PeruutaModaalisen ikkunan sulkemispainike

Lentomatkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Laki ei suojaa lentomatkustajia Yhdysvalloissa yhtä kattavasti kuin EU:ssa, mutta Yhdysvalloissa sovellettavat säännöt takaavat matkustajille muutamia erittäin merkittäviä oikeuksia erityisesti lennolle pääsyn epäämisen ja matkatavaraongelmien tapauksessa.

Lentojen viivästymistä koskevat matkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa on hyvin vähän säädöksiä viivästyksiä koskevista lentomatkustajien oikeuksista. Lentoyhtiö saa suurelta osin päättää, miten se korvaa ne matkustajilleen – vai korvaako lainkaan. Ainoan poikkeuksen muodostavat kiitorata-alueella tapahtuvat viivästykset, joista kerrotaan jäljempänä.

Kiitorata-alueella tapahtuvia viivästyksiä koskevat säädökset kattavat kaikki lennot, joiden lähtö- tai määräpaikka on Yhdysvalloissa oleva lentokenttä.

Jos lentosi jää viipyy maassa Yhdysvalloissa olevalla lentokentällä, lentoyhtiön on tarjottava sinulle seuraavaa:

  • Ruokaa, vettä, pääsy WC-tiloihin ja mahdollisesti tarvittava lääkärinhoito 2 tunnin kuluttua viivästyksen alkamisesta.
  • Tilannetiedotuksia 30 minuutin välein. Niiden yhteydessä on kerrottava myös viivästyksen syy, jos se on tiedossa.

3 tunnin (kansainvälisten lentojen tapauksessa 4 tunnin) kuluttua lentokoneen on palattava portille ja päästettävä matkustajat ulos. Näistä säännöistä voidaan kuitenkin poiketa, jos lentäjä tai lentokenttähenkilöstö pitää sitä tarpeellisena turvallisuuden tai lennonjohtoon liittyvien seikkojen perusteella.

Kansainvälisten lentojen tapauksessa voit ehkä saada takaisin lennon viivästymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos lento oikeuttaa korvauksiin Montrealin yleissopimuksen perusteella. Jos lentoosi kuuluu pysähdys EU:ssa, se voi oikeuttaa korvauksiin EU:n lentomatkustajia koskevien säädösten perusteella.

Lennolle pääsyn epäämistä koskevat matkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Lentoyhtiöt pyrkivät varmistamaan, että niiden lennot ovat mahdollisimman täynnä. Siksi ne myyvät usein enemmän lippuja kuin lentokoneessa on istuinpaikkoja. Tätä kutsutaan ylivaraamiseksi, ja sen seurauksena matkustajia joudutaan “pudottamaan” ylivaratuilta lennoilta tai heiltä joudutaan epäämään pääsy lennolle. Tällaisessa tilanteessa matkustajalla on lukuisia oikeuksia, jotka sinun on hyvä tuntea.

Lennolle pääsyn epäämisen tapauksessa lainsäädäntö koskee sekä Yhdysvaltojen sisäisiä että Yhdysvalloista lähteviä kansainvälisiä lentoja, joita yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt operoivat.

Ainoastaan lennon ylivaraamisesta johtuvat lennolle pääsyn epäämiset kuuluvat lain piiriin.

Matkustajalla on oikeus korvaukseen vain siinä tapauksessa, että häneltä evätään pääsy lennolle, koska lentoyhtiö on ylivarannut kyseisen lennon. Näissä tapauksissa lentoyhtiön on ensin pyydettävä vapaaehtoisia luovuttamaan paikkansa, ja vasta sen jälkeen se voi pudottaa matkustajia vastoin heidän tahtoaan.

Ainoastaan vastoin matkustajan tahtoa tapahtuvat lennolle pääsyn epäämiset kuuluvat lain piiriin.

Jos luovutat paikkasi vapaaehtoisesti hyvitystä, vaihtoehtoista lentoa tai muita etuja vastaan, luovut myös oikeudestasi Yhdysvaltojen lain mukaiseen korvaukseen.

Jos lentosi oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kahdesta tekijästä:

  • Aikataulun mukaisen määränpäähän* saapumisajan ja alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisen saapumisajan välinen ero, jos hyväksyt siirron toiselle lennolle.
  • Onko lentosi Yhdysvaltojen sisäinen lento vai kansainvälinen lento.

Kaaviot ovat käteviä. Seuraavassa selvitetään, miten lennon tiedot vaikuttavat korvaussummaan, johon olet oikeutettu:

Viivästyksen pituus määräpaikkaan saapuessasi alkuperäisen lennon saapumisaikaan verrattuna
Lennon tyyppi0–1 tuntiaYli 1 mutta alle 2 tuntiaYli 2 mutta alle 4 tuntiaYli 4 tuntia
SisäinenEi korvausta200 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 675 $400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 1 350 $400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 1 350 $
KansainvälinenEi korvausta200 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 675 $200 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 675 $400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 1 350 $nned interruption with a stop-over of more than four hours.

*Määränpää tarkoittaa määräpaikkaasi tai ensimmäistä paikkaa, jossa matkallasi on aikataulun mukaan yli neljän tunnin mittainen välilasku.

Jos lentoyhtiö ei järjestä vaihtoehtoista matkasuunnitelmaa, olet oikeutettu korvaukseen, joka on 400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta mutta enintään 1 350 USD, ja varauksen yhteydessä maksamiesi lisämaksujen (esim. matkatavaramaksujen ja istuinpaikan tason nostojen) hyvitykseen.

Sinulla on oikeus saada korvaus rahana, joten älä tyydy vastoin tahtoasi etuseteleihin tai muihin vaihtoehtoisiin korvaustapoihin. Maksua pitäisi pystyä pyytämään lentoyhtiön henkilökunnalta lentokentällä, kun matkajärjestelyistäsi on sovittu. Voit myös hakea korvausta myöhemmin me autamme mielellämme.

Kuten aiemmin kerroimme, voit todennäköisesti pyytää korvauksen maksua milloin tahansa lennon keskeydyttyä. Sinun ei siis välttämättä tarvitse käydä läpi korvauksenhakuprosessia (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen lennolle pääsyn epääminen oikeuttaa?”). Jos et kuitenkaan saanut maksua lentoasemalla, älä huolestu voit tehdä korvaushakemuksen myös jälkikäteen.

Kannattaa varautua lentoyhtiön vastustukseen – vaikka laki on puolellasi, lentoyhtiö ei ehkä haluaisi maksaa. Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestymisen mahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

  • Säilytä kaikki keskeytyneeseen lentoon ja mahdollisesti tarjottuihin vaihtoehtoisiin lentoihin liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit.
  • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä.
  • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi alkuperäisen lentosi ja sinulle järjestetyn vaihtoehtoisen lennon aikataulun mukaisten saapumisaikojen ero. Kaikki tiedot esimerkiksi lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.

Yhdysvaltojen sisäisten lentojen tapauksessa tässä on eroja lentoyhtiöiden välillä. Kannattaa tarkistaa asia käyttämäsi lentoyhtiön kuljetusehdoista. Ne ovat lentoyhtiön verkkosivustolla.

Matkatavaraongelmia koskevat lentomatkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Vaikka oma lentosi sujuisi kitkattomasti, matkatavaroille ei välttämättä käy yhtä hyvin. Yhdysvalloissa lentävillä matkustajilla on useita oikeuksia, jotka koskevat kovia kokeneita, viivästyneitä ja kadonneita laukkuja. Niistä kerrotaan seuraavissa osissa.

Tässä osassa käsitellään yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden lentämiä Yhdysvaltojen sisäisiä lentoja, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen matkailua koskevia säädöksiä. Kansainvälisiin lentoihin, joiden lähtöpaikka on Yhdysvalloissa, sovelletaan yleensä Montrealin yleissopimusta.

Laukkujen vaurioituminen

Jos kirjatut matkatavarasi tai käsimatkatavarasi vaurioituvat ollessaan lentoyhtiön henkilöstön hallussa, lentoyhtiön on korjattava tai korvattava laukkusi oman harkintansa mukaan.

Laukkujen viivästyminen

Jos matkatavarasi eivät saavu määräpaikkaasi ajoissa, lentoyhtiön on annettava sinulle ajantasaista tietoa laukkujesi olinpaikasta. Jos joudut odottaessasi hankkimaan laukuissasi olevien tavaroiden tilalle korvaavia tärkeitä tuotteita, kuten hygieniatarvikkeita, lentoyhtiön tulisi korvata nämä kulut.

Matkatavaroiden katoaminen

Jos lentoyhtiö kadottaa matkatavarasi, sillä on velvollisuus korvata laukut ja niiden sisältö. Tätä varten sinun on toimitettava asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat ja niiden arvo.

Korvausvastuurajat

Korvaussummasta sovitaan sinun ja lentoyhtiön välillä, ja summa riippuu tilanteesta. Yhdysvaltojen lainsäädäntö rajoittaa lentoyhtiön vastuun 3 500 dollariin/matkustaja, joten se on todennäköisesti suurin summa, jonka voit saada. Lisäksi lentoyhtiöt pyrkivät alentamaan niille aiheutuvia kustannuksia maksamalla korvaukset esineiden alentuneen arvon perusteella ja kieltäytymällä korvaamasta lainkaan tietyntyyppisiä tavaroita, kuten koruja ja elektroniikkaa. Lue lisätietoa korvausten ulkopuolelle rajatuista tavaroista lentoyhtiön kuljetusehdoista, jotka ovat sen verkkosivustolla.

Matkatavaroiden vaurioituminen

Lentoyhtiö tutkii laukkujesi vauriot ja tarjoutuu korvaamaan tavaran tai korjaamaan vauriot sen mukaan, kumpi vaihtoehto on sille edullisempi. Jos se korvaa laukun, se todennäköisesti tarjoaa alentuneen arvon mukaista summaa, joka perustuu tämänhetkiseen jälleenmyyntihintaan ja siihen, kuinka kauan olet omistanut laukun. Sama koskee matkatavaroissasi olleita esineitä, jotka ovat vaurioituneet. On kuitenkin tärkeää muistaa, että on monia tavaroita, joita lentoyhtiöt eivät korvaa juuri missään olosuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi helposti särkyvät tavarat ja elektroniikka.

Matkatavaroiden viivästyminen

Jos joudut ostamaan korvaavia tuotteita laukuissa olleiden, välittömästi tarvitsemiesi tavaroiden tilalle, lentoyhtiö korvaa tästä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Näitä tavaroita ovat esimerkiksi hygieniatarvikkeet ja alusvaatekerta. Korvauksen summa ei todennäköisesti ole lähelläkään 3 500 dollarin korvausvastuurajaa. Tästä huolimatta lentoyhtiö todennäköisesti pyrkii alentamaan sille aiheutuvia kuluja korvaamalla tavaroitasi niiden alennetun arvon perusteella. Tämä summa perustuu odotettuun tulevaan käyttöön ja arvon alenemiseen. Joissakin tapauksissa lentoyhtiö saattaa palauttaa myös kirjatuista matkatavaroista maksetut matkatavaramaksut, mutta tässä käytännössä on eroja lentoyhtiöiden välillä.

Matkatavaroiden katoaminen

Matkatavaroiden kadotessa lentoyhtiö korvaa laukkusi ja niiden sisällön enintään 3 500 dollariin asti, edellyttäen että pystyt toimittamaan asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat. Lisäksi voit hakea hyvitystä kustannuksista, jotka aiheutuvat laukussa olleiden tarpeellisten tavaroiden tilalle ostamiesi korvaavien tavaroiden hankinnasta, ja pyytää mahdollisten kirjatuista matkatavaroista maksamiesi matkatavaramaksujen palauttamista. Tässäkin tapauksessa lentoyhtiö pyrkii rajoittamaan korvaussummaa tavaroiden odotetun tulevan käytön ja arvon alenemisen perusteella.

Lisäsuoja

Jos matkatavaroidesi arvo on suurempi kuin 3 500 USD, voit ilmoittaa matkatavaroidesi suuremmasta arvosta, kun kirjaat laukkusi lentokentällä. Yleensä lentoyhtiö hyväksyy korvausvastuun perusteeksi suuremman summan lisämaksua vastaan. Vaihtoehtoisesti voit ottaa erillisen matkavakuutuksen, joka kattaa matkatavaroiden vaurioitumisen ja katoamisen. Luultavasti et saa korvausta sekä lentoyhtiöltä että vakuutusyhtiöltä, vaan vain toiselta.

Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestymisen mahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

  • Säilytä kaikki lentoosi liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit, kirjattujen matkatavaroidesi kuitit, PIR-lomake ja viitenumerosi.
  • Laadi luettelo matkatavaroidesi sisällöstä ja kokoa sen lisäksi mahdolliset hakemustasi tukevat asiakirjat, kuten kuitit tai valokuvia pakkaamistasi tavaroista.
  • Säilytä kuitit kaikista tavaroista, joita joudut ostamaan laukuissa olleiden tilalle. Näitä ovat esimerkiksi hygieniatuotteet.

Jos matkatavarasi ovat vaurioituneet sinun ilmoittaa asiasta lentoaseman tulopalveluun mahdollisimman pian. Asia on parasta hoitaa, kun olet yhä lentoasemalla. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta lentoaseman tulopalveluun seitsemän vuorokauden kuluessa kirjattujen matkatavaroiden osalta ja 14 vuorokauden kuluessa rahdin osalta.

Jos matkatavarasi ovat kadonneet tai ne saapuvat perille myöhässä, sinun tulee reklamoida asiasta 21 vuorokauden kuluessa.

Tarkista, oikeuttaako lentosi korvaukseen.

Onko lentosi viivästynyt tai oletko kokenut muita ongelmia lentomatkustamisen yhteydessä kolmen viimeisen vuoden aikana? Ilmoita lentosi tiedot, niin kerromme, onko sinulla oikeus korvaukseen.

Tarkista nyt