EC261

2004 määritelty EY:n asetus 261 on Euroopan unionin (EU) lainsäädäntö lentomatkustajien oikeuksista. Asetus on kaikkia jäsenmaita sitova.

Asetuksessa määrätään, että lentomatkustajille on maksettava rahallinen korvaus mikäli lento on peruuntuu tai on ylibuukattu. Tämän lisäksi lokakuussa 2012, EU:n tuomioistuin (EUCJ) katsoi, että matkustajat, joiden lento saapuu määränpäähän yli kolme tuntia myöhässä, ovat oikeutettu korvaukseen, ellei tilanne johdu poikkeuksellisista olosuhteista, joihin lentoyhtiö ei voi vaikuttaa. Tällaisia poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerksiksi lakko tai huono sää.

Päätöksen tarkoitus on ollut parantaa lentomatkustajien oikeuksia Euroopan Talousalueen sisällä ja tasapuolistaa eri maiden omia lakeja. Tämän johdosta esimerkiksi irlantilainen Ryanair ja saksalainen Lufthansa noudattavat samaa lakia. Siitä lähtien kun laki tuli voimaan vuonna 2005, Tuomiostuimet ovat tuominneet usein lentoyhtiötä vastaan samalla vahvistaen oikekäytäntöjä koko alueella. Tämä on parantanut lentomatkustajien oikeuksia huomattavasti. Olemme listanneet tälle sivulle keskeisimmät tapaukset.

Milloin lakia sovelletaan?

Asetus lentomatkustajien oikeuksista saattaa tuntua monimutkaiselta. Välillä sen kohdat saattavat jopa vaikuttaa ristiriitaisilta. Näin ollen voi olla vaikea ymmärtää, milloin oikeutetus korvauksiin syntyy ja miten suuri korvaus on kyseessä. Lisäksi lentoyhtiöt eivät tiedota asiasta, vaikka asetuksen puitteissa heidän pitäisikin näin toimia. Tästä johtuen korvausten hakeminen on usein vaikeaa ja vain noin 1 prosentti korvaukseen oikeuttavista matkoista tulee korvattua matkustajalle. Meidän tavoitteemme on tehdä matkustajien oikeuksien ymmärtämisestä helpompaa, jotta tiedät oikeutesi kun lentosi myöhästyy tai kun se on peruttu tai ylivarattu.

Mihin lakia sovelletaan?

Koska EY 261 on eurooppalainen laki, sitä sovelletaan ainoastaan EU:n ilmatilassa, mutta sinun ei tarvitse olla EU:n kansalainen vaatiaksesi korvausta. Laki tarkoittaa kuitenkin sitä että jos lentosi lähtee miltä tahansa lentokentältä EU:n sisällä (millä tahansa lentoyhtiöllä) tai saapuu EU:n sisälle (millä tahansa EU:sta kotoisin olevalla lentoyhtiöllä) tai Islannista, Norjasta tai Sveitsistä, kuulut lain piiriin. Katso alla olevasta kaaviosta yhteenveto.

Lentoyhtiö ja lähtökenttä EU:n sisäinen lentoyhtiö EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolelle ei ei
EU:n ulkopuolelta EU:n sisälle kyllä ei
EU:n sisältä EU:n ulkopuolelle kyllä kyllä
EU:n sisältä EU:n sisälle kyllä kyllä

Mihin olen oikeutettu?

Korvaus myöhästyneestä, peruutetusta tai ylivaratusta lennosta vaihtelee 125-600€ matkustajaa kohden. Korvaus riippuu lennon etäisyydestä ja myöhästymisen pituudesta määränpäässä.

Muista, että korvaus ei kuulu siihen miten lentoyhtiö huolehtii sinusta kentällä. Tämän tulisi sisältää:

  • Virvokkeita
  • Ruokailu
  • Majoitus (jos lento siirtyy seuraavaan päivään)
  • Kuljetus majoituspaikkaan
  • Puhelut

Jotta ymmärrät mihin olet oikeutettu, olemme keränneet tähän kaikki eri skenaariot.

Myöhästyminen (lopullisessa määränpäässä, uudelleenreitityksen jälkeen) Välimatka
alle 2 tuntia yli 2 tuntia yli 3 tuntia yli 4 tuntia ei saapunut koskaan
Lennolle pääsyn epääminen * €250 €250 €250 €250 €250 Korkeintaan 1 500 km
€400 €400 €400 €400 €400 Kaikki yhteisön sisäiset lennot > 1 500 km ja kaikki muut, joiden pituus on 1 500 – 3 500 km
€600 €600 €600 €600 €600 Muut kuin yhteisön sisäiset lennot > 3 500 km
Viivästyminen €0 €0 €250 €250 €250 Korkeintaan 1 500 km
€0 €0 €400 €400 €400 Kaikki yhteisön sisäiset lennot > 1 500 km ja kaikki muut, joiden pituus on 1 500 – 3 500 km
€0 €0 €300 €600 €600 Muut kuin yhteisön sisäiset lennot > 3 500 km
Peruutettu ** €125 €250 €250 €250 €250 Korkeintaan 1 500 km
€200 €200 €400 €400 €400 Kaikki yhteisön sisäiset lennot > 1 500 km ja kaikki muut, joiden pituus on 1 500 – 3 500 km
€300 €300 €300 €600 €600 Muut kuin yhteisön sisäiset lennot > 3 500 km

* Korvaus on maksettava välittömästi riippumatta mahdollisesti tarjotuista uusista matkustusreiteistä.
** Lentoyhtiö saattaa puolittaa korvauksen, jos viivästys (tarjotun uuden matkustusreitin ja sen hyväksymisen jälkeen) kesti vähemmän kuin 2, 3 tai 4 tuntia matkan pituudesta riippuen.

Jos sinulle on ilmoitettu peruutuksesta 14 päivää tai aikaisemmin ennen lennon lähtöpäivää(tai lentoyhtiö tarjosi vaihtoehtoisen reitin, missä oli samanlainen aikataulu kuin alkuperäisellä lennolla), niin silloin et ole oikeutettu korvaukseen.

Peruutuksista jotka tapahtuvat poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, lentoyhtiön on silti järjestettävä joko:

  • hinnan palautus (kokonaan tai siltä osin kun se jäi käyttämättä)
  • vaihtoehtoinen kuljetus lopulliseen määränpäähän - mahdollisimman nopeasti
  • uudelleenvaraus myöhemmällä päivämäärällä, riippuen paikkamäärästä

Mukaan lukien poikkeukselliset olosuhteet, lentoyhtiöiden on tarjottava apua, odottaessasi vaihtoehtoista kuljetusta.

Faktat ylibuukkaustilanteista

Tilanteessa jossa lento on ylibuukattu, on lentoyhtiöt velvollisia ensin etsimään vapaaehtoisia jotka ovat valmiita antamaan paikkansa lennolla (jota vasten lentoyhtiöt tarjoavat lahjakortteja tai muita etuisuuksia).

Lentoyhtiön on tarjottava vapaaehtoisille vaihtoehtoisesti täysi hyvitys lipusta tai uudelleenreititys. Jos vapaaehtoinen valitsee uudelleenreitityksen, lentoyhtiön on tarjottava lisäapua tarvittaessa. Tämä voi tarkoittaa ruokailua, mahdollisuus tehdä puheluita, hotellimajoitus (tilanteesta riippuen yksi tai useampi yö) ja kuljetus lentokentän ja hotellin välillä. Jos kieltäydyt luopumasta paikastasi ja lentoyhtiö silti evää pääsysi lennolle, olet automaattisesti oikeutettu 250-600€ per matkustaja - lisäksi saat lipusta maksamasi hinnan takaisin. Ehdottomasti paras vaihtoehto matkustajalle on ottaa rahat ja korvaus, kuin joutua odottamaan uutta lentoa samalla lentoyhtiöllä tuntikaupalla.

Jatkolennot

Jos sinulla on jatkolentoja, niin tilanne on hieman monimutkaisempi. Jatkolennot yleensä ajatellaan samanlaisina kuin suorat lennot. Ainoa ero on se, että matkalla voi olla useita lentoyhtiöitä ja pysähdyksiä EU:n sisällä ja ulkopuolella, joka voi vaikuttaa mahdollisuuteen soveltaa EY:n asetusta 261. Katso matkalipustasi aina alussa lähtöpaikka ja lopullinen määränpää.

Tärkeintä on, että jos yksi tai useampi lennoista viivästyy, on peruutettu tai ylivarattu reitillä määränpäähän, niin niistä koostuva viive on se joka määrittää jos olet oikeutettu korvaukseen.

* Säännöt kaikille jatkolennoille on, että niiden on oltava samalla varauksella. Jos olet varannut kaksi erillistä lentoa yhdellä tai kahdella eri lentoyhtiöillä, jokainen lento ajatellaan yksittäisenä lentona joilla on oma lähtöpaikka ja määränpää.

Jatkolennot EU:n sisäinen lentoyhtiö EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolelle (välilaskeutuminen EU: n sisällä) kyllä kyllä, jos viivästys/peruutus tapahtui EU:n sisällä
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolelle (välilaskeutuminen EU:n ulkopuolella) kyllä ei
EU:n ulkopuolelta EU:n sisälle (välilaskeutuminen EU:n sisällä) kyllä kyllä, jos viivästys/peruutus tapahtui EU:n sisällä
EU:n ulkopuolelta EU:n sisälle (välilaskeutuminen EU:n ulkopuolella) kyllä ei
EU:n sisältä EU:n sisälle (välilaskeutuminen EU:n sisällä) kyllä kyllä
EU:n sisältä EU:n sisälle (välilaskeutuminen EU:n ulkopuolella) kyllä kyllä

Miksi korvauksia on niin vaikea saada?

Lentoyhtiöt pyrkivät avoimesti toimimaan EU-asetuksen vastaisesti. Heillä on taipumus hylätä useimmat korvauspyynnät vetoamalla poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Siitä huolimatta, että EUCJ on määrännyt yhtiötä vahingonkorvauksiin useaan otteeseen, monet lentoyhtiöt hylkäävät edelleen korjauspyyntöjä väärin perustein. Lentoyhtiötluottavat siihen, että yksittäiset matkustajat eivät halua viedä korvaushakemuksiaan oikeuskäsittelyyn.

Mitä sitten tarkoitetaan termillä poikkeukselliset olosuhteet? On hyvä muistaa, että myöhässä ollut tai peruutettu lento ei ole aina lentoyhtiön vika. Kun tilanne ei ole heidän hallinnasaan, heidän ei tarvitse maksaa korvauksia. Poikkeukselliset olosuhteet tarkoittavat mm. äärimmäisiä sääolosuhteita, poliittisia levottomuuksia ja lakkoja. Tällaisissa tapauksissa lentoyhtiö ei pysty vaikuttamaan siihen että lento pystytään lentämään ajallaan.

Olemme kertoneet alla olevassa taulukossa useimmiten lentoyhtiöiden käyttämiä syitä poikkeuksellisiin olosuhteisiin alla olevaan taulukkoon. Tarkista, oletko oikeutettu korvaukseen.

Lentoyhtiön antama syy Tekninen ongelma Huonot sääolosuhteet Muista lennoista johtuva Ongelmia lentokentällä Lakko Ei annettua syytä
Viivästyminen kyllä ei kyllä kyllä ei kyllä
Peruutettu kyllä ei kyllä kyllä ei kyllä
Ylibuukattu - - - - - -

EY:n asetus 261/2004 on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Keskeisimmät tuomioistuimien päätökset

Viime vuosina on annettu useita tuomioita eri oikeusasteissa ja EU tasoisia päätöksiä, jotka ovat muuttaneet parantaneet lentomatkustajan oikeuksia huomattavasti. Kuluttajien on vaikea pysyä muutosten mukana, joten me olemme keränneet muutaman tärkeimmistä päätöksistä tälle sivulle.

Helmikuu 2004, Asetus 261/2004 (Euroopan komissio)

Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio tekivät tämän asetuksen myötä säännöt niille kriteereille ja tapauksille joissa lento myöhästyy ja tai matkustajalta evätään pääsy lennolle, sekä siihen mitä etuisuuksia matkustaja saa jos lentoyhtiö ei pysty tarjoamaan paikkaa siinä lmatkustusuokassa johon varaus oli. 2004 tehdyssä asetuksessa ei ole mainintaa niistä tapauksista joissa lento on myöhässä,joka lisättiin asetukseen myöhemmin, helmikuussa 2005.

Joulukuu 2008, Wallentin-Hermann vastaan Alitalia (Tuomioistuin)

Euroopan Unionin Tuomioistuin totesi, että mitään teknisiä ongelmia lentokoneiden huoltotoiminnassa ei pitäisi luokitella poikkeukselliseksi olosuhteiksi, joka antaisi mahdollisuuden lentoyhtiölle olla maksamatta korvausta peruuntuneista lennoista. Tämä päätös sulkee pois porsaanreijän, joka aiemmin antoi mahdollisuuden tulkita kevyesti mitä tarkoitetaan termillä poikkeukselliset olosuhteet.

Marraskuu 2009, Sturgeon vastaan Condor Flugdienst GmbH (Tuomioistuin)

EU:n tuomioistuin ratkaisi asian tässä tapauksessa niin, että korvaus on maksettava kun viivästys on yli kolme tuntia. Tästä päätöksestä valitettiin useiden yhtöiden toimesta. Muun muassa British Airways, Lufthansa ja easyJet, kokivat, että päätksen myötä asetusta 261/2004 muutettin.

Lokakuu 2012, useampi tapaus: (a) Nelson vs. Lufthansa ja (b) Queen / TUI Travel / IATA / British Airways / easyJet vs. CAA (Tuomioistuin)

EU:n tuomioistuin vahvisti, että matkustajat, joiden lento saapuu yli kolme tuntia myöhässä, voivat olla oikeutettuja korvaukseen asetuksen 261/2004 mukaisesti, ellei lento ole myöhästynyt poikkeuksellisten johdosta. Tuomioistuin totesi myös, että myöhästyneistä lennoista matkustajille korvattavan summan on oltava Montrealin yleissopimuksen mukainen.

Hyvä uutinen kuluttajalle on, että päätös sitoo lentoyhtiöitä, sillä päätöksestä ei voi valittaa. Tuomio selventää huomattavasti lentomatkustajan ja lentoyhtiön asetelmaa kiistatilanteessa. Siviililentojärjestöjen jäsenet joutuivat päivitämään käyttöehtonsa, jotta asiakkaan oikeudet tulevat selvästi esille.

Syyskuu 2013, Jeff and Joyce Halsall vastaan Thomas Cook

Englannin tärkein ennakkopäätös Jeff and Joyce Halsallin tapauksesta, jossa he haastoivat Thomas Cookin oikeuteen vuonna 2009. Tuomari jätti lentoyhtiön tuomiotta, sillä lentoyhtiö vetosi poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Myöhemmin pystyttiin osoittamaan, että lennon myöhästyminen johtuikin mekaanisista haitoista. Halsallit valittivat päätöksestä saatuaan tietää eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Ilmailuviranomaiset totesivat Halsallien olevan oikeassa ja saatuan asian päätökseen 2013, siitä tuli ensimmäinen kerta Englannissa kun asetusta 261/2004 käytettiin paikallisen tuomioistuimen päätöksen jälkeen voitokkaasti.

Helmikuu 2013, Air France vastaan Heinz Gerke Folkerts (Tuomioistuin)

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös siitä, että jos matkustaja viivästyy jatkolennolta alle kolme tuntia, mutta silti saapuu määränpäähänsä yli kolme tuntia myöhässä, ovat he silloin asetuksen 261/2004 mukaisesti oikeutettuja korvauksiin.

Luz-Tereza Folkertsillä oli lentovaraus Bremenistä Asuncioniin Paraguayssa, lennoilla oli vaihdot Pariisissa ja São Paulossa. Air Francen lento Bremenistä Pariisiin viivästyi ja lento lähti kaksi ja puoli tuntia myöhässä aikataulusta. Näin ollen Folkerts ei ehtinyt jatkolennolle Air Francen operoimalle Pariisista São Pauloon. Tämän jälkeen Air France varasi uuden lennon myöhemmäksi ajankohdaksi samaan kohteeseen. Näin ollen Folkerts saapui myöhässä Sao Pauloon ja myöhästyi myös seuraavalta jatkolennolta Asuncioniin ja saapui määränpäähän lopulta 11 tuntia myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

Korvauksen vanhentuminen

Aikaraja, jonka sisällä korvausta voi hakea viivästyneistä, peruutetuista tai ylivaratuista lennoista, on määritelty jokaisen Eu:n jäsenvaltion kansallisessa laissa.

Marraskuussa 2012 Euroopan oikeustuomioistuin määräsi, korvauksen hakemisen vanhentumiseen päteviä säädäntöjä ei voida soveltaa Varsovan ja Montrealin yleissopimuksien mukaan, vaan jokaisen jäsenmaan pitää päättää asian oman paikallisen lain perusteella.

Klikkaa linkkiä ukeaksesi lisää valitusoikeuden vanhentumisesta.

Yhdysvaltojen laki

Lentomatkustaja Yhdysvalloissa on suojattu tiukoilla määräyksillä lennolle pääsyn epäämistilanteissa, Määräysten avulla voi olla mahdollista saada korvausta lentoyhtiöltä. Yhdysvalloissa ei kuitenkaan ole EU:ta vastaavia määräyksiä koskien viivästyneitä tai peruuntuneita lentoja.

Lennolle pääsyn epääminen

Yhdysvalloissa lentoyhtiön on laitonta myydä lennolle enemmän lentolippuja kuin lennolla on paikkoja. Monet lentoyhtiöt kuitenkin tekevät tätä kompensoidakseen lennolle tulematta olevia matkustajia ja saadakseen lentokoneen täyteen. Jos lennolle on myyty enemmän lippuja kuin koneessa on paikkoja, voi olla että matkustajan lennolle evätään vasten tahtoa. Tätä kutsutaan lennon pääsylle epäämiseksi, ja paras tapa yrittää välttää tämänlainen tilanne, on saapua lentokentälle mahdollisimman ajoissa, sillä usein viimeiseksi lähtöselvityksen tehneet matkustajat jätetään lennolta pois ensimmäisinä.

Matkustaja on oikeutettu rahalliseen korvaukseen, mikäli pääsy lennolle on evätään ja Yhdysvaltojen ilmailualan määräykseen: The Code of Federal Regulations, Title 14, Aeronautics and Space, Part 250 toteutuu. Tämän määräyksen mukaan matkustaja on oikeutettu rahalliseen korvaukseen joka on 200% yhdensuuntaisen lennon hinnasta, mikäli matkustaja saapuu lopulliseen määränpäähän 1 - 2 tuntia myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Näissä tapauksissa korvaussumman yläraja on $650. Mikäli matkustaja saapuu opulliseen määränpäähän yli kaksi tuntia alkuperäisestä aikataulustanne jäljessä, onmatkustaja oikeutettu korvaukseen joka on 400% yhdensuuntaisen lennon hinnasta. Tässä tapauksessa korvaussumman yläraja on $1300.

Lentoyhtiön on maksettava korvaus jokaiselle matkustajalle jolta lentoyhtiö on evännyt pääsyn lennolle vasten matkustajan tahtoa joko käteisellä tai shekillä saman päivän aikana kun lennolle pääsyn epääminen on tapahtunut.

Viivästyminen Korvaus
Viivästyminen 0 - 1 tuntia Ei korvausta
Viivästyminen 1 - 2 tuntia (sisäiset lennot) tai 4 tuntia (kansainväliset lennot) 200% yhdensuuntaisen lentomatkan hinnasta (mutta ei yli $650)
Viivästyminen yli 2 tuntia (sisäiset lennot) tai 4 tuntia (kansainväliset lennot) 400% yhdensuuntaisen lentomatkan hinnasta (mutta ei yli $1300)

Tässä alla olevassa taulukossa näette virallisia tilastoja muutaman viime vuoden ajalta:

Tilastot lennolle pääsyn epäämisistä Yhdysvalloissa
2008 2009 2010 2011 2012
Lentokoneeseen nousseet 576,476,000 548,041,000 595,253,000 539,230,000 600,774,000
Yhteensä evätty lennolle pääsy 684,000 719,000 746,000 551,000 598,000
Vapaaehtoinen 620,000 651,000 681,000 509,000 539,000
Vasten tahtoa 64,000 67,000 65,000 41,000 59,000
Lennolle pääsyn epäämisten prosentti 0.12 0.13 0.11 0.09 0.09

Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla yli 277 000 matkustajalta (305 miljoonasta) evättiin pääsy lennolle. Näistä tapauksista 31 500 matkustajaa saivat vähemmän korvausta kuin mihin he olivat oikeutettuja. Viimeisimpien tutkimusten mukaan lentoyhtiön matkustajalle maksama korvaus myöhästymisestä vaihtelee $391 ja $439 välillä, vaikka lainmukainen korvaus olisi 200 - 400% yhdensuuntaisen matkan hinnasta.

Yhdensuuntaisen lentolipun hintaan, sekä siihen faktaan perustuen, että suurin osa (yli 70%) tämänlaisista viivästymisistä on yli 2 tuntia, olemme arvioineet, että keskimääräinen korvaus tulisi olla $643.60 matkustajaa kohden, ei $391 - $439. Toisin sanoen, Yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt maksavat matkustajille huomattavasti vähemmän korvausta kuin mihin he olisivat virallisten määräysten mukaan oikeutettuja.

Lentoyhtiöiden yleinen tapa on tarjota matkustajille korvaukseksi vouchereita, joilla he yrittävät saada matkustajat jäämään suosiolla pois lennolta, jotta he voivat antaa välittömästi matkustajalle korvauksen, mutta usein tämä korvaus on alhaisempi kuin sen kuuluisi virallisten määräyksien mukaan olla. Tilastojen mukaan suosiolla lennolta pois jääminen on 10 kertaa yleisempää kuin lennolle pääsyn epääminen vasten matkustajan tahtoa. Me AirHelpillä uskomme, että lentoyhtiöiden tarjoamien vouchereiden vastaanottaminen auttaa lentoyhtiöitä kiertämään virallisia määräyksiä ja kiemurtelemaan eroon vastuustaan maksaa täysiä korvauksia matkustajille. Me haluamme opastaa ja neuvoa matkustajia heidän oikeuksistaan, jotta he voivat saada heille kuuluvan korvauksen täysimääräisenä.

Lisää lennolle pääsyn epäämisestä

On olemassa toinenkin virallinen määräys josta teidän matkustajan tulee olla tietoinen: määräys pitkittyneestä kiitorataviivästyksestä.

Osa 259 Lentomatkustajien Tehostetuista Suojauksista antaa ohjeita "lentomatkustajien vastoinkäymisten lieventämiseksi pitkittyneillä kiitorataviivästyksillä sekä vahvistaa lentoyhtiöiden vastuullisuutta." Sitä sovelletaan kaikkiin Yhdysvaltalaisiin sekä ulkomaisiin lentoyhtiöihin ja se määrää, että lentoyhtiöllä täytyy olla asiakaspalvelusuunnitelma sekä valmiussuunnitelma pitkittyneiden kiitorataviivästysten varalta. Tämä säädös ei kuitenkaan velvoita lentoyhtiötä maksamaan rahallista korvausta pitkittyneestä kiitorataviivästyksestä.

Lentoyhtiöiden täytyy julkaista kuljetussopimukset, valmiussunnitelma pitkittyneiden kiitorataviivästysten varalta sekä asiakaspalvelusuunnitelmansa verkkosivuillaan, sekä määrätä työntekijä valvomaan viivästyneiden ja peruuntuneiden lentojen sekä pitkittyneiden kiitorataviivästysten aiheuttamia vaikutuksia matkustajia kohtaan. Kyseinen työntekijä osallistuu päätösten tekoon koskien sitä, mitkä lennot perutaan ja mitä lentoja viivästytetään pisimpään perustuen viivästymisistä aiheutuneiden vaikutusten arviointiin. Lentoyhtiöiden täytyy myös antaa matkustajille postiosoite, sähköpostiosoite ja internetsivu lentoyhtiön osastolle joka käsittelee valituksia viivästymisiin liittyen.

Tämän lisäksi lentoyhtiön asiakaspalvelusuunnitelman tulee sisältää tiedot matkustajien oikeuksista lentolippujen hintoihin liittyen, peruutuksiin liittyen, viivästymisiin liittyen sekä liittyen matkalaukkujen käsittelyyn, varauksiin, palautuksiin, vammaisten matkustajien oikeuksiin, matkustajien oikeuksiin joilta on evätty pääsy lennolle, kanta-asiakas sääntöihin sekä lentokoneen istumajärjestelyihin. Lentoyhtiöiden täytyy myös vuosittain auditoida suunnitelmansa, jotta ne ovat määräysten mukaisia, sekä antaa auditoinnin tulokset Yhdysvaltain liikenneviraston (The US Department of Transportation) nähtäviksi.