koskee monia kansainvälisiä lentoja. Jos lentosi oli määrä lähteä EU:ssa olevalta lentokentältä, laki koskee sitä. Jos lentosi oli määrä lähteä muualta, mutta määränpaikka on EU:ssa, lain sovellettavuus riippuu lentoyhtiöstä – jos kyseessä on eurooppalainen lentoyhtiö, laki koskee lentoa. Vaikuttaako tämä sekavalta? Tässä on yksinkertainen kaavio avuksi:

MatkasuunnitelmaEU-lentoyhtiöEi EU-lentoyhtiö
EU:n sisältä EU:n sisällecheck Koskeecheck Koskee
EU:n sisältä EU:n ulkopuolellecheck Koskeecheck Koskee
EU:n ulkopuolelta EU:n sisällecheck Koskeecheck Ei koske
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolellecheck Ei koskecheck Ei koske

Joissakin tapauksissa EU:n ulkopuoliset keskeytyneet lennot voivat oikeuttaa korvauksiin EY 261:n nojalla, jos niistä on jatkoyhteys toiseen saman lentoyhtiön samalla varauksella olevaan lentoon (samalla varausnumerolla), jota laki koskee. Helpoin tapa selvittää, oletko oikeutettu korvaukseen, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.

Ainoastaan vastoin matkustajan tahtoa tapahtuvat lennolle pääsyn epäämiset kuuluvat lain piiriin.
Jos luovutat paikkasi vapaaehtoisesti hyvitystä, vaihtoehtoista lentoa tai muita etuja vastaan, luovut myös oikeudestasi EY 261:n mukaiseen korvaukseen. Menetät oikeutesi korvaukseen myös siinä tapauksessa, että vaarannat itse mahdollisuutesi päästä lennolle. Joitakin esimerkkejä tästä ovat:

 • Saavut liian myöhään lennolle.
 • Sinulla ei ole asianmukaisia asiakirjoja (kuten boarding pass -tarkastuskorttia).
 • Aiheutat matkustajien turvallisuuden tai terveyden vaarantavia ongelmia.Kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen – ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.

Jos lentosi oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kahdesta tekijästä:

 • Matkan pituus
 • Onko lentosi EU:n sisällä vai ei

Kaaviot ovat käteviä. Seuraavassa selvitetään, miten lennon tiedot vaikuttavat korvaussummaan, johon olet oikeutettu:

Etäisyys
Kaikki lennot, enintään 1 500 km€250
Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 km€400
Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 km€400
Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 km€600

Tämä on hyvä tietää! Korvaus erääntyy maksettavaksi välittömästi, kun lennolle pääsy evätään. Siis välittömästi, lentokentällä. Tämän korvauksen lisäksi sinulla on oikeus saada siirto vaihtoehtoiselle lennolle määräpaikkaasi.

Kuten mainitsimme, matkan pituus on yksi tekijä, joka huomioidaan määritettäessä, kuinka suureen korvaukseen olet oikeutettu (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu peruutuksen vuoksi?”). Jos matkasi koostuu useammasta lennosta, on mahdollista, että vain osa siitä otetaan huomioon korvausta määritettäessä. Tässä yhteydessä matkan on täytettävä pari ehtoa:

 • Kaikkien lentojen on oltava samalla varauksella. Erikseen ostettuja lentoja ei huomioida.
 • Lennon keskeytykseen on sovellettava EY 261:tä (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Kun keskeytynyt lento – joka tässä aiheutuu lennolle pääsyn epäämisestä – täyttää edellä esitetyt kriteerit, lennon operoineen lentoyhtiön on maksettava sinulle korvaus. Korvaukseen oikeuttavaa matkaa määritettäessä huomioidaan keskeytynyt lento ja kaikki sitä seuraavat matkan osuudet. Keskeytynyttä lentoa edeltävät osuudet saatetaan huomioida, jos niistä vastasi sama lentoyhtiö, jonka lennolle pääsy evättiin, ja jos välissä ei ollut muiden lentoyhtiöiden lentoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ongelman aiheuttanut lentoyhtiö on yleensä vastuussa kaikista omista lennoistaan, vaikka ne olisivat ennen keskeytystä, ja mahdollisista myöhemmistä lennoista, joihin keskeytys vaikuttaa, vaikka ne olisivat toisen lentoyhtiön lentoja.

Otetaan esimerkki. Oletetaan, että matkustat Los Angelesista Varsovaan kolmella lennolla seuraavasti:

LAX destination arrow JFK destination arrow LHR destination arrow WAW

Oletetaan myös, että ensimmäinen lento on yhdysvaltalaisen lentoyhtiön, kuten Deltan, lento ja kaksi viimeistä osuutta ovat British Airwaysin eli EU-maassa toimivan lentoyhtiön lentoja. Jos sinulta evätään pääsy lennolle Lontoosta Varsovaan, matkan kaksi viimeistä osuutta otetaan yleensä huomioon määritettäessä korvaukseen oikeuttavaa etäisyyttä. Tämä tarkoittaa lentoja New Yorkista Varsovaan. Keskeytys tapahtui lennolla, jota EY 261 koskee, ja koska British Airways operoi myös lennon New Yorkista Lontooseen, se yleensä huomioidaan – vaikka se oli ennen keskeytystä.

Jos sinulta evättiin pääsy lennolle Los Angelesista New Yorkiin, EY 261 ei koske lentoa (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Vaikka tämä sääntö pätee useimmissa tapauksissa, jotkut EU:n tuomioistuimet tulkitsevat asetusta eri tavalla, eivätkä ne välttämättä sisällytä ennen keskeytyksen aiheuttanutta lentoa olleita lentoja korvaukseen oikeuttavaan matkaan. Paras tapa tarkistaa, oikeuttaako lento korvauksiin, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.

Kuten aiemmin kerroimme, korvauksesi lennolle pääsyn epäämisestä erääntyy välittömästi, joten sinun ei välttämättä tarvitse käydä läpi korvauksenhakuprosessia (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen lennolle pääsyn epääminen oikeuttaa?”). Jos et kuitenkaan saanut maksua lentoasemalla, älä huolestu – voit tehdä EY 261:n mukaisen korvaushakemuksen myös jälkikäteen.

Kannattaa varautua lentoyhtiön vastustukseen – vaikka laki on puolellasi, lentoyhtiö ei ehkä haluaisi maksaa. Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestymisen mahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

 • Säilytä kaikki keskeytyneeseen lentoon ja mahdollisesti tarjottuihin vaihtoehtoisiin lentoihin liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit.
 • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä.
 • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi todellinen saapumisaika määräpaikkaasi. Kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen – ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.

EY 261:n mukainen oikeutesi korvaukseen vanhenee tietyn ajan kuluttua, joten korvaushakemukseen sovellettava vanhentumisaika on tärkeää tietää. Tämä vaihtelee maasta toiseen ja riippuu siitä, missä lentoyhtiön pääkonttori on tai mikä tuomioistuin on toimivaltainen lentoyhtiötä koskevissa asioissa. Kuten aina, meillä on sinulle kätevä kaavio:

VANHENTUMISAJAT EUROOPASSA
MAAVANHENTUMISAIKA
Itävalta3 vuotta
Belgia1 vuosi
Bulgaria5 vuotta
Kroatia3 vuotta
Kypros6 vuotta
Tšekin tasavalta*3 vuotta
Tanska3 vuotta
Viro3 vuotta
Suomi3 vuotta
Ranska5 vuotta
Saksa**3 vuotta
Kreikka5 vuotta
Unkari5 vuotta
Islanti2 vuotta
Irlanti6 vuotta
Italia26 kuukautta
Latvia***2 vuotta
Liettua3 vuotta
Luxemburg10 vuotta
MaltaEi rajaa
Alankomaat2 vuotta
Norja3 vuotta
Puola1 vuosi
Portugali3 vuotta
Romania3 vuotta
Slovakia2 vuotta
Slovenia2 vuotta
Espanja5 vuotta
Ruotsi****3 vuotta
Sveitsi2 vuotta
Yhdistynyt kuningaskunta6 vuotta

* Tšekin tasavallassa vanhentumisaika on 2 vuotta, jos lento tapahtui vuonna 2013 tai sitä ennen. Vuodesta 2014 lähtien vanhentumisaika on 3 vuotta.

** Saksassa määräaika umpeutuu kolmannen vuoden viimeisenä päivänä (esimerkiksi 25.2.2016 tapahtuneen lennon osalta määräaika umpeutuu 31.12.2019).

*** Latviassa vanhentumisaika on 2 vuotta edellyttäen, että valitus on jätetty 21 päivän kuluessa häiriön päivämäärästä.

**** Ruotsissa määräaika uusitaan aina, kun hakemus tehdään. Näin ollen myöhempiä hakemuksia koskeva vanhentumisaika on kolme vuotta viimeisimmän hakemuksen jättämisestä.

Olipa hyvä, että kysyit! Seuraavassa on muutamia tärkeitä tietoja, joita ei ole vielä käsitelty yksityiskohtaisesti.

Oikeus hyvitykseen tai siirtoon toiselle lennolle

Hukkaan menneestä ajasta maksettavan korvauksen lisäksi sinulla on oikeus johonkin seuraavista:

 • alkuperäisen lipun hinnan täydellinen tai osittainen palautus ja tarvittaessa paluulento lähtöpaikkaasi.

tai

 1. aikaisin mahdollinen vaihtoehtoinen kuljetus lopulliseen määräpaikkaasi

tai

 • uusi lippu lopulliseen määräpaikkaasi haluamanasi myöhempänä ajankohtana riippuen istuinpaikkojen saatavuudesta.

Lentoasemien välinen kuljetus on järjestettävä lentoyhtiön kustannuksella.

Oikeus huolenpitoon

Kun lento keskeytyy ja joudut odottamaan matkasi jatkumista kohti määräpaikkaasi, sinulla on oikeus useisiin ilmaisiin etuisuuksiin lentosi tarkoista tiedoista riippuen. Lentoyhtiön on tarjottava viivästyksen aikana aterioita ja virvokkeita sekä viestintämahdollisuus, mukaan lukien kaksi puhelua, teleksi- tai faksiviestejä sekä sähköpostiviestejä. Jos yöpyminen on tarpeen, lentoyhtiön on tarjottava sinulle hotellihuone sekä kuljetus lentokentälle ja lentokentältä.

Lentolipun tason nosto ja lasku

Jos sinulle tarjotaan vaihtoehtoinen lento ja sinut sijoitetaan alkuperäistä varaustasi korkeampaan luokkaan, lentoyhtiö ei voi veloittaa siitä lisämaksua. Jos taas vaihtoehtoisen lennon luokka on alhaisempi, voit saada 30–75 %:n hyvityksen alun perin maksamastasi hinnasta.

Lisäkorvaus

Oikeus EY 261:n mukaiseen korvaukseen ei vaikuta oikeuteesi hakea lisäkorvauksia. Tätä sääntöä ei sovelleta tapauksiin, joissa matkustaja on vapaaehtoisesti luopunut varauksestaan. On tietenkin mahdollista, että summa, johon sinulla on oikeus EY 261:n nojalla, voidaan vähentää mahdollisista lisäkorvauksistasi.

Velvollisuus ilmoittaa matkustajille heidän oikeuksistaan

Ensimmäinen perusoikeutesi on saada tietoa EY 261:n sisällöstä. Jokaisen lentoyhtiön on annettava tietoa matkustajien oikeuksista lähtöselvitystiskeillään jokaisella lentokentällä, jolla se toimii.

Jos haluat tutustua lakitekstiin sellaisenaan, voit myös lukea EY 261:n koko tekstin.

Tarkista, oikeuttaako lentosi korvaukseen.

Onko lentosi viivästynyt tai oletko kokenut muita ongelmia lentomatkustamisen yhteydessä kolmen viimeisen vuoden aikana? Ilmoita lentosi tiedot, niin kerromme, onko sinulla oikeus korvaukseen.

Tarkista nyt