PeruutaModaalisen ikkunan sulkemispainike

Kansainväliset lentomatkustajan oikeudet

Vuodesta 2003 alkaen Montrealin yleissopimus on taannut sopimusmaiden välisten kansainvälisten lentojen matkustajille tiettyjä oikeuksia korvauksiin. Sopimusta noudattaa yli 120 maata, kuten Yhdysvallat ja EU-maat. Näin ollen sopimus kattaa melko suuren osan maailmasta.

Lennon keskeytyksiä koskevat kansainväliset lentomatkustajan oikeudet

Montrealin yleissopimus koskee kansainvälisiä lentoja yleissopimusta noudattavien maiden välillä. Sen on allekirjoittanut ja sitä noudattaa jo yli 120 maata eri puolilla maailmaa. Näitä maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja EU-maat. Useimmat huomattavat lentoyhtiöiden markkina-alueet muutamaa merkittävää poikkeusta (esim. Sri Lanka ja Vietnam) lukuun ottamatta noudattavat sopimusta. Sopimusmaiden luettelo muuttuu ajoittain, kun jäseniksi liittyy uusia maita. Muutokset eivät välttämättä näy heti edellä olevassa linkissä.

Yleissopimusta noudatetaan myös siinä tapauksessa, jos lähtö- ja määräpaikka ovat samassa yleissopimuksen allekirjoittaneessa maassa, mutta vain, jos lennolla on suunniteltu välilasku muussa maassa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kahden Kiinassa olevan kaupungin välinen lento, jolla on välilasku Vietnamissa. Sopimusta sovelletaan tällaiseen lentoon. Jos kyseessä on suora lento ilman välilaskua, se ei ole kansainvälinen lento eikä sopimusta sovelleta siihen.

Montrealin yleissopimus auttaa,olipa kyse viivästyksestä, lennon peruutuksesta tai lennolle pääsyn epäämisestä. Jos myöhästyt ennakkoon maksetusta varauksesta, joudut maksamaan ylimääräisestä hotelliyöstä tai sinulle aiheutuu muita odottamattomia kustannuksia lentoasi koskevien ongelmien vuoksi, voit saada niistä hyvityksen. Jäljempänä käsitellään muutamia huomionarvoisia asioita, jotka kannattaa pitää mielessä. Montrealin yleissopimus voi kuitenkin olla lentomatkustajan paras ystävä, jos kansainvälisen lennon yhteydessä esiintyy ongelmia.

Vain keskeytymisestä aiheutuvat vahingot korvataan.

Matkustajat voivat hakea korvauksia lennon keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista ja tappioista. Pelkkä myöhästyminen tai vaiva ei yleensä riitä. Lisätietoa on jäljempänä olevassa vahingonkorvauksia koskevassa kohdassa. Yleensä ongelmista on esitettävä asiakirjanäyttöä, ja ylimääräiset kustannukset on voitava todentaa. Säilytä siis kuitit.

Poikkeuksellisista olosuhteista aiheutuneita vahinkoja ei korvata.

Yleensä “poikkeuksellisista olosuhteista” eli useimmiten huonosta säästä johtuvia viivästyksiä ei katsota lentoyhtiön aiheuttamiksi. Muita poikkeuksellisia olosuhteita ovat esimerkiksi salamaniskut, terveyteen liittyvät hätätilanteet, lakot, lennonjohdon määräämät lentoliikenteen rajoitukset, yllättävät lentokentän tutkan toimintahäiriöt, sabotaasi, poliittiset levottomuudet, terroriteot ja vastaavat. Lentoyhtiö ei siis ole vastuussa lennon keskeytymisestä, jos yhtiö on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin toimiin sen välttämiseksi tai siihen oli mahdoton varautua.

Vahingonkorvauksia ja sanan merkitystä koskeva huomautus.

Montrealin yleissopimuksessa vahingonkorvauksilla tarkoitetaan sitä, mihin matkustajilla on oikeus, mutta sitä tulkitaan eri paikoissa eri tavoin. Monilla lainkäyttöalueilla, kuten Yhdysvalloissa, “vahingonkorvaukset” rajoittuvat rahallisiin tappioihin. Ne eivät kata henkistä ahdistusta, ellei se aiheudu fyysisestä loukkaantumisesta. Muualla maailmassa, kuten EU-maissa, sääntöä tulkitaan vapaammin ja matkustajat voivat hakea korvausta myös henkisistä kärsimyksistä. Nämä erot eivät kuitenkaan kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Jos tarvitset lisätietoa, kannattaa kysyä neuvoa ammattilaiselta.

Montrealin yleissopimuksen mukaisiin korvaussummiin sovelletaan tiettyä laskutapaa. Summia ei määritetä euroina eikä dollareina, vaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määrittäminä erityisnosto-oikeuksina (SDR). Tammikuussa 2017 vaihtokurssit olivat seuraavat:

1 EUR= 0.78 SDR

1 USD = 0.74 SDR

Jos lentoyhtiöllä on velvollisuus maksaa vahingonkorvauksia, sen on korvattava sinulle aiheutuneet tappiot enintään 4 694 SDR:n summaan saakka (tällä hetkellä 6 009,37 EUR tai 6 329,68 USD).

Vaihtokurssit muuttuvat jatkuvasti, ja Montrealin yleissopimuksen mukaisia korvausten rajoja tarkistetaan viiden vuoden välein. Voit tarkistaa muiden valuuttojen vaihtokurssit ja viimeisimmät vaihtokurssit IMF:n sivulta osoitteesta:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Jos teet Montrealin yleissopimuksen mukaisen korvaushakemuksen, on tärkeää koota ja toimittaa mahdollisimman paljon todisteita. Näin prosessi on mahdollisimman sujuva ja lentoyhtiöt reagoivat hakemuksiin suopeammin. Noudata esimerkiksi näitä neuvoja:

  • Säilytä keskeytyneeseen lentoon liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit
  • Säilytä kuitit, joista käyvät ilmi lennon keskeytymisestä aiheutuneet kustannukset ja taloudelliset tappiot
  • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä. Mitä tarkempia tiedot ovat, sitä parempi.
  • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi todellinen saapumisaika määräpaikkaasi. Kaikki tiedot esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.

Voit tehdä korvaushakemuksen heti lentosi saavuttua määräpaikkaan. Riittää, kun otat yhteyttä maahenkilöstöön koneen laskeuduttua. Voit tehdä hakemuksen myös myöhemmin. Tutustu ensin lentoyhtiön verkkosivustoon. Siellä pitäisi olla osio asiakkaiden reklamaatioita ja korvaushakemuksia varten.

Kyllä on. Montrealin yleissopimuksen mukaan lennon keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia koskeva korvaushakemus on tehtävä kahden vuoden kuluessa. Määräaika lasketaan määräpaikkaan saapumisen päivämäärästä, aikataulun mukaisen saapumisen päivämäärästä tai lennon todellisen keskeytymisen päivämäärästä (jos nämä ovat eri päiviä). Toimiin ryhtymistä ei kuitenkaan kannata viivyttää turhaan – mitä pikemmin, sen parempi. Lentoyhtiön kuljetusehtoihin kannattaa aina tutustua, sillä niissä voi olla hyödyllistä tietoa maksujen palautuksista ja muista eduista kuin rahallisista korvauksista.

Matkatavaraongelmia koskevat kansainväliset lentomatkustajan oikeudet

Montrealin yleissopimus koskee kansainvälisiä lentoja yleissopimusta noudattavien maiden välillä. Sen on allekirjoittanut ja sitä noudattaa jo yli 120 maata eri puolilla maailmaa. Näitä maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja EU-maat. Useimmat huomattavat lentoyhtiöiden markkina-alueet muutamaa merkittävää poikkeusta (esim. Venäjä, Sri Lanka, Thaimaa ja Vietnam) lukuun ottamatta noudattavat sopimusta. Sopimusmaiden luettelo muuttuu ajoittain, kun jäseniksi liittyy uusia maita. Muutokset eivät välttämättä näy heti edellä olevassa linkissä.

Yleissopimusta noudatetaan myös siinä tapauksessa, jos lähtö- ja määräpaikka ovat samassa yleissopimuksen allekirjoittaneessa maassa, mutta vain, jos lennolla on suunniteltu välilasku muussa maassa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kahden Kiinassa olevan kaupungin välinen lento, jolla on välilasku Vietnamissa. Sopimusta sovelletaan tällaiseen lentoon. Jos kyseessä on suora lento ilman välilaskua, se ei ole kansainvälinen lento eikä sopimusta sovelleta siihen.

Laukkujen vaurioituminen

Jos kirjatut matkatavarasi tai käsimatkatavarasi vaurioituvat ollessaan lentoyhtiön henkilöstön hallussa, lentoyhtiön on korjattava tai korvattava ne oman harkintansa mukaan.

Laukkujen viivästyminen

Jos matkatavarasi eivät saavu määräpaikkaasi ajoissa, lentoyhtiön on annettava sinulle ajantasaista tietoa laukkujesi olinpaikasta. Jos joudut odottaessasi hankkimaan laukuissasi olevien tavaroiden tilalle korvaavia tärkeitä tuotteita, kuten hygieniatarvikkeita, lentoyhtiön tulisi korvata nämä kulut. Säilytä kuitit.

Matkatavaroiden katoaminen

Jos lentoyhtiö kadottaa matkatavarasi, sillä on velvollisuus korvata laukut ja niiden sisältö tiettyyn summaan saakka. Tätä varten sinun on toimitettava asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat ja niiden arvo. Laukkujesi katsotaan kadonneen, kun ne ovat viivästyneet 21 päivää, vaikka ne löytyisivät myöhemmin.

Sopimusta ei sovelleta matkustajan aiheuttamiin ongelmiin.

Lentoyhtiöllä ei ole korvausvastuuta, jos voidaan osoittaa, että matkustaja vaikutti jollakin tavalla ongelman aiheutumiseen, tai jos matkatavaroissa oli vikoja tai muita ongelmia, jotka vaikuttivat niiden vaurioitumiseen tai katoamiseen. Esimerkkejä tällaisesta tilanteesta ovat:

  • viallinen tai puutteellinen matkatavara, joka ei kestä tavanomaista käsittelyä
  • helposti särkyvien tai vaarallisten esineiden pakkaaminen
  • laukun pakkaaminen niin täyteen, että se saattaa rikkoutua.

Erityinen valuutta

Summia ei määritetä euroina eikä dollareina, vaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määrittäminä erityisnosto-oikeuksina (SDR). Tammikuussa 2017 vaihtokurssit olivat seuraavat:

1 EUR= 0.78 SDR

1 USD = 0.74 SDR

Korvausvastuurajat

Korvaussummasta sovitaan sinun ja lentoyhtiön välillä, ja summa riippuu tilanteesta. Matkatavaroiden tapauksessa Montrealin yleissopimus rajoittaa lentoyhtiön vastuun 1 131 SDR:ään/matkustaja (tällä hetkellä 1 447,93 EUR tai 1 525,11 USD), joten se on todennäköisesti suurin summa, jonka voit saada. Lisäksi lentoyhtiöt pyrkivät alentamaan niille aiheutuvia kustannuksia maksamalla korvaukset esineiden alentuneen arvon perusteella ja kieltäytymällä korvaamasta lainkaan tietyntyyppisiä tavaroita, kuten koruja ja elektroniikkaa. Lue lisätietoa näistä tavaroista lentoyhtiön kuljetusehdoista, jotka ovat sen verkkosivustolla.

Matkatavaroiden vaurioituminen

Lentoyhtiö tutkii laukkujesi vauriot ja tarjoutuu korvaamaan tavaran tai korjaamaan vauriot sen mukaan, kumpi vaihtoehto on sille edullisempi. Korvatessaan laukun se todennäköisesti tarjoaa alentuneen arvon mukaista summaa, joka perustuu tämänhetkiseen jälleenmyyntihintaan ja siihen, kuinka kauan olet omistanut laukun. Sama koskee laukuissasi olleita esineitä, jotka ovat vaurioituneet. On kuitenkin tärkeää muistaa, että on monia tavaroita, joita lentoyhtiöt eivät korvaa juuri missään olosuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi helposti särkyvät tavarat ja elektroniikka.

Lentoyhtiöt voivat merkitä joitakin matkatavaroita vastuunrajoituksesta kertovalla LRT-merkillä (Limited Release Tag). Se tarkoittaa, että lentoyhtiö ei korvaa tavaran vaurioitumista. LRT-merkillä merkittäviä tuotteita ovat esimerkiksi soittimet, urheiluvälineet, vaunut ja rattaat sekä muut suuret tai särkyvät tavarat. Montrealin yleissopimuksen mukaan lentoyhtiön tulisi vastata kaikista niistä tavaroista, jotka se hyväksyy matkatavaraksi, elleivät ne ole luonteeltaan helposti särkyviä (kuten lasimaljakko ilman suojapakkausta). Välillä on siis mahdollista pyrkiä vastustamaan lentoyhtiön päätöstä, jos se pyrkii välttämään korvausten maksun LRT-merkin avulla.

Matkatavaroiden viivästyminen ja katoaminen

Matkatavaroiden viivästyessä voit hakea vahingonkorvauksia kustannuksista, jotka aiheutuvat laukkujesi viipymisestä. Korvauksen enimmäismäärä on 1 131 SDR. Kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi hygieniatarvikkeista, joita joudut hankkimaan sillä aikaa kun odotat laukkujasi.

Matkatavaroiden kadotessa lentoyhtiö korvaa laukkusi ja sen sisällön enintään 1 131 SDR:ään asti, edellyttäen että pystyt toimittamaan asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat. Molemmissa tapauksissa lentoyhtiö todennäköisesti pyrkii rajoittamaan korvaussummaa tavaroiden odotetun tulevan käytön ja arvon alenemisen perusteella.

Lisäsuoja

Jos matkatavaroidesi arvo on suurempi kuin 1 131 SDR, voit ilmoittaa matkatavaroidesi suuremmasta arvosta, kun kirjaat laukkusi lentokentällä. Yleensä lentoyhtiö hyväksyy korvausvastuun perusteeksi suuremman summan lisämaksua vastaan. Vaihtoehtoisesti voit ottaa erillisen matkavakuutuksen, joka kattaa matkatavaroiden vaurioitumisen ja katoamisen. Luultavasti et saa korvausta sekä lentoyhtiöltä että vakuutusyhtiöltä, vaan vain toiselta.

Vaihtokurssit muuttuvat jatkuvasti, ja Montrealin yleissopimuksen mukaisia korvausten rajoja tarkistetaan viiden vuoden välein. Voit tarkistaa muiden valuuttojen vaihtokurssit ja viimeisimmät vaihtokurssit IMF:n sivulta osoitteesta:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Noudata esimerkiksi näitä neuvoja, niin mahdollisuudet korvaushakemuksesi hyväksymiseen paranevat:

  • Säilytä kaikki lentoosi liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit, kirjattujen matkatavaroidesi kuitit, PIR-lomake ja viitenumerosi.
  • Laadi luettelo matkatavaroidesi sisällöstä ja kokoa sen lisäksi mahdolliset hakemustasi tukevat asiakirjat, kuten kuitit tai valokuvia pakkaamistasi tavaroista.
  • Säilytä kuitit kaikista tavaroista, joita joudut ostamaan laukuissa olleiden tilalle. Näitä ovat esimerkiksi hygieniatuotteet.

Matkatavaroiden vaurioituminen

Ilmoita vaurioista lentoyhtiölle mahdollisimman pian. Ilmoitus on hyvä tehdä jo ennen lentokentältä poistumista, mutta voit tehdä korvaushakemuksen vielä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun olet vastaanottanut matkatavarasi. Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että annat laukkusi lentoyhtiön tarkastettavaksi.

Matkatavaroiden viivästyminen

Jos matkatavarasi eivät saavu matkatavarahihnalle, ilmoita asiasta lentoyhtiölle mahdollisimman pian – mieluiten ennen lentokentältä poistumista. Saat viitenumeron, ja sinun on ehkä täytettävä PIR-lomake (Property Irregularity Report). Säilytä molemmat. Kun matkatavarasi saapuvat, sinulla on 21 päivää aikaa tehdä korvaushakemus.

Matkatavaroiden katoaminen

Jos lentoyhtiö myöntää, että matkatavarasi ovat kateissa, tai jos ne eivät löydy 21 päivän kuluessa lennostasi, laukkujesi katsotaan kadonneenvaikka ne löytyisivätkin myöhemmin. Montrealin yleissopimuksen mukaan sinulla on tässä vaiheessa kaksi vuotta aikaa tehdä korvaushakemus. Määräaika lasketaan matkustuspäivästäsi tai siitä päivästä alkaen, kun matkasi oli tarkoitus päättyä.

Jos nämä tiedot eivät vielä riitä sinulle ja haluat tutustua Montrealin yleissopimuksen sisältöön tarkemmin, voit lukea myössopimuksen tekstin täältä.

Tarkista, oikeuttaako lentosi korvaukseen.

Onko lentosi viivästynyt tai oletko kokenut muita ongelmia lentomatkustamisen yhteydessä kolmen viimeisen vuoden aikana? Ilmoita lentosi tiedot, niin kerromme, onko sinulla oikeus korvaukseen.

Tarkista nyt